Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

Garevačke obljetnice

21. siječnja 2009.
Prije 160 godina kupljeno crkveno zemljište i počela je gradnja župne kuće u Garevcu.

Kapela_brvnara

Kako bilježi Arhiv Franjevačkog samostana u Kraljevoj Sutjesci godine 1847. Bosna je odnijela stari garevački kućar i kapelu koji su se nalazili nedaleko od obale Bosne, negdje u Kajićima-Rokićima.

Franjevci su dvije godine kasnije (1849. god.) kupili od Muharema bega Alibegovića zemljište pored starog puta u garevačkom zaseoku Gornjani (danas u posjedu obitelji Mate Perića) za 50 madžarija (malih dukata), a župniku iz Tramošnice fra Ambroži Matiću povjerena je gradnja župne kuće. On je 24. srpnja te godine došao u Garevo položiti kamen temeljac novoj župnoj kući. Budući da je dan bio vruć otišao je s još trojicom franjevaca na Bosnu na kupanje i tu se utopio.

Župnik fra Stjepan Krištić sagradio je god. 1850. župnu kuću i potrebne gospodarske zgrade da bi se god.1854. dao na gradnju župne crkvice koju nije dovršio zbog premještaja u Kraljevu Sutjesku. Drvenu crkvicu od 22 aršina dužine (16,5 m) i 12 aršina širine (9 m) dovršio je god. 1856. fra Dominik Andrić.

Župnik Krištić je vodio garevačku župu od 1849. god. do 1855. god. Umro je na dužnosti župnika i gvardijana u Kraljevoj Sutjesci 12.05.1857. god. Rodio se u Dubravama 16.04.1813. god.