Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  5. prosinca 2020.

 

Zupnik, odgojitelj i biblicar

6. kolovoza 2016.
Uz 34. obljetnicu preminuca dr. Rudolfa Roemera
Prije 34 godina otišao je susret nebeskom Ocu dr. Rudolf Römer nekadašnji modrički župnik koji je skoro pet godina pastoralno djelovao u Modriči i selima koja su tada pripadala modričkoj župi, među njima i Garevac. Zanimao se za svoje bivše župljane, raspitivao se za pojedine osobe iz Garevca. Vrijeme provedeno u modričkom kraju nije mu nimalo bila lagano. Upravo su to bile godine poslije teških ratnih stradanja, kada je crkva i svećenstvo svakodnevno bilo izloženo napadajima i represalijama novog režima. I njega kao i sve tadašnje bosanske svećenike nisu zaobišla šikaniranja, duga i zlobna ispitivanja i saslušavanja pred tadašnjim vlastodržcima.
Roemer_RudolfŽupnik Römer je bio jednostavna i srdačna osoba; u razgovoru živ, spontan i neposredan. Iz njegovih je riječi zračilo čovjekoljublje i dobrota. Župljani i studenti su ga cijenili i voljeli. U razgovoru je bio dosjetljiv i bliz, koristeći se pritom sočnim jezikom bosanskog podneblja koji je upio od jednostavnog bosanskog puka s kojim je u dugim godinama dušobrižništva dijelio dobro i zlo. Bio je direktan i bezkompromisan kada su bila u pitanju Božja i crkvena načela. Nije poznavao kolebanja u vjeri. „Vjera mu je bila djetinjski neposredna i iskrena, netaknuta od modernih sumnji i mudrosti ovoga svijeta“ (dr. K. Draganović).

Rođen je 2. veljače 1905. god. u Nevesinju od oca Rudolfa, poštanskog namještenika i majke Katarine Trešnjak rodom iz Češke. Gimnaziju je završio na Prvoj muškoj gimnaziji u Sarajevu, a teološko-filozoski studij na Vrhbosanskoj bogosloviji u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 1. srpnja 1928. god. u Sarajevu.

Po svršetku teološkog studija imenovan je god. 1930. župnikom župe Solakova Kula odakle je doktorirao 1936. god. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu kod poznatih zagrebačkih bibličara dr. Antuna Sovića i Franje Zagode tezom Autentičnost Ivanova evanđelja. God. 1939. preuzima katehetsku službu na Ženskoj a zatim i na Muškoj prvoj gimnaziji u Sarajevu. Njegovi mu poglavari potom dodijeliše (1945. god.) župu Komušina. U listopadu 1951. god. preuzima župu Marijina rođenja u Modriči gdje će ostati do kolovoza 1956. Župa sv. Josipa u Zenici (1956.-1960.) bila je slijedeća postaja njegova dušobrižničkog djelovanja.

Roemer_nadgrobni spomenikPočetkom svibnja 1960. imenovan je profesorom biblijskih znanosti i hebrejskog jezika u bogosloviji u Đakovu gdje djeluje do 1970. god. kada je pozvan u Sarajevo za profesora na ponovno otvorenu Vrhbosansku bogosloviju. Od god. 1972. do 1976. obnašao je dužnost rektor ove Bogoslovije.

Umro je 6.8.1982. u domu za umirovljene svećenike u zgradi Bogoslovije u Sarajevu.

Dr. Römer se bavio i spisatljkim radom. U bogoslovskim danima pisao je za različite časopise. Kao profesor je u «Vjesniku đakovačke biskupije» objavio nekoliko radova o biblijskim temama. S fransukog je preveo i izdao knjižicu N. M. Wildiersa Teilhard de Chardin – drugi Bošković, Đakovo 1966.