Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Župa Bijela: Matica krštenih (1767.-1773.)

14. travnja 2009.
Priredio: Vlado Jagustin, svećenik

 

Ovo je četvrta Matica župe Bijela. Prvo krštenje upisano u ovoj Matici je krštenje Andrije Lukačevića iz Gareva.  Podaci o kršteniku su na latinskim jezikom, dok su ostala krštenja pisana  pismom bosančicom (bosanica). Donosim kopirani tekst iz Matice na pismu bosačica. Na tom je pismu pisana i povelja Kulina bana, jedan od značajnih dokumenata bosanske povijesti koji se nalazi u Dubrovniku.

U ovoj Matici krštenih „Solis Baptisatis“ pronašao sam 70 krštenja iz Garevca u razdoblju od 1767.–1773. godine. U razdoblju od 1762.-1782. ukupno 200 krštenja iz Garevca., dok neka godišta nedostaju u tom razdoblju 1774.-1777., i jednim djelom 1768. godine. Popis Garevljana biskupa Bogdanovića iz god. 1768. je nepotpun jer nedostaju prezimena kao što su: Baić, Marić, Pavić, Lukač-Lukačević, Bielobark itd. Moguće da je taj popis napravljen prema prezimenima kandidata za sv. Potvrdu.

 

 

Knjiga krštenih godine Gospodnje 1767.

 

Br. 1.

Dana 11. listopada (1767) fra Šimun od Seone krstio sam Andriju sina Jure Lukačević, i njegove supruge Angele Katić. Kum bijaše Ivan Lončarević svi iz Gareva.

 

Br. 27.

Dana 27. listopada 1767.

Krsti Bernarda sina Marka Petrić iz Gareva i njegove zakonite domaćice Terezije Cvitković iz Garevca. Kum bi Andria Bičva iz Gareva.

 

Godina 1768.

 

Br. 177.

Dana 6. listopada 1768.

Krsti ja fra Bartolomej iz Aljinića Juru i Iliju sinove Andrie Paurević iz Gareva i njegove zakonite domaćice Ružice Bardarević. Kumovi su bili Juro Krainović i Duiam Krainović. Svi iz Gareva.

 

Br. 13.

Dana 13. listopada 1768.

Krsti ja fra Bartol Aljinić Petra sina Ilije Petrić iz Gareva i njegove zakonite domaćice Anđelije Janjić iz Pećnika. Kum bi Marko Stanić, iz Gareva svi.

 

Godina 1769.

 

Br. 19.

Dana 8. siječnja 1769.

Krsti ja fra Bartol iz Aljinića Petra sina Mate Kabline i njegove zakonite domaćice Matiane Bardar. Kum bi Stipan Baić, iz Gareva svi.

 

Br. 26.

Dana 25. siječnja 1769.

Krsti ja fra Bartol Maričić iz Aljinića, pomoćnik župnika : Ivana sina Mariana Lebić i njegove zakonite domaćice Marie Petrić, Kum bi Juro Lagatar. Iz Gareva svi.

 

Br. 27.

istoga dana ( 25. siječnja 1769.)

Krsti ja fra Bartol iz Aljinića, pomoćnik župnika, Jelu kćer Andrie Bičve, i njegove zakonite domaćice Kate Čavlinović. Kuma bi Terezia Cvitković. Iz Gareva svi.

 

Br. 54.

Dana 7. ožujka 1769.

Krsti ja fra Bartol Maričević Mariu kćer Mate Knezovića i njegove zakonite domaćice Tomice Maršić. Kuma bi Maria Stanić. Iz Gareva svi.

 

Br. 55.

Istog dana (7. ožujka 1769.)

Krsti ja fra Bartol Maričević Martu Marka Stanić iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Ivanice Čorapić iz Foče. Kuma bi Anđelia Petrić. Iz Gareva svi.

 

Br. 96.

Dana 6. lipnja 1769.

Krsti ja fra Bartol iz Aljinića pomoćnik župnika Marka sina Jure Lagatara iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Kate Jović iz Velike. Kum bi Marian Lebić iz Gareva.

 

Br. 97.

istoga dana

Krsti ja fra Bartol Maričević iz Aljinića Luciu kćer Mate Pušelje iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Anice Čavlinović. Kum bi Terezia Petrić. Iz Gareva svi.

 

Br. 98.

istog dana

Krsti ja fra Bartol iz Aljinića Ružicu kćer Ivana Petrić iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Marie Lukačević. Kuma bi Anica Varljić. Iz Gareva svi.

 

Br.

Dana 7. lipnja 1769.

Krsti ja fra Bartol Maričević iz Aljinića Ružicu kćer Andrie Bardara iz Gareva i njegove zakonite domaćice Lucie Jelenić iz Foče. Kuma bi Ružica Lebić iz Gareva.

 

Br. 139.

Dana 27. kolovoza 1769.

Krsti ja fra Bartol Maričević iz Aljinića pomoćnik župnika Ružicu kćer Ivana Došlić iz Gareva, i njegove zakonite žene KateRaičević iz Kornice. Kuma bi Ružica Lebić iz Gareva.

 

Br. 154.

Dana 11. listopada 1769.

Karstei fra Bartol Maričević iz Aljinića Miata sina Miata Iosipovića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Tome Iović s Velike: Kum bi Marian Lebić iz Gareva.

 

Br. 155.

Istog dana i godine (11.10.1769.)

Krsti fra Bartol Aljinić Martu kćer Marka Čavline iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Šimice Bielobarković iz Gareva. Kuma bi Kata Došlić iz Gareva.

 

Br. 156.

Isto kao i gore: dana i godine

Krsti fra Bartol Aljinić Anicu kćer Nikole Popić iz Gareva, i njegove domaćice Anđelie Čović iz Velike. Kuma bi Anica Varljić iz Gareva.

 

Godina 1770.

 

Krstenje sijecanj 1770

Br. 209.

Dana 11. siječnja 1770.

Krsti ja fra Andria Glumičić Mandu ćer Ivana Čavline iz Gareva i negove zakonite domaćice Rušice od Pavića iz Gareva. Kuma bi Lucia Baića iz Gareva.

 

Br. 232.

Istog dana i godine (6.5.1770.)

Krsti ja fra Andria Glumičić Matu sina Ivana Pavlovića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Lucie Birdarevića iz Gareva. Kum bi Miat Virljić iz Gareva.

 

Br. 242.

Dana 23. ožujka godine 1770.

Krsti ja fra Andria Glumičić Filipa sina Andrie Valente iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Mande od Virljića iz Gareva. Kum bi Ivan Čavlina iz Gareva.

 

Br. 243.

Istog dana i godine (23.3.1770.)

Krsti ja fra Andria Glumičić Iozu sina Ivana Baića iz Gareva inegove zakonite domaćice Kate Stanića iz Gareva. Kum bi Ivan Čablinović iz Gareva.

 

Br. 281.

Dana 9. svibnja 1770.

Krsti ja fra Andria Glumičić Iliu sina Ambrože Virlića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Mande Šolića iz Sirnave. Kum bi Šimo Lebić iz Gareva.

 

Br. 282.

Istog dana, iste godine ( 9.5.1770.)

Krsti ja fra Andria Glumičić, Jozu sina Iure Lagatara iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Kate Jović iz Velike. Kum bi Marian Lebo iz Gareva.

 

Br. 283.

Istog dana, iste godine

Krsti ja fra Andria Mandu ćer Simuna Lebe iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Vite Baić iz Gareva. Kuma bi Manda Virlić iz Gareva.

 

Br. 284.

Istog dana

Krsti ja fra Andria Glumičić, Martu ćer Iose Petrić iz Gareva; i njegove domaćice Lucie Lebić iz Gareva: Kuma bi Maria Petrić iz Gareva.

 

Godina 1771.

 

Br. 348.

Dana 1. siječnja 1771.

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Bartola sina Duima Lebića iz Gareva, i njegove zakonite žene Anice od Kabline iz Gareva: Kum bi Stipan Baić iz istog sela.

 

Br. 349.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Bartol Mariu kćer Mate Pušelje iz Gareva, i njegove zakonite žene Anice od Čavline iz istoga sela. Kuma bi Terezia žena Marka Petrića iz Gareva.

 

Br. 350.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Bartol Martu kćer Iakova Varljića iz Gareva, i njegove zakonite žene Iele od Borovića iz Tremošnice. Kuma bi Anica kćer Ilie Stanića iz Gareva

Krstenja 1771

 

Br. 351.

Istog dana i godine (1. siječnja 1771.)

Krsti ja fra Bartol  Mandu kćer Petra Lukača iz Gareva i njegove zakonite žene Marie  od Stanića. Kuma bi Oršula žena Mie Rebrine iz Gareva.

 

Br. 352.

Isti istog dana i godine (1.siječanj 1771.)

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Mariu kćer Marka Stanića iz Gareva, i njegove zakonite žene Ivane od Dubravca iz Velike. Kuma bi Anđelia žena Ilie Petrić iz Gareva.

 

Br. 353.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Petra sina Nikole  Stanića iz Gareva, i njegove zakonite žene Anice od Popića iz Velike. Kum bi Marko Stanić iz Gareva.

 

Br. 354.

Isto kao i gore: dana i godine

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Luciu kćer Mate Bilobarka iz Gareva, i njegove zakonite žene Ružice od  Križanovića  iz  Iovca (Jeovca). Kuma bi Anica žena Nikole Stanića iz Gareva.

 

Br. 360.

Dana 16. veljače 1771.

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Blaža sina Marka Baića iz Gareva, i njegove zakonite žene Kate od Marvegšće iz istoga sela, Kum bi Gargo Kablina iz Gareva.

 

Br. 361.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Bartol Petra sina Nikole Pišopića iz Gareva, i njegove zakonite žene Mande od Kurte iz istog; Kum bi Petar Piškopić iz istoga.

 

Br. 362.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Mariu kćer  Ivana Baića iz Gareva, i njegove zakoniote žene Ivane od Čavline iz istog; Kuma bi Marta od Stanića iz istoga sela.

 

Br. 363.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Bartol Mariu kćer Mie Pušelje iz Gareva, i njegove zakonite žene Anice od Piškopića iz istoga, Kuma bi Lucia žena Andrie Bardara.

 

Br. 374.

Dana 12. ožujka 1771.

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Iliu sina Andrie Bičvića iz Gareva, i njegove zakonite žene Kate od Pavića iz istoga sela. Kum bi Marko Petrić iz istoga.

 

Br. 382.

Dana 15. ožujka 1771.

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Marka sina Mariana Lebića iz Gareva, i njegove zakonite žene Marie od Petrića iz istoga sela. Kum bi Juro Laratar iz Gareva.

 

Br. 408.

Dana 6. travnja 1771.

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Mariana sina Mate Kneževića iz Gareva, i njegove zakonite žene Tomuše od Maršića iz istoga sela. Kum bi Mio Bičva.

 

Br. 409.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Bartol Mariu kćer Petra Petrića, i njegove zakonite žene Anice od Brašne iz Velike. Kuma bi Maria žena Mie Bičve iz istoga sela.

 

Br. 410.

Istoga dana i godine

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Petra sina Iure Petrića iz Gareva, i njegove zakonite žene Anđelie od Lovrića iz Foče. Kum bi Ivan Došlić iz Gareva.

 

Br. 445.

Istog dana i godine (22. lipnja 1771.)

Krsti ja fra Bartol  Luciu kćer Ivana Petrića iz Gareva, i njegove zakonite žene Marie od Lukača iz istoga sela. Kuma bi Anđelia žena Martina Lebe iz Gareva.

 

Br. 458.

Dana 7. kolovoza 1771.

Krsti ja fra Bartol iz Teševa Ivana sina Ivana Baića iz Gareva, i njegove zakonite žene Kate od Stanića. Kum bi Ivan Kablina iz Gareva.

 

Br. 479.

Dana 23. listopada 1771.

Krsti ja fra Rafael iz Vareša Duima sina Stipana Vrankovića iz Gareva, i njegove zakonite žene Matie od Blaževića iz Livna, Kum bi Mio Bičva iz Gareva.

 

Godina 1772.

 

Br. 18.

Dana 26.siječnja 1772.

Krsti ja fra Frano Jurčević Ružicu ćer Mate Bičvića iz Gareva, i njegove zakonite žene Tomice od Petrića iz istoga sela. Kuma bi Mara Čavlinova iz Gareva.

 

Br. 37.

Dana 24. veljače ( 1772.)

Krsti ja fra Dominik Radoš Ivana sina Nikole Popića iz Gareva, i Anđelie Jovića iz Velike. Kum bi Miat Varljić.

 

Br. 62.

Dana 4. travnja 1772.

Krsti ja fra Dominik Radoš gospodina župnika pomoćnik  Petra sina Miata Rebrine, i Oršule Borovića. Kum bi Petar Lukačev. Svi iz Gareva.

 

Br. 63.

Dana 11. travnja (1772)

Krsti ja fra Dominik Radoš Nikolu sina Duima Lebića, i Anice od Kabline. Kum bi Pavo Varljić. Svi iz Gareva.

 

Br. 69.

Dana 26. travnja 1772.

Krsti ja fra Dominik Radoš Božu sina Petra Stanića, i Kate od Popića iz Velike. Kum bi Stipan Raič. Svi iz Gareva.

 

Br. 74.

Dana 2. svibnja 1772.

Krsti ja fra Dominik Radoš pomoćnik župnika, Anicu kćer Jure Lebića, i Ružice od Lukača. Kuma bi Kata Raičeva. Svi iz Gareva.

 

Br. 105.

Dana 8. listopada 1772.

Krsti ja fra Dominik Radoš ( pomoćnik župnika) Ivana sina Ilie Petrića, i Anđelie od Janjića. Kum bi Marko Stanić. Svi iz Gareva.

 

Br. 106.

Istog dana i godine (8.6.1772.)

Karsti ja fra Dominik Radoš ( pomoćnik župnika) Matu sina Ivana Bulutovića, nadimkom Došlić, i Kate od Raiča. Kum bi Juro Lebić. Svi iz Gareva.

 

Br. 116.

Dana 6. srpnja 1772.

Karsti sam ja fra Dominik Radoš, ( pomoćnik župnika) Anicu kćer Jure Largatara, i Kate od Jovića. Kuma bi Maria Petrića. Svi iz Gareva.

 

Br. 117.

Dana 9. srpnja 1772.

Karsti ja fra Dominik Radoš ( pomoćnik župnika) Katu kćer Andrie Paura, i Ružice od Bardara. Kuma bi Kata od Bielobarka. Svi iz Gareva.

 

Br. 159.

Dana 21. rujna 1772.

Karsti ja fra Dominik Radoš (koadjutor – nasljednik), Martu kćer Andrie Baića, i njegove žene Ružice Petrića. Kuma bi Kata Došlića. Svi iz Gareva.

Krstenja listopad 1772

Br. 183.

Dana 28. listopada 1772.

Krsti ja fra Dominik Radoš, (koadjutor – nasljednik) Tadiu sina Pave Varljića, i njegove zakonite žene Mande Stanića. Kum bi Ivan Pavić. Svi iz Gareva.

 

Br. 184.

Istog dana i godine ( 28.10.1772.)

Krsti ja fra Dominik Radoš, Šimu sina Ivana Pavića, i njegove zakonite žene Mare Jozipovića iz Gareva, Kum bi Pavo Varljić iz Gareva.

 

Br. 202.

Dana 17. studenoga 1772.

Krsti ja fra Dominik Radoš Luciu ćer Ambrože Varljića iz Gareva, i njegove zakonite žene Mande od Šolje iz Sarnave. Kuma bi Lucia Bardareva iz Gareva.

 

Godina 1773.

 

Br. 233.

Dana 24. siječnja 1773.

Krsti ja fra Frano Milanović Jozu sina Ilije Stanića iz Gareva, i njegove zakonite žene Ivanice Jnjića.  Kum bi MarkoRebrina  sela rečenoga.

 

Br. 234.

Istog dana i godine (24.1.1773.)

Krsti ja fra Frano Milanović Andriu sina Tome Lukačevića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice, Marie Stanića. Kum bi Ambrozie Varljića sela rečenoga.

 

Br. 235.

Dana 26. siječnja 1773.

Krsti ja fra Frano Milanović Maru kćer  Šimuna Lebića iz Gareva i njegove zakonite domaćice Vite Marića. Kuma bi Ružića Čavlina. Svi  iz rečenoga sela.

 

Br. 276.

Dana 17. ožujka 1773.

Krsti ja fra Tafael iz Vareša Jakovicu ćer Andrie Valente iz Gareva, i njegove zakonite žene Mande od Varljića. Kuma bi Marga Čavlinova. Svi iz Gareva.

 

Br. 277.

Dana 17. ožujka 1773.

Krsti ja fra Rafael iz Vareša Marka sina Marka Baića iz Gareva, i njegove zakonbite žene Kate od Bičve. Kum bi Gargo Lukač iz Gareva.

 

Br. 278.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Rafael iz Vareša Iliu sina Mate Bielobarka iz Gareva, i njegove zakonite žene Ružice od Križića iz Jeovca. Kum bi Marko Baić iz Garevca.

 

Br. 285.

Dana 28. ožujka 1773.

Krsti ja fra Frano Milanović Iliu sina Marka Stanića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Ivanice s Popića. Kum bi Ilia Petrić rečenog sela.

 

Br. 286.

Istog dana i godine (28.3.1773.)

Krsti ja fra  Frano Milanović Ružicu kćer Joze Petrića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Lucie Lebić Kuma bi Mara Lukačević iz istoga sela.

 

Br. 294.

Dana 12. travnja 1773.

Krsti ja fra Frano Miličević Jakova sina Ivana Petrića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice Kate od Lukača. Kum bi Mio Varljić. Svi iz Gareva.

 

Br. 326.

Dana 31. svibnja 1773.

Krsti ja fra Frano Miličević Marka sina Ilie Sšeka(?) iz Gareva, i njegove zakonite domaćice .... Paurevića. Kum bi Ivan Pavić. Svi rečenoga sela.

 

Br. 327.

Istog dana i godine

Krsti ja fra Ftano Miličević Jelu kćer Jakova Varljića iz Gareva, i njegove zakonite domaćice, Jele Borovića iz Tramošnice. Kuma bi Anđelia Stanić iz Gareva.

 

Br. 350.

Istog dana i godine ( 26.srpnja 1773.)

Krsti ja fra Frano Miličević Ružicu ćer Nikole Stanića iz Gareva, i njegove zakonite žene Anice Popića. Kuma bi Ružica Stanića iz Gareva.