Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Prije 160 godina

17. rujna 2009.
....................

Župnik fra Stjepan Krištić počeo je prije 160 godina (1849.) graditi župnu kuću u Garevu, a poslije godinu dana kućar je bio pod krovom. U Arhivu franjevačkog samostana u Kraljevkoj Sutjesci je zapisano: „Stari kućar i kapelu godine 1847. Bosna odnese. Godine 1849. kupe fratri melje po dosti od Muharema bega Slibegovića za 50 madžarija i godine 1850. fra Stipo Krištić kuću parokijsku načini. Bašče, košare, i ostale za potribe misničke pribavi. Isti fra Stipo načini kapelu drvenu od 22 aršina i duljine 12 aršina (9 m) godine 1854. koju nedovršenu ostavi, te je dovrši fra Domin Andrić 1856.“

Kuća parokijska i drvena kapela bile su u Perićima (na posjedu koje pripada obitelji Mate Perića) sve do god. 1889. Stari kućar i kapela koje je Bosna odnijela 1847. godine nalazili su se u Rokićima. Naši su stari taj događaj do u naše dane rado prepričavali.

Graditelj kuće i kapele u Garevu fra Stjepan Krištić rodio se u Dubravama 1813. god.  Teologiju je studirao u Italiji. Staru garevačku župu je vodio punih 6 godina (1849.-1855.). Iz Gareva odlazu u Kraljevu Sutjesku za gvardijana. Smrt ga je zadesila na dužnosti župnika i gvardijana 12. svibnja 1857. godine. Pokopan je na mjesnom groblju.