Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Župnici župe Garevo (1839-1889)

1. prosinca 2009.
______________

FRA IGNACIJE SALATIĆ (1839.)

Umro je u Ulicama 17.08.1844.

 

FRA ANTO NEDIĆ (1842.-1848.)

Rodio se u Tolisi 20.04.1812. godine od oca Pave i majke Orke r. Dominković. Na krštenju je dobio ime Jakov.

Osnovnu i srednju školu je završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 30. 01.1828. Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci, bogosloviju u Emiliji i Ravenni. Mladu misu je rekao u Italiji 01.05.1835. Sav studij završio je odličnim uspjehom. U Bosnu se vratio u veljači 1840.

U Provinciji je vršio dužnost meštra novaka (1840 -1842), župnika u Garevu (1842-1848), kapelana u Kraljevoj Sutjesci (1848-1849), župnika u Tolisi (1849-1852), Tišini (1852- 853) i (1855-857), Tramošnici (1853-1855), upravitelja kapelanije u Žeravcu (1857-1862) i župnika (1862- 872).

Bio je provincijalni vikar (1847-1851) i definitor Provincije (1869-1872). Vršio je i dužnost biskupovog izvanjskog vikara za vrijeme župnikovanja u Žeravcu.

Umro je u Tolisi 15.04.1888. godine. Pokopan je u groblju sv. Ante na Karauli.

U Tišini je kupio zemljište s već postojećim zgradama koje je preuredio za crkvu i župni stan.

 

FRA STJEPAN KRIŠTIĆ (1849.-1855.)

Rodio se u Dubravama 16.06.1813. godine. Na krštenju je dobio ime Anto. Osnovnu i srednju školu je završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 26.03.1829. Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci. Početkom ožujka 1832. starješinstvo ga šalje na studij bogoslovije u Bononiju. Iz Italije se vraća, završivši studij, u Kraljevu Sutjesku 1839. Vršio je službu kapelana i samostanskog vikara u Kraljevoj Sutjesci i župnika u Zoviku (1842-1847), Zeleni kama - Plehan (1847 -1848), Garevu (1849-1855), župnika i gvardijana u Kraljevoj Sutjesci (1855-1857). Umro je u Kraljevoj Sutjesci nakon kratke bolesti,100 na dužnosti župnika i gvardijana, 12. V. 1857. godine101. Pokopan je na mjesnom groblju.

U Garevu je sagradio 1849-1850. župnu kuću, 1854. počeo je graditi župnu crkvicu, ali je zbog premještaja u Kraljevu Sutjesku nije završio. Podigao je i potrebne gospodarske zgrade.

 

FRA DOMINIK ANDRIĆ (1855)

Rodio se u Gori (Kraljeva Sutjeska) 25.11.1818. U Garevu je dovršio gradnju drvene crkvice (16,5 m dugu i 9 m široku) koju je  god. 1854. započeo graditi fra Stjepan Krištić. Vršio je službu provincijala (1875-1878) Umro je 07.07.1897. god. u Kraljevoj Sutjeski.

 

FRA BLAŽ PETROVIĆ (1855-56)

Rodio se u Tolisi 14. 11.1814. godine od oca Josipa i majke Eve r. Marošević. Na krštenju je dobio ime Ilija.

Osnovnu školu je završio u Tolisi, a nižu srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 29.07.1830. U rujnu 1832. ide u Ugarsku, u Suboticu, radi završetka srednje škole, te studija filozofije i bogoslovije. Svršivši srednju školu i filozofiju otpušten je sa studija i kažnjen zbog ispada, koji se sastojao u isticanju hrvatstva. U svibnju 1838. poslan je na studij bogoslovije u Picenu. U Italiji je rekao i mladu misu 27.03.1841. U Bosnu se vratio tek u rujnu 1848.

Sav studij završio je odličnim uspjehom te je odmah poslije mlade mise postavljen za profesora filozofije.

Bio je na dužnosti kapelana u Kraljevoj Sutjesci i Tolisi te župnika u Komušini (1851-1852), Garevu (1855-1856), Potočanima (1856-1859), Zoviku (1862-1863), Vidovicama (1870-1871) i Tramošnici (1871-1874). Bio je i na dužnosti predavača bogoslovima u Tolisi (1876).

U Potočanima je počeo graditi zgradu na kat. Prizemlje je bilo određeno za crkvu, gornji dio za župni stan.

Umro je u Tolisi 16. 04.1884. godine. Pokopan je na groblju Karaula.

 

FRA MARKO JURIĆ (1861-1864)

Rodio se u Ledenicama, župa Garevo, 12.02.1828. godine. Na krštenju je dobio ime Petar.

Osnovnu i srednju školuje završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 23. X. 1843. U lipnju 1849. ide na studij u Velitrao. Završivši studij i primivši svećenički red vratio se u Bosnu 1853.

Bio je na dužnosti kapelana u Ulicama, Kraljevoj Sutjesci, Tuzli i Dubravama te župnika u Vijaci (1859- 861) i Garevu (1861.-1864.) i (1872.-1875.).

Početkom 1876. određen je za kapelana u Tolisu. Iz Kraljeve Sutjeske krenuo je 28. veljače. Sutradan je stigao do Vranduka i odsjeo u Begovu Hanu. U noći mu je pozlilo. Javljeno je svećeniku u Zenici te je ovaj došao, bila je Cista srijeda, i opremio ga. Ubrzo je umro (01.03.1876.). Prevučen je kolima do župnog stana u Zenici i 02.03. pokopan na zeničkom groblju. On je prvi svećenik pokopan u Zenici.

 

FRA MATO ŽIVKOVIĆ (1870.-1872.)

Zivkovic fra MatoRodio se u Ugljari, župa Tolisa, 23. 07.1840. od oca Mate i majke Janje r. Benković. Na krštenju je dobio ime Ilija. Osnovnu školuje završio u Tolisi. Srednju školu je završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 04.10.1855. Filozofiju i bogosloviju je završio u Đakovu (1857-1862). Mladu misu je rekao 02.02.1863. u Kraljevoj Sutjesci, gdje mu je jedan župljanin dobročinitelj bio misni otac i snosio sav trošak.

Već kao mladomisnika šalje ga Starješinstvo u proševinu za otplatu duga rezidencije Sv. Jurja u Carigradu. „Kroz više godina hodajući prošao je Hrvatsku, Slavoniju, Kranjsku, Štajersku, Magjarsku, Austriju gornju i doljnju te kraljevinu Češku.“

Vrativši se iz proševine određen je za kapelana u Carigrad, gdje je ostao godinu dana. Vraća se u Kraljevu Sutjesku za nastavnika pripravnicima za Franjevački red (1869-1870). Župničku službu vrši u Garevu (1870-1872), Tišini (1874-1877), Popovićima (1884-1885), Bijeljini (1885-1888) i Domaljevcu (1894-1897). Također je vršio službu kapelana i ravnatelja crkvenog pjevačkog zbora u Tolisi. „Kao župnik Domaljevački jer još nije imao u svojoj crkvi velikog oltara, otijde pješe u Stitar da kupi oltar iz one crkve jer se Stitarci sebi novi napravili. Iz Stitara opet pješe vratio se u Domaljevac a imao je na nogama samo štiflete. Bilo je zimsko doba. Snijeg i blato razjuži se i on tako gazio je vodu i blato po vrh cipelah. Od tog neugodnog puta prehladio se, dobio groznicu, za groznicom nadošao je tifus koga nemogoše preboliti."

Umro je u Domaljevcu 28.02.1897. Pokopan je na Karauli. U Tišini je, uglavnom od svojih dohodaka, sagradio crkvu. I u Bijeljini je sagradio župnu crkvu, koja je blagoslovljena 20.07.1887. Iste godine je nabavio i harmonij za crkvu. U Domaljevcu je dovršio gradnju crkve.

 

FRA FRANJO KNEŽEVIĆ (1872.-1873.)

Rodio se u Vidovicama 13.01.1845. godine od oca Matana i majke Ruže r. Župarić. Na krštenju je dobio ime Marijan. Osnovnu školu završio je u Vidovicama, a srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 21.12.1860. Studij filozofije i bogoslovije završio je u Đakovu (1862-1865) i Ugarskoj, odakle se vratio u Provinciju, završivši studij, 1867. Za svećenika je zaređen u Kreševu 9.02.1868. (nedjelja sedamdesetnice). Mladu misu je rekao u Vidovicama 23.02.1868. Bio je na dužnosti kapelana u Tolisi, Tramošnici, Dubici i Kraljevoj Sutjesci te župnika u Garevu (1872-1873) i (1877-1879), Zoviku (1876-1877) i Vidovicama (1882-1885).

Fra Franjo Knežević, župnik u Vidovicama, povrativši se na večer dne 19. siječnja (1885) iz Brčkoga ode na počinak i ne diže se više. Udarila ga kap. Sahranio ga fra Filip Oršolić, gvardijan, dekan i župnik u Tolisi, uz podvorbu dvojice svećenika i množine naroda.

 

FRA MARKO JURIĆ (1873-1875) – drugi puta -

 

FRA JOZO MIKIĆ (1875-1876)

Rodio se u Vidovicama 23. 04.1842. godine od oca Ante i majke Marije r. Janjić. Na krštenju je dobio ime Marko. Osnovnu školu je počeo pohađati u Tolisi, a završio u Vidovicama. Srednju je završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 17.09.1857. Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci, bogosloviju (od 1860) u Đakovu. Za svećenika je zaređen 14.05.1865.

Bio je na dužnosti kapelana u Tolisi, meštra novaka u Kraljevoj Sutjesci (1866-1869) i prodirektora klerika te župnika u Dubici (1869-1874), predsjednika rezidencija na Plehanu (1874 - 1875), župnika u Garevu (1875-1876) i Vidovicama (1876- 878).

Umro je u Vidovicama, kao kapelan i samostanski vikar u Tolisi, 02.03.1879. godine. Pokopan je na groblju u Vidovicama.

U Dubici je sagradio novi župni stan, prizemlje od kamena, sprat od ćerpića.

Posebno se odlikovao nesebičnom požrtvovnošću i ljubavlju prema bolesnicima.

 

FRA ILIJA LACIĆ (1876.-1877.)

Lacic_fra IlijaRođen je u Dubravama 24. ožujka 1832. godine. Osnovnu i srednju školu je završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 23. studenoga 1848. godine. Filozofiju i teologiju je studirao u Kraljevoj Sutjesci i u Italiji. Za svećenika je zaređen 17. prosinca 1854. godine.

Bio je kapelan i ravnatelj crkvenog kora u Kraljevoj Sutjesci i Tolisi u više navrata, župnik na Plehanu (1860), Komušini (1862-1864), (1865-1871) i (1874-1875), upravitelj samostalne kapelanije u Bosanskom Brodu (1864-1865), župnik na Ulicama (1872-1873), župnik i gvardijan u Kraljevoj Sutjesci (1873-1874), župnik i predsjednik rezidencije u Tolisi (1875-1876), župnik u Garevu (1876-1877), Tišini (1877-1889), Goricama (1893-1897), Modriči (1897-1899), Tramošnici (1901), Domaljevcu (1904-1906) i Tolisi, gdje je ujedno bio i gvardijan (1889-1890). Umro je u Tolisi 16. svibnja 1910. godine. Pokopan je na groblju Karaula.

 

FRA FRANJO KNEŽEVIĆ (1877.-1879.) – drugi puta -

 

FRA GRGO DOŠEN (1879.-1880.)

Dosen_fra_GrgoRođen je u Ugljari, župa Tolisa, 3. kolovoza 1846. godine. Osnovnu školu je završio u Tolisi, a srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio i u novicijat 31. ožujka 1862. godine.

Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci (1863-1864). U rujnu 1864. godine ide na studij bogoslovije u Firencu. Studij je završio u Dubrovniku 1868. godine. Za svećenika je zaređen u Brestovskom 14. veljače 1869. godine. Bio je kapelan u Tolisi, Carigradu (1871-1876), predsjednik rezidencije u Carigradu (1876-1878), župnik u Garevu (1879-1880), Ulicama (1880-1882). Bio je tajnik Provincije i provincijala fra Ilije Ćavarovića (1882-1885), župnik u Potočanima (1885-1892), Modriči (1892-1896), Domaljevcu (1900-1901), Dubravama (1901-1908) i (1910-1917) i Tolisi (1908-1910), gdje je ujedno bio i gvardijan. Bio je i na dužnosti provincijalnog vikara (1888-1891) i definitora Provincije (1906-1909). Umro je u Tolisi 11. listopada 1919. Pokopan na groblju Karaula.

 

FRA MARKO BAOTIĆ (1880.-1885.)

Baotic_ fra_MarkoRođen je u Donjoj Mahali, župa Tolisa, 05.02.1842. godine od oca Mate i majke Lucije, rođene Dominković. Na krštenju je dobio ime Josip. Osnovnu školu je završio u Tolisi, a srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 17.09.1858. godine. Filozofiju i teologiju je studirao u Kraljevoj Sutjesci i u Đakovu, odakle se vratio u Provinciju u kolovozu 1865. godine. U rujnu iste godine biskup fra Anđeo Kraljević gaje zaredio za svećenika u samostanu Gorice - Livno. Mladu misu rekao je u Tolisi 29. listopada 1865. godine.

Bio je kapelan u Tolisi, Carigradu (za Nijemce, Talijane i Slavene) i župnik u Vidovicama (1871-1874), Goricama (1878-1879), Garevu (1880-1885), Žabljaku (1891-1896), Tišini (1896-1897) i Domaljevcu 1902. i (1903-1904).

Umro je u Tolisi 31.03.1907. godine. Pokopan je na groblju Karaula.

Bio je vrlo obljubljen kod svećenstva i naroda, te su ga svi zvali «Čiko».

 

FRA MATO ORŠOLIĆ (1885.-1889.)

Orsolic fra MatoRodio se u Tolisi 18.03.1838. godine od oca Tadije i majke Kate r. Marošević. Na krštenju je dobio ime Marko.

Osnovnu školu je završio u Tolisi, a srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 25. IX. 1854. Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci, a bogosloviju (od rujna 1856.) u Đakovu. Za svećenika je zaređen 19.03.1861. Mladu misu je rekao u Tolisi 07.04.1861.

Bio je na dužnosti kapelana u Tolisi i Dubravama te župnika u Domaljevcu (1864-1870), odatle je premješten u Đakovo za meštra bogoslova i samostanskog vikara, a zatim za župnika u Derventi (1871-1876), Tolisi (1876-1879), gdje je ujedno vršio i dužnost prvog gvardijana. Potom je bio župnik u Zeravcu (1879-1885), Garevu (1885-1889), Tišini (1889-1890) i Gradačcu (1891-1893).

Umro je u Tolisi, vršeći službu župnika u Gradačcu, 24.11.1893. godine.

 

FRA BLAŽ IKIĆ (1889.)

Rodio se u Štrepcima, župa Zovik 2.2.1849.godine. Za svećenika je zaređen 8.10.1871.godine. Kao svećenik pisao je svoje priloge i surađivao u časopisu Novi prijatelj Bosne, koji je uređivao fra Dobroslav josip Božić, rodom iz župe Potočanske. Bio je župnik u Komušini od 1883.-1888. godina, a iza toga dolazi za župnika 1889. uGarevo, a 17. listopada 1889. godine prelazi u Modriču u iznajmljenu kuću. U Komušini je dovršio zvonik stare crkve. On je zapisao narodnu predaju o slici Komušanske Gospe 1887. godine i objavio je u Glasniku Jugoslavenskih franjevaca 1888. godine (str. 136.-138.;149.-151.). Još sredinom 1883.godine iz Komušune pisao je molbu nadbiskupu Štadleru za prijelaz u svjetovne svećenike, ali mu je molba odbijena. Poslije Garevca i Modriče odlazi za župnika u Morančane. Za njegova boravka u Morančanima imamo ovo zabilježeno: „Nadbiskupski ordinarijat u svom dopisu Provincijalatu od 27.travnja 1890. upozorio je da: „velečasni B. I. ne može i ne smije biti nigdje župnik“, i da se suspendira, a na koliko vremena, odredit će se u dogovoru s provincijalom.  

Poslije ovoga nema ništa drugo zapisano, ali se zna da je iz Morančana otišao u Srbiju i prihvatio pravoslavlje. U Šematizmu Bosne Srebrene od 1895.godine pored njegova imena stoji zabilježeno olovkom da je šizmatik.