Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  3. prosinca 2020.

 

Župnici župe Gradačac (1885.-2012.)

16. prosinca 2009.
______________

Dipic fra Juro1. FRA JURO ĐIPIĆ (1885.-1888.)

Rodio se u Slatini 21.08.1842. godine od oca Ante i majke Mare r. Mandić. Na krštenju je dobio ime Petar.

Srednju školu je završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 04.10.1859. Filozofiju i bogosloviju je završio u Kraljevoj Sutjesci (1860.-1863.) i Đakovu (1863.-1865.), odakle se vratio u Provinciju, završivši studij, u kolovozu 1865. Za svećenika ga je zaredio u samostanu Gorica - Livno u rujnu 1865. fra Anđeo Kraljević. Mladu misu je rekao 25.10.1865.

Bio je na dužnosti kapelana na Plehanu, u Dubravama i Tolisi te župnika u Svilaju (1870.-1872.), Potočanima (1872.-1875.), Tuzli (1875.-1877.), Derventi (1877.-1880.), Tramošnici (1882.-1885.) i Gradačcu (1885.-1888.). Umro je u Gradačcu 21.02.1888.

On je osobno prevezao na volujskim kolima prve časne sestre milosrdnice od Broda do Doca 1872.

U Derventi je bio inicijator osnivanja jedne od najstarijih čitaonica u Bosni i Hercegovini (1880.). Nosila je naziv „Narodna čitaonica“ i slobodan pristup imali su svi građani, bez obzira na nacionalnu pripadnost.

 

2. FRA AUGUSTIN ORŠOLIĆ (1888.-1891.)

Orsolic fra AugustinRodio se u Tolisi, 16.10.1840. od oca Đure i majke Marije r. Agičić. Na krštenju je dobio ime Marijan. Roditelji su mu bili vrlo siromašni pa gaje župnik fra Stjepan Mikić uzeo k sebi u župni stan da završi osnovnu školu. Srednju školu je završio u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 17.09.1857. godine. Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci, a bogosloviju u Đakovu (1859.-1861.) i Ugarskoj (1861.-1863.), odakle se vratio 1863. Za svećenika je zaređen u studenom iste godine. Mladu misu je rekao u Dubravama  06.12.1863. kod župnika fra Stjepana Mikića.

Bio je na dužnosti kapelana u Dubravama, Tolisi, Kraljevoj Sutjesci, Morančanima i Plehanu te župnika u Tišini (1868.-1872.), Domaljevcu (1874.-1877.), Bosanskom Brodu (1879.-1883.), Gradačcu (1888-1891), Zoviku (1894.-1896.), lektora filozofije u Tolisi (1877), duhovnika i starješine (superiora) bogoslova u Ostrogonu (1878-1879).

Umro je u Tolisi 18.01.1899. Pokopan je na groblju Karaula.

 

3. FRA MATO ORŠOLIĆ (1891.-1893.)

Orsolic fra MatoRodio se u Tolisi 18.03.1838. godine od oca Tadije i majke Kate r. Marošević. Na krštenju je dobio ime Marko. Osnovnu školu je završio u Tolisi, a srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 25.09.1854. Filozofiju je završio u Kraljevoj Sutjesci, a bogosloviju (od rujna 1856.) u Đakovu. Za svećenika je zaređen 19.03.1861. Mladu misu je rekao u Tolisi 07.04.1861.

Bio je na dužnosti kapelana u Tolisi i Dubravama te župnika u Domaljevcu (1864-1870), odatle je premješten u Đakovo za meštra bogoslova i samostanskog vikara, a zatim za župnika u Derventi (1871-1876), Tolisi (1876.-1879.), gdje je ujedno vršio i dužnost prvog gvardijana. Potom je bio župnik u Zeravcu (1879.-1885.), Garevu (1885.-1889.), Tišini (1889.-1890.) i Gradačcu (1891.-1893.).

Umro je u Tolisi, vršeći službu župnika u Gradačcu, 24.11.1893. godine.

 

4. FRA MARTIN VUČKOVIĆ (1893.-1898.)

Vuckovic fra MartinRođen je u Gornjem Hasiću, župa Tišina, 30.10.1842. godine, od oca Blaža i majke Mande rođene Đurković. Na krštenju je dobio ime Ivo. Osnovnu školu je završio kod župnika i u Tolisi, a srednju u Kraljevoj Sutjesci, gdje je stupio u novicijat 21.12.1860. godine. Studij filozofije i bogoslovije završio je u Đakovu (1862 -1867). Za svećenika je zaređen u Gučoj Gori 22.10.1867. godine. Mladu misu je rekao u Tišini 21.02.1868. godine.

Bio je kapelan u Tolisi, Brčkom, Zoviku, Dubravama, Plehanu, Breškama, Ulicama, i župnik u Koraću (1875.-1878.), Goricama (1882.-1889-), Špionici (1889.-1890.), Gradačcu (1893.-1898.) i Tišini (1900.-1910).

Umro je u Tolisi 24.05.1919. godine. Pokopan na groblju Karaula.

 

5. JURAJ DOBROSLAV VESELIČIĆ (1898.-1900.)

Veselicic JurajRodio se 11.02.1870. u Špionici. Zaređen je za svećenika 27.06.1893. Bio je župnik u Gradačcu (1898.-1900.) pa kratko kapelan u katedralnoj župi u Sarajevu (1899.) te župniku Rastičevu (1900.-1901.), Otinovcima (01.06.1901.-30.04.1919.) i duhovnik državne kaznionice u Zenici. Umro je 09.12.1930. u Zenici u 61. godini.

 

6. FRANJO JURIĆ (18.02.1900.-15.06.1908.)

Juric_FranjoRođen je u Donjoj Mahali 27.11.1870. god. Za svećenika je zaređen 29.07.1894. Prvo je bio član franjevačke provincije Bosne Srebrene. Kratko je vodio župu Pećnik (1899.). God. 1899. imenovan je župnikom u Žabljaku. Od 18.02.1900. do 15.06.1908. župnik je u Gradačcu, a 05.07. 1908. preuzeo je župu Modriča gdje ostaje do svoje smrti. Umro je na uskrsni utorak, 30.03.1948., a pokopan je na groblju sestara „Služavki Maloga Isusa“ u Čardaku.

 

7. ANTUN MOHORIĆ (1908.-1914).

Rodio se 30.05. 1873. u Selca (Kranjska). Kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije teologiju je studirao u Sarajevu, a zaređen je za svećenika 29.06.1897. Bio je kateheta u Zavodu sv. Josipa u Sarajevu, duhovnik Zemaljske bolnice u Sarajevu pa župnik u Gradačcu (1908.—1914.) i Odžaku. Umro je 09.08.1937. u Odžaku u 65. godini života.

 

 

8. ANDRIJA MLAKIĆ (28.11.1914.-27.09.1919.)

Rodio se 15.08.1886. u Fojnici. Kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije teologiju je studirao u Sarajevu, a za svećenika je zaređen 29.06.1910. Bio je župnik u Korićanima (1910.-1914.), Gradačcu (1914.-1919.), Golom Brdu (poslije Kandija) i Odžaku. Od 1938. do 1945. bio je duhovnik sestara i vjeroučitelj u Zavodu Betlehem u Sarajevu. Kako je ranije poboljevao, umirovljen je 1945. Pod kraj života boravio je u Rijeci. Umro je u bolnici na Sušaku 19.10.1959. u 74. godini života.

 

9. JAKOV BARIŠIĆ (04.10.1919.-15.05.1942.)

Barisic_JakovRođen je 05.11.1890. u Dobrinji (kod Modriče). Poslije četiri godine pučke škole u Modriči odlazi u travničko sjemenište, a poslije ispita zrelosti prelazi u Vrhbosansku bogosloviju u Sarajevo. Iza svršenog trećeg tečaja bogoslovije, 02.07.1913. bio je zaređen za svećenika.

Uz prvi Svjetski rat god. 1914. odlazi za župnika u Pećinama gdje ostaje četiri godine; potom je kratko vrijeme službovao u Rostovu i Kandiji. God. 1919. imenovan je župnikom u Gradačcu gdje ostaje sve do svoje smrti. Četnici su ga zaklali 15.05.1942. god. pred župnom kućom u Gradačcu.

 

10. ANTO ELEZ (13.07.1942.-15.11.1942.)

Ridio se 02.07.1914. u Ogorju Donjem u Šibenskoj biskupiji. Zaređen je za svećenika 09.02.1941. Bio je kateheta u Sarajevu, kapelan u Tesliću i Stupu, župnik u Gradačcu (srpanj-studeni 1942.) i vojni kapelan. Nestao je u proljeće 1945. u povlačenju prema Austriji s braniteljima Srijemske bojišnice.

 

11. FRANJO GAVRAN (15.11.1942.-03.04.1945.)

Gavran FranjoRodio se 21.12.1910. u Rastovači, župa Posušje. Kao kandidat Vrhbosanske nadbiskupije teologiju je studirao u Sarajevu. Mladu misu slavio je u Sarajevu 19.11.1938. Bio je kapelan u Derventi pa u katedralnoj župi u Sarajevu. Župnik je na Čemernu (listopad 1939.-prosinac 1942.) i Gradačcu (prosinac 1942.-travanj 1945.). Nakon rata župnik je u Orahovici (Hrvatska) od 1956. do 1980. Umro je 24.09.1980. u 70. godini života u Orahovici, a tri dana kasnije pokopan je u Novom Selu.

 

12. ANTO PARADŽIK (15.06.1945.-20.03.1948.)

Paradzik_AntoUmro je 29.09.2004. u samostanu sestara Služavki Malog Isusa u Slavonskom Bordu gdje je provodio umirovljeničke dane. Ukopan je 02.10.2004. na groblju u Čardaku pored svojih roditelja kako je i sam želio.

Rodio 26.10.1919. godine u Čardaku koje tada pripadalo župi Gradačac. Osnovnu školu pohađao je u Čardaku a srednju u Travničkom sjemeništu. Teologiju je studirao u Sarajevu, gdje je 29.06.1942. godine zaređen za svećenika.  Od lipnja 1945. do ožujka 1948. god. vodio je župu Gradačac. Od 1948. godine sve do umirovljenja 1994. godine bio je župnikom župe sv. Ilije proroka u Bosanskom Brodu. Od godine umirovljenja pa do smrti živio je u samostanu časnih sestara Služavki Maloga Isusa "Josip Stadler" u Slavonskom Brodu.

Svećenik Anto se po potrebi bavio i spisateljskim radom još od bogoslovskih dana, a god. 1968. Vrhbosanski ordinarijat u Sarajevu izdao mu je životopis prvog Vrhbosanskog nadbiskupa Josipa Stadlera.

 

13. JOZO PERIĆ (14.04.1948.-21.11.1948.)

Peric_JosipRodio se 19.03.1923. u Brezi, župa Breza. Djetinjstvo je proveo u domu časnih sestara Služavki Maloga Isusa jer je ostao bez roditelje. Osnovnu školu je polazio u Brezi, srednju u Travniku, teologiju je počeo studirati u Sarajevu, a završio u Đakovu, gdje je 14.07.1946. zaređen za svećenika. Kao mlad svećenik preuzima službu kapelana u Derventi, gdje ostaje svega tri mjeseca. Pred Božić 1947. god. imenovan je župnikom u Bosanskom Brodu, a već u travnju sljedeće godine preuzima župu Gradačac (travanj-studeni 1948.). U Gradačcu ne ostaje dugo jer ga komunističke vlasti ondašnje države osudiše na sedam godina zatvora. Kao politički zatvorenik bio je u zatvoru od 23.11.1948. do 23.11.1955. Početkom 1956. odlazi za župnika u Uzdol, gdje ostaje nepune tri godine. U studenom 1959. imenovan je župnikom u Brusnici, a u rujnu 1963. prelazi u Čardak kao prvi župnik novoutemeljene župe. U Čardaku je dočekao umirovljenje u siječnju 1975., ali to nije bio kraj njegova svećeničkog djelovanja. Najveći dio vremena nakon umirovljen ja provest će kao duhovnik časnih sestara. Jedno je vrijeme djelovao i na njemačkim župama, a kao umirovljenik živio je u Daruvaru. Umro je u 83. godini života 08.05.2005. u Svećeničkom domu Sv. Josipa u Zagrebu. Pokopan je 10.05.2005. na mjesnom groblju u Lovrečkoj Varoši kraj Vrbovca.

 

14. MILIDRAG BUJAS (02.12.1948.-23.07.1949.)

Bujas MilidragRodio se u Sarajevu 23. listopada 1922. god. Osnovnu školu je završio u rodnom gradu kod sestara milosrdnica a klasičnu gimnaziju kod otaca isusovaca u Travniku. Teologiju je studirao u Sarajevu a iza rata je započeti studij završio u đakovačkoj bogosloviji. Za svećenika je zaređen u Đakovu 14. srpnja 1947. Poslije ređenja je nekoliko mjeseci djelovao kao kapelan u Vidovicama i zamjenik župnika u Kaknju. U ožujku 1947. imenovan je vjeroučiteljem osnovnih škola u Sarajevu. U travnju 1948. god. poslan je za upravitelja župe u Modriču odakle je pješice odlazio na ispomoć u susjedne župe. Od prosinca 1948. do srpnja 1949.  pastorizira župu Gradačac. Kada su mu dobronamjerni ljudi javili da bi ga mogla progutati noć, tražio je premještaj i bio poslan u Vidovice u srpnju 1949.

Od 15. listopada 1951. do 12. rujna 1952. bio je na odsluženju vojnog roka u Zadru. Nakon povratka iz vojske bio je tri mjeseca župnik u Brusnici, zatim je od prosinca 1952. do rujna 1964. bio župnik u Skopaljskoj Gračanici. Uslijedilo je pet godina župničke službe u Brezi gdje je posljednju godinu bio i dekan sutješkog dekanata. U Zavidoviće je premješten 9. listopada 1969. ali je tu ostao svega sedam mjeseci, jer je 8. svibnja 1971. bio imenovan župnikom u Travniku.

Nadbiskup Jozinović imenovao ga je 08.06.1982. rezidencijalnim vrhbosanskim kanonikom. Kanonik Bujaš vodio je „Međupomoć“, interno osiguranje svećenika, te je ujedno obnašao dužnost rektora katedrale.

Sahranjen je u svećeničkoj grobnici na sarajevskom groblju Bare 18.05.1991.

 

15. JOSIP VIDAKOVIĆ (31.07.1949.-08.04.1951.)

Vidakovic_JozoRodio se u Ljubini, župa Čemerno, 18.12.1923. god. Za svećenika je zaređen 18.07.1948. Osnovnu školu pohađa u Srednjem, a sjemenište u Travniku. Teologiju studira u Đakovu, gdje je zaređen za svećenika 18. srpnja 1948. god. Od kolovoza 1948. do srpnja 1949., za vrijeme tamnovanja župnika Jure Zirduma, služio je u Vidovicama. Potom odlazi za upravitelja župe Gradačac (1949.-1951.) i župnika u Modriču gdje ostaje do 1951. Bio je župnik u Komušini (1951.-1953.), Jelaškama (ožujak 1955.-listopad 1957.) i Bijelom Brdu (1957.-1971.). U ljeto 1971. otišao je u Australiju, gdje je ostao devet godina. Od 1980. u Njemačkoj je na službama u hrvatskim katoličkim misijama i njemačkim župama. Dana 15.07.1982. imenovan je superiorom hrvatskim bogoslova u Eichstättu. Umirovljen je 1996. godine, a zbog bolesti povlači se u obiteljsku kuću u Novu Gradišku (Hrvatska). Umro je u 82. godini života 21.10.2005. u Novoj Gradiški, a pokopan je 25. listopada na novogradiškom groblju.

 

16. JOSIP KONOPKA (10.04.1951.-27.08.1963.)

konopkaRođen je 20. studnoga 1919. u Bijeljini. Pučku školu i četiri niža razreda realne gimnazije završio je u Bijeljini, a potom odlazi u travničku gimnaziju gdje je god. 1940. položio ispit zrelosti. Bogoslovne nauke je učio u Sarajevu, gdje ga je nadbiskup Ivan Šarić na Petrovo 1944. god. zaredio za svećenika. Mladu misu slavio je u Bijeljini a potom tu preuzima službu kapelana do 07.05.1945. god. kada ga je novonastala narodna vlast dala uhvatiti i baciti u zatvor. Cijelu godinu je provodio u zatvorima u Josipovcu, Valpovu, Pisanici, Našicama i Staroj Gradiški ne zdvajajući nego se u potpunosti predajući Božjoj volji. Tu je u svojim mogućnostima pastorizirao logoraše. Od 7. svibnja 1946. do 10. rujna 1947. obavljao je službu kapelana u Tesliću a ujedno je bio upravitelj župe Bežlja. Od 20.9.1947. do 20.3.1948. bio je župniku u Uzdolu a onda je ponovno morao u zatvor. Po izlasku iz zatvora imenovan je privremenim upraviteljem župe u Bijeljini.

Od 27.03.1951. do 01.09.1963. bio je župnik u Gradačcu. Župi je tada pripadalo i selo Čardak koje je god. 1963. postalo samostalna župa. To je nateže razdoblje svećeničkog služenja msgr. Konopke. Područje župe je bilo prostrano, ceste slabe a motornih vozila još nije bilo. Na starom biciklu marljivo je obilazio župljane, i u tadašnjim teškim materijalnim i političkim prilikama hrabrio ih je i ulijevao im nadu u bolju budućnost. Od 01.09.1963. do 08.11.1980. župnikovao je u Lukavcu gdje je ujedno bio i dekan do god. 1972. Početkom studenoga 1980. imenovan je župnikom župe sv. Josipa u Zenici gdje ostaje do smrti. Umro je na oltaru pri završetku sv. Mise u petak 27.05.1988.

 

17. ANTO ČOVIĆ (28.08.1963.-01.10.1967.)

Rodio se 15.03.1909. u Guvnima, župa Dolac kraj Travnika. Za svećenika je zaređen 15.04.1933. Kratko je bio župnik u Uzdolu (29.06.-12.09.1933.) te župnik Rastičeva (o1.01.1934.-04.05.1935.), Morančanima (1935.-1937.), Brusnici (svibanj 1937.-veljača 1944.), Žabljaku (1944.-1949.), te Bežlji kraj Teslića (1956.1963.), gdje je bio i dekan Usorskog dekanata. Nakon toga je župnik u Gradačcu (1963.-1967.) i Zavidovićima (1968.). Umro je u Zavidovićima 27.12.1968. u 60. godini života.

 

18. ANTO VUJIČIĆ (01.10.1967.-21.10.1969.)

Vujicic AntoRodio se 13. lipnja 1926. u Brestovskom. Niže školovanje i jedan dio teologije završio je kod franjevaca u Visokom i Sarajevu. Završne teološke studije završio je u Đakovu, gdje je i zaređen za svećenika 14. siječnja 1951. Odmah nakon mlade mise imenovan je kapelanom u Derventi. Godine 1952. postaje kapelan u katedralnoj župi u Sarajevu, odakle pastorizira upražnjenu župu Breza. Po povratku iz vojske godine 1953. imenovan je župnikom u Solakovoj Kuli, gdje ostaje do 1955. Od 1955. do 1967. župnikuje na Ceru. Župu Gradačac upravlja  od listopada 1967. do listopada 1969. Nakon toga je ekonom u Bogosloviji do prosinca 1972., a onda preuzima župu Kakanj (05.12.1972.), gdje ostaje do listopada 1977. Od 7.10.1977. do 14.07.1980. djeluje u župi Stup, a odatle odlazi u mirovinu. Umro je u Australiji 1. veljače 1990. u 64. godini života, a pokopan je u Sarajevu na groblju Bare u svećeničkoj grobnici 13. veljače 1990.

 

19. ANTO LUTTER (21.10.1969.-30.07.1971.)

Lutter AntoRodio se 05.05.1927. u Sarajevu. Pučku školu pohađa u Zavodu sestara milosrdnica u Sarajevu. Gimnaziju završava također u Sarajevu, a nakon odslužene vojske upisuje teologiju u Đakovu, g je i zaređen za svećenika 06.07.1952. Teološki studij nastavlja na bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje diplomirao 1959. U Zagrebu također doktorirao 1961. godine. Bio je kapelan u Derventi te župniku Doboju (1954.-1956.), Pećniku (1956.-1969.) i Gradačcu (1969.–1971.). Nakon župnikovanja u Gradačcu, preuzima hrvatsku pastvu u Mannheimu (Njemačka)  do 1989. Potom je u njemačkoj župi Buchen Heinstadt u nadbiskupiji Freiburg, u kojoj je djelovao do smrti. Umro je 23.06.1992. u 66. god života.

 

20. ANTO BURIĆ (30.07.1971.-30.03.1977.)

Buric_Anto1Rođen je 23.11.1938. u Garevcu od roditlja Petra i Ane rođ. Gagulić. Osnovnu školu pohađao je u Garevcu i Modriči. God. 1955. odlazi u Zagreb u dječačko sjemenište Šalatu gdje je god. 1960. položio ispit zrelosti. Nakon mature odlazi u đakovačku bogosloviju. Na Petrovo 1965. zaredio ga je za svećenika u đakovačkoj katedrali biskup Stjepan Bäuerlein. Po svršetku bogoslovnih nauka god. 1966. odlazi na Marijin Dvor/Sarajevo za kapelana, a 1968. prelazi u Derventu. U srpnju 1971. imenovan je župnikom u Gradačcu, a od 1977.-1982. djeluje među Hrvatima-katolicima u Australiji. Po povratku iz Australije bio je kancelar u Nadbiskupskom ordinarijatu u Sarajevu. God. 1984. preuzima župu Čajdraš kod Zenice. God. 1987. imenovan je župnikom u Ularicama kod Doboja. Od 1995.-2000. bio je voditelj Misijske centrale u Zagrebu i glavni urednik misijskog časopisa „Radosna vijest“. Kroz cijelo vrijeme svoga uredničkog rada objavljivao je na stranicama spomenutog časopisa kraće osvrte na razne pojave i zbivanja i u Crkvi i društvu. Do konca travnja 2004. bio je duhovni pomoćnik u velikogoričkoj župi bl. Alojzija Stepinca, a potom duhovni pomoćnik u župi Živinice. Godine 2013. odlazi u mirovini. Danas živi u svećeničkom domu u Sarajevu.

 

21. IVAN PETROVIĆ (30.03.1977.-21.11.1988.)

Petrovic IvanRodio se 05.10.1938. od roditelja Dragana i Katarine r. Šprajaček u Lipovčanima, župa Dubrava (Zagrebačka nadbiskupija).  Osnovnu školu pohađa u Lipovčanima, srednju u Čazmi i Zagrebu,a teologiju u Zagrebu gdje je i zaređen za svećenika 19.12.1971. Župu Gradačac vodio je od ožujka 1977. do studenoga 1988. Sada je umirovljenik i živi u Bukovlju kod Slavonskog Broda.

 

22. JOSIP DŽAJKIĆ (21.11.1988.-17.08.1991.)

Dzajkic JosipRodio se 24. studenoga 1941. u mjestu Lugu, župa Prozor. Godine 1956. odlazi u dječačko sjemenište u Dubrovnik, a 1960. stupa u đakovačku bogosloviju, gdje je i zaređen za svećenika 29. 6. 1964. Kapelansku službu vršio je u Sarajevu - u katedrali i u Novom Sarajevu. Župničku službu vršio je u Brusnici (lipanj 1971. - siječanj 1975.), Žabljaku (1975. -1983.), Skopaljskoj Gračanici (1983. -1988.) i Gradačcu (1988.-1991.). Tijekom rata (1992.-1995.) boravi kod časnih sestara Krvi Kristove u Ivancu, u Varaždinskoj biskupiji. Iako mu je zdravlje bilo teško narušeno, trudio se vršiti službu kućnog duhovnika. Opsluživao je i jednu filijalnu crkvu. U prosincu 1999. podvrgnut je teškoj operaciji. Odlučio je vratiti se u Sarajevo i kraj ovozemaljskog života dočekati u svojoj nadbiskupiji. Dekretom Nadbiskupskog ordinarijata vrhbosanskog od 28.04. 2000. umirovljen je. Umro je 13.08.2000. u svećeničkom domu u Sarajevu u 59. godini života. Pokopan je dva dana poslije u svom rodnom Lugu.

 

23. MARKO TOMIĆ (17.08.1991.-29.05.1996.)

Tomic MarkoRodio se 14.04.1952. od roditelja Ante i Ankice r. Hrkač u Brezovu Polju, župa Žepče. Osnovnu školu pohađao je u Golubinji kraj Žepča i Bugojnu, srednju u Zagrebu, a teologiju u Sarajevu., gdje je 29.06.1976. zaređen za svećenika.  Po završetku bogoslovnih nauka bio je kratko vrijeme kapelan u Kandiji.  U studenom 1977.  dolazi za kapelana u Novo Sarajevo i ostaje do jeseni 1986. kada  odlazi na studij u Rimu. God. 1989. magistrirao je kanonsko pravo u Rimu. Vrativši se u domovinu imenovan je vicekancelarom u Nadbiskupskom ordinarijatu i arhivarom. Od travnju do kolovoza 1991. bio je upravitelj župe Gradačac, a potom župnik do svibnja 1996. U lipnju 1992. morao  je sa župljanima pred napadima srpskih ekstremista potražiti sklonište u Hrvatskoj.  Imenovan je profesorom kanonskog prava na Đakovačkoj bogosloviji gdje ostaje 4 godine. U rujnu 1996. odlazi za vicerektora Papinskog hrvatskog zavoda Sv. Jeronima  u Rimu i tu službu obnaša punih deset godina. U studenom 2006. preuzima župu Sv. Mariju na Krasu u Porečko - pulskoj biskupiji. U kolovozu 2009. imenovan je župnikom župe Sv. Ivana Krstitelja Otinovcima-Kupres i upraviteljem župe Rastičevo.

 

24. ANTO STJEPIĆ (30.05.1996.-18.08.2000.)

1Stjepic_AntoRođen je 25. listopada 1949. od roditelja Stjepana i Kaje r. Marković u Morančanima. Osnovnu školu pohađa u Husinu, srednju u Zagrebu, a teologiju u Sarajevu, gdje je i zaređen za svećenika 29. lipnja 1974. Po svršetku teoloških studija kratko je službovao u Živinicama i Derventi, a god. 1976. je imenovan kapelanom župniku Jakovu Kovačeviću u Novom Selu, a poslije njegove smrti (16.01.1991.)obnašao je neko vrijeme službu upravitelja župe. U kolovozu 1991. preuzeo je župu Čardak, ali je već u svibnju 1992. bio primoran sa župljanima Čardaka pred srpskim agresorom potražiti utočište preko Save. Nekoliko je godina radio u Vikarijatu Vrhbosanske nadbiskupije u Zagrebu (1993.-1996.). Od 30. svibnja 1996. do 18. kolovoza 2000. vodi župu Gradačac Za to je vrijeme dovršio gradnju župne kuće i popravio oštećenu župnu crkvu. U kolovozu 2000. imenovan je župnikom u Novom Selu (kod Bos. Broda), gdje je u nepunih pet godina sagradio župnu crkvu i župnu kuću. U ožujku 2009. postao je župnik u župi Sv. Ane u Par Selu kod Živinica.

 

25. MIROSLAV AGOSTINI (18.8.2000.- 20.8.2012.)

Agostini_MiroRođen je 07.03.1938. od roditelja Feliksa i Terezije r. Fontana u Novom Selu (Bos. Brod). Osnovnu školu pohađao je u Novom Selu, srednju Bos. Brodu i Zagrebu, a teologiju Đakovu, gdje je i zaređen za svećenika 29.6.1962. god. Župu Sv.Marka u Gradačcu preuzeo je u kolovozu 2000. godine i ostaje do kolovoza 2012. godine kada odlazi u zasluženu mirovinu.


26. IVO KOPIĆ (2012. - )

Kopic_IvoRođen je 1976. godine u Boku od roditelja Jose i Mande rođ. Pejić. Za svećenika je zaređen u sarajevskoj prvostolnici na Petrovo 2004. god. U kolovozu 2004. imenovan je župnim vikarom u Prozoru gdje ostaje dvije godine. U kolovozu 2006. preuzima župu Haljinići, a sljedeće godine u kolovozu imenovan je župnikom župe Rođenja BDM u Modriči. Po dolasku u novu župu nastavio je s radovima na dovršenju župne crkve. Nabavio je novo zvono koje je na Malu Gospu, 8. rujna 2008. blagoslovio vrhbosanski nadbiskup kardinal Puljić. U kolovozu 2012. godine premješten je za župnika u Gradačac.