Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  16. listopada 2021.

 

Popis ubijenih svećenika (1. dio)

26. siječnja 2010.
Priredio: Vlado Jagustin, svećenik

 Adamčik fra Bruno, profesor, star 37 godina. Rođen je 1908. godine u Konjicu. Nakon završenog školovanja zaređen je 1932. godine za svećenika. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu. Ubijen na Križnom putu u svibnju 1945. godine.

 

Anić vlč. Mladen, svećenik uhvaćen u Pajićima kod Solakove Kule od partizana koji su bili stacionirani u Kutama kraj Prozora. Odveli su ga svezana ispod sela prema Sa stavcima u banjalučici i dolje kod rijeke ubili na lokaciji Prva Gruda nedaleko od izvora. Nitko ga nije smio shraniti. Luka Ivanko iz Pajića svjedoči da ga je on pokopao. Priča: «Bio je sav u krvi, izrešetan metcima. Iskopali smo, u blizini sela Vratne gore, nedaleko od mjesta stradanja, grob i tu smo ga ukopali. Bio je u civilnom odijelu, mršav, srednje visine, s oputnjacima na nogama. Sve se to zbilo u jesen, između 10. i 15. listopada 1945. godine. Najprije je postavljen drveni križ, a poslije smo se zavjetovali ja i Marko Ivanko i naručili klesani križ. Mislim da je svećenik iz Drinovaca, a prema nekima iz Mamića, te da mu je zadnja župa bila negdje u Šibeniku.».

 

Bakula don Ante, svećenik star 58 godina. Rođen je 1884. godine u Posušju. Nakon završenog školovanja u rodnom mjestu, Mostaru, Travniku i Sarajevu zaređen je 29.6.1909. godine za svećenika Mostarske biskupije. Bio je župnik u Bjagaju, Viru kod Posušja i u Gornjem Hrasnu. Partizani su ga krajem travnja 1942. godine danima mučili, kamenovali, vezali u štali za jasle, davali mu za hranu sjeno i drugu travu, na njemu jahali, potkovali kao konja te ubili  i bacili u jamu u Vlahovićima kraj Ljubinja. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno.

 

Baltić fra Viktor, svećenik star 40 godina, rođen 1903. godine u Livnu. Nakon završenog školovanja zaređen  1928. godine za svećenika provincije Bosne Srebrene.  Bio je na službi   župnik u Suhom Polju na Kupreškoj visoravni i župnik u Ljubunčiću kraj Livna. 8. veljače 1943. godine partizani su ga zatvorili, mučili i ubili u zatvoru u Livnu.

 

Bandić vlč. Branko, svećenik star 48 godina. Rođen 1897. godine u Banja Luci. Nakon završenog školovanja zaređen je 1921. godine za svećenika Banjalučke biskupije. Bio je upravitelj župe Devetine. Partizani su ga ubili u zatvoru u Banja Luci 1945. godine.

 

Barbarić fra Marko, star 80 godina. Rođen 1865. godine u Šiljevištima kraj Vitine. Nakon završenog školovanja zaređen je 1887. godine za svećenika. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bivši župnik živio je u samostanu na Širokom Brijegu na glasu svetosti, rođeni brat sluge Božjeg Petra Barbarića. Upucan samokrijesom od partizana 7.2.1945. godine, ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom Brijegu, spaljen i zatrpan. Eshumiran 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

Barišić vlč. Jakov, župnik u Gradačcu, rođen 05.09.1890. godine u Dobrinji, župa Modriča. Bio je prvi stradali svećenik Vrhbosanske nadbiskupije. Zaređen je za svećenika 02.09.1913. godine. Iste godine imao je Mladu Misu i pomaže tog ljeta župniku u Modriči. Sljedeće godine 1914. župnik je u Pećinama više Travnika, a 1918. godine opet je župnik u planiskoj župi Rostovu na Sebešiću. Sljedeće godine kratko 1919. godine župnik je u Golom Brdu, danas župa Kandija kod Bugojna. Iste godine odlazi za župnika u Gradačac gdje ga zatiče smrt u petak 15.05.1942. godine. Napisao je svom školskom prijatelju 28. travnja 1942. godine, kanoniku Marku Nediću u pismu, koji se tada nalazio u Sarajevu,  ove riječi: «Mi smo u opsadnom stanju, od četnika ugroženi od konca veljače sve do danas dan i noć… Da se Bog smiluje, ako ovo još malo potraje, mi smo za ovu godinu gotovi, jer pomoći nema, a opasnost od hajduka bit će još veća, kad zelena šuma sklopi svuda. I moja je kuća prva na udaru, a blizu su dolazili. Moli se za ovaj narod, koji si uvijek volio, a ne zaboravi ni mene, dok sam živ, a pogotovu, ako čuješ, da sam poginuo. Još bi bila dobra smrt, kako je strašno živ zapasti u ruke krvoloka!». Četnici su provalili ujutro oko 6 sati u Gradačac oko 15. svibnja 1942. godine. Župnik Barišić počeo je zvoniti na uzbunu crkvenim zvonom i tu su ga četnici uhvatili pred crkvom, tukli, ismijavali te na kraju i masakrirali. Koža mu je bila od polovice glave pa preko čela sve do brade, sa skoro čitava lica zguljena, usnice izrezane, pod vratom je bio preklan, a na tijelu znaci pušćanih i revolverskih hitaca. Kada su ogulili kožu s glave mučitelji su po živim ranama posipali sol.  Zahvaljujući činjenici da je ubijeno samo sedam osoba te da su preživjeli brojni autentični svjedoci ovoga zločina, brzo je zabilježen I objavljen način pogibije Jakova Barišića.  Prema kanoniku Marku Nediću, jednome od dva suvremena svjedočanstva autentičnih svjedoka, cjeli događaj se zbio ovako: “U petak u 6 sati u jutro primjeti momak (tj. Barišićev poslužitelj), da se bježi, i upozori prečasnog da bježi i momak pobjegne. U času već je rulja bila blizu, a siromah prečasni poleti u zvonik i počne zvoniti na uzbunu, i samo je stigao dvaput potegnuti konopcem, i bio je u njiohovim rukama. Da je sve ovako, pričaju njegovi najbliži i jadna stara majka. Gonili su ga do bunara, tu su ga tukli i rekli mu: Reci da si Srbin, a on glasno reče: Nikad, ono što sam to i ostajem Onda ćeš poginuti. Neka, ne žalim za svoju vjeru, domovinu i narod umrijeti. Prekrsti se i glasno počne moliti Očenaš, a krvnici opsuju njegovu molitvu i Pavelića i sruše ga na zemlju. Zapovjednik-komadant Trebavskog čeničkog odreda iz susjednog sela Skugrića bio je pravoslavni pop Savo Božić, a komandir čete Savo Nikić. Partizani su kasnije pjevali pjesmu: «Pope Savo i ta tvoja brada, čupat će je trinaesta brigada», označujući kolioki je bio krvolok i da je dodijao čak i partizanima. Ubijena su još šestorica katolika zajedno sa župnikom. Pokopan je 18. svibnja 1942. godine na mjesnom groblju.

 

Barišić vlč. Krešimir, star 34 godine. Rođen je 27. srpnja 1907. godine u Jajcu. Odrastao je i školovao se u sirotištu trapista kod Banja Luke. Nakon završenog školovanja zaređen je 1933. godine za svećenika Baljalučke biskupije. Bio je kapelan u Banjoj Luci i župnik u Krnjeuši. Partizani zajedno s četnicima živog strahovito mučili, izmasakrirali tako što su mu odrezali neke dijelove tijela te su ga živoga  zapalili u župnoj crkvi u Krnjeuši u kolovozu 1941. godine. U crkvi su našli samo bedra koja nisu izgorjela.

 

Barišić vlč. Stipo, rođen 1918. godine na Ceru, kod Dervente. Poslije završene osnovne škole, te završenog školovanja za spremanje svećenika u katoličkim ustanovama u Travniku i Sarajevu, zaređen za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1944. godine. Putujući vlakom tri dana prije svoje Mlade mise pri napadu angloameričkih zraklopova na vlak 06. srpnja 1944. godine ranjen je od bambardiranja u vlaku između Želeće i Žepča. Na putu do bolnice prema Doboju  izdahnuo je u svojoj 26. godini života.

 

Barišić fra Stjepan, star 62 godine. Rođen je 23.1.1882. godine u Podhumu kod Konjica u Neretvici. Pučku školu završio je u Kreševu, gimnaziju u Visokom, a bogosloviju u Livnu. zaređen je u Petrićevcu 1905. godine za svećenika provincije Bosne Srebrene. Župnik je u Stratinskoj i Podhumu, vikar u Kreševu i Kraljevoj Sutjesci. Partizani su ga uhvatili, odveli iz župskog ureda strijeljali u šumi u selu Kute 03.02.1944. godine u prozorskoj općini. Nije bio pokopan, psi su razvlačili njegove kosti dvojice ubijenih katolika s njime, a njegove nisu dirnuli. Kasnije su seljani sakupili njihove kosti i sahranili zajedno s fra Stjepanom na mjestu gdje su ubijeni kraj potoka. Danas je to uređen grob.

 

Bebek fra Kazimir, star 44 godine. Rođen je 1901. godine u Vitini. Nakon završenog školovanja zaređen je 1927. godine za svećenika. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hrecegovini. Bio je župnik u Klobuku i u Pločama. Ozna ga je 14.7.1945. godine odvela iz samostana u Mostaru, osudila na smrt, svezala žicom, strijeljala i bacila u Neretvu zajedno s Bencun fra Josipom.

 

Bencun fra Josip, star 76 godina. Rođen je 1869. godine u Međugorju. Nakon završenog školovanja zaređen je 1893. godine za svećenika. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je župnik u Izbičnom 1928. do 1937. godine. U mirovini je bio na Širokom Brijegu i u Mostaru. Prilikom “čišćenja” Mostara od Hrvata, partizani su ga 14.2.1945. godine odveli iz samostana u Mostaru, svezali žicom, strijeljali i zajedno s Bebek fra Kazimirom bacili u Neretvu.

 

Bilogrivić msgr. dr. Nikola, star 54 godine. Rođen je 1893. godine u Tuzli. Nakon završenog školovanja zaređen je 1916. godine za svećenika Banjalučke biskupije. Ozna ga je strijeljala 1947. godine u Banjoj Luci. Bio je banjalučki župnik i povjesničar.

 

Bockmann vlč. Josip, star 35 godina. Rođen je 1910. godine u Novoj Topoli. Nakon završenog školovanja zaređen je 1936. godine za svećenika Banjalučke biskupije. Bio je župnik u Glamoču i Prijedoru. Partizani su ga zajedno s fra miroslavom Buzukom natjerali da iskopaju raku – grob. Nakon mučenja potajice su ih strijeljali 22. 2. 1945. godine pokraj mjesta Šipulje kod Sanskog Mosta.

 

Bošnjak don Nikola, svećenik star 36 godina. Rođen je 1909. godine u Ljutom Dolcu. Nakon završenog školovanja zaređen je 1934. godine za svećenika Mostarske biskupije. Bio je župnik u Trebimlji i Prenju. Poslije toga je vojni dušobrižnik u Sarajevu. Povukao se iz Sarajeva s vojskom i civilima 1945. godine prema Bleiburgu. Englezi su ga izručili Titovim partizanima koji su ga likvidirali u šumi Macelj 1945. godine.

 

Božić fra Dobroslav, svećenik star 42 godine. Rođen 1903. godine u Potočanima kod Odžaka. Nakon završenog školovanja zaređen je 1925. godine za svećenika provincije Bosne Srebrene. Bio je vikar u samostanu Kreševo. Nestao 1945. godine i nema nikakvih podataka o njegovoj smrti.

 

Bralo vlč. Božidar, svećenik star 38 godina, rođen 1907. godine u Brini kod Livna. Nako završene osnovne škole u Livnu, gimnazije u Travniku i teologije u Sarajevu, zaređen je za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1932. godine. Bio je župnik na Marindvoru u Sarajevu. Dolaskom partizana na vlast, objesili su ga u Sarajevu 1945. godine.

 

Brekalo vlč. Zvonimir, svećenik star 28 godina. Rođen je 1916. godine u Bosanskoj Gradišci. Nakon završenog školovanja zareden je 1939. godine za svećenika Banjalučke biskupije. Odveden u jasenovački logor. Umro je od tifusa 1944. godine kao zatvorenik u Jasenovcu.

 

Briševac fra Danijel, star 54 godine. Rođen 1890. godine u Volaru kraj Prijedora. Nakon završenog školovanja zaređen je 1915. godine za svećenika provincije Bosne Srebrene. Bio je župnik u Bihaću, Sanskom Mostu, Volaru, Petrićevcu i Stratinskoj. Četnici su ga iz Stratinske odveli i nakon mučenja i zlostavljanja strijeljali  25. kolovoza 1944. godine u Stratinskoj.

 

Brković fra Augustin, star 32 godine. Rođen 1913. godine u Varešu. Nakon završenog školovanja zaređen je 1939. godine za svećenika provincije Bosne Srebrene. Bio je kapelan u Tramošnici. Partizani su ga ubili pri povlačenju prema Bleiburgu 1945. godine.

 

Buconjić don Ante, svećenik star 36 godina. Rođen je 1909. godine u Drinovcima. Nakon završenog školovanja zaređen je 1935. godine za svećenika Mostarske biskupije. Bio je župnik u Vinici i u Prenju. Kasnije je obavljao dužnost vojnog dušobrižnika. Englezi su ga izručili Titovim partizanima koji su ga likvidirali u šumi Macelj 1945. godine.

 

Buzuk fra Miroslav, star 39 godina. Rođen je 1906. godine u Briševu kraj Sanskog Mosta. Svoju Mladu misu imao je 1928. godine. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene.  Vršio je službu župnika u Volaru i Doljanima, te gvardijana u samostanu Plehan kod Dervente. Po naređenju partizana, nakon što su on i velečasni Josip Bockmann iskopali raku – grob, partizani su ih nakon mučenja  i poniženja potajice strijeljali kraj mjesta Šipulje kod Sanskog Mosta u veljači, 22. 2. 1945. godine.

 

Čolak fra Dane, star 32 godine. Rođen je 1916. godine u Mamićima. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1941. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je kapelan u Drinovcima. Englezi su ga u svibnju 1945. godine na prijevaru izručili Titovim partizanima koji su ga ubili i zatrpali u jednoj od brojnih masovnih grobnica kraj Maribora u Sloveniji.

 

Ćosić fra Efrem, star 26 godina. Rođen 1919. godine  u Kulini kod Dervente. Zaređen za svećenika 1943. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Partizani su ga uhvatili i strašno mučili zajedno s fra Ljudevitom Josićem. Ubili su ga u Tuzli 1945. godine.

 

Ćurić fra Anđeo, star 31 godinu. Rođen je 1914. godine u Srđevićima, župa Bila. Za svećenika je zaređen 1938. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je vojni svećenik. Partizani su ga uhitili I strijeljali 14.7.1945. godine u Zagrebu.

 

Čalušić fra Marko, star 33 godine. Rođen je 1912. godine u Potočanima kod Odžaka. Zaređen je za svećenika 1937. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je župnik u Sivši u Usori. Nestao je 1945. godine i nema nikakvih podataka o njegovom nestanku.

 

Čondić fra Alojzije, star 28. godina. Rođen je 1917. godine u Livnu. Zaređen je za svećenika 1941. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. OZNA ga je ubila u lipnju 1945. godine. Nema nikakvih podataka o okolnostima njegove smrti i pokopa.

 

Čondrić vlč. Emil, rođen 1918. godine u Želeći kod Žepča. Nakon završene osnovne škole, gimnazije u Travniku, teologije u Sarajevu, zaređen je za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1942. godine.  Ozna ga je ubila 8.8.1945. godine na planini Zvijezda kod Vareša u 27. godini života sa još dvije časne sestre i sedmoricom katolika. Kasnije se doznalo da je zakopan u selu Brgule iznad Vareša. Imao je  još brata svećenika Ivana blizanca, kojega je JNA osudila na smrt i strijeljala. Treći brat im je dugo godina bio svećenik i poslije rata služio na mnogim mjestima.

 

Čondrić vlč. Ivan, rođen 22.2.1918. godine u Želeći kod Žepča, sin Stjepana i Ane rođene Knežević. Prva dva razreda osnovne škole završava kod časnih sestara Milosrdnica u Žepči, druga dva u Zenici, gimnazije u Travniku, teologije u Sarajevu, zaređen je za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 9.2.1941. godine. Bio je kapelan u Modriči i Morančanima, te župnik u Rostovu i kateheta u Sarajevu. Imenovan je 14.7.1945. godine župnikom u Žepču, ali nikad nije preuzeo tu službu. Presudom vojnog suda VI armije osudila ga je 28.12.1945. godine na smrt strijeljanjem  u Sarajevu u 28. godini života. Prema saznanju obitelji Čondrić presuda je izvršena tek 24.2.1946. godine. Za grob mu se ne zna.

 

Čurčić mrgr. Antun, star 75 godina. Rođen 1869. godine u Grahovniku. Zaređen za svećenika 1899. godine. Bio je generalni vikar Banjalučke biskupije. Partizani su ga teško ranili pri napadu na Banja Luku, te umire od zatrovanja rane 09. siječnja 1944. godine.

 

Dragičević fra dr. Marko, profesor, star 43 godine. Rođen je 1902. godine u Međugorju. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1929. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Profesor je klasika na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu od 1935. do 1945. godine. Partizani su ga iz crke u Izbočnom od oltara odveli  i sa katehetom iz Mostara Mandić fra Nevinkom  11.2.1945. godine  nakon teškog mučenja obojicu ubili. Do danas za grobove im se ne zna.

 

Dujlović vlč. Anto, star 29 godina. Rođen je 1914. godine u Ružićima. Nakon završenog školovanja zaređen je 1939. godine za svećenika Banjalučke biskupije. Župnik je u Gumjeri. Četnici ga izboli nožem sa 16 uboda, a zatim strijeljali i bacili u jamu kraj Gumjere kod Prnjavora 11. srpnja 1943. godine.

 

Dujmušić vlč. Dragan, rođen 1899. godine u Polju, župa Dolac, kraj Travnika. Nakon završenog školovanja u Dolcu, Travniku i Sarajevu zaređen je za 29.6. 1922. godine za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije. Bio je kateheta u Tuzli, te župnik u Zvorniku i Morančanima kod Tuzle. Partizani su ga odveli iz Morančana osudili na smrt i istog dana 7. listopada 1943. godine strijeljali u 44. godini života, u Par Selu kod Tuzle.

 

Elez vlč. Anto, rođen 1914. godine u Ogorju Donjem kod Šibenika. Nakon završenog školovanja zaređen za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1941. godine. Bio je kateheta u školi. Partizani su ga ubili pri povlačenju 1945. godine.

 

Galić fra Križan, star 74 godine. Rođen je 1870. godine u Gorici. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1893. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je župnik u mnogim župama u Hercegovini, a 1944. u mirovini u Međugorju. Narod ga je smatrao fratrom čudotvorcem. Partizani su prilikom napada na Međugorje 30 listopada 1944. godine bacili ručnu bombu u župni stan od koje je poginuo. Ukopan na groblju Kovačica.

 

Gašpar – Gačić fra Filip, star 52 godine. Rođen je 1893. godine u selu Ambar u Roškom Polju. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1917. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je župnik u Šuici, Seonici i Gradnićima. Partizani su ga u veljači odveli iz župnog stana u Gradnićima i ubili 6. veljače 1945. godine. Ukopan na groblju Podadvor u Čitluku.

 

Gelić fra Tomislav, star 31 godinu. Rođen 1913. godine u Vitezu. Nakon završenog školovanja za spremanje svećenika zaređen je za svećenika 1940. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je župnik u Bugojnu. Partizani su ga uhvatili i strijeljali 09. rujna 1944. godine u Bugojnu zajedno s fra Stankom Karinom koji je tri puta preživio strijeljanje.

 

Glavadanović fra Berislav, star 33 godine. Rođen je 1912. godine u Fojnici. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1938. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Englezi su ga izručili Titovim partizanima u Bleiburgu u svibnju 1945. godine. Ubijen je od partizana negdje na “križnom” putu 1945. godine.

 

Glavaš fra Radoslav, star 36 godina. Rođen je 1909. godine u Drinovcima. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1933. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je profesor na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu od 1942. do 1945. godine. U isto vrijeme načelnik je u ministarstvu pravosuđa i član Bogoštovlja NDH u Zagrebu. Kada su partizani došli u Zagreb, osuđen je na smrt i obješen 27. svibnja 1945. godine. Do danas mu je grob nepoznat.

 

Gospodnetić vlč. Juraj, star 31 godinu. Rođen 1910. godine u Postirama na Braču. Nakon završenog školovanja zaređen je 1938. godine  za svećenika Banjalučke biskupije. Bio je župnik u Bosanskom Grahovu. Uhitili su ga poslije nedjeljne sv. Mise, vodili ga kao medvjeda po Grahovu i četnici su ga nakon okrutnog mučenja izmasakrirali i nabili na ražanj te živog ispekli pred majkom kraj Bosanskog Grahova 27. srpnja 1941. godine, a za njegov grob se nezna.

 

Grabovičkić fra Karlo, star 33 godine. Rođen je 1912. godine u mjestu Dokanj, župa Drijenča kod Tuzle. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1941. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je vojni svećenik i povukao se zajedno s vojskom prema Bleiburgu. Ubijen je od partizana u šumi Macelj u svibnju 1945. godine.

 

Grebenarević fra Bono-Bonaventura, star 59 godina. Rođen je1884. godine u Biloj kraj Livna. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1909. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Župnik je u Podhumu kraj Livna. Partizani su ga odveli 1943. godine u zatvor u Livnu gdje je mučen i ubijen 1.12.1943. godine.

 

Greilach o. Severin, svećenik Trapist, star 76 godina. Rođen je 1871. godine u St. Stefanu u Njemačkoj. Za svećenika je zaređen 1897. godine. Član je Reda reformiranih Cistercita - Trapista u Opatiji Marija Zvijezda kraj Banja Luke. Umro od gladi u sabirnom logoru u Kovinu u Bačkoj 1947. godine.

 

Grubišić fra Zvonko, star 30 godina. Rođen je 1915. godine u Posuškom Gracu. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1940. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini.  Bio je kapelan na Humcu i u Mostarskom Gracu zajedno s još petoricom franjevaca. Partizani su ga ubili 6. veljače 1945. godine u Mostarskom Gracu. Eshumiran i ukopan 1971. godine u širokobriješkoj bazlici.

 

Gujić fra Eugen, star 37 godina.  Rođen je 1905. godine u Fojnici. Nakon završenog školovanja za spremanje svećenika zaređen je za svećenika 1927. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je samostanski vikar u Fojnici. Nakon prijekog suda strijeljali su ga domobrani  u Zagrebu 3. rujna 1941. godine nakon srpske podvale i optužbe da je ubio pravoslavnog svećenika 27. travnja u Bilješevu kod Kaknja.. U času kad je bio ubijen, nije bio svećenik ni fratar. Prešao je u svjetovne svećenike I upravljao župom Prilišće kod Karlovca. Zbog neuredna života otpušten je iz svećeništva.

 

Gujić fra Tvrtko, star 38 godina. Rođen je 1907. godine u Fojnici. Nakon završenog školovanja za svećenika zaređen je 1929. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je gvardijan u Fojnici do 1944. godine.  Partizani su ga strijeljali 14.7.1945. godine u Zagrebu.

 

Idžotić fra Ognjen, star 42. godine. Rođen 1903. godine u Jajcu. Nakon završenog školovanja zaređen za svećenika 1928. godine i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio  je župnik u Foči kod Doboja. Partizani su ga uhitili i ubili 1945. godine u župi Foča između Doboja i Dervente.

 

Ivandić vlč. Marijan, rođen 1902. godine u Brezicima, župa Radunice. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1926. godine. Bio je župnik u Odžaku. Dok je njegov narod ostao boriti se za vlastita ognjišta, on je s malobrojnima povukao se prema Bleiburgu. Partizani su ga u 43. godini života zajedno s ostalim zarobljenicima ubili u Macelju ( Maceljske šume) 1945. godine.

 

Ivandić vlč. Mato, rođen  je 1909. godine u selu Brezice u župi Radunice, kod Maglaja. Nakon završenog školovanja u katoličkim ustanovama zaređen je za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1937. godine. Vršio je službu katehete u Derventi. Partizani su ga u njegovoj 36. godini života uhvatili prilikom povlačenja, ubili i bacilli u Jazovku 1945. godine.

 

Ivanković fra Ćiril, star 67 godina. Rođen je 1878. godine u Rakitnu. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1900. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je župnik u brojnim župama i samostanima Hercegovine. Od 1939. godine u mirovini je na Humcu i u Gradnićima. Partizani su ga ubili 6. veljače 1945. godine u Gradnićima. Ukopan u groblju Podadvor u Čitluku.

 

Ivanović fra Ivan, star 28 godina. Rođen 1917. godine u Gornjoj Skakavi, župa Dubrave kod Brčkoga. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1942. godine  i član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je kapelan u Busovači. Povukao se zajedno s vojskom i civilima prema Austriji. Partizani su ga ubili u šumi Macelj 1945. godine.

 

Jelavić fra dr. Bono, star 47 godina. Rođen je 1898. godine u Veljacima. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1923. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Najprije je bio vjeroučitelj u Mostari, profesor na Širokom Brijegu, te župnik u Međugorju i Vitini. Partizani su ga ubili 11.5.1945. godine kraj Velike Gorice kod Zagreba.

 

Jelčić fra Andrija, star 41 godinu. Rođen 1904. godine u Stubici. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1930. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bi je župnik u Čapljini, te župnik i gvardijan na Širokom Brijegu. Partizani su ga 8.2.1945. godine odveli sa Širokog Brijega iz fratarske hidrocentrale gdje su se bili fratri s narodom  sklonili zbog granatiranja i ubili negdje na putu za Split.

 

Josić fra Ljudevit, star 26 godina. Rođen 1919. godine u Ljubiji. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1943. godine. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Partizani su ga strijeljali 1945. godine u Tuzli zajedno s fra Efremom Ćosićem.

 

Jurčić fra Maksimilijan, star 32 godine. Rođen je 1913. godine u Ružićima. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1938. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je kapelan u Blizancima, Gorici. Partizani su ga kao župskog vikara sa Humca i drugog meštra novaka odveli i ubili 28. siječnja 1945. godine negdje  u Vrgorcu, ali mu se za grob ne zna.

 

Jurić vlč. Dragutin, rođen 1903. godine u Radešinu kod Konjica. Nakon završenih škola u katoličkim ustanovama za spremanje svećenika zaređen je za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1928. godine. Bio je župnik na Uzdolu u ramskoj dolini kod Prozora i kateheta u Doboju. Prilikom povlačenja patrizani su ga uhvatili u Zagrebu i strijeljali  u njegovoj 42. godini života 1945. godine.

 

Jurković fra Julijan, star 43 godine, gvardijan i župnik samostana Rama- Šćit, prva žrtva franjevačke provincije Bosna Srebrena. Rođen je 8. listopada 1898.. godine u Johovcu kraj Doboja, župa Foča. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1923. godine. Obnašao je dužnosti kapelana I župnika u više župa: Plehanu, Sutjesci, Varešu, Sasini, Sanskom Mostu, Foči, Nišu, Fojnici te Rama-Šćit.Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Partizani su u noći između 13. i 14. srpnja 1942. godine provalili u Ramu i zapalili crkvu. Po iskazu domaćih seljana partizani su uhvatili fra Julijana na putu prema selu Kopčići, doveli u jednu kuću na Šćitu, mučili i prerezali pilom za rezanje drva u Rami 14.07.1942. godine. Ni za njegovgrob  se ne zna.

 

Köck vlč. Alojzije, njemački vojni svećenik, veliki prijatelj Hrvata, koji je dobro naučio govoriti hrvatski jezik. Djelovao je pri vojsci u Bosni i Hercegovini, na terenu Vrhbosanske nadbiskupije. Partizani su ga uhvatili, mučili u Gostovićkom bazenu i ubili na najokrutniji način 1942. godine.

 

Karlović fra Velimir, star 31 godinu. Rođen 1914. godine u Dubici kod Odžaka. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1938. godine. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Nakon izručenja hrvatske vojske i civila od strane Engleza Titovim partizanima u svibnju 1945. godine u Bleiburgu, partizani su ga likvidirali u poznatim “marševima smrti”  u svibnju 1945. godine.

 

Katavić fra Anto, star 43 godine. Rođen je 1902. godine u Busovači. Nakon završenog školovanja za spremanje svećenika zaređen je za svećenika 1926. godine. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je župnik u Brestovskom.  Partizani su ga ubili u šumi Macelj 1945. godine.

 

Kaurinović msgr. Josip, star 67 godina. Rođen 1875. godine u Šehovcima kod Sanskog Mosta. Nakon završenog školovanja zaređen 1901. godine za svećenika Banjalučke biskupije. Bio je župnik i dekan u Prijedoru. Četničko – partizanske snage pri napadu na Prijedor 16. svibnja 1942. godine ubili su ga nakon što je 12 sati hrabro branio župni dvor.

 

Ključević fra Vlado, star 30 godina. Rođen je 1915. godine u Foči. Nakon završenog školovanja u katoličkim ustanovama, zaređen je za svećenika 1941. godine. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je kapelan u Sivši u Usori. Partizani su ga ubili u Sivši 1945. godine.

 

Konjevod don Lovro, svećenik star 28 godina. Rođen je 1917. godine u Hutovu. Nakon završenog školovanja zaređen je 1942. godine za svećenika Mostarske biskupije. Bio je župnik u Rotimlji i vojni dušobrižnik u Mostaru. Stradao prilikom partizanskog napada na vlak Mostar – Sarajevo u noći između 13. i 14. 2. 1945. godine.

 

Kožul fra Julijan, star 39 godina. Rođen je 1906. godine u Ljutom Dolcu. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1932. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hecegovini. Bio je župnik u Seonici, Drinovcima i u Veljacima. Partizani su ga ubili 10 veljače 1945. godine u Ljubuškom zajedno s fra Paškom Martincem. Do danas mu se za grob ne zna.

 

Kožul fra dr. Tadija, star 36 godina. Rođen je 1909. godine u Mokrom, župa Široki Brijeg. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1933. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Profesor je kalsika na Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji na Širokom Brijegu I odgajatelj u konviktu. Partizanii su ga 7.2.1945. godine ispekli živa na vatri. Nađen je s izgorenim brevijarom u ruci. Ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom Brijegu. Eshumiran 1971. godine I sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

Kraljević fra Krsto, star 50 godina. Rođen je 1895. godine u Grljevićima. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1921. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini.  Bio je župnik na službi u Humcu, Slanom, Tomislavgradu i profesor na Širokom Brijegu. Upucan samokrijesom 7.2.1945. godine od partizana, ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom brijegu, tu spaljen i zatrpan. Eshumiran 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

Kraljević fra Stanislav, star 74 godine. Rođen 1871. godine u Mokrom, župa Široki Brijeg. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1894. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je župnik I gvardijan u više župa. Od 1928. do 1937. godine župnik je u Rasnom. Od 1937. godine u mirovini je u samostanu na Širokom Brijegu. Upucan samokrijesom 7.2.1945. godine od partizana, ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom brijegu, spaljen i zatrpan. Eshumiran 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

Krešić don Martin, svećenik star 64 godine. Rođen je 1880. godine u Donjem Hrasnu. Nakon završenog školovanja zaređen je 1903. godine za svećenika Mostarske biskupije. Bio je župnik u Trebimlji, Rotimlji i Gabeli. Partizani su ga u veljači 1945. godine odveli iz župne kuće u Gabeli i strijeljali.

 

Križić fra Jakov, star 52 godine. Rođen je 1893. godine u Roškom Polju.Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1917. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hecegovini. Bio je župnik u Jablanici, Čerinu i u Čitluku.Partizani su ga odveli iz Čitlika i ubili 9. veljače 1945. godine.Ukopan u groblju Podadvor u Čitluku.

 

Leventić fra Žarko, star 26 godina. Rođen je 1919. godine u Drinovcima. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1943. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je kapelan na Širokom Brijegu od 1944. do 1945. godine. Upucan samokrijesom 7.2.1945. godine od partizana, ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom Brijegu, tu je spaljen i zatrpan. Eshumiran je 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

Lipovac fra Zvonko, star 31 godinu. Rođen je 1914. godine u Petrićevcu kod Banja Luke. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1938. godine. Član je franjevačke provincije Bosne Srebrene. Bio je student i voji svećenik. Englezi su ga na prevaru izručili Titovim partizanima koji su ga likvidirali na “križnim putu” 1945. godine.

 

Lončar fra Slobodan, star 30 godina. Rođen 1915. godine u Vinjanima, župa Vir. Nakon završenog školovanja zaređen je za svećenika 1940. godine. Član je franjevačke provincije Uznesenja Marijina u Hercegovini. Bio je kapelan na Širokom Brijegu. Partizani su ga kao župskog vikara iz Drinovaca odveli i strijeljali 13.2.1945. godine u Ljubuškom.