Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Razmišljanje i šutnja

11. veljače 2010.
Najprije moraš ponovno doći k sebi! K sebi dolaziš u šutnji.

Kako može dublje razmatranje i moljenje uvijek ponovno uspijevati? Prijelaz od površnog života k dubljim mislima uspijeva ne u tili čas ili brzopletom odlukom. Za takvu promjenu treba vremena šutnje i mira. Najprije moraš izbjeći rojevima kojekakvih misli. Najprije moraš ponovno doći k sebi! K sebi dolaziš u šutnji. To, biti u tišini, iz početka je često nevjerojatno teško. Jer naša osjetila su tako navikla na buku, žurbu, tutnjavu, i razonodu da su razvila pravi otpor protiv šutnje. Imaj hrabrosti za tišinu i šutnju! Tada će ti proboj prema dubljoj molitvi i razmatranju uspjeti. Proboj k Bogu.