Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  3. prosinca 2020.

 

NAJNOVIJA STATISTIKA

19. svibnja 2010.
BROJNO STANJE U BOSANSKOPOSAVSKIM ŽUPAMA VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE KONCEM 2009. GODINE

Zupe Posavine

Nadbiskupski Ordinarijat Vrhbosanski početkom svake godine donosi u svome službenom glasilu „VRHBOSNA“ najsvježije statističke podatke o broju katolika i ostalom vezanim uz to na području Vrhbosanske nadbiskupije za minulu godinu. Koristim te podatke izdvajajući za web-stranicu ono što se odnosi na četiri bosanskoposavska dekanata, odnosno pedeset župa tog područja. Vjerujem da sam vjerno prenio sve podatke uz ispriku ako sam negdje nenamjerno pogriješio. Biti ću slobodan i ove godine osvrnuti se na materijal koji je tu pred vama.

U zadnjem (18) prilogu o „PORATNOM GAREVCU“ koji se nalazi na ovoj istoj web stranici napisao sam: „Svi oni koji su nekada, idući iz Trnjana prešli preko pruge kod Metine kuće i kod Perijine gostionice uključili desni žmigavac i otišli prema Zapadu, za Garevac su mrtvi. Oni su Garevcu uskratili svoje potomstvo, uskratili su Garevcu budućnost.“ Mnogi domoljubi i rodoljubi iz Garevca koji vrlo grlato „vole“ Garevac oštro su se okomili na ovu moju tvrdnju. Iskreno mi je žao i boli me to da sam još uvijek u pravu. Klicao bih od veselja i volio bih da sam se prevario. Ako bude drugačije i ako se moradnem pokajati, sve one koje sam uvrijedio onom rečenicom javno ću zamoliti oproštenje. No čini mi se da ćemo na to morati pričekati ako uopće dočekamo. Danas ovu žalosnu tvrdnju proširujem na cijelu Bosansku Posavinu s malom izmjenom: Svi oni koji su, kada su prešli Savu i uključili lijevi žmigavac i otišli prema Zapadu, za Bosansku Posavinu su mrtvi jer su joj uskratili svoje potomstvo. Pokazuju nam to statistike nekoliko posljednjih godina pa i ova najnovija. Pretprošle (2008.) godine na području Bosanske Posavine živjelo je 42.991 osoba katolika. Minule godine živjelo ih je 41.062. Dakle 1.929 katolika manje. Radi usporedbe, za samo godinu dana umro je ili odselio skoro jedan i pol derventskih dekanata (cijeli derventski dekanat broji 1.142 katolika). To je broj koji je za oko tri stotine osoba veći od broja vjernika cijele župe Odžak. Ovo se dogodilo za samo godinu dana. U pedeset župa ova četiri dekanata njih trideset bilježi minus – manji broj katolika u odnosu na pretprošlu godinu. Petnaest od ukupnih pedeset župa bilježi plus, dakle veći broj katolika. U svih tih petnaest župa broj katolika se povećao za 447 osoba. Najveći broj povećanja katolika bilježi župa Boće u kojoj se prošle godine u odnosu na pretprošlu broj povećao za 124 osobe. Slijedi Domaljevac sa 102 osobe i Zovik sa 90 osoba.

Najveći minus bilježe župe: Svilaj 378 osoba, Tolisa 353 te Poljaci 279 osoba. Moj rodni i dragi Garevac je u prošloj godini siromašniji za 60 osoba.

U pet župa broj katolika prošle i pretprošle godine ostao je isti (?). Tu je karakteristična župa Bukovica koja ima samo jednog župljana (župljanku).

Osvrnut ću se kratko i na broj krštenih i umrlih u protekloj godini, premda ovi brojevi ne odražavaju stvarno stanje. Naime, znatan broj je roditelja koji dođu sa strane krstiti dijete u svojoj rodnoj župi premda u njoj ne borave. Župnici to čine iako u tome nisu fer prema župnicima njihovog mjesta boravka, jer većina njih ne donese pismenu suglasnost od vlastitog župnika što bi trebali učiniti. Uz to treba reći da ovi roditelji, možda i ne znajući, kod krštenja stvaraju probleme svojoj djeci kada porastu. Razumijem ljubav roditelja prema rodnom mjestu. No njihova djeca u većini slučajeva, što je normalno, neće osjećati tu ljubav jer nisu tu ni rođeni ni odrastali. Drugim riječima ništa ih ne veže za to mjesto. Nekoliko puta u životu trebat će im originalni crkveni dokumenti iz župe krštenja – barem kod prve pričesti i vjenčanja. Ovi dokumenti ne smiju biti stariji od šest mjeseci pa će svaki put morati možda sami „potegnuti“ na dugi put do župe krštenja. Što se tiče umrlih ni ove brojke ne odražavaju stvarno stanje. Još uvijek je priličan broj onih koji umru negdje po strani a žele se pokopati u rodnom mjestu u čemu im rodbina redovito ispunjava posljednju želju. Ovi bi pak trebali biti ispisani u župi stanovanja s napomenom gdje su sahranjeni a ne u župi sahrane jer su smrću prestali postojati u župi boravka a ne u župi sahrane.

Krštenih prošle (2009.) godine na području Bosanske Posavine bilo je ukupono 419. Godinu dana ranije (2008.) bilo je 448 novokrštenika. Razlika je minus 29. Umrlih u 2009. godini bilo je 868. Godinu dana ranije (2008.) sahranjeno je 898 osoba. Manji broj umrlih je možda zbog toga što su pokopani u mjestu boravka.

Sada je na redu da se malo osvrnem općenito na brojno stanje katolika u župama Bosanske Posavine.

Na području Bosanske Posavine je 11 župa u kojima je manje od 100 katolika. Deset župa ima između 100 i 150 katolika, dvije župe imaju između 150 i 200 katolika. Između 200 i 300 katolika su tri župe. Ostale 24 župe imaju preko 300 katolika.

I ove godine sam u jednoj dilemi. Svi smo se mi sadašnji svećenici tijekom gimnazije u sjemeništima ili drugdje i studija na bogoslovijama pripremali na rad u pastvi i maštali i kovali planove kako ćemo jednoga dana propovijedati pred punom crkvom, držati vjeronauk mladima, krizmanicima i prvopričesnicima. Maštali smo kako ćemo organizirati hodočašća, zborovanja, adoracije, molitvene skupine i drugo što spada u područje svećeničkog duhovnog djelovanja. Rat je učinio svoje. Raspršio je katolike naše nadbiskupije posebno Bosanske Posavine na sve strane svijeta. Ostalo je ono što je napisano u gornjim recima i statistici koja slijedi. No pitam se da li je pametno rješenje ono koje je sada na snazi. Svećenici, u velikom broju mladi, na župama s tako malim brojem vjernika, čak u jedanaest (9) manjim od stotinu. Da budemo jasni. Svakom našem vjerniku potrebno je pružiti doličnu duhovnu skrb. Nitko im to ne niječe i ne osporava. Zaslužili su to i mi smo im dužni, i svećenici i biskupi, to pružiti. No zar ne postoji drugi način? Uzet ću primjer moga Garevca. Na tom području su tri župe, Modriča, Garevac, i Čardak, koje zajedno broje 333 vjernika katolika. Udaljenost od Modriče do Čardaka preko Garevca je otprilike 13 kilometara. Krajnje točke župe nisu ni 20 kilometara. Sve tri župe su u ravnici sa solidnim, u svako doba godine prohodnim cestama. Svatri župna ureda imaju fiksni telefon a župnici mobitele. Jedan broj župljana ima fiksne telefone a većina mobitele. Dakle komunikacijske prilike su idealne. Danas su u tim župama župnici relativno mladi ljudi, imaju položen vozački ispit i imaju automobile. Ove tri župe mogao bi služiti samo jedan svećenik i u potpunosti, bez većih napora, udovoljiti svim potrebama vjernika. Moglo bi se urediti da u svakoj od ove tri župi župnik bude svaki drugi dan – cijeli dan, da u te dane redovno ureduje u kancelariji i ima misu za vjernike te župe. Nedjeljom bi trinirao, imao nedjeljnu misu u sve tri župe. Za mlađeg svećenika nije to poseban napor. Dvojica svećenika bi kod takvog rješenja bila na raspolaganju.

Prije par godina dok sam bio na terapijama u Krapinskim toplicama jednu večer sjedio sam na terasi hotela Aquae vivae sa tadašnjim mjesnim župnikom. Razgovarali smo o svemu i svačem pa i o trenutnim prilikama u mjesnim crkvama. Govoreći o ratu i poraću ovaj svećenik mi je rekao otprilike ovo: Oko svih naših gradova u ratu i poslije rata nastala su potpuno nova naselja, cijele župe, katolika izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Ova naselja broje ponegdje i po nekoliko tisuća novopridošlih vjernika. Jedan problem je što Zagrebačka nadbiskupija nema dovoljan broj svećenika da bi udovoljili duhovnim potrebama ovih vjernika. Drugi problem je što u mnogim od tih mjesta novopridošli vjernici i tamošnji svećenici ne mogu uspostaviti prisan kontakt ili ga teško uspostavljaju zbog različitog mentaliteta iz kojeg potječu. Molio me je da zamolim našeg nadbiskupa da pošalje svoje svećenike koji bi duhovno skrbili o tim vjernicima. No do danas od toga nema ništa. Čini mi se da ne postoji dobra volja s jedne ili druge strane, ne znam, da se problem zbrinjavanja ovih vjernika, prije nego bude kasno, riješi. Ne tako davno Crkva u Hrvata je drugačije razmišljala i nastupala. Za našim vjernicima koji su išli na rad u inozemstvo slala je svećenike. Mnogi od njih su i danas tamo. I mjesne Crkve i taj puk su im zahvalni. Ne znam zašto se prestalo s tom praksom, jer u pojedinim biskupijama Crkve u Hrvata potrebe za svećenicima su ogromne. Neke župe u Zagebačkoj nadbiskupiji broje po nekoliko desetaka tisuća vjernika a imaju samo jednog svećenika jer ih biskupija nema dovoljno. Spomenuo sam modrički kraj. Zar ova dvojica svećenika koji bi bili na raspolaganju ne bi mogli vrlo korisno poslužiti za tu misiju na korist obadviju mjesnih Crkava a u konačnici na dobro opće Crkve? Jedan svećenikov dan je od neprocjenjive i nenadoknadive vrijednosti a pogotovo godine svećeničkog rada. A nije isto da li taj dan ili godinu svećenik provode u pastvi, u brizi za duše ili u besposličarenju. Zar i današnji svećenici, dok su se pripremali na svećenički poziv nisu maštali o onom što sam gore spomenuo? Zašto im ne omogućiti da ostvare svoje snove koji su u punom skladu s poslanjem Crkve? Zar smo smetnuli s uma da i vjernici i mi svećenici pripadamo općoj, univerzalnoj, katoličkoj Crkvi? Zar nismo poslani da idemo po svijetu i naviještamo Isusovo Evanđelje koje ne poznaje i ne priznaje nikakve granice? Prošle godine smo visoko mahali Pavlovim pismima. Gdje nam je duh svetoga Pavla, čiju smo godinu proslavili, a koji je izgarao u brizi za mnoge Crkve?

Garevačkom slučaju je vrlo sličan slučaj u Derventskom dekanatu posebno što se tiče bosanskobrodskog područja. Župe Bosanski Brod, Gornja Močila-Sijekovac, Novo Selo i Kolibe zajedno broje 231 vjernika katolika. S kraja na kraj cijelog ovog područja je najviše 15 kilometara. Komunikacije su iste kao i u modričkom području. Opslužuju ih čak četiri svećenika. Jedan od njih ima samo devet vjernika u šest obitelji. Dovoljna bi bila dvojica. U Bijelom Brdu i Derventi je po jedan svećenik, a ukupan broj vjernika u obje župe je 355 na udaljenosti od desetak kilometara. U Brčanskom dekanatu Gorice i Krepšić zajedno imaju 347 katolika, opslužuju ih dvojica svećenika na udaljenosti od svega par kilometara. Naveo sam konkretne primjere samo iz Bosanske Posavine. Sličnih slučajeva ima i po drugim dijelovima naše nadbiskupije. Kako razumjeti da relativno mladi svećenici tovore i troše svoje godine u besposličarenju ili poslovima koji nisu primjereni njihovu pozivu. Nitko od nas nije studirao dogmu, moralku, filozofiju ili crkveno pravo da bi mu glavni i često jedini posao bio rad na mješalici za beton, montaža skela te da brine brigu o profilima armatura i markama betona. Treba li dozvoliti da se u ovim relativno mladim ljudima ugasi i posljednja želja brige za duše? Ne bih ovo rekao da na svega nekoliko desetaka kilometara ne postoji velika potreba i vapaj za svećenkom istog jezika, među ljudima istog naroda kojem pripadaju i ti svećenici, među vjernicima koji su jučer odavde otišli. Možda postoji strah da ti svećenici, kada jednom odu i okuse ljepotu pastoralnog rada i zadovoljstvo uspjeha u brizi za duše, ne htjednu se više vratiti. Pa zašto bi se vraćali ako su negdje puno, puno potrebniji i zadovoljniji u svom radu?  A ne vidim u skoroj budućnosti potrebu da se uopće vrate.

 

        Zupe danas

 

 

STATISTIKA ŽUPA BOSANSKE POSAVINE ZA 2009. GODINU

 

 

BIJELO BRDO

Broj osoba 1991. =  2.191

Broj osoba 2007. = 17

Broj osoba 2008. =  35

Broj osoba 2009. = 29

Razlika 2008/2009. = minus 6 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine 15

Razlika = minus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini – 7

 

BIJELJINA

Broj osoba 1991. =  810

Broj osoba 2007. = 135

Broj osoba 2008. = 105

Broj osoba 2009. = 110

Razlika 2008/2009 = plus 5 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 68

Broj obitelji 2009. godine = 74

Razlika = plus 6 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 6

 

BOĆE

Broj osoba 1991. = 2.950

Broj osoba 2007. = 686

Broj osoba 2008. = 626

Broj osoba 2009. = 750

Razlika 2008/2009. = plus 124 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 263

Broj obitelji 2009. godine = 378

Razlika = plus = 115 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 8

Umrlih u 2009. godini - 21

 

BOSANSKI BROD

Broj osoba 1991. = 4.780

Broj osoba 2007. = 183

Broj osoba 2008. = 98

Boj osoba 2009. = 96

Razlika 2008/2009. = minus 2 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 77

Broj obitelji 2009. godine = 75

Razlika = minus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 14

 

BOSANSKI ŠAMAC

Broj osoba 1991. =  1.290

Broj osoba 2007. = 181

Broj osoba 2008. =133

Broj osoba 2009. = 121

Razlika 2008/2009. = minus 22 osobe 

Broj obitelji 2008. godine = 83

Broj obitelji 2009. godine = 88

Razlika = plus 5 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 9

 

BRČKO

Broj osoba 1991. = 2.480

Broj osoba 2007. = 562

Broj osoba 2008. = 546

Broj osoba 2009. = 525

Razlika 2008/2009. = minus 21 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 231

Broj obitelji 2009. godine 221

Razlika = minus 10 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 8

Umrlih u 2009. godini - 25

 

BRUSNICA

Broj osoba 1991. = 1.350

Broj osoba 2007. =36

Broj osoba 2008. = 32

Broj osoba 2009. = 26

Razlika 2008/2009. = minus 6 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Razlika = minus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 10

 

BUKOVICA

Broj osoba 1991. = 1.250

Broj osoba 2007. = 1

Broj osoba 2008. = 1

Broj osoba 2009. = 1

Razlika 2008/2009. = jednako

Broj obitelji 2008. godine = 1

Broj obitelji 2009. = 1

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 2

 

CER

Broj osoba 1991. =2.950

Broj osoba 2007. = 27

Broj osoba 2008. = 35

Broj osoba 2009. = 43

Razlika 2008/2009. = plus 8 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 22

Broj obitelji 2009. godine = 28

Razlika = plus 6 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 3

 

ČARDAK

Broj osoba 1991. = 3264

Broj osoba 2007. = 120

Broj osoba 2008. = 116

Broj osoba 2009. = 106

Razlika 2008/2009. = minus 10 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 73

Broj obitelji 2009. godine = 67

Razlika = minus 6 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 2

Umrlih u 2009. godini - 14

 

DERVENTA

Broj osoba 1991. = 8.380

Broj osoba 2007. = 322

Broj osoba 2008. = 312

Broj osoba 2009. = 326

Razlika 2008/2009. = plus 14 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 178

Broj obitelji 2009. = 182

Razlika = plus 4 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 6

Umrlih u 2009. godini - 29

 

DOMALJEVAC

Broj osoba 1991. = 5.920

Broj osoba 2007. = 3.786

Broj osoba 2008. = 3.802

Broj osoba 2009. = 3.904

Razlika 2008/2009. = plus 102 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 1.040

Broj obitelji 2009. godine = 1.010

Razlika = minus 30 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 24

Umrlih u 2009. godini - 41

 

D. TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. = 2.732

Broj osoba 2007. = 330

Broj osoba 2008. = 348

Broj osoba 2009. = 219

Razlika 2008/2009. = minus 129 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 122

Broj obitelji 2009. godine = 126

Razlika = plus 4 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 4

Umrlih u 2009. godini - 7

 

DUBRAVE

Broj osoba 1991. = 7.962

Broj osoba 2007. = 3.300

Broj osoba 2008. = 3.200

Broj osoba 2009. = 3.180

Razlika 2008/2009. = minus 20 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 1.194

Broj obitelji 2009. godine = 1.092

Razlika = minus 102 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 35

Umrlih u 2009. godini - 54

 

FOČA, k/Doboja

Broj osoba 1991. = 3.990

Broj osoba 2007. = 131

Broj osoba 2008. = 148

Broj osoba 2009. = 151

Razlika 2008/2009. = plus 3 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 92

Broj obitelji 2009. = 100

Razlika = plus 8 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 14

 

GAREVAC

Broj osoba 1991. = 2.943

Broj osoba 2007. = 157

Broj osoba 2008. = 173

Broj osoba 2009. = 113

Razlika 2008/2009. = minus 60 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 80

Broj obitelji 2009. godine = 78

Razlika = minus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 13

 

GORNJA DUBICA

Broj osoba 1991. = 7.530

Broj osoba 2007. = 1.405

Broj osoba 2008. = 1.510

Broj osoba 2009. = 1.512

Razlika 2008/2009. = plus 2 osobe 

Broj obitelji 2008. godine = 563

Broj obitelji 2009. godine = 564

Razlika = plus 1 obitelj

Krštenih u 2009. godini – 15

Umrlih u 2009. godini - 0

 

G. MOČ. SIJEKOVAC

Broj osoba 1991. = 1.792

Broj osoba 2007. = 22

Broj osoba 2008. = 14

Broj osoba 2009. = 11

Razlika 2008/2009. = minus 3 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. = 6

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 0

 

GORICE

Broj osoba 1991. = 1.952

Broj osoba 2007. = 233

Broj osoba 2008. = 205

Broj osoba 2009. = 249

Razlika 2008/2009. = plus 44 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 107

Broj obitelji 2009. godine = 124

Razlika = plus 17 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 6

Umrlih u 2009. godini - 14

 

G. TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. = 2.250

Broj osoba 2007. = 450

Broj osoba 2008. = 430

Broj osoba 2009. = 274

Razlika 2008/2009. = minus 156 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 137

Broj obitelji 2009. godine = 145

Razlika = plus 7 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 6

Umrlih u 2009. godini - 10

 

GRADAČAC

Broj osoba 1991. = 1990

Broj osoba 2007. = 330

Broj osoba 2008. = 307

Broj osoba 2009. = 316

Razlika 2008/200 = plus 9 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 135

Broj obitelji 2009. godine = 145

Razlika = plus 10 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 5

Umrlih u 2009. godini - 6

 

GREBNICE

Broj osoba 1991. = 1.295 (2001. godine)

Broj osoba 2007. =1.382

Broj osoba 2008. = 1.431

Broj osoba 2009. = 1.164

Razlika 2008/2009. = minus 267 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 437

Broj obitelji 2009. godine = 374

Razlika = minus 63 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 15

Umrlih u 2009. godini - 27

 

KOLIBE

Broj osoba 1991. = 1.950

Broj osoba 2007. = 34

Broj osoba 2008. = 9

Broj osoba 2009. = 9

Razlika 2008/2009 = jednako

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. = 6

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 6

 

KOPANICE

Broj osoba 1991. = 1.390

Broj osoba 2007. = 354

Broj osoba 2008. = 344

Broj osoba 2009. = 348

Razlika 2008/2009. = plus 4 osobe 

Broj obitelji 2008. godine = 174

Broj obitelji 2009. = 168

Razlika = minus 6 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 8

Umrlih u 2009. godini - 5

 

KORAĆE

Broj osoba 1991. = 3.258

Broj osoba 2007. = 106

Broj osoba 2008. = 98

Broj osoba 2009. = 98

Razlika 2008/2009. = jednako

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. = 63

Razlika = plus 14 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 6

Umrlih u 2009. godini - 10

 

KREPŠIĆ

Broj osoba 1991. = 913

Broj osoba 2007. = 104

Broj osoba 2008. = 104

Broj osoba 2009. = 98

Razlika 2008/2009. = minus 6 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 44

Razlika = minus 5 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 6

 

KULINA

Broj osoba 1991. = 950

Broj osoba 2007. = 13

Broj osoba 2008. = 14

Broj osoba 2009. = 13

Razlika 2008/2009. = minus 1 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 4

 

MODRIČA

Broj osoba 1991. = 3.532

Broj osoba 2007. = 100

Broj osoba 2008. = 68

Broj osoba 2009. = 114

Razlika 2008/2009. = plus 46 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 44

Broj obitelji 2009. godine = 49

Razlika = plus 5 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 4

 

N. SELO - BALEGOVAC

Broj osoba 1991. = 1.546 (2001. godine)

Broj osoba 2007. = 1.700

Broj osoba 2008. 1650

Broj osoba 2009 = 1.570

Razlika 2008/2009. = minus 80 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 601

Broj obitelji 2009. godine = 550

Razlika = minus 51 obitelj

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 23

 

NOVO SELO k/BB

Broj osoba 1991. = 3.050

Broj osoba 2007. = 86

Broj osoba 2008. = 116

Boj osoba 2009. = 115

Razlika 2008/2009. = minus 1 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 63

Broj obitelji 2009. godine = 65

Razlika = plus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 11

 

ODŽAK

Broj osoba 1991. = 2.945

Broj osoba 2007. = 1.715

Broj osoba 2008. = 1.754

Broj osoba 2009. = 1.683

Razlika 2008/2009. = minus 71 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 561

Broj obitelji 2009. godine = 581

Razlika = plus 20 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 10

Umrlih u 2009. godini - 14

 

ORAŠJE

Broj osoba 1991. = (novoosnovana župa)

Broj osoba 2007. = 1.245

Broj osoba 2008. = 1.139

Broj osoba 2009. = 1.200

Razlika 2008/2009. = plus 61 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 400

Razlika = minus 10 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 22

Umrlih u 2009. godini - 5

 

OŠTRA LUKA – BOK

Broj osoba 1991. = 7.350

Broj osoba 2007. = 3.203

Broj osoba 2008. = 3.102

Broj osoba 2009. = 3.088

Razlika 2008/2009. = minus 14 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 982

Broj obitelji 2009. godine = 1.016

Razlika = plus 34 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 35

Umrlih u 2009. godini - 46

 

PEĆNIK

Broj osoba 1991. = 2.350

Broj osoba 2007. = 150

Broj osoba 2008. =137

Broj osoba 2009. = 130

Razlika 2007/2008. = minus 7 osoba 

Broj obitelji 2008. godine = 97

Broj obitelji 2009. godine = 90

Razlika = minus 7 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 17

 

PLEHAN

Broj osoba 1991. = 8.120

Broj osoba 2007. = 156

Broj osoba 2008. = 95

Broj osoba 2009. = 110

Razlika 2008/2009. = plus 15 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 60

Broj obitelji 2009. = 63

Razlika = plus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 4

Umrlih u 2009. godini - 6

 

POLJACI

Broj osoba 1991. = 2.212

Broj osoba 2007. = 712

Broj osoba 2008. = 701

Broj osoba 2009. = 422

Razlika 2008/2009. = minus 279 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 201

Broj obitelji 2009. godine = 201

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 7

Umrlih u 2009. godini - 21

 

POS. MAHALA

Broj osoba 1991. = 1.508

Broj osoba 2007. = 527

Broj osoba 2008. = 506

Broj osoba 2009. = 485

Razlika 2008/2009. = minus 31 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 212

Broj obitelji 2009. godine = 200

Razlika = minus 12 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 6

Umrlih u 2009. godini - 17

 

POTOČANI

Broj osoba 1991. = 4.532

Broj osoba 2007. = 1.070

Broj osoba 2008. = 1.070

Nroj osoba 2009. = 1.010

Razlika 2008/2009. = minus 60 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 440

Razlika = plus 30 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 13

Umrlih u 2009. godini - 44

 

PRUD

Broj osoba 1991. = 1.987

Broj osoba 2007. = 763

Broj osoba 2008. = 729

Broj osoba 2009. = 655

Razlika 2008/2009. = minus 74 osobe

Broj obitelji 2008. godine = 254

Broj obitelji 2009. godine = 260

Razlika = plus 6 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 9

 

SOČANICA

Broj osoba 1991. = 1.750

Broj osoba 2007. = 4

Broj osoba 2008. = 4

Broj osoba 2009. = 5

Razlika 2008/2009.= plus 1 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 2

Broj obitelji 2009. godine = 3

Razlika = plus 1obitelj

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 1

 

SRED. SLATINA

Broj osoba 1991. = 993

Broj osoba 2007. = 50

Broj osoba 2008. = 52

Broj osoba 2009. = 51

Razlika 2008/2009. = minus 1 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 32

Broj obitelji 2009. godine = 24

Razlika = minus 8 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 0

Umrlih u 2009. godini - 8

 

SVILAJ

Broj osoba 1991. = 4.215

Broj osoba 2007. = 1430

Broj osoba 2008. = 1400

Broj osoba 2009. = 1.022

Razlika 2008/2009. = minus 378 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 450

Broj obitelji 2009. godine = 386

Razlika = minus 66 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 17

Umrlih u 2009. godini - 29

 

ŠPIONICA

Broj osoba 1991. = 3.425

Broj osoba 2007. = 1.500

Broj osoba 2008. = 1.500

Broj osoba 2009. = 1.500

Razlika 2008/2009. = jednako

Broj obitelji 2008. godine = 475

Broj obitelji 2009. godine = 475

Razlika = jednako

Krštenih u 2009. godini – 11

Umrlih u 2009. godini - 21

 

TIŠINA

Broj osoba 1991. = 5.982

Broj osoba 2007. = 445

Broj osoba 2008. = 517

Broj osoba 2009. = 441

Razlika 2008/2009. = minus 76 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 179

Broj obitelji 2009. godine = 167

Razlika = minus 12 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 4

Umrlih u 2009. godini - 23

 

TOLISA

Broj osoba 1991. = 13.850

Broj osoba 2007. = 11.000

Broj osoba 2008. = 11.000

Broj osoba 2009. = 10.647

Razlika 2008/2009. = minus 353 osobe 

Broj obitelji 2008. godine = 3.050

Broj obitelji 2009. godine = 3.200

Razlika = plus 150 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 86

Umrlih u 2009. godini - 136

 

TURIĆ

Broj osoba 1991. = 1.690

Broj osoba 2007. = 240

Broj osoba 2008. = 185

Broj osoba 2009. = 132

Razlika 2008/2009. = minus 53 osobe 

Broj obitelji 2008. godine = 96

Broj obitelji 2009. godine = 77

Razlika = minus 19 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 1

Umrlih u 2009. godini - 10

 

ULICE

Broj osoba 1991. = 5.350

Broj osoba 2007. = 850

Broj osoba 2008. = 850

Broj osoba 2009. = 714

Razlika 2008/2009. = minus 136 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 370

Broj obitelji 2009. godine = 326

Razlika = minus 44 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 17

Umrlih u 2009. godini - 20

 

VIDOVICE

Broj osoba 1991. = 2.797

Broj osoba 2007. = 1.082

Broj osoba 2008. = 1.044

Broj osoba 2009. = 1.044

Razlika 2008/2009. = jednako

Broj obitelji 2008. godine = 384

Broj obitelji 2009. godine = 398

Razlika = plus 14 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 16

Umrlih u 2009. godini - 18

 

ZOVIK

Broj osoba 1991. = 3.860

Broj osoba 2007. = 1.041

Broj osoba 2008. = 1.025

Broj osoba 2009. = 1.115

Razlika 2008/2009. = plus 90 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 404

Broj obitelji 2009. godine 402

Razlika = minus 2 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 11

Umrlih u 2009. godini - 21

 

ŽERAVAC

Broj osoba 1991. = 2.720

Broj osoba 2007. = 76

Broj osoba 2008. = 120

Broj osoba 2009. = 109

Razlika 2008/2009. = minus 11 osoba

Broj obitelji 2008. godine = 50

Broj obitelji 2009. godine = 54

Razlika = plus 4 obitelji

Krštenih u 2009. godini – 2

Umrlih u 2009. godini - 7

 

Piše: Anto Burić, svećenik