Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

Naš župnik Filip slavi danas 60. rođendan

27. lipnja 2010.
_____________

Brajinovic-Filip

Rodio se 27. lipnja 1950. godine u Gornjoj Dubici u Bosanskoj Posavini. Za svećenika je zaređen na Petrovo 29. lipnja 1977. u sarajevskoj katedrali. Po svršetku teološkog studija imenovan je 1978. god. kapelanom u Oštroj Luci-Bok. Nakon petogodišnje kapelanske službe preuzeo je god. 1983. ekonomat u Biskupiji, a potom 1984. odlazi za župnika u Ilijaš. God. 1991. povjerena mu je župa Posavska Mahala odakle je pred srpskim agresorom u ljeto 1992. god. morao sa župljanima poći u izbjeglištvo u Slavoniju. Iste godine preuzeo je vodstvo Caritasa za Bosansku Posavinu sa sjedištem u Đakovu. U veljači 1996. vratio se u Posavsku Mahalu da bi mu u studenom 1996. bilo provjereno vodstvo caritasa za Bosansku Posavinu sa sjedištem u Odžaku. U kolovozu 2003. godine imenovan je župnikom u Garevcu gdje je dovšio obnovu župne crkve, otkupio Burića štalu i preuredio ju  u dostojno spomen-obilježje Garevačkim žrtvama, podigao je crkveni toranj.

 

Župniče Filipe, iskrene čestitke i neka Vas prati Božji blagoslov!

 

Garevac. net