Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

Sretan Ti rođendan, župniče Ilija!

1. srpnja 2010.
______________

Nekadašnji Garevački župnik vlč. Ilija Matanović, sada župnik u Kopanicama kod Orašja, slavi danas svoj 55. rođendan. Garevac.net mu iskreno čestita i želi da ga  prati Božji blagoslov.

 

Vlč. Matanović šesti je župnik Garevačke župe koji je sigurno najteže dane svoga svećeništva proveo u Garevcu. Tu je pune tri godine, od (srpanj 2000. do rujna 2003.) poslije ratnih stradanja iz pepela podizao župni dvor i crkvu, doživljavajući pri tome mnoge neugodnosti, prijetnje i strahove. I uspjelo mu je obnoviti župnu kući i većim dijelom župnu crkvu. A onda je premješten u Skopaljsku Gračanicu kod Bugojna, a god. 2006. iz Gračanice u Kopanice.

Matanovic_IlijaRodio se 1. srpnja 1955. godine u Vidovicama, gdje je završio i osnovnu školu. Humanističku srednju školu završio u Dubrovniku, teologiju studirao u Sarajevu i diplomirao 1982. Za svećenika je zaređen u Sarajevu 29. lipnja 1982. godine.

Kao kapelan djelovao u župama: Kopanice, Derventa, Brčko, Sarajevo (Stup), Oštra Luka-Bok. Kao župnik djeluje u Rastičevu, gdje je sagradio novu župsku kuću i renovirao župsku crkvu.

Prvi je župnik novoutemeljene župe Prud, gdje je sagradio župnu kuću i crkvu, koje su Srbi razorili 1992. godine. U Boću je obnovio župnu kuću i crkvu te organizirao gradnju nove filijalne crkve i stana za svećenika u Boderištu. U Dubravicama izgradio je takoder filijalnu crkvicu. Nakon povratka iz Rima (2000), preuzima razorenu i rastjeranu župu Garevac, gdje obnavlja župnu kuću i crkvu. Od 1991. do 1993. bio je vojni kapelan HV-a, zatim od 1994.-1996. vojni kapelan HVO-a.

God. 1999 odlazi u Rim gdje završava dvosemestralni studij bioetike na Fakultetu Regina Apostolorum. Za vrijeme boravka u Rimu bavio se istraživanjima u vatikanskim arhivima.

Župnik Matanović se rano počeo baviti spisateljskim radom a svoja literarne radove objavljivao je u različitim katoličkim časopisima.

U dubrovačkom sjemeništu uređivao je list Koraci, a za vrijeme studiranja u Sarajevu, bio je jedan od inicijatora pokretanja časopisa studenata Vrhbosanske bogoslovije Mladi teolog. U Rastičevu izdavao je glasilo Povezanost a u Garevcu župni list Novi Garevac.

Prošle godine je izdao prigodni molitvenik za puk i prvi svezak povijesti Crkve. Diplomirao je arhivistiku u Zagrebu i nastavio studij povijesti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.