Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  25. studenoga 2020.

 

Garevljani u Matici vjenčanih samostalne lokalne kapelanije i župe Tramošnica (1800.-1814.)

11. listopada 2010.
Priredio: Vlado Jagustin, svećenik

GODINA 1800.

 

Str. 78.

 

93. Dana, 6. 05. 1800. Ja fra Josip Stojčić, kapelan, vjenča: Juru sina Petra Jurakića sa Lucijom kćerkom Mate Pandurevića. Kumovi su bili: Juro Lagatar i Jakov Vukadin, svi iz Gareva.

 

Str. 79.

 

Revisum ultimo et approbatum fuit in secunda Nostra Canonica Generali Visitatione Die 3. Septembris 1800. a me Fre Gregorio a Varess Eppo Ruspensi et Vic. Apostolico in Bosna Othomana.

Ita est: Fr. Gregorius Eppiscopus et Vicarius Apostolicus Mppa.

 

Str. 80.

 

  1. Dana, 6. 10. 1800. Ja fra Josip Stojčić iz Jelašaka, župni pomoćnik, vjenča: Lovru sina Ivana Lukačevića iz Gareva sa Marijom kćerkom Marka Raičevića iz Kornice. Kumovi su bili: Josip Tucak, Mato Jeleč iz Dobrinje i Marija žena Lovre Lovrića iz Gareva.

 

  1. Dana, 24. 11. 1800. Ja fra Josip Stojčić, kapelan, vjenča: Jakova sina Tome Maršića sa Paulom kćerkom Mije Brašnjića iz Pruda. Kumovi su bili: Mato Kurelja, Mato Vukadin i Jakoba žena Ante Šoljića, svi iz Gareva.

 

Str. 81.

 

9.Dana, 25. 11.1800. Ja fra Josip Stojčić, kapelan, vjenča: Stjepana sina Ivana Pavića sa Mandom kćerkom Petra Lukačevića. Kumovi su bili: Ivan Bajo, Mijo Josipović i Kata žena Ivana Pavića, svi iz Gareva.

 

6.      Dana, 25. 11. 1800. Ja fra Josip Stojčić iz Jelašaka, kapelan, vjenča: Luku sina Andrije Bičve sa Ivkom kćerkom Marka Piškovića. Kumovi su bili: Luka Knezović, Petar Stanić i Ivka žena Josipa Stanića, svi iz Gareva.

 

7.      Dana, 25. 11. 1800. Ja fra Josip Stojčić, kapelan, vjenča: Josipa sina Petra Lukača sa Marijom kćerkom Jure Cvitkušića. Kumovi su bili Anto Župarić, Tadija Stanušić i Marija žena Ante Župarića, svi iz Gareva.

 

Str. 82.

 

8.      Dana, 25. 11. 1800. Ja fra Josip Stojčić, župni vikar, vjenča: Ivana sina Pave Gagulića iz Tremošnice, sa Ivkom kćerkom Križana Lukačevića. Kumovi su bili: Mijo Tomašić, Ivo Vlašić i Ana žena Jure Tomušića, svi iz Gareva.

 

Str. 83.

 

GODINA 1801.

 

Dana, 14. juna 1801. godine žapoče upravljati ovom kapelanijom Tramošnicom, poštovanog oca fra Rafaela Petrića.

 

Str. 84.

 

      Ovaj broj 22. iz Asića ostavljam među garevačkim vjenčanjima radi toga što fra Andrija Maračić iz Slapnice sebe naziva garevačkim kapelanom već 1801.godine.

 

22.  Asići, 23. 11. 1801. Ja fra Andrija Maračić iz Slapnice, garevački kapelan, vjenča sljedeće parove: prvo: Marijana, sina Ilije Petrića iz Pruda, sa Marijom kćerkom Jure Kocića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Andrija Stipandić iz Kornice, Luka Ešegović iz Pruda i Marija žena Andrije Stipandića iz Kornice.

 

23.   drugo: Josipa sina pokojnog Petra Protrkića iz Gareva, sa Ružom kćerkom Jure Lagatarevića  iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ivan Galić iz Slatine, Franjo Adžamić i Anđa žena Ivana Adžamića, oboje iz Gareva.

 

24.  treće: Josipa sina Marka Lukačevića iz Gareva, sa Ivkom kćerkom Mije Pipunića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ivan Popić iz Gareva, Jakov Jurakić i Ana žena Petra Popića, svi iz Gareva.

 

26. Garevo, 24. 11. 1801. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, vjenča sljedeće parove: prvi: Ivana sina pokojnog Lovre Pipunića iz Gareva, sa Ružom kćerkom Mate Brdarića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Josip Pipunić, Marko Ilčić, oba iz Gareva, i Marija žena Petra Brkića iz Dobrinje.

 

27.  drugi: Luku sina Marka Bajića iz Gareva, sa Marijom kćerkom Nikole Karlovića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ivan i Nikola Bajić, te Kata žena pokojnog Mate Bajića, svi iz istoga mjesta.

 

GODINA 1802.

 

Str. 87.

 

45.  Garevo, 18. 01. 1802. Ja fra Andrija Maračić, garevački kapelan, vjenča: Nikolu sina Križana Lukačevića iz Gareva, sa Marijom kćerkom Martina Adžamića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ilija Tomušić, Stjepan Vrljić i Ivka žena Ivana Gagulića, svi iz istoga mjesta.

 

Str. 88.

 

44.  Garevo, 8. 02. 1802. Ja fra Andrija Maračić, garevački kapelan, vjenča: prvi: Stjepana sina Mije Lukačevića iz Gareva, sa Matijom kćerkom pokojnoga Lovre Pipunića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Andrija Lukačević, Anto Stanić i Kata žena Luke Lovrića, svi iz ovoga mjesta.

 

48.  treći: Ivana sina Ilije Stanić=Nikolića iz Gareva, sa Ivkom kćerkom pokojnog Jure Lebića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ivan Lukačević, Grgo Stanić i Anđa žena Joze Pipunića, svi iz ove župe.

 

49.   četvrti: Josipa sina Ivana Burića iz Gareva, sa Anom kćerkom pokojnog Bariše Bartulovića iz Velike. Kumovi su bili: Nikola Stanić, Ivan Vlašić i Lucija žena Nikole Stanića, svi iz ovoga mjesta.

 

50.  peti: Luku sina Karla (Drage) Andrića iz Gareva, sa Ružom kćerkom pokojnog Mije Rebrinovića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Marijan Marić, Križan Andrić i Lucija žena Nikole Andrića, svi iz istoga mjesta.

 

51.  šesti: Antu sina pokojnog Tome Pipunića-Šošića iz Gareva sa Ružom kćerkom pokojnog Šime Vincunića iz Modrana. Kumovi su bili: Mijo Pipunić, Šimo Božić i Mandažena Nikole Kuranovića, svi iz istoga mjesta.

 

53.   Garevo, 1. 03.1802. Ja fra Andrija Maračić, kapelan garevački, vjenča: prvi: Iliju sina Jure Galića iz Dubice sa Ružom kćerkom pokojnog Mije Adžamić iz Gareva. Kumovi su bili: Anto Tipurić i Andrija Galić iz Dubice, te Anđa žena pokojnog Petra Andrijanića iz Vrbovca.

 

55.   Garevo, 17. 05. 1802. Ja fra Andrija Maračić, garevački kapelan, vjenča: prvi: Josipa sina Mije Rebića iz Riječana sa Anom kćerkom Ante Jurišića iz Ledenica. Kumovi su bili: Stjepan Vrljić iz Gareva, Josip Barišić iz Riječana i Ruža žena Bože Kvasinovića iz Kužnjače.

 

Str. 89.

 

56.  drugi: Matu sina pokojnog Ivana Svrzića iz Dobrinje, sa Mandom kćerkom Andrije Burića iz Gareva. Kumovi su bili: Lovro Lukačević, Karlo Svrzić i Petronila žena pokojnog Mije Svrzića, svi iz Dobrinje.

 

 

Hec capellania de Tremossnicza caepit esse Parochia 1802. Julii 11. Administraturque a f. Joseph Klarich ejusdem proto Parocho...

 

Str. 90.

 

      Od ove stranice, 90-te, ostavljam vjenčanja i iz drugih sela koja su pripala kapelaniji Garevo, koje je obavljao na terenu garevačke kapelanije, prvi kapelan garevački, fra Andrija Maračić rodom iz Slapnice. Također vjenčanja u Tramošnici koja je obavljao župnik tramošniči fra Josip Klarić, a mladići su bili iz Gareva.

 

60. Garevo, 3. 11. 1802. Ja fra Andrija Maračić, garevački kapelan, vjenča: prvi: Ivana sina Jakova Čičkovića iz Ledenica, sa Anom kćerkom Nikole Bekavčevića iz Čardaka. Kumovi su bili: Nikola Samardžić, Šimo Kristić i Anđa žena Nikole Samardžića, svi iz Gradine.

 

61. drugi: Šimu sina pokojnog Jure Cvitkušića iz Gareva sa Anđom kćerkom Mije Stanića iz Gareva. Kumovi su bili: Andrija Lukačević, Ivan Cvitkušić i Marija žena Josipa Lukačevića, svi iz Gareva.

 

66. Garevo, 22. 11. 1802. Ja fra Andrija Maračić, garevački kapelan, vjenča: prvo: Blaža sina pokojnog Mije Galića iz Slatine, sa Mandom kćerkom Mate Protrkića-Barbarića iz Gareva. Kumovi su bili: Ivan Galić, Juro Juričević i Barbara žena pokojnog Marijana Galića, svi iz Slatine.

 

Str. 91.

 

67. drugi: Tomu sina Bože Bagarićaiz Orlova polja, sa Mandom kćerkom Mije Šiškovića iz Čardaka. Kumovi su bili: Juro Kopić, Božo Kopić i Ruža žena Jure Kopića, svi iz Orlova polja.

 

68. Treći: Miju sina pokojnog Ivana Mandića iz Slatine, sa Anom kćerkom pok. Mije Adžamića iz Gareva. Kumovi su bili: Anto Juričević, Josip Kovačević i Ruža žena Čorapinovića, svi iz Slatine.

 

69. Četvrti: Franju sina pokojnog Mije Vrljića iz Pruda, sa Marijom kćerkom pokojnog Petra Protrkića=Barbarića iz Gareva. Kumovi su bili: Marijan Mijatović, Mato Rajčević, oba iz Kornice i Marija žena Andrije Matkovića iz Pruda.

 

70. Peti: Andriju sina pokojnog Jakova Vrljića iz Gareva, sa Ružom kćerkom pokojnog Stjepana Vulića iz Slatine. Kumovi su bili: Stjepan Vrljić, Jakov Vrljić i Ivka žena Petra Brdarića, svi iz Gareva.

 

GODINA 1803.

 

72. drugi: Juru sina Ivana Bajića iz Gareva, sa Ivkom kćerkom Petra Marića iz Slatine. Kumovi su bili: Juro Tufek iz Tremošnice i Andrija Bajić iz Gareva.

Str. 92.

 

75. peti: Tremošnica, 7. 02. Ja fra Josip Klarić, mjesni župnik, vjenča: Antu sina Mate Antunovića iz Turića, sa Mandom kćerkom Ivana Bukvića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Martin Antunović i Mato Stipanović, oba iz Turića.

 

78. Asić, 31. 01. 1803. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, vjenča: prvi: Nikolu sina Grge Stanića iz Pruda, sa Ružom kćerkom Ivana Brašnjića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Josip Vrljić iz Pruda, Ivan Nikolić=Stanić iz Gareva i Lucija žena Josipa Vrljića iz Pruda.

 

79. drugi: Josipa sina Ante Brandića iz Asića, sa Ivkom kćerkom pokojnog Ivana Abramovića. Kumovi su bili: Luka Blažanović, Mijo Števanović i Kata žena Franje Brandića.

 

80. treći: Marka sina Petra Brandića iz Asića, sa Jelom kćerkom pokojnog Grge Blažanovića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ilija Ćurković (Đurković), Josip Đurković, oba iz Domaljevca, i Marija žena Martina Števanovića iz Asića.

 

81. četvrti: Iliju sina Ante Blažanovića iz Asića, sa Marijom kćerkom Petra Brandića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ilija Sarić, Pavo sin Mate Abramovića i Ruža žena Nikole Karalića, svi iz Asića.

 

82. Garevo, 7. 02. 1803. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, vjenča: prvi: Stjepana sina pokojnog Josipa Crnotića iz Pećnika, sa Ružom kćerkom Ivana Brdarića iz Gareva. Kumovi su bili: Mijo Stanić iz Gareva, Petar Crnotić i Ivka žena pokojnog Ante Jurišića, oboje iz Dobrinje.

 

83. drugi: Antu sina pokojnog Mate Juričevića iz Slatine, sa Anđom kćerkom Marka Stanića iz Gareva. Kumovi su bili: Anto Pejić, Grgo Mandić i Klara žena Jure Juričevića, svi iz Slatine.

 

Str. 93.

 

84. Asić, 17. 02. 1803. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, vjenča: Iliju sina Josipa Miškovića iz Matićak sa Lucijom kćerkom pokojnog Grge Kopića iz Oštre Luke, sada iz Asića. Kumovi su bili: Marko sin Mate Dabića, Marijan Anđić i Marija žena Ilije Orkića, svi iz Matića.

 

86. drugi: dana 23. 05. 1803. fra Josip Klarić, župnik, vjenča: Luku sina pokojnog Nikole Kneževića iz Gareva, sa Mandom kćerkom pokojnog Lovre Bajića iz istoga mjesta. Kumovi su bili: Ivan Marić i Andrija Lukač, svi iz Gareva.

 

88.Dana, 4. 05. 1803. fra Andrija Maračić, kapelan, vjenča: Luku sina Petra Marića iz Slatine, sa Anom kćerkom pokojnog Mije Raiča iz Kornice. Kumovi su bili: Mato Galić i Mato Marić oba iz Slatine.

 

89. Prud, 14. 06. 1803. Ja fra Josip Klarić, tramošnički župnik, vjenča: Ivana sina Jure Brašnjića iz Pruda, sa Ružom kćerkom Franje Pesinovića iz Foče. Kumovi su bili: Lovro Grgić iz Pruda i Franjo Marković iz Turića.

 

Str. 94.

 

N.B. Qualiter haec Capellania quondam Parochiae de Biela, opara Illmi ac Rmi Domini Fris Gregorii a Varess Eppi Ruspensis et Vicarii Aplici in Bosna Othomana, permitente Sacra Congregatione de Propaganda Fide creita sit in Parochiam anno 1802. dictaque est Parochia de Tremosnicza; sicut et aliae quatur: nempe de Commusina, de Tollissa, de Kupris et de Gliubunčich in Livno. Ergo:

 

Revisum ultimo, et approbatum fuit in 3. -tia Nostra Canonica Generali Visitatione Die 1. Septembris 1803. a me Fre. Gregorio a Varess Eppo Ruspense et Vicario Apostolico in Bosna Othomana, dicta Argentinam.

Ita est: Fr. Gregorius Episcopus, et Vicarius Apostolicus Mppa.

 

 

Str. 96.

 

10.   Ražljevi, 28. 11. 1803. Ja fra Marijan Martinović iz Tuzle, mjesni župnik, vjenča: Pavu sina pokojnoga Blaža Barišića iz Bisine (Tišine) i njegove pokojne žene Matije Kisić iz Lupljanice, sa Ružom kćerkom pokojnog Lovre Mamuzića iz Brezika, i njegove zakonite žene Marte Pavlović. Kumovi su bili: Jakov Kozić i Mije Blažević, sa kumom Mandom Majić iz Brezika.

 

GODINA 1804.

 

Haec omnia acta legalis administrata fuere, praeter unum ob impedimentum Turcicum.

 

Strana 100.

 

GODINA 1805.

 

29.Tramošnica, 18. 02. 1805. ja isti fra Luka, vjenča: Šimu sina pokojnog Križana Ljubičića  sa Petronilom kćerkom Marijana Filipovića. Kumovi su bili: Ilija Šokac, Anto Križanović i Petronila Križanović, svi iz Tramošnice (quibus prout mos est omnia danela dedi, et haec acta sunt in Garevo ante aram.)

 

Strana 101.

 

32.  Kornica, 27. 05. 1805. Ja isti fra Marijan, vjenča: Petra, sina (nema imena oca) Raiča i njegove zakonite žene pokojne Marije Ostojaković iz Raića, sa Anom kćerkom pokojnog Mije Pušeljića iz Gareva i njegove zakonite žene Ruže Lozić iz Gradine. Kumovi su bili: Stjepan Raič iz Kornice i Mato Došlić iz Dubice.

 

33.  Garevo, 10. 06. 1806. Ja isti fra Marijan, vjenča: Iliju sina Andrije Bičva iz Gareva i njegove zakonite žene pokojne Kate Pavić također iz Gareva sa Matijom kćerkom pokojnog Marka Matića iz Slatine i njegove zakonite žene Jele Blažević iz Velike. Udovac sa udovicom.

 

Strana 102.

 

Revisum ultimo et approbatum fuit in 4-ta Nostra Canonica Generali Visitatione die 11. Septembris 1805. a me Fre Gregorio a Varss Eppo Ruspensi et Vicario Apostolico in Bosna Othomano=Argentina.

Ita est: Fr. Gregorius Eposcopus, et Vicarius Apostolicus. Mppa.

 

Strana 103.

 

  1. Živkovo Polje, 13. 05. 1805. Ja fra Marijan Martinović iz Tuzle, mjesni župnik, vjenča: Marka sina Grge Petrića i njegove zakonite žene pokojne Mande Jurišić iz Pećnika, sa Matijom kćerkom pokojnog Josipa Čuljka i njegove zakonite žene Ivke Talajić iz Vira. Kumovi su bili: Ilija Petrić, Mato Petrić i Ivka Stažić, svi iz Živkova Polja.

 

9.      Tramošnica, 18. 11. 1805. Fra Dominik Grgić zakonito vjenča: Tomu sina Marijana Kozića i njegove zakonite žene Paule Jozić iz Hrgova, sa Agatom kćerkom Nikole Filipovića i njegove zakonite žene Kate Stanić iz Gareva. Kumovi su bili: Šimo Šoljić, Anto Kozić i Kata Šoljić, svi iz Tramošnice.

 

Strana 104.

 

11.  Tramošnica, 18. 11. 1805. Ja fra Dominik Grgić, vjenča: Ivana sina pokojnog Mije Puškara i njegove zakonite žene Ivke Vuletić iz Duvna, sa Mandom kćerkom Ilije Kozića i njegove zakonite žene pokojne Marije Stanić iz Gareva. Kumovi su bili: Petar Mladina, Mato Mladina i Ruža Kopić, svi iz Liporišća..

 

9.      Tramošnica, 18. 11. 1805. Ja fra Dominik Grgić vjenča Luku sina pokojnog Petra Špionjakovića i njegove zakonite žene Ane Jović, sa Ružom kćerkom pokojnoga Josipa Mijatovića i njegove zakonite žene Vite (Živke) Lagatarević iz Gareva. Kumovi su bili: Josip i Ivan Adžamić sa Anom Antunović, svi iz Tramošnice.

 

GODINA 1806.

 

Strana 106.

 

23.  Tramošnica, 10. 11. 1806. Ja fra Dominik Grgić, tramošnički župnik, vjenča sljedeće mladence:

24.  drugi: Pavu sina Mije Brašnića iz Asića, sa Mandom kćerkom Ilije Kozićevića iz Tramošnice. Kumovi su bili: Marko Brandić iz Asića, Juro Brašnić i Paulina Brašnić iz Asića.

 

Strana 107.

 

GODINA 1807.

 

30.Tramošnica, 19. 01. 1807. Ja fra Dominik Grgić, tramošnički župnik, vjenča: prvi: Šimu sina Marka Jurilja iz Bara, sa Marijom kćerkom Josipa Zorića iz Jehovca. Kumovi su bili: Juro Jurilj, Luka Ćaćić i Ilinka Radoš iz Kornice.

 

30.  drugi: Marka sina Mate Stipanovića iz Riječana, sa Lucijom kćerkom Filipa Zubac iz Liporašća. Kumovi su bili: Ivan Topalović iz Kužnjače, Marko Kovačević iz Riječana i Ruža Jakić iz Sivše.

 

Tramošnica, 25. 01. 1808.

Strana 110.

 

Quod sub hac charta est Scriptum, deletum, ac coopertum fuit de Mandato Illmi, ac Rmi Dni Augustini Miletich Vicarii Aplici, ordinatumque, ut nemo amplius praesumat, inconsideratos irae sua conceptus, maxime qui Superiores pungunt, in publicis apponere Libris, sed tantumodo in eis ea notari debent, ad quae notanda provisi sunt.

 

Počinje upravljanje župom Tramošnicom fratra Grge Juričevića, dana 20. 12. 1807.

 

GODINA 1808.

 

35.  Tremošnica, 25. 01. 1808. Ja fra Grgo Juričević, tramošnički župnik, vjenča: prvi: Stjepana sina Ivana Bajića iz Gareva, sa Ružom kćerkom Petra Batarilo iz Orlova Polja. Kumovi su bili: Juro Pipunić iz Slatine, Ivan Pavić iz Gareva i Stažija žena gore rečenoga.

 

Strana 111.

 

40.  Tremošnica, 25. 01. 1808. Ja fra Grgo Jurićević, župnik, vjenča: Marka sina Jure Pejića iz Foče, sa Mandom kćerkom Mate Barbarića iz Gareva. Kumovi su bili: Stjepan Pesinović iz Slatine, Josip Pejić i Marta žena Marka Marića iz Slatine.

 

Strana 112.

 

45.   Tremošnica, 1. 02.1808. Ja fra Grgo Juričević, mjesni župnik, vjenča: Antu sina Mate Vidovića iz sela Pruda, sa Anđom kćerkom Mije Marića iz Tremošnice. Kumovi su bili: Juro Čorapinović iz Dubice, Tadija Kovačević iz Pokrajčića. Župe Travničke i Petronila žena rečenoga Jure.

 

Strana 113.

 

51.Tremošnica, 29. 02. 1808. Ja fra Grgo Juričević, župnik, vjenča: Ivana sina Jure Petrića iz Gareva, sa Ivkom kćerkom Mije Kolakovića iz Bare. Kumovi su bili: Ilija Petrić iz Gareva, Ivan Vrljić i Ivka žena Nikole Bajića iz Gareva.

 

52.  Tremošnica, 29. 02. 1808. Ja fra Grgo Juričević, tramopnički župnik, vjenča: Nikolu sina Luke Marića iz Komarice, sa Marijom kćerkom Mije Šiško iz Čardaka. Kumovi su bili: Ivan i Juro Pipunić i Marta žena Marka Marića, svi iz Slatine.

 

Strana 114.

 

54.  Tremošnica, 16. 05. 1808. Ja fra Grgo Juričević, župnik, vjenča: Ivana Filipovića iz Banja=Luke sa Anom kćerkom Marka Džinića iz Dobrinje, župe tuzlanske. Kumovi su bili: Petar Knežević, Filip Antunović i Ana žena Ivana Topalovića, svi iz Tremošnice.

 

55.  Tremošnica, 18. 05. 1808. Ja fra Grgo Juričević, tramošnički župnik, vjenča: Ivana sina Ante Galića iz Foče, sa Anom kćerkom Ivana Perkovića iz Čardaka. Kumovi su bili: Anto Tipurić, Petar Križanović i Lucija žena Ivana Kozičevića, svi iz Tremošnice.

 

Strana 115.

 

Anno Domini Millesimo octingentesimo octavo a die 9. 9-bris incipit administratio Patris Venerandi Gregorij Juricz Actualis Concionatoris Suttiscensis Conventus.

 

 

59.  peti: Ivana sina Mije Bartulovića iz Kornice, sa Anđom kćerkom Stjepana Kuprišanina iz Slatine. Kumovi su: Jakov Mijač, Mijo Lučić i  Ana žena Mate Mijačevića, svi iz Kornice.

 

GODINA 1809.

 

Strana 117.

 

70.  drugi: Ivana sina Tome Mandžukovića iz Kornice, sa Marijom kćerkom Ilije Jovića iz Begove Bare. Kumovi su bili: Šimo Stjepandić, Mato Markelić i Matija žena Jakova Markelića, svi iz Kornice.

 

Strana 120.

 

81.  Dana, 27. 11. 1809. Ja fra Juro iz Vareša, mjesni župnik, vjenča: prvi: Ivana sina Ante Zlomislića iz Tremošnice, sa Lucijom kćerkom Marka Švabića iz Asića. Kumovi su bili: Filip Dreić, Anto Križanović i Petronila Lončarević, svi iz Tremošnice.

 

85.  peti: Filipa sina Ivana Čorapovića iz Asića, sa Mandom kćerkom Jakova Župarića iz Slatine. Kumovi su bili: Ivan Pepuni, Stjepan i Jela Švabić, svi iz Asića.

 

Strana 121.

 

GODINA 1810.

 

90.četvrti: Ivana sina Petra Barbarića iz Tremošnice, i Kate Šokčević iz Grebnica, sa Marijom kćerkom Ivana Filipovića iz Tremošnice i Marte Adžamić iz Tremošnice. Kumovi su bili: Marijan Matić, Marijan Borović i Marta Ćaćić, svi iz ove župe.

 

89.  peti: Matu sina Ivana Piljića iz Tremošnice, i Jele Anić iz Arvatske, sa Anom kćerkom Mate Nikolića iz Arvatske i Jele Perković iz Travnika. Kumovi su bili: Marijan Šokčević, Anto Matić i Marta Klarić iz Vukšića.

 

Strana 122.

 

92.  sedmi: Ja fra Juro iz Vareša, tramošnički župnik, vjenčao je 20. 02. 1810.:Stjepana sina Jakova Ljubića iz Tremošnice, i Jele Šišković iz Čardaka, sa Martom kćerkom Jure Parića iz Orlova polja, i Ane Laštrić iz Orlova polja. Kumovi su bili: Ivan Mijić, Marko Pavić i Marija Bošković, svi iz župe.

 

100.    četrnaesti: Stjepana sina Luke Šišak iz Bara i Ane Čičak iz Modrana, sa Katom kćerkom Ivana Mustafića iz Čardaka, i Josipe Švicar iz Čardaka. Kumovi su bili: Mato Mrnjavac, Toma Barišić i Ruža Čuljak.

 

Str. 124.

 

105.    Dana, 25. 06. 1810. Ja fra Juro iz Vareša, župnik, vjenča: Matu sina Nikole Matića iz Blaževića sa Marijom kćerkom Marka Čanića iz Dobrinje. Kumovi su bili: Filip Mišić, Ivan Matić i Lucija Matić.

 

105.    Dana 19. 11. 1810. Ja fra Juro iz Vareša, mjesni župnik, vjenča: prvi: Matu sina Petra Paradžika iz Asića, sa Katom kćerkom Ante Mandira iza Slatine. Kumovi su bili: Ivan Tufek, Juro Tufek i Matija Kurević, svi iz Asića.

 

GODINA 1811.

 

Strana 126.

 

120.    Tremošnica, 21. 10. 1811. Ja fra Juro iz Vareša, mjesni župnik, vjenča: Tadiju sina Ivana Ivančićevića iz Tremošnice, sa Mandom kćerkom Mate Mijića iz Grebnica. Kumovi su bili: Ivan Nikolić, Mijo Ivančićević i Petronila Čičić, svi iz ove župe.

 

Strana 129.

 

136.    četrnaesti: Vitu (Živka) sina Mate Vidovića iz Pruda, sa Ružom kćerkom Mije Marića iz Tremošnice. Kumovi su bili: Pavo Marić, Josip Kovačević i Petronila Vidović, svi iz Pruda.

 

Strana 130.

 

143.    dvadeset i prvi: Josipa sina Ante Pejića iz Asića, sa Katom kćerkom Petra Kopića iz Orlova polja. Kumovi su bili: Ivan Marić, Ivan Švabić i Ruža Švabić.

 

144.    dvadeset drugi: Marka sina Petra Mihaljevića iz Asića, sa Ružom kćerkom Dujme Božića iz Orlova polja. Kumovi su bili: Juro Jurić, Luka Ešegović i Matija Čalić.

 

GODINA 1812.

 

Strana 131.

 

155.    četvrti: Luku sina Petra Stažića iz Živkova polja, sa Lucijom kćerkom Dujme Zolića iz Vinice. Kumovi su bili: Josip Batančić iz Tišine, Tadija Stažić također iz Tišine i Janja Stažić.

 

 

Strana 133.

 

163.    Tremošnica, 23. 11. 1812. Ja fra Marijan Miletić, župnikov pomoćnik, vjenča: prvi: Petra sina Ivana Mićića iz Tremošnice, sa Anđom kćerkom Andrije Burića iz Gareva. Kumovi su bili: Mijo Ivančićević iz Tremošnice, Ivan Mićić i Lucija žena Ante Mijića iz Tremošnice.

 

GODINA 1813.

 

168.    drugi: Antu sina Nikole Pištolarevića, sa Mandom kćerkom pokojnog Jakova Župarića iz Slatine, kojoj je prvi muž bio Filip Ivić iz Asića. Kumovi su bili: Juro Jurišić iz Bara, Juro Pistolarević iz Ledenica i Ruža žena Jure Jurišića iz Bara.

 

Strana 134.

 

178.    Dana, 5. 05. 1813. Ja fra Ivan Kljajić iz Vrbovca, pro=župnik tramošnički, vjenča: Marka sina pokojnog Šime Soldića iz Kladara i njegove zakonite žene Kate Rebrinić iz Gareva, sa Mandom kćerkom pokojnog Jakova Čičko iz Komarice i njegove zakonite žene pokojne Lucije Čorapić iz Foče., župe Modran. Kumovi su bili: Juro Pipunić iz Kladara i Tomo Barišić iz Bara.

 

 

    Revisum ultimo, ordinatumque, ut inquirantur, ac notentur Testes omissi sub numero 16. qui si adhibiti non fuerunt, Matrimonium convalidetur. Item ut deinceps scribantur nomina et cognomina etiam Matrum copulandorum. Qoad alia approbatum fuit in prima nostra Canonica Gnti Visitatione die 24. Junii 1813. a me infrascripto Fre Augustino Miletich Episcopo Dauliensi, et Vicario Apostolico in Bosna Othomana.

Ita est. Fr. Augs.Epps. Vicarius Aptus, qui supra.

 

Strana 136.

 

1.      Liporašće, 19. 07. 1813. Ja fra Filip iz Vareša, župnik tramošnički, vjenča: Andriju sina pokojnog Nikole Jurčevića iz Čardaka i njegove zakonite žene Mande Kostrić, sa Mandom kćerkom pokojnog Mate Kevića iz Livna, i njegove zakonite žene Agate Miloložić. Kumovi su bili: Mato Mladina iz Liporašća, Martin Čalić iz Čardaka i Jela žena spomenutog Mladine.

 

Strana 137.

 

 

7.      U korničkom groblju dana 22. 11. 1813. ja fra Filip iz Vareša, mjesni tramošnički župnik, vjenča: prvi: Andriju sina Luke Pranjića iz Asića i njegove zakonite žene Kate Katić iz Omanjske, ssa Ivkom kćerkom pokojnog Petra Jelečevića iz Prisada, i njegove zakonite žene pokojne Ane Stopić iz Komarice. Kumovi su bili: Anto Pejić, Marko Bejić i Dominika žena rečenoga Marka.

 

Strana 138.

 

Zanimljivo da je da je tramošnički župnik u dogovoru s garevačkim samostalnim kapelanom na korničkom groblju u dogovoru s mladencima obavio vjenčanja ovih mladih bračnih parova. Već u prijašnjim zapisima u mMatici vjenčanih imamo zapisano kako su turske vlasti branile vjenčanja zahtjevajući da se vjenčaju na muslimanski način i tako prevodena islam katoličke mlade obitelji.

 

10.   U korničkom groblju dana 22. 11. 1813. fra Filip iz Vareša tramošnički župnik, vjenčao je: drugi: Franju sina Martina Bijelića iz Turića i njegove zakonite žene Petronile Anđić iz Bijele, sa Mandom kćerkom Josipa Skakavčića i njegove zakonite žene Marije Šokčević iz Tremošnice. Kumovi su bili: Andrija Ljubas, Juro Adžamić i Ana žena Tome Šokčevića.

 

11.  treći: Antu sina Jure Bosnića iz Liporašća i njegove zakonite žene Lucije Ćosić iz Komušine, sa Anom kćerkom Ante Dominovića iz Ledenica, i njegove zakonite žene Anđe Pistolarević iz Ledenica. Kumovi su bili: Bariša Škorić, Marijan Čuljak i Ruža Bosnić.

 

12.  četvrti: Pavu sina pokojnog Grge  Jurišića iz Liporašća i njegove zakonite žene Šimice Dujmović iz Grabovice, sa Katom kćerkom Petra Markovića iz Ledenica, i njegove zakonite žene Paule Ramljaković. Kumovi su bili: Ivan Čulić, Martin Jurišić i Ana žena rečenoga Ivana Čulića.

 

13.  peti: Josipa sina pokojnog Pave Mijića iz Tremošnice i njegove zakonite žene Ane Lasičić iz Hrgova, sa Anom kćerkom Ivana Gagulića i njegove zakonite žene Marije Radošević. Kumovi su bili: Franjo Tomić, Anto Mijić i Marija žena Ante Josipovića.

 

GODINA 1814.

 

14.  Tramošnica, 31. 01. 1814. Ja fra Filip iz Vareša, mjesni župnik, vjenča: Stjepana sina pokojnog Jure Kocića iz Pruda i njegove zakonite žene Ante Terzić, sa Marijom kćerkom pokojnog Josipa Kisića iz Asića i njegove zakonite žene Mande Čalušić. Kumovi su bili: Filip Jelavić, Roko Nujić i Eva Kocić.

 

Strana 139.

 

27.   drugi: Petra sina Mate Čanića iz Dobrinje i njegove zakonite žene Ivke Akalović, sa Mandom kćerkom Filipa Čustića i njegove zakonite žene Ane Varešlić iz Dubrava. Kumovi su bili: Mato Matić, Andrija Mamuza i Marija žena rečenog Mate.