Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  27. studenoga 2020.

 

1. Matica krštenih kapelanije Tramošnica (1784.-1805.)

15. listopada 2010.
KRŠTENJA IZ SELA GAREVA - GAREVCA (1784.-1789.) - priredio: Vlado Jagustin, svećenik

LIBER BAPTIZATORUM PAROCHIAE DE BIELA

PRO CAPELLANIA DE TRAEMOSSNICZA

AB ANNO DNI 1784.

 

Librum hunc legalem esse in quo inscribuntur

Baptizatiab anno 1784.

Testatur fra Andreas Glavadanovich

p. t. secretarius eppiscopi.

 

Ja fra Toma Salatić iz Tuzle

dođoh ovdje za kapelana

dana 26. rujna 1784.

U Ime Božje. Amen.

 

Kapelanija Tramošnica odijeljena je od župe Bijela.i proglašena 1784.godine. Njoj je tada pripalo i naše selo Garevo (Garevac.) Ovdje su označene stranice i brojevi Matice krštenih pod kojima su upisana krštenja djece iz Gareva od 1784. do rujna 1803. godine kada je i Garevo proglašeno samostalnom kapelanijom i počelo voditi svoje vlastite matice. Brojevi nisu po redu! Između su brojevi upisanih krštenja iz drugih sela kapelanije Tramošnica, koja su izostavljena, čak i ona iz sela uz naše selo. Tu su upisane i stranice kako stoje u orginalnoj Matici. Primjetio sam da u Matici nedostaje od 200 do 300 brojeva. Nemam podataka da li su istrgnuta ili nisu upisna u ovu Maticu, ali nije poznato dali postoji sačuvana neka druga Matica krštenih. Ova Matica nalazi se u Arhivi franjevačkog samostana u Tolisi. Ima još matica vjenčanih, a ne zna se gdje je Matica umrlih. Možda se i ona jednom nađe, jer je u tijeku sređivanje knjižnice i arhive u samostanu Tolisa. Da bi se sačuvale sve su župe, nakon oduzimanja i vraćanja od partizanskih vlasti predane u samostan. Nadamo se da su tamo i naše Garevačke matice: krštenih od 1803. do 1892., matice vjenčanih od 1803. do 1911. i Matice umrlih od 1803. do 1930.godine, koje nedostaju u Modriči. Ovo su svakako neprocjenljivi podaci o našem selu.

Vlado Jagusrin, svećenik

 

Str. 1.

 

GODINA 1874.

 

4.      Garevo, 29. 09. 1784. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krstih dijete iz zakonitog i katoličkog braka Petra Lukačevića iz Gareva i Marije Stanić iz Gareva, rođenog 10. 07. 1784., kome dadoh ime Ivan. Kum mu je bio Mijo Rebrina iz Gareva.

 

Str. 2.

 

7.      Garevo, 29. 09. 1784. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krstih dijete iz zakonitog i katoličkog braka Mije Lukačevića iz Gareva i Marije Lebanović iz Gareva, rođeno 1. 07. 1784., i dadoh mu ime Ilija. Kum mu je bio Mijo Stanić iz Gareva.

 

8.      Garevo, 29. 09. 1784. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete iz zakonitog i katoličkog braka Stjepana Vrljića iz Gareva i Ane Gagulić iz Tramošnice rođeno 19. 07. 1784. kome dadoh ime Ivana. Kuma je bila Uršula Bajić iz Gareva.

 

9.      Garevo, 29. 09. 1784. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete iz zakonite i katoličke obitelji Ante Buljana iz Gareva i Šimice Majić iz Gareva, koje je rođeno 3. 07. 1784. i dadoh mu ime Matija. Kuma je bila Manda Stanić iz Gareva.

 

10.  Garevo, 29. 09. 1784. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete katoličke i zakonite obitelji Petra Tomušića iz Gareva i Vite Matković iz Velike, rođeno 14. 08. 1784. i dadoh mu ime Ivana. Kuma je bila Kate Paurević iz Gareva.

 

Str. 3.

 

11.  Garevo, 29. 09. 1784. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krstih dijete iz zakonite i katoličke obitelji Pave Vrljića iz Gareva i Mande Stanić iz Velike rođeno 6. 08. 1784. kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Vita Bajić iz Gareva.

 

Str. 4.

 

19.  Garevo, 27. 11. 1784. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krstih dijete rođeno 20. 11. 1784. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Pavića iz Gareva i Margarite Josipović iz Hrgova, kome dadoh ime Ilija. Kum je bio Mijo Rebrinović iz Gareva.

 

GODINA 1785.

 

Str. 6.

 

29.  Garevo, 7. 01. 1785. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 28. 12. 1784. od zakonitih katoličkih roditelja Mate Vlašića iz Gareva i Ane Lebić iz Gareva kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Šimun Knezović iz Gareva.

 

30.  Garevo, 9. 01. 1785. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 12. 1784. od zakonitih katoličkih roditelja Ivana Bajića iz Gareva i Kate Stanić iz Gareva, kome dadoh ime Stjepan. Kum je bio Ivan Lebić iz Gareva.

 

Str. 7.

 

39.  Garevo, 24. 02. 1785. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 02. 1785. od zakonitih katoličkih roditelja Marijana Kablinovića iz Gareva i Vite Lagatarović iz Gareva, kome dadoh ime Šimun. Kum je bio Ivan Pavić iz Gareva.

 

40.  Garevo, 25. 02. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 21. 02. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Jure Lagatarovića iz Gareva i Kate Jović iz Velike, kome nadjenuh ime Andrija. Kum je bio Andrija Bičvić iz Gareva.

 

Str. 8.

 

41.  Garevo, 25. 02. 1785. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 02. 1785. u zakonitoj katoličkoj obitelji Mije Adžamića iz Gareva i Ivane Jurić iz Foče, kome dadoh ime Andrija. Kum je bio Andrija Bajić iz Gareva.

 

42.  Garevo, 28. 02. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 02. 1785. iz zakonite katoličke obitelji Andrije Iličića iz Gareva i Marije Lukač iz Gareva, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Lucija Burić iz Gareva.

 

Str. 9.

 

47.  Garevo, 28. 03. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 03. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Andrije Bičvića iz Gareva i Kate Pavić iz Gareva, kome nadjenuh ime Ruža. Kuma je bila Marija Lebić iz Gareva.

 

49.  Garevo, 3. 04. 1785. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 28. 03. 1785. iz zakonitog i katoličkog braka Ilije Ešegovića iz Gareva i Tomuše Paurević iz Gareva, kome nadjenuh ime Anto. Kum je bio Ivan Nujić iz Gareva.

 

Str. 10.

 

56.  Garevo, 1. 05. 1785. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno dana 28. 04. 1785. od zakonitih katoličkih roditelja Marka Bajića i uz Gareva i Katarine Mrveljević iz Modrana, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Matija Lebić iz Gareva.

 

Str. 14.

 

69.  Garevo, 25. 07. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 06. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Grge Vlašića iz Gareva i Ane Stanić iz Gareva, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Lucija Burić iz Gareva.

 

70.  Garevo, 25. 07. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno  23. 06. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Burića iz Gareva i Kate Kljajić iz Vrbovca, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Ivana Dubravac iz Modrana.

 

71.  Garevo, 25. 07. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 24. 06. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Augustina Vrljića iz Gareva i Petronile iz Gareva, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Kata Kljajić iz Vrbovca,

 

Str. 15.

 

76.  Garevo, 5. 08. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 28. 07. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Matije Pavića iz Gareva i Jele Vlašić iz Gareva, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Petar Paurević iz Gareva.

 

Str. 16.

 

77.  Garevo, 5. 08. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete 29. 07. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Marka Majića iz Gareva i Ivane iz Principovine, kome nadjenuh ime Lucija. Kuma je bila Marija Vukadinović iz Gareva.

 

Str. 17.

 

       Revisum ultimo fuit, et approbatum tempore preimae numerae canonicae Generalis Visitationis, a me Fre Augustino Okić Eppiscopo Trepezopolitano, et vicario Apostolico in Bosna Othomana die 20. Septembris anno 1785.  Ita est F. Augustinus Eppus qui supra…

 

 

3.      Garevo, 28. 09. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle , kapelan, krsti dijete rođeno 24. 09. 1785. od zakonitih katoličkih roditelja Marka Stanića iz Gareva i Mande Tomušić iz Gareva, kome dadoh ime Anto. Kum je bio Ivan Burić iz Gareva.

Str. 19.

 

15.  Garevo, 28. 10. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 10. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Marka Bajića iz Gareva i Jele Petrić iz Riječana, kome dadoh ime Stjepan. Kum je bio Luka Knezović iz Gareva.

 

16.  Garevo, 28. 10. 1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 10. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Bajića iz Gareva i Ane Paradžiković iz Slatine, kome nadjenuh ime Marta. Kuma je bila Ruža Lukačević iz Gareva.

 

Str. 20.

 

17.  Garevo, 28. 10. 1785. Ja fra Toma Salatić ili (seu) Lučić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 23. 10. 1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Mate Brdarić iz Gareva i Anđe Jelečević iz Dobrinje, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Lucija Burić iz Gareva.

 

Str. 21.

 

GODINA 1786.

 

23.  Garevo, 22. 01. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 16. 01. 1786. od zakonitih i katolikih roditelja Marka Jovića i Jele Selaković, kome nadjenuh ime Kata. Kuma je bila Marija Lebić, svi iz Gareva.

 

24.  Garevo, 22. 01. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 17. 01. 1786. od zakonitih katoličkih roditelja Marka Soldića iz Gareva i Klare Pepunić iz Bukovice, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Josip Aračić iz Gareva.

 

Str. 24.

 

37.  Garevo, 10. 03. 1786. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 9. 03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Grge Bajića iz Gareva i Ruže Zrakić iz Pećnika, kome dadoh ime Jakov. Kum je bio Ivan Marić iz Gareva.

 

38.  Garevo, 10. 03. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 8. 03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Mate Lovrića iz Gareva i Marije Gudeljević iz Gareva, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Petar Brdarić iz Gareva.

 

41.  Garevo, 21. 03. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 14. 03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Grge Stanića iz Gareva i Lucije Paurević iz Gareva, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Luka Knezović iz Gareva.

 

Str. 25.

 

42.  Garevo, 21. 03. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 19. 03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Petra Brdarića iz Gareva i Ivane Vrljić iz Gareva, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Petronila Prljić iz Dobrinje.

 

43.  Garevo, 24. 03. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Mate Bičvića iz Gareva i Kate Paurević iz Gareva, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Ambroža Vrljić iz Gareva.

 

44.  Garevo, 25. 03. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Grge Marića iz Gareva i Ruže Grgić iz Komarice, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Marija Stanić iz Gareva.

 

45.  Garevo, 25. 03. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 23. 03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Mije Stanića iz Gareva i Lucije Šimić iz Potočana, kome dadoh ime Toma. Kum je bio Mijo Lukač iz Gareva.

 

Str. 27.

 

53.  Garevo, 28. 05. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 18. 05. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Petra Piškovića iz Gareva i Antonije Lekić iz Gareva, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Petar Paurević iz Gareva.

 

55.  Garevo, 28. 05. 1786. Ja gore potpisani fratar, kapelan, krsti dijete rođeno 17. 05. 1786. od zakonitih katoličkih roditelja Bariše Marića iz Gareva i Ruže Ivančićević iz Gareva, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Ana Gagulić iz Tremošnice.

 

Str. 28.

 

56.  Garevo, 3. 05. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 05. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Ilije Pavlovića iz Gareva i Ivane Vuletić iz Gareva, kome dadoh ime Matija. Kuma je bila Dominika Jurič iz Gareva.

 

57.  Garevo, 3. 06. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 29. 05. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Jure Lebića iz Gareva i Ruže Lukačević iz  Gareva, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Ivan Brdarić iz Gareva.

 

Str. 30.

 

67.  Garevo, 23. 06. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 06. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Marijana Kablinovića iz Gareva i Vite Lagatarović iz Gareva, kome dadoh ime Petronila. Kuma je bila Ruža Lebić iz Gareva.

 

68.  Garevo, 23. 06. 1786. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 06. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Vrljića iz Gareva i Anđe Rebrinović iz Gareva, kome dadoh ime Ana. Kum je bila Ana Raičević iz Gareva.

 

69.  Garevo, 23. 06. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 19. 07. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Andrije Udovičića iz Gareva i Marije Lukačević iz Gareva, kome dadoh ime Ivana. Kuma je bila Lucija Burić iz Gareva.

 

Str. 31.

 

70.  Garevo, 23. 06. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 18. 06. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Mate Vrljića iz Gareva i Ane Bičvić iz Gareva, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Anđa Stanić iz Gareva.

 

71.  Garevo, 23. 06. 1786. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 18. 06. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Andrije Bajića iz Gareva i Ruže Petrić iz Gareva, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Ivan Burić iz Gareva.

 

74.  Garevo, 25. 07. 1786. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 07. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Ante Božića iz Gareva i Bartolomee Jukić iz Gareva, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Mijo Rebrina iz Gareva, knez.

 

Str. 32.

 

75.  Garevo, 25. 07. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22. 06. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Marka Majića iz Gareva i Ivane Čondrić iz Gareva, kome dadoh ime Ilija. Kum je bio Marijan Marić iz Gareva.

 

76.  Garevo, 25. 07. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 24. 06. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Petra Lukača iz Gareva i Marije Stanić iz Gareva, kome dadoh ime Toma. Kum je bio Anto Salatić moj brat iz Tuzle.

 

Str. 34.

 

86.  Garevo, 7. 09. 1786. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 30. 08. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Stanića iz Gareva i Petronile Prljić iz Dobrinje, kome dadoh ime Tomuša. Kuma je bila Marija Lebić iz Gareva.

 

Str. 36.

 

93.  Garevo, 29. 12. 1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 12. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Andrije Vrljića iz Gareva i Ruže Kvasinović iz Dobrinje, kome dadoh ime Toma. Kum je bio Nikola Stanić iz Gareva.

 

GODINA 1787.

 

Str. 39.

 

110.              Garevo, 9. 04. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle krsti dijete rođeno 6. 04. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Petra Brdarića iz Gareva i Ivane Vrljić iz Gareva, kome dadoh ime Tomka. Kuma je bila Vita Bajić iz Gareva.

 

111.              Garevo, 9. 04. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 3. 04. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Stjepana Jukića iz Gareva i Lucije Landikušić iz Gareva, kome dadoh ime Šimo. Kum je bio Šimo Lagatar iz Gareva.

 

Str. 40.

 

114.              Garevo, 9. 04. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 3. 04. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Marka Soldića iz Gareva i Klare Pepunić iz Gareva, kome dadoh ime Šimo. Kum je bio Anto Popić iz Gareva.

 

115.              Garevo, 9. 04. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 2. 04. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Bernardina Vlašića iz Gareva i Mande Lagatar iz Gareva, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Kata Pavić iz Gareva.

 

Str. 43.

 

131.  Garevo, 2. 06. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 29. 05. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Mije Pepunića iz Gareva i Petronile Šoljić iz Srnave, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Jela Lončarević iz Gareva.

 

Str. 44.

 

138.              Garevo, 18. 06. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 14. 06. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Ante Majića i Marije Grubišić, kome dadoh ime Anto. Kum je bio Ilija Pišković, svi iz Gareva.

 

139.              Garevo, 18. 06. 1787. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 16. 06. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Andrije Burića iz Gareva i Kate Lebić iz Dubice, kome dadoh ime Mato. Kum je bio Filip Valenta iz Gareva.

 

Str. 45.

 

142.              Garevo, 23. 06. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 06. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Lovre Vukadinovića iz Gareva i Matije Letica iz Gareva, kome dadoh ime Tomka. Kuma je bila Anđa Jeleč iz Dobrinje.

 

Str. 46.

 

147.              Garevo, 25. 07. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20. 07. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Ilije Petrića iz Gareva i Anđe Janjić iz Pećnika, kome dadoh ime Tomka. Kuma je bila Ivka Tomušić iz Gareva.

 

Str. 47.

 

151.              Garevo, 19. 08. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 16. 08. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Petra Ešegovića iz Gareva i Antonije Lekić iz Imotskog, kome dadoh ime Stjepan. Kum je bio Tadija Jeleč iz Dobrinje.

 

152.              Garevo, 19. 08. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 17. 08. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Jakova Vukadinovića iz Gareva i Mande Kovačević iz Duvna, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Kata Paurević iz Gareva.

 

153.              Garevo, 19. 08. 1787. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 18. 08. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Pave Vrljića iz Gareva i Mande Stanić iz Gareva, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Uršula Brdarić iz Gareva.

 

154.              Garevo, 19. 08. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 18. 08. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Nujića iz Gareva i Mande Jović iz Balegovca, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Marija Tucak iz Dobrinje.

 

Str. 48.

 

159.              Garevo, 28. 08. 1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 24. 08. 1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Mate Vlašića iz Gareva i Ane Lebić iz Gareva, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Marija Tucak iz Dobrinje.

 

Str. 49.

 

Ja fra Toma (Salatić iz Tuzle) odlazim iz ove kapelanije za kapelana u Sutjesku, dana 19. 09. 1787., a na moje mjesto dolazi fra Marko Mijatović iz Tuzle, dana 20. 09. 1787.

 

Str. 50.

 

167.              Garevo, 15. 10. 1787. Ja fra Tadija Gašić iz Teševa, u odsutnosti o. kapelana zbog bolesti, krsti dijete Mandu, rođenu 25. 09. 1787., kćerku Šime Lagatara iz Gareva i Lucije Pipunić iz istoga mjesta.Kuma je bila Anđa Brdarić iz Gareva.

 

Str. 52.

 

190.              Garevo, 4. 11. 1787. Ja kao gore, krsti dijete rođeno 4. 10. 1787. od zakonitih roditelja Andrije Bajića i Kate Klarić iz Gareva, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Ana Marić iz Gareva.

 

Str. 53.

 

196.              Garevo, 2. 11. 1787. Ja kao gore, krsti dijete rođeno 30. 10. 1787. od zakonitih roditelja Petra Bjelobrka iz Gareva i Mande Kablina iz Velike, kome dadoh ime Šimun. Kum je bio Luka Knezović iz Gareva.

 

197.              Garevo, 19. 11. 1787. Ja fra Marko Mijatović krsti dijete rođeno 15. 11. 1787. od zakonitih roditelja Mate Bajića i Mande Stanić iz Gareva, kome dadoh ime Tomka. Kuma je bila Lucija Burić iz Gareva.

 

GODINA 1788.

 

203.              Garevo, 20. 01. 1788. Ja kao gore, krsti dijete rođeno18. 01. 1788. od zakonitih roditelja Šime Knezovića iz Gareva i Marije Tucak iz Otisa, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Andrija Bičva iz Gareva.

 

204.              Garevo, 28. 01. 1788. Ja kao gore, krsti dijete rođeno dana 22. 01. 1788. od zakonitih roditelja Grge Vlašića i Ane Stanić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Ana Vrljić, svi iz Gareva.

 

 

Str. 55.

 

211.              Garevo, 6. 03. 1788. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 1. 03. 1788. od zakonitih roditelja Marijana Pavić iz Gareva i Jele Buljević iz Pećnika, kome dadoh ime Matija. Kuma je bila Vita Tomušić iz Gareva.

 

212.              Garevo, 6. 03. 1788. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 3. 03. 1788. od zakonitih roditelja Joze Pipunića iz Gareva i Tomke Dujaković iz Pećnika, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Ruža Lebić iz Gareva.

 

Str. 56.

 

223.              Garevo, 4. 04. 1788. Ja fra Marko Mijatović krsti dijete rođeno 5. 03. 1788. od zakonitih roditelja Ivana Iljičića iz Gareva i Ane Paradžik iz Kornice, kome dadoh ime Anto. Kum je bio Josip Tomušić iz Gareva.

 

Str. 57.

 

225.              Garevo, 4. 04. 1788. Ja fra Marijan Mijatović iz Tuzle, krsti dijete rođeno 5. 03. 1788. od zakonitih roditelja Ivana Bajića i Kate Stanić, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Ruža Lebić, svi iz Gareva.

 

226.              Garevo, 4. 04. 1788. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 18. 03. 1788. od zakonitih roditelja Mate Protrkića iz Gareva i Kate Kljajić iz Modrana, kome dadoh ime Tadija. Kum je bio Mato Bičvić iz Gareva.

 

227.              Garevo, 5. 04. 1788. Ja fra Marko Mijatović, krsti dijete rođeno dana 24. 03. 1788. od zakonitih roditelja Marka Soldića i Kate Pipunić, kome dadoh ime Matija. Kuma je bila Kata Protrkić, svi iz Gareva.

 

Str. 59.

 

243.               Garevo, 28. 07. 1788. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 12. 07. 1788. od zakonitih roditelja Mate Bradvice i Marije Gudelj, oboje iz Gareva, kome dadoh ime Mato. Kum je bio Mijo Vrljić iz Gareva.

 

Str. 61.

 

259.              Garevo, 15. 09. 1788. Fra Marko Mijatović krsti dijete rođeno dana 2. 09. 1788. od zakonitih roditelja Petra Brdarića i Ivke Vrljić, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Petronila Stanić, svi iz sela Garevo.

 

262.              Garevo, 16. 09. 1788. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno dana 15. 09. 1788. od zakonitih roditelja Luke Lovrića i Kate Deljić, kome nadjenuh ime Ruža. Kuma je bila Manda Bajić, svi iz Gareva.

 

Str. 63.

 

273.              Garevo, 12. 11. 1788. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 1. 11. 1788. od zakonitih roditelja Mate Brdarića iz Gareva i Anđe Jeleč iz Dobrinje, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Marko Popić iz Gareva.

 

274.               Garevo, 16. 11. 1788. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno dana 12. 11. 1788. od zakonitih roditelja Ilije Stanića i Ivke Petrić, kome dadoh ime Mato. Kum je bio Petar Rebrina, svi iz Gareva.

 

GODINA 1789.

 

276.              Garevo, 5. 01. 1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno 25. 12. 1788. od zakonitih roditelja Martina Adžamića i Ruže Lebić, kome dadoh ime Božo. Kum je bio Ivan Lukač, svi iz Gareva.

 

277.              Garevo, 5. 01. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 1. 01. 1789. od zakonitih roditelja Mije Stanića iz Gareva i Lucije Šimić iz Potočana, kome dadoh ime Terezija. Kuma je bila Matija Lukač iz Gareva.

 

Str. 66.

 

302.               Garevo, 28. 03. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 25. 03. 1789. od zakonitih roditelja Marka Majića i Ivke Kondić, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Mijo Šošić, svi iz sela Gareva.

 

303.              Garevo, 28. 03. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 20. 03. 1789. od zakonitih roditelja Mije Šošića  iz Gareva i Petronile Šoljić iz Srnave, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Petar Dubravac iz Gareva.

 

Str. 67.

 

304.              Garevo, 1. 04. 1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno 28. 03. 1789. od zakonitih roditelja Marka Jovića iz Gareva i Jele Selaković od Herbosa (Travnika), kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Marija Majić iz Gareva.

 

305.              Garevo, 1. 04. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 30. 03. 1789. od zakonitih roditelja Ante Šošića iz Gareva i Ruže Šoljić iz Srnave, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Mato Bajić iz Gareva.

 

311.               Garevo, 19. 04. 1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno dana15. 04. 1789. od zakonitih roditelja Andrije Bičve i Kate Pavić, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Terezija Vlašić, svi iz Gareva.

 

Str. 68.

 

316.               Garevo, 15. 05. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 12. 05. 1789. od zakonitih roditelja Jakova Vrljića i Ivke Brdarić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Petronila Stanić, svi iz sela Garevo.

Str. 70.

 

336.              Garevo, 5. 07. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 30. 06. 1789. od zakonitih roditelja Marka Popića iz Gareva i Matije Lončarević iz Dobrinje, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Mato Brdarić iz Gareva.

 

Str. 71.

 

339.              Garevo, 8. 07. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 5. 07. 1789. od zakonitih roditelja Andrije Vrljića iz Gareva i Ruže Kvasinović iz Dobrinje, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Lucija Stanić iz Gareva.

 

340.              Garevo, 10. 07. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 8. 07. 1789. od zakonitih roditelja Jure Cvitkovića iz Gareva i Mande Bajić iz Gareva, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Petar Majić, svi iz Gareva.

 

341.               Garevo, 10. 07. 1789. Ja fra Marko Mijatović iz Tuzle, krsti dijete rođeno 2. 07. 1789. od zakonitih roditelja Šime Knezovića iz Gareva i Marije Tucaković iz Otesa, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Mato Vlašić iz Gareva.

 

342.               Garevo, 10. 07. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 3. 07. 1789. od zakonitih roditelja Andrije Matkovića iz Gareva i Marije Cvitković iz Vrbovca, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Ana Marić, svi iz Gareva.

 

Str. 72.

 

345.              Garevo, 6. 08. 1789. Ja fra Ambrozije Vučković, župnik, krsti dijete rođeno danas, od zakonitih roditelja Ante Popića i Ivke Jović, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Klara Soldić, svi iz Gareva.

 

346.              Garevo, 6. 08. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 3. 08. 1789. od zakonitih roditelja Šime Lagatara i Kate Valentić, kome dadoh ime Roko. Kum je bio Andrija Bičva, svi iz Gareva.

 

347.               Garevo, 6. 08. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 3. 08. 1789. od zakonitih roditelja Mate Bičva i Kate Paurević, kome dadoh ime Ilija. Kum je bio Bernardin Vlašić, svi iz sela Gareva.

 

348.              Garevo, 6. 08. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 2. 08. 2. 08. 1789. od zakonitih roditelja Nikole Stanića i Lucije Burić, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Ruža Vrljić, svi iz Gareva.

 

349.               Garevo, 6. 08. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 1. 08. 1789. od zakonitih roditelja Andrije Iličića i Marije Lukačević, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Jela Ivančićević , svi iz Gareva.

 

Str. 73.

 

353.              Garevo, 23. 08. 1789. Ja fra Ivan Bukvica sa dozvolom ordinarija, krsti dijete rođeno dana 15. 08. 1789. od zakonitih roditelja Stjepana Martinovića i Ruže Došlić, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Ana Vlašić, svi iz Gareva.

 

Str. 74.

 

359.              Garevo, 30. 08. 1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno dana 28. 08. 1789. od zakonitih roditelja Josipa Šoljića i Petronile Kovač, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Marko Soldić, svi iz sela Gareva.

 

363.               Garevo, 12. 10. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 5. 10. 1789. od zakonitih roditelja Ivana Stanića iz Gareva i Petronile Prljić iz Otesa, kome dadoh ime Ilija. Kum je bio Luka Knezović iz sela Garevo.

 

364.               (ovaj broj je preskočen)

 

365.               Garevo, 12. 10. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 10. 10. 1789. od zakonitih roditelja Ante Šoljića i Jele Brušnjaković iz Potočana, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Anđa Kureljić, svi iz Gareva.

 

366.               Garevo, 13. 10. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno12. 12. 1789. od zakonitih roditelja Marijana Pavića i Jele Beračević, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Vita Tomušić, svi iz mjesta Gareva.

 

 

Str. 75.

 

367.              Garevo, 13. 10. 1789. Ja fra Marko Mijatović iz Tuzle, krsti dijete rođeno dana 12. 10. 1789. od zakonitih roditelja Andrije Bajića iz Gareva i Kate Klarić iz Dobrinje, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Kata Dubravac iz Gareva.

 

368.              Garevo, 14. 10. 1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno dana 12. 10. 1789. od zakonitih roditelja Šime Lagatara i Lucije Pipunić, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Ivka Popić, svi iz Gareva.

 

369.               Garevo, 16. 10. 1789. Ja fra Marko Mijatović, krsti dijete rođeno dana 15. 10. 1789. od zakonitih roditelja Petra Petrića i Mande Kablinović, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Ruža Došlić, svi iz Gareva.