Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

3. Matica krštenih kapelanije Tramošnica (1784.-1805.)

13. listopada 2010.
KRŠTENJA IZ SELA GAREVA - GAREVCA (1795.1799.) - priredio: Vlado Jagustin, svećenik

Str. 136.

 

GODINA 1795.

 

876.              Garevo, 22. 02. 1795. Ja fra Petar Maroević, kapelan, krsti dijete rođeno 10. 02. 1795. od zakonitih roditelja Franje Matkovića i Ane Lebić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Petar Rebrina, svi iz istoga mjesta.

 

877.               Garevo, 23. 02. 1795. Ja isti kao gore krsti dijete rođeno 18. 02. 1795. od zakonitih roditelja Šime Matkovića i Kate Ivančićević, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Ruža Kopić, svi iz ovoga mjesta.

 

Str. 137.

 

882.              Garevo, 7. 03. 1795. Ja fra Petar Maroević, kapelan, krsti dijete rođeno 5. 03. 1795. od zakonitih roditelja Šime Lagatara i Lucije Pepunić, kome dadoh ime Božo. Kum je bio Josip Šoljić iz Gareva.

 

883.              Garevo, 8. 03. 1795. Ja isti kao gore krsti dijete rođeno 7. 03. 1795. od zakonitih roditelja Nikole Stanića i Anđe Malbašić, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Kata Paur, svi iz Gareva.

 

Str. 139.

 

902.               Garevo, 18. 05.1795. Ja isti krsti dijete rođeno 29. 04. 1795. od zakonitih roditelja Mije Pepunića i Petronile Šoljić, kome dadoh ime Jakov. Kum je bio Petar Brdarić, svi iz Gareva.

 

903.               Garevo, 23. 05. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 18. 03. 1795. od zakonitih roditelja Josipa Stanića i Ivke Šoljić, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Andrija Bičva, svi iz Gareva.

 

904.               Garevo, 23. 05.1795. Ja isti krsti dijete rođeno 2. 05. 1795. od zakonitih roditelja Ilije Bičve i Kate Gudeljević od Imotskog, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Petronila Prljić, svi iz Gareva.

 

905.               Garevo, 5. 06. 1795. Ja isti kao gore krsti dijete rođeno 30. 05. 1795. od zakonitih roditelja Marka Popića i Matije Antunić, kome dadoh ime Jakov. Kum je bio Mato Brdarić, svi iz Gareva.

 

Str. 140.

 

912.               Garevo, 25. 07. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 28. 06. 1795. od zakonitih roditelja Šime Pepunića i Mande Lerotić, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Kata Lagatar, svi iz Gareva.

 

Str. 141.

 

922.               Garevo, 12. 09. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 17. 08. 1795. od zakonitih roditelja Ivana Burića i Kate Kljajić, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Ivka Tomušić, svi iz Gareva.

 

Str. 142.

 

923.              Garevo, 12. 09. 1795. Ja fra Petar Maroević, kapelan, krsti dijete rođeno 21. 08. 1795. od zakonitih roditelja Marka Lukača i Ruže Senjić, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Josip Adžamić, svi iz Gareva.

 

924.              Garevo, 12. 09. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno21. 08. 1795. od zakonitih roditelja Ante Kablina i Marije Ilčić, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Ana Lebić, svi iz Gareva.

 

925.               Garevo, 18. 09. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 12. 09. 1795. od zakonitih roditelja Bernardina Petrića i Kate Majić, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Mato Bičva, svi iz Gareva.

 

Str. 143.

 

933.              Garevo, 25. 10. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 15. 10. 1795. od zakonitih roditelja Mate Protrkića i Kate Zubanović, kome dadoh ime Martin. Kum je bio Šimo Pipunić, svi iz Gareva.

 

934.               Garevo, 25. 10. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 21. 09. 1795. od zakonitih roditelja Tadije Vrljića i Mande Borović iz Tremošnice, kome dadoh ime Pavo. Kum je bio Jakov Paur, svi iz Gareva.

Str. 144.

 

941.              Garevo, 29. 10. 1795. Ja fra Petar Maroević, kapelan, krsti dijete rođeno 27. 10. 1795. od zakonitih roditelja Ivana Stanića i Petronile Prljić, kome dadoh ime Šimo. Kum je bio Ilija Bičvić, svi iz Gareva.

 

942.              Garevo, 29. 10. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 28. 10. 1795. od zakonitih roditelja Petra Bjelobrka i Mande Kablina iz Jehovca, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Marija Lebić, svi iz župe.

 

Str. 145.

 

954.               Garevo, 24. 11. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 11. 1795. od zakonitih roditelja Petra Brdarića i Ivke Vrljić, kome dadoh ime Stjepan. Kum je bio Petar Dubravac, svi iz Gareva.

 

955.               Garevo, 24. 11. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 11. 1795. od zakonitih roditelja Mate Lovrića i Ane Baković, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Andrija Bajić, svi iz župe.

 

956.               Garevo, 24. 11. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 11. 1795. od zakonitih roditelja Ivana Bajića i Delfine Martinović, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila nđa Jelečević, svi iz Gareva.

 

Str. 146.

 

957.              Garevo, 24. 11. 1795. Ja fra Petar Maroević, kooperator, krsti dijete rođeno 10. 11. 1795. od zakonitih roditelja Bariše Lozića i Anđe Raič, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Ana Popić, svi iz Gareva.

 

958.              Garevo, 24. 11. 1795. Ja isti kao gore, krsti dijete rođeno 11. 11. 1795. od zakonitih roditelja Petra Paradžikovića i Marije Melvanović, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Ana Gagulić, svi iz Gareva.

 

959.               Garevo, 2. 12. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 27. 02. 1795. od zakonitih roditelja Nikole Stanića i Lucije Burić, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Ruža Agatić, svi iz ove župe.

 

961.               Garevo, 6. 12. 1795. Ja isti krsti dijete rođeno 3. 12. 1795. od zakonitih roditelja Marka Majića i Ivke Čondić, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Marijan Marić, svi iz Gareva.

 

GODINA 1796.

 

Str. 147.

 

967.               Garevo, 14. 02. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 14. 01. 1796. od zakonitih roditelja Petra Rebrine i  Marije Stanić, kome dadoh ime Mijo. Kum je bio Petar Paurević, svi iz Gareva.

 

970.               Garevo, 18. 02. 1796. Ja isti krsti blizance rođene 2. 02. 1796. od zakonitih roditelja Andrije Burića i Kate Lebić, kojima dadoh imena: Marija i Lucija. Kume su im bile Marija Majić i Manda Borović, svi iz Gareva.

 

Str. 148.

 

974.               Garevo, 20. 02. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 3. 02. 1796. od zakonitih roditelja Petra Majića i Kate Bajić, kome dadoh ime Blaž. Kum je bio Ivan Brdarić, svi iz Gareva.

 

975.               Garevo, 20. 02. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 6. 02. 1796. od zakonitih roditelja Franje Lebića i Marije Raič, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Ana Raič, svi iz Gareva.

 

Str. 150.

 

992.               Garevo, 31. 03. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 20. 03. 1796. od zakonitih roditelja Andrije Vrljića i Ruže Kvasina, kome dadoh ime Jakov. Kum je bio Nikola Stanić, svi iz Gareva.

 

993.               Garevo, 31. 03. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 17. 03. 1796. od zakonitih roditelja Ivana Marića i Ruže Balukčić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Marija Tucaković, svi iz župe.

 

994.               Garevo, 31. 03. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 28. 03. 1796. od zakonitih roditelja Nikole Stanića i Jele Tomanović, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Kata Kljajić, svi iz župe.

 

Str. 151.

 

1000.              Garevo, 31. 03. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 29. 03. 1796. od zakonitih roditelja Ilije Stanića i Anđe Marić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Ivan Burić, svi iz župe.

 

Str. 153.

 

1013.              Garevo, 2. 05. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 30. 04. 1796. od zakonitih roditelja Ante Pipunića i Ruže Šoljić, kome dadoh ime Manda. Kuma je bila Jela Selaković, svi iz Gareva.

 

1014.              Garevo, 2. 05. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 26. 04. 1796. od zakonitih roditelja Ante Kureljića i Anđe Pipunić, kome dadoh ime Manda. Kuma je bila Anđa Lagatar iz Gareva.

 

1015.               Garevo, 2. 05. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 30. 04. 1796. od zakonitih roditelja Andrije Lukača i Mande Ivančićević iz Velike, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Kata Klarić iz Dobrinje.

 

(naknadno upisano sljedeće krštenje bez broja):

Garevo, 2. 05. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 26. 04. 1796. od zakonitih roditelja Mije Lukača i Ruže Agatić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Šimo Lagatar, svi iz Gareva.

 

Str. 155.

 

1032.               Garevo, 29. 05. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 5. 05. 1796. od zakonitih roditelja Ivana Popića i Ane Radoš, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Josip Lukač, svi iz Gareva.

 

1033.               Garevo, 29. 05. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 5. 05. 1796. od zakonitih roditelja Ilije Bičvića i Kate Gudelj, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Kata Majić, svi iz Gareva.

 

Str. 157.

 

1037.              Garevo, 27. 06 .1796. Ja fra Petar Maroević iz Tuzle, kooperator, krsti dijete rođeno 10. 06. 1796. od zakonitih roditelja Ante Paradžikovića i Kate rođ. Lebić, kome dadoh ime Juro. Kum je bio Ilčić, svi iz Gareva.

 

1038.              Garevo. 27. 06. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 20. 06. 1796. od zakonitih roditelja Martina Adžamića i Ruže rođ. Lebić, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Filip Mialjević.

 

Str. 158.

 

1049.               Garevo, 5. 08. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 2. 08. 1796. od zakonitih roditelja Andrije Majića i Ruže Kopić, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Marija Majić, svi iz župe.

 

Str. 159.

 

1055.              Garevo, 26. 09. 1796. Ja fra Petar Maroević, kapelan, krsti dijete rođeno 8. 08. 1796. od zakonitih roditelja Ivana Vlašića i Šimice Majić, kome dadoh ime Mato. Kum je bio Stjepan Vrljić, svi iz Gareva.

 

1056.              Garevo, 26. 09. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno dana 8. 09. 1796. od zakonitih roditelja Ivana Bijelobrka i Mande Andrijanić iz Vrbovca, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Lucija Tucaković iz Oteža.

 

1057.               Garevo, 26. 09. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 21. 09. 1796. od zakonitih roditelja Ivana Adžamića i Anđe Šljivić iz Velike, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Ivka Šoljić iz Gareva.

 

1058.               Garevo, 26. 09. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 17. 09. 1796. od zakonitih roditelja Šime Lagatara i Lucije Pepunić, kome dadoh ime Petronila. Kuma je bila Petronila Marhić iz Srnave.

 

1059.               Garevo, 26. 09. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 20. 09. 1796. od zakonitih roditelja Martina Pepunića i Lucije Lovrić iz Ledenica, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Ilija Jović iz Gareva.

 

1060.                Garevo, 26.09. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 15. 09. 1796. od zakonitih roditelja Marka Lukača i Ruže Janjić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Jela Burić iz Gareva.

 

1061.               Garevo, 26. 09. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 15. 09. 1796. od zakonitih roditelja Andrije Bajića i Kate Klarić iz Dobrinje, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Lovro Vukadin, svi iz župe.

 

1062.               Garevo, 26. 09. 1796. Ja isti krsti dijete rođeno 13. 09. 1796. od zakonitih roditelja Šime Matkovića i Kate Ivančević iz Modrana, kome dadoh ime Anđa.  Kuma je bila Ivka Čondić, svi žitelji mjesta.

 

Str. 162.

 

GODINA 1797.

 

1086.              Garevo, 2. 01. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 27. 12. 1796. od zakonitih roditelja Josipa Maršića i Cvite Pipunić, kome dadoh ime Tomo. Kum je bio Juro Banović, svi iz Gareva.

 

1090.               Garevo, 26. 01. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 01. 1796. od zakonitih roditelja Jakova Paura i Lucije Labudović, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Petar Vrljić, svi iz Gareva.

 

Str. 163.

 

1092.              Garevo, 16. 02. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 02. 1797. od zakonitih roditelja Ivana Pavića i Lucije Bajić, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Kata Paur, svi iz Gareva.

 

1093.               Garevo, 16. 02. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 02. 1797. od zakonitih roditelja Stjepana Dubravac i Lucije Bežljančić, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Ruža Balukčić iz Mišinovaca.

 

1099.               Garevo, 5. 03. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 25. 02. 1797. od zakonitih roditelja Josipa Stanića i Ivke Šoljić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Ivan Adžamić, svi iz Gareva.

 

Str. 164.

 

1102.               Garevo, 10. 03. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 9. 03. 1797. od zakonitih roditelja Josipa Šoljića i Petronile Kovačević iz Srnave, kome dadoh ime Šimo. Kum je bio Šimo Lagatar, svi iz Gareva.

 

1104.               Garevo, 12. 03. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 8. 03. 1797. od zakonitih roditelja Petra Majića i Kate Ilčić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Lucija Janjić iz Pećnika.

 

1105.               Garevo, 14. 03. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 13. 03. 1797. od zakonitih roditelja Lovre Vukadina i Ane Ivanković, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Marija Lebić, svi iz Gareva.

 

str. 165.

 

1110.              Garevo, 5. 04. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 24. 03. 1797. od zakonitih roditelja Ilije Jovića i Ruže Bencun, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Kata Majić, svi iz Gareva.

 

1115.               Garevo, 20. 04. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 15. 04. 1797. od zakonitih roditelja Franje Matkovića i  Ane Lebić, kome dadoh ime Tadija. Kum je bio Petar Rebrina, svi iz Gareva.

 

Str. 166.

 

1119.               Garevo, 8. 05. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 05. 1797. od zakonitih roditelja Ivana Miškovića i Marije Tucaković , kome dadoh ime Petar. Kum je bio Petar Tomušić, svi iz Gareva.

 

1120.               Garevo, 8. 05. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno1. 05. 1797. od zakonitih roditelja Luke Lovrića i Kate Deljić, kome dadoh ime Filip. Kum je bio Ivan Cvitković, svi iz Gareva.

 

1123.               Garevo, 13. 05. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 30. 04. 1797. od zakonitih roditelja Ivana Lukačevića i Kate Stanić, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Josip Majić, svi iz Gareva.

 

1124.               Garevo, 13. 05. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 05. 1797. od zakonitih roditelja Šime Lagatara i Kate Valentić, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Manda Lerotić, svi iz Gareva.

 

Str. 168.

 

1136.              Garevo, 26. 06. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 22. 06. 1797. od zakonitih roditelja Bernardina Petrića i Kate Majić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Kata Gudelj iz Svilaja.

 

1137.               Garevo, 26. 06. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 22. 06. 1797. od zakonitih roditelja Nikole Stanića i Lucije Burić, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Ruža Kvasina, svi iz Gareva.

 

1138.               Garevo, 8. 07. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 4. 07. 1797. od zakonitih roditelja Mate Vukadina i Mande Maršić, kome dadoh ime Terezija. Kuma je bila Kata Paur, svi iz Gareva.

 

1141.               Garevo, 19. 07. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 16. 07. 1797. od zakonitih roditelja Marijana Pavića i Jele X. (nema prezimena majke), kome dadoh ime Petar. Kum je bio Stjepan Vrljić, svi iz Gareva.

 

1143.               Garevo, 23. 07. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 21. 07. 1797. od zakonitih roditelja Jure Pipunića i Ivke Adžamić, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Cvita Lončarević iz Oteže.

 

Str. 169.

 

1152.               Garevo, 5. 08. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 29. 07. 1797. od zakonitih roditelja Mije Majića i Adrijane Đuzel, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Anđa Stanić, svi iz Gareva.

 

1153.               Garevo, 5. 08. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 08. 1797. od zakonitih roditelja Marijana Sliškovića i Ane Raič, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Ilija Jović, svi iz Gareva.

 

Str. 171.

 

Revisum ultimo et approbatum fuit in nostra prima Generali Canonica Visitatione: Die 29. 07. 1797. a me Fratre Gregorio a Varesh, eppiscopo Ruspensi et Coadjutore Apostolico in Bosna Othomana!

Ita est: Fr. Gregorius a Varesh, eppiscopus qui supra.

 

Str. 172.

 

3.      Garevo, 30. 09. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 5. 09. 1797. od zakonitih roditelja Josipa Pepunića i Anđe Iličić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Anto Pijevac iz Slatine.

 

6.      Garevo, 7. 10. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 19. 09. 1797. od zakonitih roditelja Nikole Jurčevića i Mande Kostić, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Matija Mihaljević, svi iz Čardaka.

 

7.      Garevo, 7. 190. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 25. 09. 1797. od zakonitih roditelja Josipa Majića i Matije Borović, kome dadoh ime Mato. Kum je bio Ivan Lukač, svi iz Gareva.

 

8.      Garevo, 7. 10. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 26. 09. 1797. od zakonitih roditelja Ivana Pepunića i Agate Paradžiković, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Marija Jović, svi iz Gareva.

 

Str. 173.

 

9.      Garevo, 8. 10. 1797. Ja fra Petar Maroević kooperator, krsti dijete rođeno 20. 09.1797. od zakonitih roditelja Franje Lebića i Marije Raič iz Kornice, kome dadoh ime … (nije zapisano ime djeteta niti njegova kuma).

 

Str, 174.

 

15.  Garevo, 30. 10. 1797. Ja fra Petar Maroević tuzlak, kooperator, krsti dijete rođeno također 30. 10. 1797. od zakonitih roditelja Tadije Piškovića i Mande Milićević, kome dadoh ime Jela. Kuma je bila Marija Rogić iz Tovarnika.

 

Str. 175.

 

26.  Garevo, 7. 11. 1797. Ja fra Petar Maroević tuzlak, kooperator, krsti dijete rođeno 20. 10. 1797. od zakonitih roditelja Petra Bjelobrka i Mande Kablinović, kome dadoh ime Bernardin. Kum je bio Luka Knezović, svi iz Gareva.

 

28.  Garevo, 7. 11. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 20. 10.1797. od zakonitih roditelja Mije Bricića i Marije Vukadinović, kome dadoh ime Tomka. Kuma je bila Ruža Kvasina iz Dobrinje.

 

32.  Garevo, 13. 11. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 9. 11. 1797. od zakonitih roditelja Andrije Barbarića i Vite Zirdum, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Stjepan Vrljić, svi iz Gareva.

 

Str. 176.

 

36.  Garevo, 20. 12. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 8. 12. 1797. od zakonitih roditelja Šime Pipunića i Mande Lerota, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Kata Valentić iz Pruda.

 

37.  Garevo, 20. 12. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 20. 11. 1797. od zakonitih roditelja Ivana Majića i Ruže Balukčić, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Ivan Marić, svi iz Gareva.

 

38.  Garevo, 20. 12. 1797. Ja isti krsti dijete rođeno 17. 12. 1797. od zakonitih roditelja Grge Ilčića i Ruže Zrakić, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Marta Lukačević, svi iz Gareva.

 

GODINA 1798.

 

39.  Garevo, 19. 01. 1798. Ja fra Petar Maroević, tuzlak, kapelanus independens, krsti dijete rođeno 15. 01. 1798. od zakonitih roditelja Marka Pepića i Matije Lončarević iz Oteže, kome dadoh ime Anto. Kum je bio Mato Brdarević iz Gareva.

 

40.  Garevo, 20. 01. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 13. 01. 1798. od zakonitih roditelja Ante Kablina i Marije Ilčić, kome dadoh ime Ilija. Kum je bio Andrija Majić, svi iz Gareva.

 

Str. 177.

 

39.  Garevo, 22. 01. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 21. 01. 1798. od zakonitih roditelja Ivana Bjelobrka i Mande A(n)drijanić, kome dadoh ime Luka. Kum je bio Petar Dubravac, svi iz Gareva.

 

Str. 178.

 

51.Garevo, 25. 02.1798. Ja fra Petar Maroević, tuzlak, krsti dijete rođeno dana 20. 01. 1798. od zakonitih roditelja Mije Bijelobrka i Ane Popić, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Ruža Kopić, svi iz Gareva.

 

52.  Garevo, 25. 02. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 02. 1798. od zakonitih roditelja Jure Tomušića i Ane Gagulić, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Marija Tucak iz Oteža.

 

53.  Garevo, 25. 02. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 02. 1798. od zakonitih roditelja Andrije Vrljića i Ruže Kvasina iz Dobrinje, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Lucija Burić, svi iz ove župe.

 

54.  Garevo, 25. 02. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 02. 1798. od zakonitih roditelja Ilije Piškovića i Marije Malbašić, kome dadoh ime Josip. Kum(a) je bila Marija Grubišić, svi iz župe.

 

55.  Garevo, 25. 02. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 02. 1798. od zakonitih roditelja Ilije Piškovića i Marije Malbašić, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Stjepan Vrljić, svi iz Gareva. (Ovo izgleda kao duplo upisivanje, ali kumovi su različiti!!!)

 

57.Garevo, 25. 02. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 01. 1798. od zakonitih roditelja Šime Lagatara i Lucije Pipunić, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Anto Šoljić, svi iz župe.

 

55.  Garevo, 25. 02. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 01. 1798. od zakonitih roditelja Josipa Maršića i Cvite Pipunić, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Ruža Lagatar, svi iz Gareva.

 

Str. 179.

 

56.  Garevo, 25. 02. 1798. Ja fra Petar Maroević, tuzlak, kapelan independens (samostalni), krsti dijete rođeno 1. 02. 1798. od zakonitih roditelja Ivana Adžamića i Anđe (St)Ivić, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Ivka Šoljić, svi iz Gareva.

 

57.  Garevo, 25. 02. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 20. 02. 1798. od zakonitih roditelja Ilije Bičvića i Kate Gudelj, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Kata Majić, svi iz Gareva.

 

Str. 181.

 

79.  Garevo, 15. 04. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 20. 03. 1798. od zakonitih roditelja Stjepana Dubravac i Lucije Grgić iz Dobrinje, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Ana Ivanković iz Gareva.

 

80.  Garevo, 15. 04. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 25. 03. 1798. od zakonitih roditelja Bariše Lozića i Anđe Raič, kome dadoh ime Ruža. Kuma je  bila Lucija Vrljić, svi iz župe.

 

Str. 182.

 

83.  Garevo, 16. 04. 1798. Ja fra Petar Maroević, krsti dijete rođeno 25. 03. 1798. od zakonitih roditelja Mije Pipunića i Petronile Šoljić, kome dadoh ime Luka. Kum je bio Petar Rebrina, svi iz Gareva.

 

Str. 183.

 

93.  Garevo, 28. 05. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 05. 1798. od zakonitih roditelja Mije Adžamića i Ivke Jurič, kome dadoh ime Anto. Kum je bio Petar Majić, svi iz župe.

 

Str. 184.

 

101.              Garevo, 23. 06. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 14. 06. 1798. od zakonitih roditelja Ante Kureljića i Anđe Pipunić, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Anđa Lagatar, svi iz Gareva.

 

102.              Garevo, 25. 06. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 19. 06. 1798. od zakonitih roditelja Mate Babića i Kate Dubravac, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Marija Rogić, svi iz Gareva.

 

Str. 185.

 

109.              Garevo, 6. 08. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 1. 07. 1798. od zakonitih roditelja Ilije Nikolića i Jele Tomanović, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Marija Stanić iz Gareva.

 

110.              Garevo, 6. 08. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 30. 07. 1798. od zakonitih roditelja Mije Lukača i Ruže Agatić, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Nikola Stanić iz Gareva.

 

Str. 186.

 

114.              Garevo, 9. 09. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 3. 09. 1798. od zakonitih roditelja Ilije Šoljića i Marte Baić, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Petar Jović, svi iz Gareva.

 

119.              Garevo, 14. 09. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 12. 09. 1798. od zakonitih roditelja Ante Paradžikovića i Kate Lebić, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Juro Tomušić, svi iz Gareva.

 

121.              Garevo, 17. 09. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 11. 09. 1798. od zakonitih roditelja Andrije Majića i Ruže Kopić, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Luka Knezović iz Gareva.

 

Str. 187.

 

124.              Garevo, 21. 09. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 18. 09. 1798. od zakonitih roditelja Ante Pipunića i Ruže Šoljić, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Jela Selaković, svi iz Gareva.

 

126.              Garevo, 28. 09. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 27. 09. 1798. od zakonitih roditelja Ilije Andrića i Franjke Karlović, kome dadoh ime Mijo. Kum je bio Jakov Dubravac iz Gareva, svi iz ove župe.

 

Str. 189.

 

142.              Garevo, 26. 11. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 3. 11. 1798. od zakonitih roditelja Jakova Jurakića i Anđe Lagatar, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Anđa Pipunić, svi iz Gareva.

 

143.              Garevo, 26. 11. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 3. 11. 1798. od zakonitih roditelja Ivana Popića i Ane Borović, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Marija Jović, svi iz župe.

 

144.              Garevo, 26. 11. 1798. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 11. 1798. od zakonitih roditelja Jure Pipunića i Ivke Adžamić, kome dadoh ime Andrija. Kum je bio (nije upisano ime i prezime kuma.)

 

Str. 191.

 

GODINA 1799.

 

(ovo krštenje je upisano bez rednog broja):

 

Garevo, 15. 01. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 01. 1799. od zakonitih roditelja Nikole Kuranovića i Mande Šoljić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Marko Soldić, svi iz Gareva.

 

Str. 192.

 

169.                   Garevo, 28. 02. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 02. 1799. od zakonitih roditelja Nikole Stanića i Anđe Babić, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Kata Paur, svi iz Gareva.

 

Str. 193.

 

175.              Garevo, 9. 03.1799. Ja isti krsti dijete rođeno 17. 02. 1799. od zakonitih roditelja Ilije Bičvića i Kate Gudelj, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Bernardin Petrić, svi iz Gareva.

 

176.              Garevo, 11. 03. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 10. 03. 1799. od zakonitih roditelja Ivana Bajića i Delfine Martinović, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Ivka Brdarić, svi iz Gareva.

 

181.              Garevo, 27. 03. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 15. 03. 1799. od zakonitih roditelja Ivana Adžamića i Anđe Čalić, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Josip Stanić, svi iz Gareva.

 

Str. 194.

 

187.              Garevo, 3. 04. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 28. 02. 1799. od zakonitih roditelja Ivana Vlašića i Šimice Majić, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Ivka Brdarić, svi iz Gareva.

 

188.              Garevo, 4. 04. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 28. 02. 1799. od zakonitih roditelja Tadije Piškovića i Mande Milićević iz Tremošnice, kome dadoh ime Ruža. Kuma je bila Marija Rogić iz Tovarnika.

 

Str. 198.

 

In servitium Animarum hac die 3. Augusti accepit V. P. Josephus Stoičić ideo sequentes lavaz aqua Baptismatis et in hoc libro inscribit.

 

219.              Garevo, 5. 08. 1799. Ja fra Josip Stojčić S. P. Krsti dijete rođeno 28. 05. 1799. od zakonitih  i katoličkih roditelja Ivana Pavića i Lucije Bajić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Ivka Šošić, svi iz Gareva.

 

Str. 199.

 

225.              Garevo, 8. 08. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 22. 05. 1799. od zakonitih roditelja Petra Brdarića i Ivke Vrljić, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Ilija Tomušić, svi iz istoga mjesta.

 

225.              Garevo, 28. 08. 1799. Ja fra Josip Stojčić krstih dijete rođeno 10. 08. 1799. od zakonitih roditelja Bernardina Petrića i Kate Majić, kome dadoh ime Marko. Kum je bio Ilija Bičva, svi iz Gareva.

 

Str. 200.

 

234.              Garevo, 28. 09. 1799. Ja fra Josip Stojčić, župni pomoćnik, krsti dijete rođeno 20. 09. 1799. od zakonitih i katoličkih roditelja Petra Majića i Kate Bajić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Ivan Brdarić, svi iz Gareva.

 

236.              Garevo, 1. 10. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 15. 09. 1799. od zakonitih i katoličkih roditelja Šime Matkovića i Kate Ivančićević iz Velike, kome dadoh ime Mijo. Kum je bio Ivan Ekmečić iz Gareva.

 

Str. 201.

 

240.              Garevo, 29. 10. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 5. 10. 1799. od zakonitih i katoličkih roditelja Jure Banovića i Ruže Labudović, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Kata Majić, svi iz istoga mjesta.

 

241.              Garevo, 29. 10. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 28. 10. 1799. od zakonitih i katoličkih roditelja Nikole Stanića i Lucije Burić, kome dadoh ime Filip. Kum je bio Petar Perković iz Čardaka.

 

Str. 202.

 

246.              Garevo,15. 11. 1799. Ja fra Josip Stojčić, župni pomoćnik, krsti dijete rođeno istoga dana 15. 11. 1799. od zakonitih i katoličkih roditelja Pave Andrića i Mande Karlović iz Pećnika, kome dadoh ime Juro. Kum je bio Andrija Majić iz Gareva.

 

247.              Garevo, 16. 11. 1799. Ja isti krsti dijete rođeno 14. 11. 1799. od zakonitih i katoličkih roditelja Mate Bajo i Kate Dubravac, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Anđa Tufek, svi iz ovoga mjesta.