Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Prezime MAMUZIĆ

5. studenoga 2011.
priredio: Vlado Jagustin, svećenik

MAMUZIĆI se spominju u Lici u okoloci gračaca u popisu 1712.godine gdje je bila jedna kuća Nikole i Petra Mamuzića. Sve do 1915.godine Mamuzići se spominju u istoj oblasti sa 4 domaćinstva u mjestima Kijani i Tomingaj.

Mamuzića ima u Vojvodini pod narodnom skupinom Bunjevaca, bunjevački Hrvati. Oni tumače da su porijeklom iz Hercegovine od rijeke Bune. Ima ih Hrvata i Srba ( u Pančevu). Da li su prilikom seljenja neki se zaustavili u Kornici i Garevcu, nemamo pouzdanih podataka. Sigurno znamo da su već iza 1800. godine nastanjeni u Kornici, Tišini, ali se spominju i na Modranu kod Dervente. U Hrvatskoj nalazimo ih u Splitu već od ranijih vremena. Najviše ih je bilo u Kornici, 29 osoba. Od Mamuzića u 2. svjetskom ratu poginuli su: Mamuzić Pero Pere, Mamuzić Marijan Joze, Mamuzić Ilija Ivice, Mamuzić Ivo Ive, Mamuzić Anto Tadije, Mamuzić Anto Ante, Mamuzić Marko Ive i Mamuzić Ivo Ive.

U Matici župe Tramošnica imamo zapisana vjenčanja ovih osoba s prezimenom Mamuzić:

10. Ražljevi, 28.11.1803. Ja fra Marijan Martinović iz Tuzle, mjesni župnik, vjenča: Pavu sina pokojnoga Blaža Barišića iz Bisine (Tišine) i njegove pokojne žene Matije Kisić iz Lupljanice, sa Ružom kćerkom pokojnog Lovre Mamuzića iz Brezika, i njegove zakonite žene Marte Pavlović. Kumovi su bili: Jakov Kozić i Mije Blažević, sa kumom Mandom Majić iz Brezika. 

11. (22.11.1819.) Luku sina Nikole Marića iz Slatine i njegove zakonite žene Lucije Macanović iz Modrana, sa Marijom kćerkom Jure Biškića iz Bare i njegove zakonite žene Kate Mamuzić iz Modrana. Kumovi su bili: Juro Marić, Petar Ipšić i Manda Marić.

12. ( Ja fra Mijo iz Zovika mjesni kapelan, vjenča 25.4.1825.): Antu sina pokojnog Jakova Župarića iz Slatine i njegove zakonite žene Kate Džinić iz Tramošnice, sa Marijom kćerkom Jure Biškića iz Gradine i njegove zakonite žene Kate Mamuzić iz Kornice. Kumovi su bili: Marko Župarić, Mato Jurilj i Marija Jović iz Bara.

13. Tremošnica, 27.11.1827. Ja fra Juro iz Vareša, mjesni župnik, vjenča: prvi: Antu sina Ante Mamuzića iz Kornice i njegove zakonite žene Ane Majstorović iz Kornice, sa Jelom kćerkom pokojnog Franje Marića iz Tremošnice i njegove zakonite žene pokojne Ane Dilberović iz Orlova=Polja. Kumovi su bili: Mato Pivac, Josip Mamuzić i Kata Mandir.