Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Prezime PAVIĆ

14. studenoga 2011.
Priredio: Vlado JAGUSTIN, svećenik
 

Već rano u Garevcu su prisutni PAVIĆI prema Maticama župe Bijela i Tramošnica. Prisutni su po cijeloj Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskoj ima u Splitkodalmatinskoj županiji i u Istri. Pavići vode porijeklo iz Tijarice u Dalmaciji, gdje su se u davna vremena doselili iz Doca pod Mosorom, također u Dalmaciji. Sa Tijarice jedni su se odselili na Dobranje (Dalmacija), drugi u Rašeljke, a treći u Podhum, točnije u Miše gdje se prvi put i spominju u biskupskom popisu 1743.godine, kuća Nikole Pavića sa 11 članova. U Podhum kod Livna sele se oko 1768.godine. Danas u podhumu žive u tri mjesta: u Pavićima, u Bjanušićima i Ivkićima. U Vrležanima kod Livna doselili su se oko 1800.godine iz Sinja i okolice, a Pavići u Podgradini kod Livna došli sui z Dobranja 1820.godine. Danas ich ima i na otoku Hvaru. U Bosni i Hercegovini bilo ih je u Tišini, Garevcu, oko Dervente, te u okolini Živinica kod Tuzle, točnije u selima Atlić Mala i Gornja Višća.

Prezime Pavić je veoma rasprostranjeno i na srpskom i na hrvatskom etničkom prostoru, kao što ih ima i katolika i pravoslavnih, s tim što se prvi najčešće izjašnjavaju kao Hrvati, a drugi kao Srbi. Ono je i/ili patronimičkog i matronimičkog tipa, jer je moglo je dakle nastati od imena Pavo, Pava. Kod Južnih Slavena ovo ime je dobilo osnovne oblike Pavle, Pavao, Pavel, Pavol, a od njih i odgovarajuća prezimena - od Pavlovića do Pavlinovića, Pavina i Pavića. Pavića, sa slavom Sv. Vrači, nema nigde drugde u Bosni, ali ima s drugim slavama - oko Maglaja, Gradiške, Dubice, Prijedora, Krupe i Sanskog Mosta. U Hercegovini, J. Dedijer ih je zabilježio na Domanovićima, pored puta Stolac-Mostar i Stolac-LJubuški. Zapisano je da su "s Vlahovića" (od Ljubinja), sišli u Počitelj i da su se bavili kalajdžijskim zanatom. U Domanoviće su se doselili u drugoj polovini 19. veka. Slave Đurđevdan.

Do rata i istrebljenja, Pavića je bilo u raznim krajevima Hrvatske, najviše u općtinama Benkovac, Bjelovar, Vinkovci, Vojnić, Dubrovnik, Đakovo, Županja, Zagreb, Zadar, Imotski, Kostajnica, Nova Gradiška, Orahovica, Osijek, Pakrac, Sinj, Slavonska Požega, Slavonski Brod, Slunj, Split i Šibenik.

Nemamo podatke o konfesionalnoj pripadnosti ovih porodica. M. Radeka nije zabeležio ni jedne Paviće sa slavom Sv. Vrači, ali ih ima sa slavama Ilindan, Đurđevdan i Jovandan. U Šajkaškoj, i to je najraniji zapis u vezi sa ovim prezimenom, zabeleženi su Pavini u Čenti, 1755, a Pavićevi u Mošorinu 1746. i u Čenti 1769. S obzirom da ih nema u drugim krajevima, a ni kod Bunjevaca koji su u Ugarsku došli pre Velike seobe, ovo svedoči da se radi o Srbima-graničarima koji su ovamo dovedeni ili došli da budu šajkaši. Pavići u Boki, na Luštici, naselje Radovanovići, bili su starosjedeoci koji su se "istračili" početkom 19. veka. Slavili su Nikoljdan i imaju čitulju u manastiru Savini. Prema drugom izvoru, Pavići su porijeklom iz Banjana u staroj Hercegovini, odakle su jedni sišli u Boku, a drugi preko Konavala i zapadne Hercegovine dospeli u Dalmaciju i na dalmatinska ostrva.

Inače, Pavići, za koje samo pretpostavljamo da su preci porodice iz Smokovića kod Zadra, poreklom su od znamenitog bratstva Koprivica iz Banjana. Smatramo sa velikom sigurnošću, da je ova linija ona "prava", jer je najveći deo zaleđa Zadra nastanjen upravo porodicama iz starog plemena Banjani (zabilježenog u dubrovačkim arhivama još u 14.stoljeću) koje uglavnom vodi dalje porijeklo sa Kosova. Jedna grana ovih Pavića se iz Banjana iselila u Nikšić, a odatle oko 1885. u Šavnik, gde su se uključili u pleme Drobnjaka, zadržavajući jednu od dve najčešće banjačke slave, Nikoljdan. Kasnije, tokom seljenja ka sjeverozapadu, moguće je da su preci naših čitalaca promijenili slavu, pa uzeli Sv. Vrače, ili po crkvi u selu gde su se naselili ili kao zavjet svetiteljima za čije se mošti zna da su isceliteljske, a i sami (Sv. Kuzma i Sv. Damjan)

Poznate osobe s prezimenom Pavić: Armin Pavić, književni povjesničar 1843.g., Matija Pavić, crkveni povjesničar 1858.g., Josip Pavić, glumac 1886.g., Nikola Pavić, književnik 1897.g., Janko Pavić, antifašist 1900.g., Ladislav Pavić, pjesnik 1908.g., Milan Pavić, umjetnički fotograf 1913.g., Jakov Pavić, slikar 1927.g., Drago Pavić, pravnik i znanstvenik 1933.g. i u današnje vrijeme karizmatičar Ivan Pavić, svećenik i franjevac iz Tišine.

U Garevac i Bosansku Posavinu, baren preko ženidbenih veza, možemo zaključiti da su doselili od Livna i Duvna. Evo upisa u Maticama župe Bijela i samostalne kapelanije Tramošnica.

1.  Nuić Ivan iz Gareva vjenčan 10.10.1781. i njegova supruga

2.  Magdalena Jović iz Balegovaca krste kćer

3.  Pavić Anto kum na vjenčanju 1777.g.

4.  Pavić Ivan i supruga mu (kum na vjenčanju 1771., 1775., 1777., i na krštenju 1778.)

5.  Margarita Jović krste kćer

6.  Pavić Mariju, 12.2.1764.g.

7.  Pavić Josip Marka ženi se s

8.  Matijom Lebić 24.1.1775.g.

9.  Pavić Marko i njegova supruga

10.   ime nepoznato – žene sina Josipa 1775.g. i udaju kćer

11.  Pavić Angelu 1777.g. za Ivana Luić u Dubicu.

12.  Pavić Mate kćerka

13.  Pavić Ivana udana za Ivana Baić krsti dvoje djece: 1778. i 1780.g.

14.  Pavić Katarina udana za Andriju Bičvić krsti sina 1779.g.

15.  Pavić Petronilla udaje se 1782.g. za Iliju Jelečković u Dobrinju.

16.  Pavić Anto kum na vjenčanju 1777.g.

 

1. Josipović Margarita iz Hrgova kod Brčkoga, udana za Ivana Pavića iz Gareva krsti sina Iliju u Garevu 1784.godine.

2.  Garevo, 27.11.1784. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krstih dijete rođeno 20.11. 1784. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Pavića iz Gareva i Margarite Josipović iz Hrgova, kome dadoh ime Ilija. Kum je bio Mijo Rebrinović iz Gareva.

3.  Garevo, 28.3.1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22.3.1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Andrije Bičvića iz Gareva i Kate Pavić iz Gareva, kome nadjenuh ime Ruža. Kuma je bila Marija Lebić iz Gareva.

4.  Garevo, 5.8.1785. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 28.7.1785. od zakonitih i katoličkih roditelja Matije Pavića iz Gareva i Jele Vlašić iz Gareva, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Petar Paurević iz Gareva.

5.  Ana kćer Ivana Pavića iz Gareva udaje se 21.11.1785.godine za Ivana sina Grge Lukačevića (Lukača) također iz Gareva.

6.  Garevo, 6.3.1788. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 1.3.1788. od zakonitih roditelja Marijana Pavić iz Gareva i Jele Buljević iz Pećnika, kome dadoh ime Matija. Kuma je bila Vita Tomušić iz Gareva.

7.   Garevo, 19.4.1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, krsti dijete rođeno dana 15.4.1789. od zakonitih roditelja Andrije Bičve i Kate Pavić, kome dadoh ime Ivka. Kuma je bila Terezija Vlašić, svi iz Gareva.

8.  Ikić Marija iz Boća, udana za Marka Pavića iz Turića, krsti kćer Mandu 1786.godine u Turiću.

9.   Beračević Jela iz Livna, udana za Marijana Pavića u Garevo, kste sina Juru 1801. godine u Garevu.

10. Pavić Anastazija iz Starog Majdana, udana za Andriju Filipovića u Bare, krsti kćer Katu 1805.godine u Barama.

11.  Pavić Kata iz Boća, udana za Iliju Martinovića u Turić, krsti kćer Matiju 1801. godine u Turiću.

12.  Pavić Kata iz Boća, udana za Iliju Martinovića u Turić, krsti kćer Matiju 1801. godine u Turiću.

13.  Pavić Ivka iz Ljupljanice kod Dervente, udana za Andriju Majića u Ražljeve, krsti sinove blizance Ivana i Antu 1804.godine u Ražljevima, župa Tramošnica.

14.  Garevo, 24.02.1790. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 20.02.1790. od zakonitih roditelja Mate Pavića i Ane Bičvić, kome dadoh ime Ivan. Kum je bio Petar Paurević, svi iz Gareva.

15.  Dana 23. 11. 1795. Ja fra Petar Maroević iz Tuzle, administrator tramošnički, vjenča: Ivana sina Ivana Pavića iz Gareva, sa Lucijom kćerkom Ivana Bajića iz Gareva. Kumovi su bili: Ilija Josipović iz Turića, Petar Stanić i Marija Lebić, oboje iz Gareva.

16.  Garevo, 09.06.1794. Ja isti krsti dijete rođeno 24.05.1794. od zakonitih roditelja Mate Pavića i Ane Stanić, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Luka Knezović, svi iz iste župe.

17.  Garevo, 16.02.1797. Ja isti krsti dijete rođeno 10.02.1797. od zakonitih roditelja Ivana Pavića i Lucije Bajić, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Kata Paur, svi iz Gareva.

18.  Garevo, 05.08.1799. Ja fra Josip Stojčić S. P. Krsti dijete rođeno 28.05.1799. od zakonitih  i katoličkih roditelja Ivana Pavića i Lucije Bajić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Ivka Šošić, svi iz Gareva.

19.  Dana, 25.11.1800. Ja fra Josip Stojčić, kapelan, vjenča: Stjepana sina Ivana Pavića sa Mandom kćerkom Petra Lukačevića. Kumovi su bili: Ivan Bajo, Mijo Josipović i Kata žena Ivana Pavića, svi iz Gareva.

20.  Garevo, 17.8.1801. Ja fra Andrija Maračić iz Slapnice, kapelan, krsti dijete rođeno istoga dana 17.8.1801. od zakonitih i katoličkih roditelja Grge Pavića i Kate Kovačević iz Slatine, kome dadoh ime Jakov. Kum je bio Jakov Markotić iz Kornice.

21.  Garevo, 10.1.1802. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno 8. 1.1802. od zakonitih i katoličkih roditelja Stjepana Pavića i Mande Lukačević, kome dadoh ime Pavo. Kum je bio Stjepan Vrljić, svi iz ovoga mjesta.

22.  Pavić Ivka iz Ljupljanice kod Dervente, udana za Andriju Majića u Ražljeve, krsti sinove blizance Ivana i Antu 1804.godine u Ražljevima, župa Tramošnica.

23.  Garevo, 16.5.1802. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno 18.4.1802. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Pavića i Lucije Bajić, kome dadoh ime Jela. Kuma je bila Marija žena Filipa Valentića, svi iz ovoga mjesta.

24.  Dana, 30.9.1788. Ja fra Marko Mijatović iz Tuzle, kapelan, vjenča: Matu sina Mije Pavića sa Anom kćerkom Josipa Bičve. Kumovi su bili: Ivan Pavić, Marko Pavić i Margarita Pavić, svi iz Gareva.

25.  Dana, 27.1.1794. Ja fra Petar Maroević, vjenča Matu sina Mije Pavića sa Anom kćerkom Ilije Stanića. Kumovi su bili: Petar Paur i Kata Vidić, svi iz Gareva.

26.  Tramošnica, 26.1.1818. Ja fra Juro iz Vareša, mjesni župnik, vjenča prvi: Josipa sina pokojnog Luke Ćaćića iz Tramošnice i njegove zakonite žene pokojne Ruže Adžamić, sa Mandom kćerkom Mije Šiškovića iz Čardaka i njegove zakonite žene pokojne Ruže Pavić iz Duvna. Kumovi su bili: Ivan Kozićijević, Ilija Dubravac i Marta Ćaćić.

27.  Tremošnica, 21.6.1830. Ja fra Alojzije Anđelić, župni pomoćnik, uz mandat dobiven od župnika vjenča: udovca Marka sina pokojnog Pave Radoša iz Tremošnice i njegove zakonite žene Ivke Milićijević iz (U)Skopja, sa Mandom kćerkom pokojnog Mije Šiškića iz Čardaka i njegove zakonite žene pokojne Ruže Pavić iz Duvna, udovac sa udovicom. Kumovi su bili: Ivan Mijić, Ivan Radoš i Jela Jurčević.

28.  Garevo, 13.10.1789. Ja gore spomenuti, krsti dijete rođeno 12.10.1789. od zakonitih roditelja Marijana Pavića i Jele Beračević, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Vita Tomušić, svi iz mjesta Gareva.

29.  Garevo, 22.8.1790. Ja isti fra Tadija Gašić, krsti dijete rođeno 20.8.1790. od zakonitih i katoličkih roditelja Ilije Stanića i  Ivane Petrić iz Dubice, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Petar Rebrina.

30.  (Upisano bez broja) Garevo, 13.02.1791. Isti kao gore krsti dijete rođeno istoga dana 13.02.1791. od zakonitih roditelja Marijana Pavića i Jele (nema prezimena majke), i dadoh mu ime Ivan. Kum je bio Josip Bati.

31.  Garevo, 23.02.1794. Ja fra Petar Maroević iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 15.02.1794. od zakonitih roditelja Mije Pavića i Jele Vidić, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Ilija Stanić, svi iz istoga mjesta.

32.  Garevo, 19.07.1797. Ja isti krsti dijete rođeno 16.7.1797. od zakonitih roditelja Marijana Pavića i Jele Buljević-Beračević, kome dadoh ime Petar. Kum je bio Stjepan Vrljić, svi iz Gareva.

33.  Garevo, 22.10.1801. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno 19. 10.1801. od zakonitih i katoličkih roditelja Marijana Pavića i Jele Beračević iz Livna, kome dadoh ime Juro. Kum je bio Mato Markotić iz Kornice.

34.  Garevo, 21.02.1802. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno 19. 02.1802. od zakonitih i katoličkih roditelja Josipa Stanića i Ivke Šoljić, kome dadoh ime Filip. Kum je bio Ivan Adžamić, svi iz istoga mjesta.

35.  Garevo, 24.09.1802. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno jučer 23.09.1802. od zakonitih i katoličkih roditelja Grge Pavića i Kate Kovačević iz Slatine, kome dadoh ime Josip. Kum je bio Josip Pipunić iz istoga mjesta.

36.  Garevo, 03.02.1803. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno 29. 01.1803. od zakonitih i katoličkih roditelja Stjepana Pavića i Mande Lukačević, kome dadoh ime Pavo. Kum je bio Stjepan Vrljić, svi iz istoga mjesta.

Nestali Pavići iz Burića štale:

1. Ilija Pavić, zvani Grdan, rođen 28. svibnja 1908. godine, iz Garevca, sin Ambrože Pavića i Ane rođene Perković. Supruga mu je Mara rođena Peranović.

2. Nikola Pavić, rođen 4. rujna 1921. godine, iz Garevca, sin Ambrože Pavića i Ane rođene Perković. Neoženjen. 3.

Tadija Pavić, rođen 12. kolovoza 1919. godine, iz Garevca, sin Ambrože Pavića (zvanog Grdan) i Ane rođene Perković. Nestao s bratom Nikolom iz Burića štale.

 

Pavići nestali i poginuli iz drugih mjesta od 1941.godine:
Pavić Ivo, Donji Hasić ,
Pavić (Luka) Anto, Pavić (Luka) Ivo, Pavić (Marko) Pero, Pavić (Mate) Ivo, Pavic (Mato) Niko, HrvatskaTišina