Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Prezime PURAK - CRNOGORAC

25. studenoga 2011.
Priredi0: Vlado Jagustin, svećenik

PURKOVIĆI su većinom Hrvati, dobrim dijelom iz Srednje Bosne, a mogu biti i Bošnjaci iz Srbije, ako i Srbi. Razmjerno najviše Purkovića u proteklih sto godina rođeno je u srednjobosanskoj općini Tešanj. U Hrvatskoj dana  živi oko 80 Purkovića u oko 30 domaćinstava. Najveća migracija Purkovića u prošlom stoljeću zabilježena je iz Tešnja u Bjelovar i nakon domovinskog rata jedna obitelj iz Garevca. Purkovići su prisutni u 9 hrvatskih županija, u ukupno 15 općina i 17 naselja, znatno više u urbanim sredinama, 76%. Danas ih najviše živi u Bjelovaru 25 osoba, u Zagrebu 10., Rijeci 8., Erdutu kraj Vinkovaca 5 i u Varaždinu 4 osobe.

Prema predanju Purkovići imaju svoje porijeklo iz Hercegovine, a ime su dobili po knezu Raške oblasti, po Purku, koji je živio u doba Stefana Nemanje. Njegovi potomci su se kasnije vratili u Hercegovinu, a u tursko doba raselili su se u tri pravca: Dalmaciju i Liku, Bosnu i Moraču.

Riječ Pura u nas je kaša, turski kačamak, ali i kao pozajmica iz talijanskog i francuskog jezika, pire. U upotrebi je tek pošto je kukuruz iz Amerike stigao na Balkan, 1612.godine, pa je vjerovatnija pretpostavka da je korijen imena Pura u praslavenskoj riječi purga što znači mećava, vijavica. Ona i danas postoji u ruskom jeziku, kao pozajmica iz karelskog dijalekta finskog jezika.

U Garevac ovo prezime dolazi poslije 2. svjetskog rata iz Usore i to Tadija Purković ženi se s Mandom Jagustin, kćerkom Stjepana Jagustina (Ilijića) i dolazi na posijed njenog oca. Druga kćer koja se ne udaje Janja, ostaje na prezimenu Jagustin. To se događa s obiteljima s prezimenom Jagustin koja ostaju bez muškog potomka. Stjepanu umire žena 1938.godine, a sinovi Perica i Ilija nestaju iz Burića štale, a on je pušten jer se nije imao tko brinuti o maloljetnim kćerima. To se slično događa i u kući Ivana Jagustina, Vrgalova, kada mu umiru muški potomci, a jedini sin Perica gine u obrani Garevca 1944.godine, te kćer Ana dovodi Matu Mazalovića na svoje imanje. To se isto događa i kod dolaska Perkovića iz Čardaka u Jagustine.

Purkovići (Purak) imaju u Garevcu i prezime Crnogorac. Danas žive u Hrvatskoj i nije se nitko vratio u Garevac.