Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Prezime VUKADIN

2. siječnja 2012.
Priredio: Vlado JAGUSTIN, svećenik

Obiteljska predaja govori da je prezime VUKADIN, VUKADINOVIĆ iz današnje župe Seonica kod Tomislavgrada. Biskup Pavao Dragičević 1743.godine zabilježio je u župi Seonica moćnu obitelj Vukadinovića. U 7 obitelji bilo je ukupno 103 člana. U isto vrijeme i u Livnu zabilježena je jedna obitelj „Vucadinovicha“ i to Stjepanova sa 7 članova. Početkom 19.stoljeća evidentirani su prvi Vukadini u Livnu doseljenici iz Duvanjskog polja. Zatim ih nalazimo u Srđevićima, Grborezima, Mandinom selu (Vukadin-Đankušić), Držanlijama, Žabljaku i u Podgradini kamo dolaze negdje oko 1830.godine. Na Kupresu ih nalazino ali s dva Prezimena Romić-Vukadin, a danas su ostali sa samo jednim prezimenom Romić u Zloselima.

U Garevu - Garevcu kod Modriče spominju se vrlo rano, 1787. godine i prema bilješkama iz Matica krštenih i vjenčanih doseljenici su od Duvna, današnjeg Tomislavgrada. Evo nekoliko orginalnih ispisa iz Matica samostalne kapelanije Tramošnica:

1. Garevo, 23.6.1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 20.6.1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Lovre Vukadinovića iz Gareva i Matije Letica iz Gareva, kome dadoh ime Tomka. Kuma je bila Anđa Jeleč iz Dobrinje.

2. Garevo, 19.8.1787. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 17.8.1787. od zakonitih i katoličkih roditelja Jakova Vukadinovića iz Gareva i Mande Kovačević iz Duvna, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Kata Paurević iz Gareva.

3. Garevo, 3.11.1790. Ja gore spomenuti krsti blizance rođene istoga dana 3.11.1790. od zakonitih i katoličkih roditelja Lovre Vukadinovića i Ane Ivanković, koji su bili znamenovani u smrtnoj opasnosti od Mije Vrljića, uzornog čovjeka. Prvomu dadoh ime Ivan a kum mu je bio Andrija Bajić.

4. drugomu dadoh ime Matija, a kuma joj je bila Marija Knezović, svi iz ove župe.

5. Garevo, 23.1.1793. Ja isti krsti dijete rođeno 23.12.1792. od zakonitih roditelja Lovre Vukadina i Ane Ivanković iz Gareva, kome dadoh ime Kata. Kuma je bila Ruža Majić iz Gareva.

6. Dana, 20.1.1788. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, vjenča: Martina sina Križana Raića iz Kornice sa Matijom kćerkom Jakova Vukadinovića iz Gareva. Kumovi su bili: Mijo Vrljić, Jakov Vrljić i Ruža Raić iz Kornice.

7. Dana, 22.2.1789. Ja fra Marko Mijatović iz Tuzle, kapelan, vjenča: Lovru sina Lovre Vukadinovića iz Gareva sa Anom kćerkom Ivana Ivankovića iz Imotskog. Kumovi su bili: Luka Knezović, Jakov Majić i Marija Knezović, svi iz Gareva.

8. Dana, 30.4.1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, vjenča: Grgu sina Jure Parasilovića iz Oštre Luke sa Anom kćerkom Jakova Vukadina iz Gareva. Kumovi su bili: Mijo Brašnjić, Juro Brašnjić i Marija Brašnjić.

9. Dana, 22.2.1789. Ja fra Marko Mijatović iz Tuzle, kapelan, vjenča: Lovru sina Lovre Vukadinovića iz Gareva sa Anom kćerkom Ivana Ivankovića iz Imotskog. Kumovi su bili: Luka Knezović, Jakov Majić i Marija Knezović, svi iz Gareva.

10. Dana, 30.4.1789. Ja fra Marko Mijatović, kapelan, vjenča: Grgu sina Jure Parasilovića iz Oštre Luke sa Anom kćerkom Jakova Vukadina iz Gareva. Kumovi su bili: Mijo Brašnjić, Juro Brašnjić i Marija Brašnjić.

11. Dana, 22.11.1795. Ja fra Petar Maroević, kapelan, vjenča: Matu sina Jakova Vukadina iz Gareva, sa Mandom kćerkom Tome Maršića iz Gareva. Kumovi su bili: Mato Bičva, Jakov Jurakić i Kata Paur, svi iz Gareva.

12. Garevo, 25.5.1794. Ja isti krsti dijete rođeno 27.4.1794. od zakonitih roditelja Lovre Vukadinovića i Ane Ivanković, kome dadoh ime Juro. Kum je bio Mato Brdarić, svi iz istoga mjesta.

13. Garevo, 14.3.1797. Ja isti krsti dijete rođeno 13.3.1797. od zakonitih roditelja Lovre Vukadina i Ane Ivanković, kome dadoh ime Lucija. Kuma je bila Marija Lebić, svi iz Gareva.

14. Garevo, 8.7.1797. Ja isti krsti dijete rođeno 4.7.1797. od zakonitih roditelja Mate Vukadina i Mande Maršić, kome dadoh ime Terezija. Kuma je bila Kata Paur, svi iz Gareva.

15. Garevac, 15.4.1801. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno 14.4.1801. od zakonitih i katoličkih roditelja Marka Vukadinovića i Marije Šoljić, kome dadoh ime Nikola. Kum je bio Josip Maršić, svi iz ovoga mjesta.

16. Garevo, 29.8.1802. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno 27.8.1802. od zakonitih i katoličkih roditelja Mate Vukadinovića i Mande Maršić, kome dadoh ime Marta. Kuma je bila Kata žena Mate Bičvića, svi iz ovoga mjesta.

17. Garevo, 17.10.1802. Ja fra Josip Klarić, mjesni župnik, krsti Josipa sina Marka Vukadinovića i njegove žene Marije Šoljić iz istoga mjesta. Kum je bio Josip Marić iz Gareva. Dijete je rođeno 15.10.1802.

18.Vukadinović (Vukadin) Ruža iz Duvna, udana za Josipa Perića iz Turića, krsti kćer Luciju 1784.godine u Turiću.

19. Vukadinović Lucija iz Duvna, udana za Šimu Šarića u ledenice, krsti sina Antu 1803. godine u Ledenicama.

20. Šarić Šimo iz Studenaca i Lucija Vukadinović iz Duvna, krste sina Petra 1804. godine u Orlovu Polju.

21. Dana, 5.2.1797. Ja fra Petar Maroević, kapelan, vjenča: Miju Josipovića iz Gareva, sa Marijom kćerkom Jakova Vukadinovića iz Gareva. Kumovi su bili: Andrija Vrljić, Stjepan Vrljić i Vita Ančić iz Orlova polja.

22. Dana, 26.11.1797. Ja fra Petar Maroević, kapelan, vjenča: Marka sina Jakova Vukadina, sa Marijom kćerkom Josipa Vidića iz Srnave. Kumovi su bili:  Mijo Bricić, Josip Maršić i Florijana Pipunić, svi iz Gareva.

23. Dana, 30.4.1798. Ja fra Petar Maroević, kapelan, vjenča: Ivana sina Augustina Vrljića iz Gareva, sa Anom kćerkom Lovre Vukadina iz Gareva. Kumovi su bili: Josip Pipunić, Stjepan Vrljić i Ana Raič, svi iz Gareva.

Nestali Vukadini iz Burića štale:

1. Jakov Vukadin, iz Garevca, sin Mate Vukadina i Marije rođene Burušić.

2.  Marko Vukadin, rođen 21. veljače 1912. godine, iz Garevca, sin Mate Vukadina i Marije rođene Burušić. Vjenčan 27.12.1939. godine u Dubici sa Marom Jović.

3. Mato Vukadin, rođen 27. siječnja 1915. godine iz Garevca, sin Mate Vukadina i Mare rođene Burušić. Sklopio brak sa Đinić. Nedosataje list Matice krštenih, na kome je unešeno ime njegtove žene.

4. Petar Vukadin, rođen 6. veljače 1921. godine, iz Oteže, sin Šime i Ruže rođene Jelenić. Sklopio brak sa Janjom Perić 25.10.1944. godine u Modriči.