Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

ZBIRNA STATISTIKA PO DEKANATIMA 31.12.2011.

8. travnja 2012.
Priredio: ANTO BURIĆ, svećenik

ZBIRNA STATISTIKA PO DEKANATIMA 31.12.2011.

 

BRČANSKI DEKANAT

 

Broj osoba 31. 12. 2009. godine = 8.663.

Broj osoba 31. 12. 2010. godine = 8.606

Broj osoba 31. 12. 2011. godine = 8.558

Razlika u broju osoba 2010./2011. = minus 51 osoba

Boj obitelji 31. 12. 2009. godine = 3.337

Broj obitelji 31. 12. 2010. godine = 3.556

Broj obitelji 31. 12. 2011. godine = 3.630

Razlika u broju obitelji 2010./2011. = plus 80 obitelji

Krštenih 2011. godine = 83

Umrlih 2011. godine = 236

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2011. godine = 2,3

 

DERVENTSKI DEKANAT

 

Broj osoba 31. 12. 2009. godine = 1.131.

Broj osoba 31. 12. 2010. godine = 1.149

Broj osoba 31. 12. 2011. godine = 1.146

Razlika u broju osoba 2010./2011. = minus 3 osobe

Broj obitelji 31.12. 2009. godine = 676

Broj obitelji 31.12. 2010. godine = 671

Broj obitelji 31. 12. 2011. godine = 633

Razlika u broju obitelji 2010./ 2011. = minus 37 obitelji

Krštenih 2011. godine = 19

Umrlih 2011. godine = 1349

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2011. godine = 1,8

 

 

DOBORSKI DEKANAT

 

Broj osoba 31. 12. 2009. godine = 8.737

Broj osoba 31. 12. 2010. godine = 9.190

Broj osoba 31. 12. 2011. godine = 8.853

Razlika u boju osoba 2010./2011. = minus 337 osoba

Broj obitelji 31. 12. 2009. godine = 3.522

Broj obitelji 31. 12. 2010. godine = 3.529

Broj obitelji 31. 12. 2011. godine = 3.292

Razlika u broju obitelji 2010./2011. = minus 237 obitelji

Krštenih 2011. godine = 76

Umrlih 2011. godine = 224

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2011. godine = 2,6

 

ŠAMAČKI DEKANAT

 

Broj osoba 31. 12. 2009. godine = 22.612

Broj osoba 31. 12. 2020. godine = 22.776.

Broj osoba 31. 12. 2011. godine = 23.341

Razlika u boju osoba 2010./2011. = plus 565 osoba

Broj obitelji 31. 12. 2009. godine = 7.081

Broj obitelji 31. 12. 2010. godine = 7.045

Broj obitelji 31. 12. 2011. godine = 6.977

Razlika u broju obitelji 2010./2011. = minus 48 obitelji

Krštenih 2011. godine = 199

Umrlih 2011. godine = 330

Prosjek članova po obitelji 31. 12. 2011. godine = 3,3

 

 

ZBIRNA STATISTKA SVA ČETIRI DEKANATA BOSANSKE POSAVINE

 

Broj osoba 31. 12. 2009. godine = 41.145

Broj osoba 31. 12. 2010. godine = 41.721

Broj osoba 31. 12. 2011. godine = 41.889

Razlika u broju osoba 2010./2011. = plus 168 osoba

Broj obitelji 31. 12. 2009. godine = 14.616

Broj obitelji 31. 12. 2010. godine = 14.801

Broj obitelji 31. 12. 2011. godine = 14.532

Razlika u broju obitelji 2010./2011. = minus 269 obitelji

Prosječan broj članova po obitelji 31. 12. 2009. godine = 2,8 članova

Prosječan broj članova po obitelji 31. 12. 2010. godine = 2,8 članova

Prosječan broj članova po obitelji 31. 12. 2011. godine = 2,88 članova

 

Anto Burić, svećenik.