Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Najnovije o župi Garevac

26. travnja 2012.
_________________

                  Stanje KC

Ovih mi dana dođe u ruku knjiga (što su mi je na veliko hvalili i koja je već dva puta bila svečano predstavljena) STANJE KATOLIČKIH ŽUPA NA PODRUČJU BIH između 1991. i 2011. godine. Bogato opremljena, tiskana na finom papiru, u boji. Fotografije su razbacane po stranicama,  oko koji je ostalo praznog prostora gdje se je mogla smjestiti još koja fotografija.

Garevačkoj župi su dodijeljene tri stranice na kojima je prikazana zemljovidna karta Garevca, kratki tekst o župi i još četiri fotografije koje nisu posebne kvalitete.

Na zemljovidnoj karti Garevca označeno je mjesto župne crkve, zatim groblja, grobljanske kapele i mjesto uz rijeku Bosnu gdje je 1945. godine pobijena jedna grupa hrvatskih vojnika iz Burića štale. Mjesto masovna grobnica hrvatskih vojnika iz 1945. godine na Pašincu nije uopće označena.

Župna crkva je krivo locirano, smještena je na mjestu gdje se nalazi Burića štala. Isto tako mjesto Garevačkog groblja je krivo locirano.

U tekstu koji govori o Garevačkoj župi potkralo se nekoliko netočnosti! U tekstu se spominje kapelica-potleušica koja je bila uz posjed Bone Križića, a okupljala je vjernike cijelo jedno desetljeće. Prije nego je ta kapela otvorena za vjerske skupove, Garevački vjernici su dolazili na misu, a djeca na vjeronauk u kuću Marka Andrića, koja se nalazila na mjesto gdje je bila Perijina gostionica (između želj. pruge i magistralnog puta). U tekstu se spominje da je „nekadašnja Garevačka crkva (ona koja je bila u Perićima op. p.) prenesena u Modriču i stavljena u zaštitu Bl. Djevice Marije“. U Modriču je iz Garevca preneseno sjedište župe, a drvena Garevačka crkvica, koja je bila u lošem stanju, nije prenesena, nego je samo jedan dio građe upotrijebljen kod gradnje župne kuće u Modriči. Ta je Garevačka crkva bila posvećena Gospi Snježnoj, a isto tako i nova u Modriči.

U tekstu se nadalje spominje da se na “području župe nalazi stratište Burića štala u koju su partizani 24. svibnja 1945. doveli više od 600 osoba. Osim jedne skupine od pedesetak osoba svi ostali su... noću odvođeni na tri poznata stratišta i ubijeni.“ Da je tekstopisac pozorno pročitao knjigu Vlade Jagustina Burića štala, koja je najvjerodostojnija literatura koju do sada imamo o Štali, ne bi ustvrdio ovako nešto. U Štali je bilo 505 muževa. Od toga su 33 puštena, petorica su uspjela pobjeći, a ostali su pobijeni na Pašincu, na rijeci Savi i na rijeci Bosni. Na Pašincu su napunili tek jednu jamu ubijenim tjelesima, a onda je nastalo nevrijeme te su ubijanje morali prekinuti. Na Savi i Bosni nisu trebali „jame“ jer su tjelesa bacali u vodu.

Tekst navodi da je „Dekretom od 15.9.1975. obnovljena župa Garevac, do tada samostalna kapelanija župe Modriča.“ Nikakvo obnavljanje Garevačke župe, već osnivanje nove. U Dekretu osnutka Župe se kaže: Stoga, saslušavši one, koje smo prema Kan 1428. § 1 CZ bili dužni saslušati, te uzevši u obzir da za to postoje kanonski razlozi, kako to ističe Kan. 1427. CZ i br. 32 dekreta „Christus Dominus” II. Vatikanskog Sabora kako i art. 21 § 1 motuproprija „Ecclesiae Sanctae" ovim osnivam novu župu G A R E V A C sa sjedištem u Garevcu.

Garevac nije bio nikada samostalna kapelanije Modričke župe.

Na kraju je svoga priloga tekstopiscu „uspjelo“ pomijestiti Garevačke zaseoke. On navodi: Župu čine naselja (valjda zaseoci, op.p.): Baje (dio), Donjani, (dio prema Šamcu), Gornjani, Perići, Lužani (dio prema Kladarima) i Trnjani (dio prema pruzi).

Baje se nalazi se nalaze u dijelu Garevca prema Pustari, oko Megdanića. Gornjani su se smjestili između pruge i rijeke Bosne, gdje živi velika obitelj Perića. Lužani se prostiru od Garevačkog doma i Škole prema Donjim Kladarima, a Trnjani leže uz glavni seoski put između pruge i Garevačkog doma.

                    Zemljovid