Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  1. prosinca 2020.

 

Statistika

5. lipnja 2008.
GAREVO/GAREVAC - naselje župe Bijela, samostalna kapelanija, župa

 

Biskup Marijan Bogdanović posjetio je 1768. župu Bijela (u brčanskom kraju) kojoj su pripadala 22 naselja gdje je živjelo 3420 katolika u 472 obitelji. U Garevu (Garevcu), jednom od sela župe Bijela, našao je 30 obitelji (154 odrasle osobe i 78 djece) i napravio popis žitelja koga je poslao rimskoj kongregaciji za propagandu vjere.

 

Evo toga popisa:

 

1. Mijo Bičvić

      8

      2

2. Petar Paurović

      10

      7

3. Matija Katić

      4

      5

4. Matija Knezović

      4

      2

5. Nikola Petrić

      8

      4

6. Petar Stanić

      6

      5

7. Nikola Stanić

      3

      3

8. Grgo Čović

      7

      2

9. Ivan Burić

      5

      2

10. Mijo Molšević

      4

      5

11. Ivan Pavlović

      4

      5

12. Ivan Čavlinović

      3

      1

13. Mijo Varljić

      4

      4

14. Ambroža Varljić

      6

      4

15. Matija Barkić

      5

      5

16. Grgo Kljaić

      3

      2

17. Andrija Bardarević

      6

      3

18. Martin Bardarević

      1

      -

19. Božo Vlašić

      6

      -

20. Marko Čavlinović

      5

      2

21. Ivan Bulutović

      3

      2

22. Grgo Lagatarević

      4

      2

23. Martin Krainović

      11

      2

24. Grgo Krainović

      2

      -

25. Šimun Krainović

      3

      1

26. Matija Boksinović

      7

      1

27. Stjepna Dorić

      9

       2

28. Jakov Dorić

      5

       -

29. Barbara Protarkić

      4

       3

30. Lucija Biškić

      4

       2

Ukupno

  odrasli 154   

       djece 78  

 

 

Prema izvješću biskupa fra Augstina Miletića iz god. 1813. u kapelaniji Garevo bila su ova naselja:

 

r.b.

 Naziv mjesta

   Br.kuća

Br.odraslih

Br.djece

Druge vjere

 1.

Garevo

   70

315

200

nema

 2.

Kladari

   41

188

138

nema

 3.

Hasić D. i G.

   62

243

174

Pravosl.

 4.

Tišina

   25

105

62

Pravosl.

 5.

Prud

   43

162

138

Pravosl.

 6.

Kornica, Čardak 

   89

316

260

Pravosl.

 7.

Živkovo Polje

   16

54

32

Pravosl.

 8.

Dobrnja

   40

157

113

nema

 9.

Riječani

   40

177

157

Pravosl.

10.

Kužnjača

   19

81

48

Pav. i musl.

11.

Oteža

   7

37

21

nema

 

Sabrano

   452

1835

1343

 

 

 

Ukupno

duša

3178

 

 

Broj katolika u župi Garevo između 1855.g. i 1884.g.:

 

Godina popisa

      Broj katolika

1855. godina

      2562 katolika

1864. godina

      2671 katolik

1870. godina 

      2258 katolika

1877. godina

      1857 katolika

1884. godina

      1920 katolika

 

Zbog kuge, koja je tih godina harala Bosanskom Posavinom, i osnivanja novih župa, župa Garevo bilježi manji broj katolika. God. 1848. od Gareva se odvaja nova župa Tišina, a osnivanjem župe Gradačac 1868. godine neka sela garevačke župe pripast će Gradačcu.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 1856 godinu, a prema podatcima iz 1855. godine u župi Garevo je brojila 387 katoličkih domaćinstava u kojima je bilo 414 bračnih parova. Župi Garevo su tada pripadala sljedeća naselja:

 

Naziv mjesta

      Broj kuća

 Broj duša

1. Garevo

      67

 447

2. Babešnica

      14

 103

3. Bare

      15

 94

4. Beljevina

      15

 102

5. Čardak

      43

 252

6. Dobernja

      22

 134

7. Jeovača

      13

 77

8. Kladari donji

      41

 327

9. Kladari gornji

      8

 55

10.Kornica

      34

 215

11.Kužnjača

      15

 120

12.Ledenice

      9

 67

13.Modriča

      10

 57

14.Oteža

      17

 102

15.Riećani

      41

 278

16.Tolisa

       7

 43

17.Živkovo polje

      16

89

Domaćinstava

Bračnih parova

      387

414

2562 duše

 

Prema Franjevačkom šematizmu iz 1864. godine u župi Garevo je bilo 391 katoličko domaćinstvo, a 370 bračnih parova. Župi su te godine pripadala sljedeća sela s ovim brojem domaćinstava i brojem članova:

 

Naziv mjesta

   Broj kuća

      Broj duša

 1.Garevo

   64

      445

 2  Babešnica

   14

      118

 3. Bare

   15

      99

 4. Bjeljevina

   14

      106

 5. Čardak

   43

      270

 6. Dobrnja

   19

      129

 7. Jeovača

   13

      75

 8. Kladari doljni

   49 

      337

 9. Kladari gornji

   9

      99

10.Kornica

   33

      239

11.Kužnjača

   15

      119

12.Ledenice

   12

      79

13.Modriča varoš

   10

      50

14.Oteža

   11

      56

15.Riečani

   48

      320

16.Tolisa

   8

      37

17.Živkovo-polje

   14

      83

Sabrano

   391 domać.,

370 bračnih par.

      2661 duša

 

U Šematizmu iz god. 1877. nalaze si i ovi podatci o župi Garevo:

 

Naziv mjesta

  Broj kuća

  Broj duša

 1.Garevo

  70

  493

 2  Babešnica

  17

  107

 3. Dobrnja

  25

  131

 8. Kladari doljni

  48

  308

 9. Kladari gornji

  14

  79

11.Kužnjača

  21

  132

13.Modriča

  20

  74

14.Oteža

  14

  94

15.Riečani

  47

  301

16.Tolisa

  6

  103

17.Živkovo-polje

  14

  83

Sabrano

  301

  1857

 

 

Austrougarska vrši popis stanovništva 16. lipnja 1879.godine

pod ovakvim raspodjelama: teritorij - okružje Zvornik - Donja Tuzla - kotar Gradačac i politička ispostava Modrič, te naziv općine. Donosimo samo broj rimokatolika:

 

Naziv općine

Naziv mjesta

Br. kuća

Br.muških

Br.ženskih

Ukupno

Babešnica

Kužnjača

12

30

26

56

 

Babešnica

17

66

57

123

Dobrinja

Dobrinja

24

61

62

123

 

Kladari

20

57

61

118

 

Oteža

23

72

60

132

Garevac

Garevac

74

278

236

514

Kladari

Kladari

49

178

161

339

Modrič

Modrič

-

-

-

79

Mrka Ada

Mrka Ada

24

82

65

147

Riečani

Cerova

25

77

57

134

 

Kužnjača

12

38

26

64

 

Trebava

24

77

76

153

Ukupno

 

304

1016

887

1982

 

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884. godine u župi Garevo navede se sljedeća mjesta s brojem katolika:

 

   Naziv mjesta

        Broj duša

1. Garevo

        456

2. Babešnica

        93

3. Dobrinja

        98

4. Kladari donji

        332

5. Kladari gornji

        130

6. Kužnjača

        132

7. Modrić

        71

8. Oteža

        133

9. Riečani

        369

10.Živkovo-polje

        106

Sabrano

        1920

 

Broj katolika u Garevcu u posljednjih 35 godina:

 

Godina popisa

        Broj katolika

1973. godina

        2500 katolika

1991. godina

        2943 katolika

2001. godina

        52 katolika