Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Apostolski vikar Marijan Bogdanović

7. lipnja 2008.
U njegovom izvješću iz god. 1768. je donešen popis imena i prezimena svih glavara obitelji Gareva.

Fra Marijan Bogdanović rodio se 8. prosinca 1720. u Kreševu gdje je stekao osnovnu naobrazbu stekao i proveo vrijeme novicijata (1739./40.). Strudij folozofije i teologije pohađao je u Napulju, gdje je i zaređen za svećenika 1747. god. Vrativši se u Provinciju, pet godina predavao je filozofiju i moralnu teologiju u Dubrovniku, bio župnik u Sarajevu, učitelj novaka u Kreševu, gvardijan u Kreševu, vizitator Provincije 1762., kustod Provincije. Godine 1767. imenovan je naslovnim ehinskim biskupom i apostolskim vikarom u Bosni i Hercegovini, a za biskupa ga je zaredio u Stonu, 8. svibnja 1768., stonski biskup Petar Budmani. Iste je godine obavio prvu vizitaciju povjerenog mu područja, a drugu 1771. Biskupski arhivar u Zadru Giovanni Carsana, prije imenovanja za biskupa, preporučio ga je Kongregaciji kao redovnika obdarena čestitošću, razboritošću i dovoljnom sposobnošću. Napisao je Ljetopis kreševskog samostana od 1765. do 1771. na latinskom jeziku i manjim dijelom na narodnom, a objavljen je potpuno u prijevodu u Sarajevu 1984. Također su objavljena i njegova dva izvješća, sastavljena prigodom službenih obilazaka Bosanskog vikarijata, čiji se rukopisi čuvaju u arhivu Propagande u Rimu. Umro je u kreševskom samostanu 7. siječnja 1772., gdje je i pokopan.

Biskup Bogdanović je poslao Kongregaciji za Propagandu vjere u Rim dva izvješća. U prvom, poslanom 20. ožujka 1769. opisuje pohod župama BiH u vremenu od 27. svibnja do 9. prosinca 1768. god. To izvješće donosi popis svih glavara obitelji s brojem članova. Prema tome izvješću u BiH su bile 32 župe, 7128 katoličkih kuća u kojima je bio nastanjen 61061 katolik (39073 odrasle osobe i 20988 djece).

To Bogdanovićevo izvješće spominje naselje Garevo, jedno od 22 sela župe Bijela kod Brčkog. Izvješće donosi popis imena i prezimena svih glavara obitelji Gareva, kao i broj članova. (Pogledaj taj popis u rubrici Statistika). Župa Bijela je tada brojila 22 naselja, 472 katoličke kuće. Na tome širokom području između Save, Bosne i Tuzle živjelo je 3420 katolika.

U Garevo je biskup Bogdanović došao iz Pećnika u studenom 1768. god. Pratili su ga fra Rafael iz Vareša, župnik Bijele, koji mu je došao u susret, i dvojica svjetovnjaka. U Garevu su biskupa "po običajnim obredima, kakvi su bili mogući, primili isti ovaj župnik, njegovi pomoćnici i katolici i smjestili u kućicu sagrađenu za župnika.

Zatim je 9. studenoga (1768. op.p.), pošto se čitavo ovo susjedstvo okupilo, g. biskup s trojicom ispovjednika davao duhovnu hranu pokornicima, a poslije toga održao zadnju misu na oltaru, napravljenom pred gostinjcom, rekao iz razloga svoga dolaska i opomenuo ih da opslužuju zakon Božji. Napokon je one, kojima je to bilo potrebno, krizmao.

Istoga dana nakon ručka krenuo je g. biskup dalje, uzevši u pratnju svoje, onoga istog župnika i jednog svjetovnjaka, iz središta ove župe. Pošto smo prešli četiri sata po šumovitim ravnicama uz obalu rijeke Save, došli smo u sredinu župe, do sela zvanog Tolisa..." (Ljetopis Kreševskog samostana)

 

Izvjestaj iz 1768

Zadnja stranica Boganovićevog izvješća iz 1768. god.