Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Župa Novo Selo - Balegovac - Sv. Petar i Pavao

21. lipnja 2008.
....................

NSBalegovac_zupna crkvaNovo Selo (u davna vremena Balegovac) nalazi se u sjevernom dijelu Bosanske Posavine, nedaleko od prometnice Doboj-Odžak-Svilaj, na sporednom putu Odžaka prema Prudu i Bosanskom Šamac Udaljeno je oko 10 km zračnom crtom Odžaka u smjeru sjevera.

Prema do sada dostupnim podacima naselje Balegovac prvi put spominje 1715. godine, a prema jednoj predaji dobio je ime po Balimbegu, koji je bio zapovjednik turske konjice. Zbog vojničkih zaslugu sudjelovanja u osvajanja Beograda i Mohačkoj bici, navedeni Balimbeg dobio je posjede u okolici Odžaka. Godine 1955. bivše komunističke vlasti mijenjaju Ba govcu ime u Novo Selo.

U izvješću apostolskog vikara bisku fra Marijana Bogdanovića iz 1768. godi u župi Podvučijak pored ostalih mjesta navodi se i Balegovac, s i 0 katoličkih kL i 70 katolika, a od toga je bilo 40 odras osoba i 30 djece.

Prema popisu biskupa fra Augusti Miletića iz 1813. godine u župi Podvučijak između ostalih mjesta navodi s Balegovac, s 51 katoličkom kućom i 3 katolika, a od toga je bilo 225 odraslih osoba i 140 djece.

U Šematizmu Bosne Srebrene za 18~ godinu, a prema podacima iz 1855., u ž~ Dubiea2°3 spominje se i mjesto Balegovac sa 74 katoličke obitelji i 662 katolika prema Šematizmu za 1864. godinu u župi Dubica takoder pronalazimo naselje Balegovac, sa 67 katoličkih obitelji i E katolika. Godine 1877., kako navodi Šematizam, Balegovac je imao 67 katoličke obitelji i 571 katolika, a i dalje je pripadao župi Dubica.

U Imeniku klera i župa za 1885. godinu, a prema podacima iz 1884., u župi Dubica navodi se i mjesto Balegovac, sa 733 katolika, a prema Imeniku klera i župa za 1910. godinu u župi Dubica Gornja nalazimo mjesto Balebovac, sa 712 katolika.

U Šematizmu za 1932., a s obzirom na podatke iz 1931. godine, u župi Dubica Gornja nalazimo mjesto Balegovac, s 1084 katolika i 11 pravoslavaca, dok Šematizam za 1961., koji donosi podatke iz 1959. godine, u župi Dubica Gornja spominje se naselje Balegovac/Novo Selo, s 1252 katolika.

Dekretom br. 566/2001. od 11. travnja 2001. utemeljena je nova župa Novo Selo kraj Odžaka. Župa se teritorijalno poklapa s granicama mjesne zajednice Novo Selo (Balegovac), a obuhvaća dijelove župa Gornja Dubica i Odžak.

Župna kuća je podignuta 2003. god., a crkvu sv. apostola Petra i Pavla posvetio je nadbiskup Puljić 2007. god.

U trenutku osnivanja župa je imala oko 600 katoličkih obitelji.

župa Sv. Petra i Pavla

Novo Selo - Balegovac

BiH 76290 ODŽAK

www.balegovac.com