Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: JAKIĆ, JELEČ, JOKIĆ, JOVIĆ, JURILJ, JUROŠ

10. veljače 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME JAKIĆ

 

GODINA 1930.

Jakić Lucija r. Bičvić. Suprug joj Stjepan Jakić. Rođena 07. 09. 1869. Umrla 18. 02. 1930. od sušice. Pokopana 19. 02. 1930. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME JELAVIĆ

 

GODINA 1965.

Jelavić Anica r. Kraljević, r. 1890. Muž joj Franjo Jelavić. Umrla 04. 03. 1965. od kapi. Pokopana 05. 03. 1965. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME JELEČ

 

GODINA 1941.

Jeleč Marijan. Supruga mu Manda r. Šubarić. Rođen 17. 07. 1896. Umro 18. 01. 1941. od zapalenja pluća. Pokopan 19. 01. 1941. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1962.

Jeleč Manda r. Šubarić, kći Mate. Suprug joj Marijan Jeleč. Rođena 23. 03. 1893. Umrla 16. 02. 1962. od bolesti žuči i srca. Pokopana 17. 02. 1962. Sprovod vodio Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME JELEČEVIĆ

 

GODINA 1899.

Jelečević Jozo. Supruga mu Angja Jelečevi. Umro 16. 05. 1899. Od groznice u 50-oj godini. Pokopan 17. 05. 1899. Ukopnici Tomo Marić i Marko Zdrakija.

 

PREZIME JELIĆ

 

GODINA 1941.

Jelić Anto, sin Pere i Kate r. Šinko, r. 03. 06. 1940. Umro 14. 06. 1941. od slabosti. Pokopan 15. 06. 1941. Ukopnici Marijan i Marko Jelić.

 

PREZIME JOKIĆ

 

GODINA 1891.

Jokić Mato Antunović. Supruga mu Manda r. Antunović. Umro 24. 10. 1891. u 58-oj godini od bolesti prsobolje. Pokopan 25. 10. 1891. Sprovod vodio o. Ilija Damjanović, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1902.

Jokić Mato, sin Marka i Kate r. Šubarić. Umro 13. 06. 1902. od slabosti u dobi od jedne nedjelje. Pokopan 14. 06. 1902. Ukopnici Marko Jokić i Jozo Antić.

 

GODINA 1904.

Jokić Marko. Žena mu Kata r. Šubarić. Umro 24. 08. 1904. od sušice u 24-oj godini. Pokopan 25. 08. 1904. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

GODINA 1905.

Jokić Manda r. Marić. Drugi muž joj Marko Klarić. Umrla 03. 01. 1905. u 70-oj godini od starosti. Pokopana 04. 01. 1905. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

 

PREZIME JOVIĆ

 

GODINA 1888.

Jović Jaga r. Marić. Suprug joj Marko Jović. Rođena u Tramošnici. Umrla 22. 04. 1888. u 26-oj godini od tifusa. Pokopana 23. 04. 1888. Sprovod vodio o. Mato Oršolić, župnik.

 

GODINA 1892.

Jović Niko, sin Marka i Kaje r. Bajić, r. 01. 07. 1891. Umro 07. 04. 1892. od ognjice i kašlja. Pokopan 08. 04. 1892. Ukopnici Ilija Bajić i Pejo Maršić.

Jović Ruža r. Petrić. Suprug joj Jakov Jović. Umrla 30. 03. 1892. u 70-oj godini od ognjice. Pokopana 31. 03. 1892. Ukopnici Ivo Bajić i Pavo Andrić.

 

GODINA 1981.

Jović Ilija, sin Marka i Kate r. Bajić, r. 28. 08. 1900. Umro 15. 11. 1918. od vrućice. Pokopan 16. 11. 1918. Ukopnici Marko Zelić i Anto Bajić.

Jović Jakov. Supruga mu Manda r. Barbarić, r. 12. 04. 1895. Umro 13. 11. 1918. od vrućice. Pokopan 13. 11. 1918. Ukopnici Mato Božić i Stjepan Lukač.

 

GODINA 1919.

Jović Šima, kći Jakoba i Mande r. Barbarić, r. 07. 12. 1916. Umrla 02. 10. 1919. od srdobolje. Pokopana 03. 101. 1919. Ukopnici Bono Jović i Ivo Marić.

 

GODINA 1934.

Jović Bono, sin Marka i Jage r. Marić, r. 12. 11. 1881. Umro 06. 02. 1934. od sušice. Pokopan 07. 02. 1934. Ukopnici Bono Zelić i Mato Bajić.

 

GODINA 1936.

Jović Kata r. Bajić, r. 13. 03.1860. Suprug joj Marko Jović. Umrla 05. 11. 1936. od starosti. Pokopana 06. 11. 1936. Ukopnici Ivo Tokić i Niko Cvitkušić.

 

GODINA 1940.

Jović Lucija, kći Pere i Ane r. Tokić, r. 20. 08. 1936. Umrla 01. 07. 1940. od kašlja. Pokopana 02. 07. 1940. Ukopnici Mato Lukač i Jakov Tokić.


PREZIME JUKIĆ

 

GODINA 1921.

Jukić Stipo. Supruga mu Lucija r. Bičvić. Umro 22. 01.1921. u 46-oj godini od zaduhe. Pokopana 23. 01. 1921. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME JURIĆ

 

GODINA 1948.

Jurić Franjo, župnik i dekan, sin Martina i Jele Klajić, rođen u Donjoj Mahali 27. 11. 1870. Umro 25. 03. 1948. od moždane kapi. Pokopan 27. 03. 1948. na groblju časnih sestara u Čardaku. Sprovod vodili Marko Nedić, kanonik, Anto Paradžik, župnik, fra Valerije Jurić, župnik, Miroslav Petrović, župnik i fra Miroslav Matro, župnik.

 

GODINA 1968.

Jurić Ana r. Stanić. Suprug joj Marko Stanić. Rođena 13. 06. 1937. Umrla 26. 10. 1968. od TBC-a. Pokopana 29. 10. 1968. Sprovod vodio Mijo Josipović, kapelan.

 

PREZIME JURILJ

 

GODINA 1886.

Jurilj Mara, kći Pere i Luce r. Burić, rođena 02. 08. 1886. Umrla 05. 08. 1886. od rikavca u dobi od 3 dana. Pokopana 06. 08. 1886. Ukopnici Pero Jurilj i Tomo Stanić.

 

GODINA 1894.

Jurilj Marko, sin Petra i Lucije r. Burić, umro 25. 02. 1894. od nepoznate bolesti u dobi od 15 dana. Pokopan 26. 02. 1894. Ukopnici Tomo Stanić i Petar Jurilj.

Jurilj Ruža, kći Petra i Lucije r. Burić, umrla 16. 03. 1894. u dobi od 2 godine i 9 mjeseci od nepoznate bolesti. Pokopana 17. 03. 1894. Ukopnici Ivan Ikačević i Tomo Stanić.

 

GODINA 1913.

Jurilj Franjo, sin Pere i Lucije r. Burić, r. 13. 03. 1913. Umro 17. 05. 1913. od kašlja. Pokopan 18. 05. 1913. Ukopnici Tomo Stanić i Ivo Burić.

 

GODINA 1921.

Jurilj Luca, kći Ive i Mare r. Radat, r. 24. 01.. 1921. Umrla 06. 03. 1921. od vrućice. Pokopana 07. 03. 1921. Ukopnici Marijan Ikač i Marko Ilijić.

 

GODINA 1923.

Jurilj Pero. Supruga mu Lucija r. Burić. Rođen 13. 07. 1856. Umro 28. 06. 1923. od vrućice. Pokopan 29. 06. 1923. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1927.

Jurilj Lucija r. Burić. Suprug joj Pero Jurilj. Rođena 12. 04. 1866. Umrla 15. 04. 1927. od upale pluća. Pokopana 16. 04. 1927. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1936.

Jurilj Mato, sin Pere i Matije r. Dobrinkić, r. 09. 02. 1936. Umro 04. 06. 1936. od vrućice. Pokopan 05. 06. 1936. Ukopnici Ivo Jurilj i Marko Zrakić.

 

GODINA 1945.

Jurilj Matija r. Dobrinjkić, kći Andrije i Mare r. Bilušić. Suprug joj Pero Jurilj. Umrla 12. 03. 1945. od tifusa u 42-oj godini. Pokopana 13. 03. 1945. Ukopnici Ivo Jurilj i Anto Marić.

 

GODINA 1953.

Jurilj Pero, sin Pere i Mare r. Ravnjak, r. 18. 03. 1953. Umro 30. 07. 1953. od nepoznate bolesti. Ukopnici Ravnjak Pero I Božić Ivo.

 

GODINA 1957.

Jurilj Ana Julijana, kći Marka i Ruže r. Perković, r. 20. 07. 1957. Umrla 01. 11. 1957. od kašlja. Pokopana 02. 11. 1957. Ukopnici Ivica Marić i Marijan Perković.

 

GODINA 1971.

Jurilj Mara. Muž joj Ivo Jurilj. Rođena 1887. Umrla 04. 06. 1971. od raka u stomaku. Pokopana 05. 06. 1971. Sprovod vodio Josip Janjić, kaapelan.

 

PREZIME JURIŠIĆ

 

GODINA 1911.

Jurišić Mara r. Perković. Suprug joj Ilija Jurišić. Umrla 05. 12. 1911. od slabosti u 68-oj godini. Pokopana 06. 12. 1911. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

PREZIME JUROŠ

 

GODINA 1888.

Juroš Ruža, kći Ante i Cecilije r. Stanić, rođena 28. 09. 1887. Umrla 30. 08. 1888. od vrućice. Pokopana 31. 08. 1888. Ukopnici Anto Juroš i Tomo Stanić.

 

GODINA 1892.

Juroš Petar. Supruga mu Ruža r. Šubarić. Umro 08. 10. 1892. u 60-oj godini od srdobolje. Pokopan 09. 10. 1892. Ukopnici Petar Perić i Antun Vukadinović.

 

GODINA 1893.

Juroš Cecilija r. Stanić. Suprug joj Antun Juroš. Umrla 06. 09. 1893. u 30-oj godini „u porodu“. Pokopana 07. 09. 1893. Sprovod vodio Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1900.

Juroš Ruža r. Mašić. Suprug joj Anto Juroš. Umrla 27. 07. 1900. u porodu u 28-oj godini. Pokopana 28. 07. 1900. Sprovod vodio Mato Bekavac, upravitelj župe.

 

GODINA 1905.

Juroš Anto. Žena mu Manda r. Domazet. Utopio se 25. 05. 1905. u 45-oj godini. Pokopan 26. 05. 1905. Sprovod vodio Mato Bekavac, župnik.

Juroš Pero, sin Ante i Mande r. Domazet. Umro 17. 01. 1905. od slabosti u 10-oj godini. Pokopan 18. 01. 1905. Ukopnici Pero Jurilj i Marko Tokić.

 

GODINA 1908.

Juroš Angja, kći Ive i Ruže r. Blažević. Umrla 11. 04. 1908. od kašlja u 15-oj godini. Pokopana 12. 04. 1908. Ukopnici Stipo Jakić i Marko Blažević.

 

GODINA 1916.

Juroš Anto, sin Marka i Mande r. Šerić, r. 16. 05. 1911. Umro 17. 02. 1916. od groznice. Pokopan 18. 02. 1916. Ukopnici Pero Jurilj i Tomo Stanić.

Juroš Celestin, sin Marka i Mande r. Šerić. Rođen 05. 01. 1915. Umro 16. 02. 1916. od vratobolje. Pokopan 17. 02. 1916. Ukopnici Pero Jurilj i Tomo Stanić.

 

GODINA 1918.

Juroš Pero, sin Aniice kći Ante Juroša i Celije r. Kuprešak, r. 22. 07. 1918. Umro 09. 11. 1918. od vrućice. Pokopan 10. 11. 1918. Ukopnici Ilija Tokić i Jozo Jokić.

 

GODINA 1925.

Juroš Anto, sin Tvrdka i Anje r. Kaurinović, r. 27. 08. 1924. Umro 02. 01. 1925. od slabosti. Pokopan 03.01. 1925. Ukopnici Marko Juroš i Marijan Jeleč.

 

GODINA 1929.

Juroš Marko, sin Tvrdka i Angje r. Kaurinović, r. 20. 04. 1925. Umro 12. 02. 1929. od ospica. Pokopan 13. 12. 1929. Ukopnici Marko Juroš i Marijan Jeleč.

 

GODINA 1930.

Juroš Mato, sin Tvrtka i Anđe r. Kaurinović, r. 05. 10. 1929. Umro 20. 07. 1930. od vrućice. Pokopan 21. 07. 1930. Ukopnici Marko Juroš i Ivo Jurilj.

 

GODINA 1938.

Juroš Ivan, sin Izidora i Ruže r. Patljak, r. 23. 02. 1937. Umro 30.01. 1938. od slabosti. Pokopan 31. 01. 1938. Ukopnici Ivo Tomić i Tvrtko Juroš.

Juroš Jozo, sin Izidora i Ruže r. Patljak, r. 05. 09. 1935. Umro 03. 01. 1938. od grlobolje. Pokopan 04. 01. 1938. Ukopnici Tvrtko Juroš i Marko Cvitkušić

 

GODINA 1943.

Juroš Kata, kći Ilije i Ivke r. Barišić, r. 21. 08. 1943. Umrla 18. 09. 1943. od slabosti. Pokopana 19. 09. 1943. Ukopnici Dubravac Niko i Juroš Tvrdko.

Juroš Ruža r. Patljak. Suprug joj Izidor Juroš. Rođena 02. 08. 1912. Umrla 30. 08. 1943. od sušice. Pokopana 31. 08. 1943. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

 

GODINA 1944.

Juroš Manda r. Domazet. Suprug joj Anto Juroš. Rođena 10. 03. 1866. Umrla 10. 01. 1944. od starosti. Pokopana 11. 1. 1944. Sprovod vodio Richard Weiss, kapelan.

 

GODINA 1945.

Juroš Tvrtko, sin Ante i Mande r. Lukić. Supruga mu Anđa r. Kaurinović. Umro 03. 02. 1945. od tifusa u 36-oj godini. Pokopan 04. 02. 1945. Ukopnici Ivo Stanić i Ivo Tomić

Juroš Ilija, sin Ilije i Ivke r. Barišić. Umro 25. 06. 1945. od slabosti u dobi od 5 mjeseci. Pokopan 26. 06. 1945. Ukopnici Marko Zrakić i Marko Stanić.

Juroš Marko, sin Ante i Ruže r. Mašić. Suprugamu Manda r, Šerić. Umro 21. 02.1945. od tifusa u 67-oj godini. Pokopan 22. 02. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1950.

Juroš Anđa r. Kaurinović, kći Stjepana i Mare r. Švabić. Umrla u dobi od 49 godina od slabog srca. Pokopana 09. 06. 1950. Sprovod vodio Josip Vidaković, župnik.

 

GODINA 1952.

Juroš Manda. Muž joj Marko Juroš. Umrla 04. 08. 1952. u 71-oj godini od slabosti. Pokopana 05. 08. 1952. Sprovod vodio dr. Rudolf Roemer, župnik.

Juroš Ruža, kći Marka i Kaje r. Čalić, r. 05. 08. 1952. Umrla 22. 09. 1952. od vrućice. Pokopana 23. 09. 1952. Ukopnici Mato Lukač i Marijan Perković.

Juroš Izidor, domobran, sin Marka i Mande r. Šerić, r. 12. 05. 1908. Supruga mu Ruža r. Patljak. Nestao u ratu i prema saopćenju dušobrižničkog odsjeka Hrvatskog domobranstva unesen u karticu umrlih.

 

PREZIME JUROŠEVIĆ

 

GODINA 1892.

Jurošević Petar, sin Antuna i Cecilije r. Stanić, r. 08. 03. 1892. Umro 17. 11. 1892. od srdobolje. Pokopan 18. 11. 1892. Ukopnici Tomo Stanić i Antun Janjić

 

PREZIME KATANA

 

GODINA 1888.

Katana Janko, sin Georgija Katane i Franjice r. Koliš, rođen u Obudovcu, kršćen u Tramošnici. Umro 23. 01. 1888. u 3-oj godini od tifusa. Pokopan 24. 01. 1888. Sprovod vodio fra Ambroža Mijić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME KIHALY

 

GODINA 1889.

Kihaly Josip, sin Ivana i Verone r. Milla. Umro 16. 12. 1899. od kašlja u dobi od 9 godina. Pokopan 17. 12. 1899. Ukopnici Karlo i Stjepan Milla.

 

PREZIME KLJAIĆ

 

GODIA 1920.

Kljaić Janja, kći Marijana i Mare r. Vidić, r. 21. 10. 1919. Umrla 29. 08. 1920. od vrućice. Pokopana 30. 08. 1920. Ukopnici Marko Šinko i Pero Živković.