Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA UMRLIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME ZELIĆ - ZRAKIĆ

6. svibnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME ZELIĆ

 

GODINA 1888.

Zelić Mara, kći Stpe i Ruže r. Adžamić, rođena 26. 05. 1888. Umrla 27. 06. 1888. od prehlade. Pokopana 28. 06. 1888. Ukopnici Stipo Zelić i Anto Zelić.

 

GODINA 1889.

Zelić Stjepan. Supruga mu Ruža r. Adžamović. Umro 22. 11. 1889. u 60-oj godini od Tišike (?). Pokopan 23. 11. 1889. Ukopao ga Anto Zelić.

 

GODINA 1890.

Zelić Anto. Supruga mu Kaja r. Bajić. Umro 26. 01. 1890. u 28-oj godini u vrućoj groznici. Pokopan 27. 01. 1890. Sprovod vodio fra Blaž Ikić, župnik.

 

GODINA 1895.

Zelić Kata r. Mašić. Suprug joj Ilija Zelić. Umrla 28. 07. 1895. u 27-oj godini od sušice. Pokopana 29. 07. 1895. Sprovod vodio o. Cvjetko Matuz, duhovni pomoćnik.

 

GODINA 1897.

Zelić Stjepan, sin Marka i Ane r. Grgić. Umro 29. 11. 1897. u dobi od 9 mjeseci. Pokopan 30. 11. 1897. Ukopnici Marko Zelić i Niko Domazet.

 

GODINA 1898.

Zelić Lucija, kći Marka i Ane r. Grgić, r. 05. 05. 1895. Umrla 31. 12. 1897. od ospica. Pokopana 01. 01. 1898. Ukopnici Ivo Bajić i Marko Zelić.

Zelić Pero, sin Ive i Ruće r. Jukič, r. 22. 03. 1892. Umro 06. 01. 1898. od ospica. Pokopan 07. 01. 1898. Ukopnici Ivo i Marko Zelić.

 

GODINA 1901.

Zelić Jakov. Supruga mu Mara r. Bajić. Umro 02. 04. 1901. od vrućice u 40-oj godini. Pokopan 03. 04. 1901. Sprovod vodio Ambroz Mijić, svećenik.

 

GODINA 1902.

Zelić Jozo, sin Mate i Anđe r. Andrijanić. Umro 08. 05. 1902. od slabosti u dobi od 4 mjeseca. Pokopan 09. 05. 1902. Ukopnici Anto  i Marko Zelić.

Zelić Ruža, kći Jakova i Mare r. Bajić. Umrla 08. 10. 1902. od „prsa“ u dobi od 1 godine. Pokopana 09. 10. 1902. Ukopnici Ivan Bajić i Jakov Zelić.

 

GODINA 1904.

Zelić Jozo, sin Ilije i Kate r. Bajić. Umro 05. 05. 1904. od upale mozga u 22-oj godini. Pokopan 06. 05. 1904. Ukopnici Pero Andrić i Marko Andrić.

 

GODINA 1905.

Zelić Šima, kći Marka i Ane r. Grgić. Umrla 15. 03. 1905. od frasa u dobi od 2 godine. Pokopana 16. 03. 1905. Ukopnici Anto i Mato Zelić.

 

GODINA 1906.

Zelić Ruža, kći Marka i Ane r. Grgić. Umrla 07. 07. 1906. od slabosti u dobi od 4 mjeseca. Pokopana 08. 07. 1906. Ukopnici Filip Bajić i Bono Zelić.

 

GODINA 1907.

Zelić Blaž, sin Bone i Angje r. Kureljić. Umro 13. 02. 1907. od slabosti u dobi od 10 dana. Pokopan 14. 02. 1907. Ukopnici Marko i Ivan Zelić.

Zelić Manda, kći Mate i Angje r. Andrijanić. Umrla 26. 10. 1907. od krzamaka u dobi od 4 godine. Pokopana 27. 10. 1907. Ukopnici Marko i Bono Zelić.

Zelić Mato, sin Mate i Angje r. Andrijanić. Umro 25. 10. 1907. od krzamaka u dobi od jedne godine. Pokopan 26. 10. 1907. Ukopnici Marko Zelić i Filip Bajić.

 

GODINA 1908.

Zelić Manda r. Ivkić. Suprug joj Ilija Zelić. Umrla 19. 12. 1908. od sušice. Pokopana 20. 12. 1908. Sprovod vodio Franjo Jurić, upravitelj župe.

 

GODINA 1911.

Zelić Ruža, kći Bone i Angje r. Kureljić, r. 13. 04. 1911. Umrla 23. 04. 1911. od slabosti. Pokopana 24. 04. 1911. Ukopnici Anto i Marko Zelić.

 

GODINA 1913.

Zelić Luka, sin Ivana i Ruže r. Šiškić, r. 17. 10. 1905. Umro 03. 04. 1913. od groznice. Pokopan 04. 04. 1913. Ukopnici Marko Zelić i Anto Bajić.

 

GODINA 1916.

Zelić Ilija. Supruga mu Kata r. Mašić. Umro 28. 10. 1916. u 52-oj godini od vodene bolesti. Pokopan 29. 10. 1916. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1917.

Zelić Ruža r. Jukić. Suprug joj Ivan Zelić. Umrla 06. 12. 1917. U 40-oj godini od srdobolje. Pokopana 07. 12. 1917. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1920.

Zelić Ruža r. Adžamić. Suprug joj Stipo Zelić. Umrla 24. 08. 1920. u 70-oj godini od zaduha. Pokopana 25. 08. 1920. Sprovod vodio Nikola Mlakić, kapelan.

 

GODINA 1922.

Zelić Manda, kći Mate i Angje r. Andrijanić. Umro 12. 04. 1922. u 13-oj godini od vrućice. Pokopan 13. 04. 1922. Ukopnici Bono i Anto Bajić.

 

GODINA 1924.

Zelić Ivo, sin Stjepana i Ruže r. Adžamić, r. 15. 02. 1884. Umro 11. 04. 1924. od vodene bolesti. Pokopan 12. 04. 1924. Sprovod vodio Franjo Jurić, dekan i župnik.

 

GODINA 1925.

Zelić Anto. Supruga mu Ana r. Lukač. Rođen 15. 06. 1880. Umro 13. 08. 1925. od srdobolje. Pokopan 14. 08. 1925. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Zelić Bono, sin Bone i Angje r. Kureljić, r. 14.02. 1925. Umro 24. 02. 1925. od slabosti. Pokopan 25. 02. 1925. Ukopnici Bono i Anto Zelić.

 

GODINA 1926.

Zelić Ana, kći Nike i Marije r. Šinko, r. 04. 04. 1924. Umrla 17. 10. 1926. od ospica. Pokopana 18. 10. 1926. Ukopnici Marko Zelić i Pero Domazet.

Zelić Anto, sin Bone i Angje r. Kureljić, r. 16. 01. 1926. Umro 26. 02.1926. od vrućice. Pokopan 27. 02. 1926. Ukopnici Mato Zelić i Niko Zelić.

 

GODINA 1927.

Zelić Angja r. Andrić. Suprug joj Mato Zelić. Rođena 02. 04. 1877. Umrla 29. 09. 1927. od oteklina u vratu. Pokopana 30. 09. 1927. Ukopnci Mato Bajić i Marko Zelić.

 

GODINA 1929.

Zelić Anto. Supruga mu Lucija r. Čupić. Rođen 24. 04. 1882. Umro 03. 05. 1929. od kostobolje. Pokopan 04. 05. 1929. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1930.

Zelić Ana, kći Joze i Janje r. Božić, r. 06. 11. 1930. Umrla 25. 11. 1930. od slabosti. Pokopana 26. 11. 1930. Ukopnici Anto Zelić i Niko Zelić.

 

GODINA 1931.

Zelić Mato, sin Nike i Marije r. Šinko, r. 16. 11. 1930. Umro 18. 09. 1931. od slabosti. Pokopan 19. 09. 1931. Ukopnici Marko Ivušić i Marijan Zelić.

 

GODINA 1932.

Zelić Pero, sin Nike i Marije r. Šinko, r. 28. 07. 1932. Umro 06. 08. 1932. od slabosti. Pokopan 07. 08. 1932. Ukopnici Marko i Bono Zelić.

 

GODINA 1933.

Zelić Ivan. Supruga mu Ruža r. Lukač. Rođen 05. 05. 1886. Umro 13. 01. 1933. od zaduha. Pokopan 14. 01. 1933. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

Zelić Šimo, sin Marijana i Ane r. Mikulić, r. 06. 02. 1932. Umro 07. 01. 1933. od slabosti. Pokopan 08. 01. 1933. Ukopnici Bono i Marko Zelić.

 

GODINA 1934.

Zelić Niko, sin Marijana i Ane r. Mikulić, r. 17. 02.1934. Umro 16. 06. 1934. od vrućice. Pokopan 17. 06. 1934. Ukopnici Bono Zelić i Marko Zelić.

 

GODINA 1937.

Zelić Mato. Supruga mu Ivka r. Burušić. Rođen 26. 07. 1875. Umro 30. 11. 1937. od zaduha. Pokopan 01. 12. 1937. Ukopnici Anto Bajić i Jozo Bajić.

 

GODINA 1942.

Zelić Anđa, kći Marka i Mande r. Pušeljić, r. 03. 04. 1941. Umrla 17. 10. 1942. od vrućice. Pokopana 18. 10. 1942. Ukopnici Marijan i Pero Zelić.

Zelić Marko, sin Marijana i Mare r. Lukač, r. 02. 08. 1941. Umro 20. 03. 1942. od slabosti. Pokopan 21. 03. 1942. Ukopnici Maqrko i Anto Bajić.

Zelić Stjepan, domaobran, razvodnik. Supruga mu Stana r. Antunović. Rođen 09. 05. 1910. Poginuo u borbi s partizanima na Milojević brdu 07. 09. 1942. U selu Botajica.

 

GODINA 1944.

Zelić Marko, sin Stipe i Ruže r. Ćorić, r. 14. 03. 1873. Umro 05. 05. 1944. od vrućice. Pokopan 05. 05. 1944. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1945.

Zelić Ana r. Grgić, kći Peje i Ruže r. Križić. Suprug joj Marko Zelić. Umrla 12. 04. 1945. od tifusa u 63-oj godini. Pokopana 13. 04. 1945. Ukopnici Mato bajić i Matijan Zelić.

Zelić Jozo, sin Bone i Anđe r. Kureljić. Supruga mu Janja r. Božić. Umro 20. 05. 1945. od tifusa u 40-oj godini. Pokopan u balegovačkom groblju 21. 05. 1945. Ukopnici Marko Zelić i Pero Jagustin.

Zelić Pero, sin Pere i Ane r. Bajić. Umro 27. 05. 1945. u dobi od 2 godine od tifusa. Pokopan 28. 05. 1945. Ukopnici Mato Bajić i Anto Bajić.

 

GODINA 1946.

Zelić Angja, r. Kureljić, kći Marka i Ruže r. Marić, umrla 06. 02. 1946. u dobi od 58 godina od slabosti. Pokopana 07. 02. 1946. Ukopnici Ivan Stanušić I Niko Zelić.

 

GODINA 1947.

Zelić Franjka, kći Pere i Kate r. Šinko, r. 03. 09. 1946. Umrla 02. 06. 1947. od kašlja. Pokopana 03. 06. 1947. Ukopnici Marijan Zelić i Ivica Grgić.

 

GODINA 1950.

Zelić Bono. Supruga mu Anđa r. Kurelić. Umro 27. 05. 1950. od staračke slabosti u 75-oj godini. Pokopan 28. 05. 1950. Sprovod vodio JosipVidaković, upravitelj župe.

Zelić Ilija, sin Ive i Mare r. Antunović. Supruga mu Serafina r. Mihalj. Umro 07. 08. 1950. od žutice u 63-oj godini. Pokjopan 08. 08. 1950. Ukopnici Božo Rokić i Mato Mijatović.

 

GODINA 1953.

Zelić Anica r. Lukač. Suprug joj Anto Zelić. Rođena 1888. Umrla 18. 01. 1953. od slabosti. Pokopana 19. 01. 1953. Sprovod vodio dr. Rudolf Roemer, župnik.

Zelić Nada, kći Pere i Kate r. Šinko. Umrla od slabosti 24. 01. 1953. u dobi od 9 mjeseci. Pokopana 25. 01. 1953. Ukopnici Perković Jozo i Ilija Perković.

 

GODINA 1957.

Zelić Jozo, sin Pere i Kate r. Šinko, r. 10. 06. 1956. Umro 21. 08. 1957. od proljeva. Pokopan 22. 08. 1957. Ukopnici Anto Grgić i Marijan Zelić.

 

GODINA 1971.

Zelić Mara. Muž joj Niko Zelić. Rođena 1904. Umrla 07. 05. 1971. od bolesti srca. Pokopana 08. 05. 1971. Sprovod vodio Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME ZRAKIĆ

 

GODINA 1888.

Zrakić Pero, sin Marka i Ane r. Stanić, rođen 12. 02. 1888. Umro 19. 05. 1888. od tifusa. Pokopan 20. 02. 1888. Ukopnici Pero Marić i Roko Rokić.

 

GODINA 1890.

Zrakić Ruža, kći Marka i Ane r. Stanić. Umrla 10. 11. 1890. u dobi od 13 dana od bolesti kašlja rikavca. Pokopana 11. 11. 1890. Ukopnici Marko Zrakić i Mato Stanić.

 

GODINA 1894.

Zrakić Angja, kći Marka i Anne r. Stanić, umrla 09. 10. 1894. u dobi od 2 godine i 10 mjeseci od nepoznate bolesti. Pokopana 10. 10. 1894. Ukopnici Mato Stanić i Marko Zrakijić.

 

GODINA 1896.

Zrakić Ana, kći Marka i Ane r. Stanić, r. 24. 08. 1886. Umrla 17. 11. 1896. od nepoznate bolesti. Pokopana 18. 10. 1896. Ukopnici Mato Stanić i Tomo Stanić.

 

GODINA 1899.

Zrakić Mijo, sin Marka i Ane r. Stanić. Umro 15. 02. 1899. od slabosti u dobi od 10 mjeseci. Pokopan 16. 02. 1899. Ukopnici Tomo Stanić i Mato Stanić.

 

GODINA 1902.

Zrakić Martin, sin Marka i Ane r. Stanič. Umro 10. 02. 1902. od kašlja. Pokopan 11. 02. 1902. Ukopnici Tomo i Mato Stanić.

 

GODINA 1920.

Zrakić Marko. Supruga mu Ana r. Stanić. Umro 30. 03. 1920. u 60-oj godini od vrućice. Pokopan 31. 03. 1920. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1921.

Zrakić Marko, sin Marka i Kaje r. Stanušić, r. 31. 01. 1921. Umro 25. 03. 1921. od vrućive. Pokopan 26. 03. 1921. Ukopnici Marijan Ikač i Ivan Stanić.

 

GODINA 1923.

Zrakić Ana r. Stanić. Suprug joj Marko Zrakić. Rođena 21. 02. 1965. Umrla 15. 01.1923. od vrućice. Pokopana 16. 01. 1923. Ukopnici Pero Perić i Marijan Ikač.

Zrakić Mato. Supruga mu Ruža r. Stanić. Rođen 25. 08. 1882. Umro 13. 04. 1923. od vatre. Pokopan 14. 03. 1923. Sprovod vodio Franjo Mikić, kapelan.

 

GODINA 1925.

Zrakić Marko, sin Marka i Kate r. Stanušić, r. 05. 04. 1925. Umro 11.04. 1925. od slabosti. Pokopan 12. 04. 1925. Ukopnici Ivo i Petar Perić.

 

GODINA 1934.

Zrakić Mato. Supruga mu Lucija r. Perković. Rođen 27. 12. 1874. Umro 10. 04. 1934. od groznice. Pokopan 11. 04. 1934. Ukopnici Tvrtko Juroš i Anto Stanić.

 

GODINA 1945.

Zrakić Ivo, sin Marka i Kaje r. Stanušić. Podlegao ranama u 15-oj godini zadobivenim od bacača 15. 05. 1945. Pokopan na balegovačkom groblju 16. 05. 1945.

Zrakić Kaja r. Stanušić, kći Marka i Šime r. Šuver. Suprug joj Marko Zrakić. Umrla 16. 02. 1944. od tifusa u 46-oj godini. Pokopana 17. 02. 1945. Sprovod vodio Franjo Jurić, župnik.

 

GODINA 1950.

Zrakić Nenad, sin Anice Zrakića koja je kći Marka Zrakića. Rođen 14. 03. 1950. Umro 17. 05. 1950. Slab od rođenja. Pokopan 18. 05. 1950. Ukopnici Anto Stanić i Marko Zrakić.

 

GODINA 1954.

Zrakić Marko. Roditelji ??? supruga ??? Umro u 62-oj godini od starosti 17. 01. 1954. Pokopan 17. 01. 1954. Sorovod vodio dr. Rudolf Roemer, župnik.