Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME GRGIĆ, IKAČ(EVIĆ), ILIĆ, IVUŠIĆ

22. lipnja 2014.
Pripremio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME GAVRIĆ

Gavrić Ilija, sin Ilije i Ane r. Mostarac iz Živkova Polja, star 24 godine, oženio ANU BLAŽEVIĆ, kći Ane, koja je kći Ilije i Jele r. Jelinić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 25. 11. 1908. Kumovi Anto Marijanović i Ivo Mijić. Vjenčatelj Alfons Barišić, duhovnik na polju sv. Filomene.

PREZIME GRGIĆ

GRGIĆ IVO, sin Peje i Ruže r. Marić iz Gareva, star 25 godina, oženio Katu Križić, kći Marka i Ivke r. Bajić iz Kladara Gornjih, stara 20 godina. Vjenčani 27. 11. 1907. Kumovi Pejo Marić i Ivo Križić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

GRGIĆ PEJO, sin Peje i Ruže r. Babić iz Gareva, star 24 godine, oženio ANU KURELIĆ – TOKIĆ, kći Marka Kurelić – Tokića i Ruže r. Marić iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 25. 11. 1908. Kumovi Stjepan Lukač i Jozo Križić. Vjenčatelj Alfons Barišić, duhovnik na polju sv. Filomene.

GRGIĆ IVAN, sin Peje i Ruže r. Marić iz Gareva, udovac, star 31 godinu, oženio Mandu Tomić, kći Nike i Ruže r. Juroš iz Kladara Doljnjih, stara 30 godina. Vjenčani 26. 11. 1913. Kumovi Marko Križić i Ilija Zelić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

GRGIĆ MIJO, sin Ivana i Jelene r. Pehar, star 23 godine iz Gareva, oženio KATU KOVAČ, kći Nikole i Luce r. Šuver, staru 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 05. 07. 1942. Kumovi Martin Šubarić i Ivo Križić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

GRGIĆ IVO, sin Ivana i Kate r. Križić, r. 11. 07. 1911. iz Garevca, oženio KATU TOKIĆ, udova Stažić, kći Mate Tokića i Anđe r. Lukač, r. 03. 01. 1923. iz Garevca. Vjenčani 15. 09. 1946. Kumovi Pavo i Marko Pejić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

GRGIĆ ILIJA, sin Ivana i Kaje r. Tokić, r. 31. 12. 1947. iz Garevca, oženio Zelić Maru, kći Marka i Danice r. Matijević, r. 03. 06. 1952. iz Oteže. Vjenčani 31. 12. 1971. Kumovi Stanušić Marko i Jagustin Ilija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

GRGIĆ JOSIP, sin Ivice i Kaje r. Tokić, r. 19. 06. 1953. iz Garevca, oženio Nogić Mandu, kći Ive i Anice Marjanović, r. 20. 10. 1956. iz Živkova Polja. Vjenčani 27. 12. 1974. Kumovi Šokčević Pero i Šerić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

GRGIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Ćutuk – Petrović Šimo, sin Marka i Lucije r. Djedović, star 25 godina, iz Živkova Polja, oženio LUCIJU GRGIĆ, kći Pere i Ane r. Kureljić, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1931. Kumovi Filip Šiškić i Niko Ćutuk. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Čalić Anto, sin Ante i Ivke r. Stažić, udovac, iz Čardaka, oženio GRGIĆ IVKU r. Cvitkušić, kći Ivana i Mare r. Stažić, iz Garevca. Vjenčani 26. 11. 1951. Kumovi Stažić Anto i Čalić Šimo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

PREZIME HORVAT

HORVAT  JOSIP, sin Josipa i Roze r. Mehes, star 22 godine iz Gareva, oženio ANU MOLNAR, kći Stjepana i Ane r. Mayer, staru 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 02. 02. 1924. Kumovi Ivan Verdog i Stjepan Višurek. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

PREZIME IKAČ

IKAČ PERO, sin Ive i Kaje r. Antunović iz Gareva, star 22 godine, oženio MANDU CVITKUŠIĆ, kći Andrije i Ivke r. Bajić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 03. 11. 1920. Kumovi Jakov Juroš i Mato Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

IKAČ MARIJAN, sin Marijana i Lucije r. Stanušić, star 23 godine, iz Gareva, oženio Anđu Knežević, kći Jakova i Kate r. Šiškić, stara 21 godinu, iz Čardaka. Vjenčani 27. 11. 1940. Kumovi Marko Cvitkušić i Mato Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

IKAČ FRANJO, sin Ive i Eve r. Curić, iz Garevca, oženio GAGULIĆ KAJU, kći Jure i Ruže r. Radoš, iz Garevca. Vjenčani 15. 09. 1954. Kumovi Perković Marko i Kelava Marko. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

IKAČ ILIJA, sin Ivana i Eve r. Perković, r. 13. 08. 1935. iz Garevca, oženio Bekavac Mariju, kći Marka i Mare r. Petrović, r. 06. 07. 1934. iz Živkova Polja. Vjenčani 02. 11. 1955. Kumovi Stanić Šimo i Perković Pero. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

IKAČ PERO, sin Pere i Mande r. Cvitkušić, r. 26. 04. 1933. iz Garevca, oženio Luju Pipunić, kći Nike i Ruže r. Kesedžić, r. 28. 09. 1934. iz Donjih Kladara. Vjenčani 04. 03. 1957. Kumovi Mato Pavić i Josip Pavić. Vjenčatelj Ambrozije Benković, župnik.

IKAČ MARKO, sin ??? r. 31. 08. 1940. iz Garevca, oženio MANDU PERKOVIĆ, kći Ilije i Ruže r. Bura r. 20. 04. 1943. iz Garevca. Vjenčani 01. 01. 1960. Kumovi Gagulić Mato i Ikač Franjo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

IKAČ ANDRIJA, sin Pere i Mande r. Cvitkušić, r. 18. 08. 1940. iz Garevca, oženio Studenović Katu, kći Stipe i Luje r. Tadić, r. 12. 11. 1948. iz Ade – Odžak. Vjenčani 21. 02. 1966. Kumovi Jurilj Andrija i Ikač Ilija. Vjenčatelj Mijo Nikolić, kapelan.

IKAČEVE UDATE IZVAN GAREVCA

Juroš Jakov, sin Marijana i Ruže r. Pejić iz Oteže, udovac, star 32 godine, oženio ANĐU IKAČ, kći Ive i Kaje r. Antunović iz Gareva, stara 26 godina. Vjenčani 12. 11. 1919. Kumovi Ilija Burić i Marko Paradžik. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

Markotić Grgo, udovac, sin Jakoba i Ruže r. Grgić, iz Kornice, star 36 godina, oženio ANGJU IKAČ, udovu Juroš, kći Ive Ikača i Kate r. Jokić iz Gareva, stara 29 godina. Vjenčani 14. 11. 1923. Kumovi Jakob Jelenić i Marko Paradžik. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Pavić Mato, sin Ante i Anđe r. Andrić, rođen 29. 04. 1918. iz Donjih Kladara, oženio IKAČ MATIJU, kći Pere i Mande r. Cvitkušić, rođena 08. 02. 1924. iz Garevca. Vjenčani 10. 11. 1943. Kumovi Šušak Ivo i Pavić Marko. Vjenčatelj Rikard Weiss, kapelan.

Kelava Marko, sin Jerka i Marije r. Lubina, r. 1923., iz Pećnika, oženio IKAČ KATU, kći Marijana i Lucije r. Stanušić iz Garevca, r. 20. 05. 1924. Vjenčani 03. 01. 1949. Kumovi Ivić Nikola i Šantor Mato. Vjenčatelj Milidrag Bujas, župnik.

Markotić Ivo, sin Mate i Mare r. Paradžik, r. 21. 05. 1929. iz Kornice, oženio IKAČ ŠIMU, kći Marijana i Luce r. Stanušić, r. 02. 06. 1927. iz Garevca. Vjenčani 21. 10. 1953. Kumovi Lukić Jozo i Anto Ćutuk. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

Spajić Ivo, sin Mate i Ane r. Mazalović, r. 03. 02. 1938. Iz Čardaka, oženio IKAČ ANTONIJU, kći Marijana i Ane r. Knežević, r. 09. 02. 1945. Iz Garevca. Vjenčani 02. 01. 1963. Kumovi Marić Luka i Tadija Mutavdžić. Vjenčatelj Mato Ivkić, kapelan.

PREZIME IKAČEVIĆ

IKAČEVIĆ IVO, sin Marijana i Andje r. Karlović iz Gareva, star 21 godinu, oženio KAJU ANTUNOVIĆ, kći Mate i Mande r. Marić iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 24. 11. 1886. Kumovi Šimo Marić i Ilia Karlović. Vjenčatelj Marko Orkić, duhovni pomoćnik.

PREZIME IKIĆ

IKIĆ (ili Ikač) JOZO, sin Joze i Ruže r. Dubravac, r. 07. 02. 1933. iz Garevca, oženio PERKOVIĆ MARU, kći Marka i Anđe r. Gagulić, r. 23. 10. 1934. iz Garevca. Vjenčani 29. 12. 1957. Kumovi Patljak Šimo i Jakov Radat. Vjenčazelj Mijo Thon, župnik.

PREZIME ILIĆ - ILIJIĆ

ILIĆ MARKO, sin Ante i Mande r. Markotić iz Gareva, r. 08. 12. 1887. oženio Jelu Radat, kći Peje i Luce r. Ravnjak iz Modriče, stara 17 godina. Vjenčani 10. 01. 1906. Kumovi Nikola Markotić i Pero Paradžik. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ILIJIĆ ANTO, sin Marka i Jele r. Radat, star 25 godina, iz Gareva, oženio Maru Antunović, kći Mate i Ruže r. Mamuzić, stara 20 godina, iz Kornice. Vjenčani 29. 11. 1939. Kumovi Pero Radat i Savo Nedić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ILIĆ MATO, sin Ante i Marice r, Antunović, r. 10.08.1949. iz Garevca, oženio Lubina Jelenu, kći Andrije i Marije r. Kljaić, r. 01.01. 1952. iz Dalja. Vjenčani 04.10.1970. Kumovi Stanušić Mato i Popić Anka. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

ILIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Čolić Jozo, sin Ive i Marije r. Šišić, star 21 godinu iz Pećnika, oženio STANU ILIJIĆ, kći Marka i Jele r. Radat, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 22. 11. 1939. Kumovi Matija Dučić i Anto Maričić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Jelečević Luka, sin Augustina i Ane r. Mijić, r. 20. 08. 1931. iz Živkova Polja, oženio ILIĆ JANJU, kći Ante i Marije r. Antunović, r. 22. 04. 1941. iz Garevca. Vjenčani 05. 10. 1958. Kumovi Jurilj Marko i Jurilj Ruža. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

PREZIME ITRIĆ

Itrić Marijan, sin Mate i Janje r. Klarić, udovac, star 31 godinu, iz Tramošnice, oženio MANDU JURIĆ, udovu Pepić, kći Marka Jurića i Ane r. Dujmović, stara 32 godine, iz Gareva. Vjenčani 27 11. 1933. Kumovi Fabijan Matanović i Ivo Jurilj. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ITRIĆ MATO, sin Marijana i Ruže r. Tomšić, r. 19. 10. 1926. iz Garevca, oženio MANDU CVITKUŠIĆ, kći Mate i Mare r. Marić, r. 31. 12. 1926. iz Garevca. Vjenčani 30. 10. 1946. Kumovi Tadija Marić i Marko Jurilj. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

PREZIME IVUŠIĆ

IVUŠIĆ IVAN, sin Mate i Ruže r. Mamuzić iz Gareva, star 23 godine, oženio JELU PIPUNIĆ, kći Marka i Ruže r. Stanušić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 21. 11. 1894. Kumovi Mihovil Jelečevič i Ilija Zelić. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

IVUŠIĆ MARIJAN, sin Marijana i Mare r. Zelić iz Gareva, star 24 godine, oženio Jukić Ružu, kći Joze i Mare r. Gjipić iz Živkova Polja, stara 19 godina. Vjenčani 22. 11. 1905. Kumovi Ilija Zelić i Luka Bičvić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

IVUŠIĆ PERO, sin Marijana i Mare r. Zelić iz Gareva, star 25 godina, oženio MARU MARIĆ, kći Luke i Luce r. Tomić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 25. 11. 1908. Kumovi Ivo Perković o Bono Bajić. Vjenčatelj Alfons Barišić, duhovnik na polju sv. Filomene.

IVUŠIĆ MARKO, sin Marijana i Ruže r. Jukić, r. 04. 04. 1908. iz Gareva, oženio LUCIJU TOKIĆ, kći Jakoba i Ruže r. Perković, staru 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 25. 11. 1925. Kumovi Marko Popić i Niko Zelić. Vjenčatelj Jakob Kotnik, svećenik biskupije mariborske.

IVUŠIĆ MARKO, sin Marijana i Ruže r. Jukić, udovac, star 21 godinu, iz Gareva, oženio ANGJU STANIĆ, kći Marijana i Kate r. Lukić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 20. 11. 1929. Kumovi Marko Jukić i Niko Zelić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

IVUŠIĆ NIKO, sin Marka i Anđe r. Stanić, r. 21. 02. 1932. iz Garevca, oženio PETEZ MARU, kći Ilinke Petez, r. 22. 04. 1935. iz Garevca. Vjenčani 23. 11. 1955. Kumovi Tokić Ambroža i Bajić Blaž. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

IVUŠIĆ MARKO, sin Marka i Anđe r. Stanić, r. 19. 01. 1935. iz Garevca, oženio RAVNJAK MARU, kći Filipa i Ane r. Čović, r. 29. 01. 1940. iz Garevca. Vjenčani 09. 04. 1960. Kumovi Ivušić Mato i Topić Ruža. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

IVUŠIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Baković Mijo, sin Lovre i Ruže r. Relotić iz Kornice, star 32 godine, oženio ANU IVUŠIĆ, kći Mate i Ruže r. Mamuzić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 09. 11. 1887. Kumovi Marko Senjak i Ivo Baković. Vjenčatelj Ambroža Mijić, duhovni pomoćnik.

Gjogaš Mato, sin Marka i Kate r. Šušak, star 26 godina iz Ledenica, oženio IVUŠIĆ ANU, udovu GAGULIĆ, kći Ive Ivušića i Jele r. Pavić, staru 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 28. 01. 1925. Kumovi Marko Jurić i Anto Jurić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Ćutuk Abraham, sin Ive i Mare r. Radoš, r. 14. 05. 1932. iz Živkova Polja, oženio IVUŠIĆ MARIJU, kći Marka i Anđe r. Stanić, r. 15. 10. 1933. iz Garevca. Vjenčani 27. 12. 1955. Kumovi Nogić Ivo i Ćutuk Filip. Vjenčatelj Viktor Baier, kapelan.