Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME JAGUSTIN, JELEČ, JOVIĆ

30. lipnja 2014.
Priredio: Anto BURIĆ, svećenik

PREZIME JAGUSTIN

JAGUSTIN FRANJO, sin Pere i Mande r. Glavašević iz Gareva, star 24 godine, oženio Anu Martinović, kći Stjepana i Mande r. Jović iz Kladara Doljnjih, stara 20 godina. Vjenčani 18. 11. 1903. Kumovi Jozo Perković i Marko Perak. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik gradačački.

JAGUSTINOVIĆ IVO, sin Ilije i Anne r. Stanušić iz Gareva, star 22 godine, oženio MARIJU TOKIĆ, kći Ivana i Ane r. Šubarić iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 28. 11. 1917. Kumovi Jerko Stanušić i Marko Šoljić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

JAGUSTIN MIJAT, sin Mijata i Ruže r. Marić iz Gareva, star ??? oženio MANDU LUKAČ, kći Pere i Anice r. Stanić iz Gareva, stara ??? Vjenčani 05. 02. 1919. Kumovi Marko Lušić i Pero Mijić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

JAGUSTIN STJEPAN, sin Ilije i Ane r. Stanušić iz Gareva, star 18 godina, oženio Maru Šuver, kći Pere i Ivke r. Perković iz Kladara Doljnjih, stara 19 godina. Vjenčani 19. 11. 1919. Kumovi Jozo Stanušić i Mato Tokić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

JAGUSTIN PETAR, sin Mijata i Ruže r. Marić iz Gareva, star 19 godina, oženio Anicu Perković – Gujkušić iz Čardaka, stara 18 godina. Vjenčani 24. 11. 1920. Kumovi Marko Lušo i Ivo Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN PETAR, sin Ivana i Kate r. Šošić iz Gareva, star 26 godina, oženio Katu Lukić, kći Petra i Andje r. Tomić iz Donjih Kladara, stara 21 godinu. Vjenčani 29. 11. 1922. Kumovi Mijo Jagustin i Pero Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN MATO, sin Mate i Ane r. Šuver iz Gareva, star 26 godina, oženio JELU CVITKUŠIĆ, kći Ilije i Ane r. Martinovič iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 13. 02. 1923. Kumovi Frano Jagustin i Ilija Pavić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN IVO, sin Ivana i Kate r. Šošić iz Gareva, star 24 godine, oženio ANU MARIĆ, kći Tadije i Ane r. Lukić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 28. 11. 1923. Kumovi Frano Jagustin i Anto Popić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN AUGUSTIN, sin Ilije i Ane r. Stanušić, star 22 godine, iz Gareva, oženio ANU PERKOVIĆ, kći Marka i Ruže r. Šuver, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 09. 11. 1927. Kumovi Anto Zovkić i Pero Tokić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN IVAN, sin Mijata i Ruže r. Marić, star 23 godine, iz Gareva, oženio MANDU ŠERIĆ, kći Mate i Lucije r. Lukač, staru 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 09. 11. 1927. Kumovi Pero Jagustin i Ilija Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN PERO, sin Frane i Ane r. Martinović, star 20 godina, iz Gareva, oženio MANDU PAVIĆ, kći Frane i Ane r. Babić, stara 16 godina, iz Gareva. Vjenčani 26. 11. 1930. Kumovi Andrija Martinović i Niko Martinović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN STJEPAN, sin Frane i Ane r. Martinović, star 23 godine iz Gareva, oženio ANĐU CVITKUŠIĆ, kći Nike i Kate r. Tokić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 26. 11. 1930. Kumovi Ivo Lukić i Mato Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN JOSIP, sin Mate i Ane r. Šuver, star 23 godine, iz Gareva, oženio MANDU CVITKUŠIĆ, kći Marka i Kaje r. Andrić, stara 23 godine, iz Gareva. Vjenčani 18. 11. 1931. Kumovi Mato Perković i Frano Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN PAVO, sin Ilije i Ane r. Stanušić, star 25 godina, iz Gareva, oženio MARIJU BAJIĆ, kći Pere i Ane r. Cvitkušić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 04. 11. 1931. Kumovi Stjepan Baumgartner i Anto Zovkić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN JOZO, sin Ilije i Ane r. Stanušić, star 26 godina, iz Gareva, oženio DANICU MARIĆ, kći Marka i Mande r. Perak, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 06. 11. 1936. Kumovi Pero i Ilija Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN FRANO, sin Mate i Ruže r. Ivakić, star 23 godine, iz Gareva, oženio MANDU KOVAČ, kći Marka i Ruže r. Andrić, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 13. 10. 1940. Kumovi Mijo Jagustin i Alojzije Cvitkušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN ILIJA, sin Mijata i Mande r. Lukač, rođen 26. 06. 1922. iz Gareva, oženio JANJU CVITKUŠIĆ, kći Nikole i Kate r. Tokić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 26. 12. 1940. Kumovi Ivo Jagustin i Ilija Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN PERO, sin Mijata i Ruže r. Marić, udovac, star 40 godina, iz Gareva, oženio IVKU BAJIĆ, udovicu Cvitkušić, kći Ante Bajića i Andje r. Jelić, stara 25 godina, iz Gareva. Vjenčani 19. 01. 1941. Kumovi Pero Jagustin i Ilija Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN JERKO, sin Ive i Mare r. Tokić, star 21 godinu, iz Gareva, oženio SEARFINU ANDRIĆ, kći Pere i Mare r. Tokić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 25. 11. 1942. Kumovi Niko Šerić i Pavo Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN MARKO, sin Augustina i Ane r. Perković, r. 21. 03. 1930. iz Garevca, oženio MARU CVITKUŠIĆ, kći Joze i Anđe r. Križić, r. 25. 03. 1928. iz Garevca. Vjenčani 12. 11. 1947. Kumovi Niko Gašić i Marijan Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JAGUSTIN NIKO, sin Ive i Mare r. Tokić, r. 01. 06. 1926. iz Garevca, oženio MARU CVITKUŠIĆ, kći Loze i Ruže r. Perković, r. 1930. iz Garevca. Vjenčani 19. 02. 1950. Kumovi Šoljić Marijan i Perković Ivo. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

JAGUSTIN MARKO, sin Mije i Mande r. Lukač, iz Garevca, oženio STANUŠIĆ RUŽU, kći Joze i Mande r. Andrić iz Garevca. Vjenčani 28. 11. 1951. Kumovi Jagustin Stjepan i Jagustin Ivo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

JAGUSTIN IVO, sin Pere i Kaje r. Lukić, r. 12. 09. 1929. iz Garevca, oženio JANJU BURIĆ, kći Pere i Ane r. Gagulić, r. 04. 08. 1931. iz Garevca. Vjenčani 26. 11. 1952. Kumovi Lukić Pero i Tokić Niko. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

JAGUSTIN JOZO, udovac, sin Ilije i Ane r. Stanušić, r. 14. 04. 1910. iz Garevca, oženio Juroš Anđu, udovicu, kći Pere i Ilinke r. Domazet, r. 27. 04. 1923. iz Dobrinje. Vjenčani 28. 10. 1954. Kumovi Jagustin Stjepan i Jagustin Niko. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

JAGUSTIN NIKO, sin Pere i Anice r. Perković, r. 26. 03. 1930. iz Garevca, oženio Matijević Ivku, kći Petra i Stane r. Majić, r. 11. 02. 1933. iz Pećnika. Vjenčani 24. 02. 1954. Kumovi Jagustin Pero i Jagustin Anto. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

JAGUSTIN MARKO, sin Pere i Kate r. Lukić, r. 28. 04. 1932. iz Garevca, oženio ANĐU RADOŠ, kći Marka i Ruže r. Tokić, r. 23. 05. 1933. iz Garevca. Vjenčani 06. 11. 1955. Kumovi Pero Andrić i Frano Jagustin. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

JAGUSTIN ANTO, sin Pere i Ane r. Perković, r. 07. 11. 1927. iz Garevca, oženio TOKIĆ ŠIMU, kći Marka i Anđe r. Cvitkušić, r. ?? ?? 1928. iz Garevca. Vjenčani 01. 02. 1960. Kumovi Jagustin Marko i Tokić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN AUGUSTIN, sin Pere i Kaje r. Lukić, r. 03. 02. 1935. iz Garevca, oženio ROKIĆ RUŽU, kći Pere i Marte r. Božić, r. 05. 09. 1942. iz Garevca. Vjenčani 07. 11. 1960. Kumovi Jagustin Marko i Marić Jozo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN MATO, sin Ive i Mande r. Šerić, r. 19. 05. 1937. iz Garevca, oženio STANUŠIĆ MANDU, kći Joze i Mande r. Petričević, r. 03. 05. 1941. Iz Garevca. Vjenčani 14. 10. 1960. Kumovi Jagustin Mijat i Stanić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN MIJAT, sin Ive i Mande r. Šerić, r. 21. 08. 1932. iz Garevca, oženio KOVAČ ANĐU, kći Marka i Ruže r. Andrić, r. 28. 10. 1933. iz Garevca. Vjenčani 24. 10. 1960. Kumovi Jagustin Frano i Jagustin Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN NIKO, sin Stjepana i Anđe r. Cvitkušić, r. 20. 02. 1935. iz Garevca, oženio Bičvić Anu, kći Mate i Sofije r. Pavić, r. 12. 03. 1941. iz Donjih Kladara. Vjenčani 01. 10. 1960. Kumovi Jagustin Mato i Pavić Marija. Vjenčatelj Josip Lušić, svećenik.

JAGUSTIN NIKO, sin Ive i Mande r. Šerić, r. 16. 06. 1940. iz Garevca, oženio PAVIĆ MARU, kći Marka i Mande r. Blažević, r. 07. 11. 1941. iz Garevca. Vjenčani 16. 10. 1963. Kumovi Stanić Nikola i Marko Kovač. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN ILIJA, sin Ive i Mande r. Šerić, r. 27. 05. 1944. iz Garevca, oženio Ramljak Zdenku, kći Petra i Anđe r. Jović, r. 08. 05. 1946. iz Posušja. Vjenčani 27. 12. 1966. Kumovi Jagustin Pero i Jagustin Mato. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN PAVO, sin Pere i Ivke r. Bajić, r. 13. 02. 1947. iz Garevca, oženio DOMAZET IVKU, kći Ilije i Danice r. Radonjić, r. 13. 06. 1949. iz Garevca. Vjenčani 17. 09. 1966. Kumoovi Tokić Ivo i Marić Ivan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN PERO, sin Frane i ??? r. 15. 10. 1944. iz Garevca, oženio Martinović Anđu, kći Ive i ??? r. 04. 04. 1950. iz Donjih Kladara. Vjenčani 26. 09. 1967. Kumovi Tokić Niko i Jagustuin Marko. Vjenčatelj Nikola Pranjić, kapelan.

JAGUSTIN PERO, sin Pere i Ivke r. Bajić, r. 13. 02. 1947. iz Garevca, oženio MIKULIĆ MARU, kći Ante i Matije r. Dujaković, r. 18. 02. 1949. iz Garevca. Vjenčani 05. 02. 1967. Kumovi Radonjić Marko i Mikulić Jerko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN ILIJA, sin Augustina i Ane r. Perković, r. 29. 08. 1942. iz Garevca, oženio Josipović Anu kćer Ante i Ivke r. Šuver, r. 10. 08. 1949. iz Gornjih Kladara. Vjenčani 13. 12. 1969. Kumovi Križić Kata i Perković Sofija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

JAGUSTIN JERKO, sin Nike i Mare r. Cvitkušić r. 13. 01. 1951. iz Garevca, oženio Nožić Anicu, kći Stanka i Drage r. Pažin, r. 01. 10. 1950. iz Dračeva – Klepci. Vjenčani 03. 01. 1974. Kumovi Gagulić Jerko i Barišić Ivan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.


JAGUSTINOVIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Banović Ivo, sin Pere i Mare r. Popić iz Kladara Doljnjih, star 24 godine, oženio KATU JAGUSTIN, kći Mijata i Ruže r. Marić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 22. 11. 1911. Kumovi Šimo Perković i Šimo Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Lušo Marko, sin Ilije i Ivke r. Lukić iz Kornice, star 24 godine, oženio LUCU JAGUSTIN, kći Mijata i Ruže r. Marić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 29. 08. 1917. Kumovi Anto Lovrić i Mijo Majstorović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Perković Mato, sin Nikole i Ivke r. Marić, star 21 godinu, iz Čardaka, oženio LUCIJU JAGUSTIN, kći Mijata i Ane r. Šuver, staru 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 10. 03. 1924. Kumovi Šimo Knežević i Jozo Knežević. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Filipović Tadija, sin Ive i Ruže r. Kelentrić, star 23 godine, iz Čardaka, oženio RUŽU JAGUSTIN, kći Ivana i Kate r. Šošić, stara 24 godine, iz Gareva. Vjenčani 27. 10. 1926. Kumovi Ivo Perković i Petar Omazić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Mamuzić Mijo, sin Marijana i Jele r. Perković, star 27 godina, iz Kornice, oženio MANDU JAGUSTIN, kći Frane i Ane r. Martinović, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 23. 11. 1936. Kumovi Petar Barišić i Bartol Popić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Bilušić Petar, sin Bože i Mare r. Mijatović, r. 18. 03. 1938. iz Riječana, oženio JAGUSTIN ANĐU, kći Pere i Kaje r. Lukić, r. 13. 03. 1938. iz Garevca. Vjenčani 03. 11. 1958. Kumovi Radat Marijan i Pejić Jozan. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Marić Pero, sin Pere i Mare r. Lozić, r. 17. 03. 1924. iz Čardaka, oženio JAGUSTIN PAVKU, kći Stjepana i Mare r. Šuver, r. 02. 03. 1928. iz Garevca. Vjenčani 22. 10. 1947. Kumovi Mijat Majstorović i Ilija Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Domazet Mato, sin Ilije i Ane r. Šego, r. 03. 06. 1927. iz Dobrinje, oženio JAGUSTIN ŠIMU, kći Ivana i Anice r. Marić, r. 21. 05. 1930. iz Garevca. Vjenčani 11. 11. 1953. Kumovi Juroš Marijan i Juroš Mato. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

Lozić Anto, sin Ive i Kate r. Majstorović, r. 15. 04. 1937. iz Čardaka, oženio JAGUSTIN MANDU, kći Pere i Mande r. Pavić, r. ?? ?? 1940. iz Garevca. Vjenčani 21. 11. 1960. Kumovi Iljkić Marko i Lozić Vlado. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Mazalović Mato, sin Tadije i Ane r. Kovačević, r. 26. 07. 1936. iz Bjeljevine, oženio JAGUSTIN ANU, kći Ive i Ane r. Marić, r. 01. 05. 1933. iz Garevca. Vjenčani 19. 10. 1960. Kumovi Mazalović Ivica i Čačić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Pejić Anto, sin Pere i Kaje r. Josipović, r. 13. 10. 1937. iz Oteže, oženio JAGUSTIN ANĐU, kći Jerka i Sarajke r. Andrić, r. 14. 07. 1943. iz Garevca. Vjenčani 03. 01. 1962. Kumovi Cvitkušić Marijan i Stanić Ivica. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik i dekan.

Tolić Ivan, sin Ilije i Anice r. Dolibašić, r. 25. 08. 1937. iz Dobre Vode – Brusnica, oženio MARU JAGUSTIN, kći Pere i Anice r. Perković, r. 08. 10. 1932. iz Garevca. Vjenčani 27. 05. 1963. Kumovi Jagustin Mato i Babić Joko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Purković Tadija, sin Joze i Ane r. Brkić, r. 04. 04. 1938. iz Blaževaca – Sivša, oženio MANDU JAGUSTIN, kći Stjepena i Mare r. Šuver, r. 02. 05. 1933. iz Garevca. Vjenčani 13. 02. 1963. Kumovi Jagustin Niko i Jagustin Ilija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Kajinić Ivan, sin Ive i Anđe r. Bilkić, r. 19. 04. 1949. iz Slavonske Požege, oženio JAGUSTIN LJUBICU, kći Pave i Mare r. Bajić, r. 17. 03. 1941. iz Garevca. Vjenčani 13. 12. 1969. Kumovi Kratol Josip i Lušić Ilija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Božič Marko, sin Ante i Ane r. Bajić, r. 04. 06. 1950. iz Kužnjače, oženio JAGUSTIN ANU, kći Joze i Anđe r. Dubravac, r. 23. 02. 1955. iz Garevca. Vjenčani 05. 02. 1972. Kumovi Kovačević Jozo i Božić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Josić Anto, sin Bone i Mare r. Franjić, r. 26. 04. 1949. iz Mramora – Tuzla, oženio JAGUSTIN KATU, kći Joze i Mande r. Cvitkušić r. 27. 05. 1955. iz Garevca. Vjenčani 02. 06. 1974. Kumovi Cvitkušić Mato i Burić Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.


PREZIME JELEČ

JELEČ MIJAT, sin Ilije i Kate r. Pejić iz Gareva (Tišina), star 21 godinu, oženio MARU ANDRIĆ, kći Marijana i Mande r. Markotić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 25. 11. 1891. Kumovi Marko Stjepanović i Božo Stoić (Srbin).Vjenčatelj Ilija Damjanović, duhovni pomoćnik.

JELEČ MARIJAN, sin Mijata i Mare r. Andrić, r. 17. 07. 1896., iz Gareva, oženio Mandu Šubarić, kći Mate i Ane r. Matić, iz Oteže, stara 22 godine. Vjenčani 25. 11. 1914. Kumovi Pero Burić i Jerko Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

JELEČ MIJO, sin Marijana i Mande r. Šubarić iz Garevca, oženio MANDU CVITKUŠIĆ, kći Mate i Mare r. Marić iz Garevca. Vjenčani 27. 11. 1949. Kumovi Andrić Marko i Mato Marić. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

JELEČ MATO, sin Marijana i Mande r. Šubarić, r. 18. 09. 1925. iz Garevca, oženio CVITKUŠIĆ ANĐU, kći Mate i Mare r. Marić, r. 28. 03. 1933. Vjenčani 04. 02. 1953. Kumovi Perković Marko i Perić Ivan. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.


JELEČEVE UDATE IZVAN GAREVCA

Jurendić Marko, sin Ilije i Marije r. Kajunić, star 18 godina, oženio JANJU JELEČ, kći Marijana i Mande r. Šubarić, stara 18 godina, iz Gareva. Vjenčani 22. 11. 1933. Kumovi Anto Skopljak i Jakov Jurendić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Pejić Nikola sin Pave i Ivke r. Bartolović, r. 14. 04. 1946. iz Gornjeg Hasića, oženio JELEČ ANU, kći Mijata i Mande r. Cvitkušić, r. 19. 10. 1952. iz Garevca. Vjenčani 09. 08. 1970. Kumovi Nikić Martin i Sarić Anto. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.


PREZIME JELUŠIĆ

Jelušić Josip, sin Ivana i Eve r. Ešegović iz Pruda, udovac, star 30 godina, oženio ANDJU PETRIĆ, udovicu, kći Antuna i Ruže r. Kopijarević iz Gareva, stara 35 godina. Vjenčani 16. 11. 1892. Kumovi Marko Marić i Mato Ivušić. Vjenčatelj Grgo Došen, župnik.


PREZIME JOVIĆ

JOVIĆ JAKOV, sin Marka i Kate r. Bajić iz Gareva, r. 12. 04. 1895., oženio Mandu Barbarić, kći Ante i Anice r. Pušeljić iz Kladara Doljnjih, r. 95. 09. 1898. Vjenčani 24. 11. 1915. Kumovi Iljo Zelić i Bono Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

JOVIĆ JAKOV, sin Pere i Ane r. Tokić, r. 31. 05. 1940. iz Garevca, oženio Senjak Matiju, kći Pere i Ane r. Antunović, r. ??? iz Kornice. Vjenčani 22. 12. 1964. Kumovi Bajić Marko i Lučić Mada. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.


PREZIME JURAŠEVIĆ

JURAŠEVIĆ STEVO, sin Save i Gaje r. Perić, r. 28. 09. 1932, iz Garevca, oženio BURIĆ JELU, kći Ive i Kate r. Bajić, r. 08. 04. 1936. iz Garevca. Vjenčani 17. 02. 1958. Kumovi Pero Burić i Mara Burić. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.