Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME MARKOVIĆ, MAŠIĆ, MIKULIĆ, PAVIĆ, PERAK

29. srpnja 2014.
Priredio: ANTO BURIĆ, svećenik

PREZIME MARKOVIĆ

MARKOVIĆ NIKOLA, sin Mate i Ane r. Križić iz Gareva, star 25 godina, oženio Andju Vurbić, kći Marka i Ane r. Deljković iz Babešnice. Vjenčani 04. 11. 1903. Kumovi Ilija Andrić i Tadija Pavić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MARKOVIĆ ANDRIJA, sin Mate i Ane r. Križić iz Gareva, star 30 godina, oženio Mandu Mamuzić, kći Marka i Mare r. Mašić iz Živkova Polja, stara 19 godina. Vjenčani 12. 10. 1910. Kumovi Mato Tokić i Marko Bičvić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARKOVIĆ FILIP, sin Joze i Ane r. Perković iz Gareva, star 35 godina, oženio Kaju Spahić, kći Ivana i Ivke r. Knežević iz Čardaka, stara 20 godina. Vjenčani 23. 11. 1910. Kumovi Ivan Marković i Nikola Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARKOVIĆ ANTO, sin Joze i Anice r. Perković iz Gareva, star 21 godinu, oženio Maru Peranović, kći Marka i Ane r. Šuver iz Kladara Doljnjih, stara 22 godine. Vjenčani 20. 11. 1918. Kumovi Anto Skočibušić i Pero Križić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

MARKOVIĆ ANDRIJA, sin Mate i Ane r. Križić iz Gareva, udovac, star 40 godina, oženio Anu Skočibušić, udovu Perić iz Riječana, kći Andrije Skočibušića i Mande r. ??? Vjenčani 03. 08. 1921. Kumovi Blaž Blažević i Marko Marković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARKOVIĆ MATO, sin Ivana i Angje r. Andrić, star 26 godina, iz Gareva, oženio RUŽU GRGIĆ, kći Pere i Ane r. Kureljić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 13. 11. 1929. Kumovi Ilija Andrić i Jakob Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARKOVIĆ IVO, sin Ilije i Mare r. Bajić, r. 24. 06. 1935. iz Garevca, oženio ŠERIĆ LUCIJU, kći Marka i Lucije r. Šerić, r. 19. 12. 1930. iz Garevca. Vjenčani 14. 06. 1930. Kumovi Cvitkušić Pavo i Spajić Pero. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARKOVIĆ ILIJA, sin Ivana i Andje r. Andrić, star 27 godina, iz Gareva, oženio Maru Bajić, kći Ive i Ruže r. Knežević, stara 19 godina, iz Čardaka. Vjenčani 29. 11. 1933. Kumovi Marko Blažević i Ivo Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARKOVIĆ MATO, sin Nikole i Andje r. Vurbić, star 28 godina, iz Gareva, oženio KATU BURIĆ, kći Mijata i Mare r. Mašić, stara 23 godine, iz Gareva. Vjenčani 12. 02. 1935. Kumovi Pero Križić i Ilija Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARKOVIĆ IVO (?), sin Nikole i Andje r. Vurbić, star 28 godina, iz Gareva, oženio Jelu Spahić, kći Mate i Andje r. Šubarić, stara 26 godina, iz Čardaka. Vjenčani 19. 11. 1936. Kumovi Niko Šerić i Mato Marković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MARKOVIĆ MARKO, sin Mate i Ruže r. Grgić, r. 25. 04. 1935. iz Garecva, oženio STANUŠIĆ LUCU, kći Marka i Luce r. Šubarić, r. 25. 08. 1928. iz Garevca. Vjenčani 26. 12. 1962. Kumovi Stanić Nikola i Stanić Anto. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARKOVIĆ PERO, sin Mate i Ruže r. Kureljić, r. 17. 08. 1937. iz Garevca, oženio TOKIĆ ELEONORU, kći Marka i Marte r. Markotić, r. 18. 09. 1937. iz Garevca. Vjenčani 26. 11. 1966. Kumovi Marković Stjepan i Marić Roko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MARKOVIĆ TOMO, sin Ilije i Mare r. Bajić, r. 23. 04. 1974. iz Garevca, oženio LUKAČ LUCU, kći Mate i Mande r. Perković, r. 14. 06. 1956. Iz Garevca. Vjenčani 13. 02. 1974. Kumovi Spajić Pero i Spajić Ivo. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

 

MARKOVIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Skočibušić Anto, sin Marka i Kate r. Radat iz Riječana, star 24 godine, oženio RUŽU MARKOVIĆ, kći Joze i Ane r. Perković iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 19. 11. 1913. Kumovi Niko Paradžik i Marko Nogić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Spajić Jakov, sin Tadije i Anice r. Popić iz Čardaka, star 25 godina, oženio KATU MARKOVIĆ, kći Marka i Ivke r. Bajić iz Gareva, stara 24 godine. Vjenčani 27. 11. 1918. Kumovi Anto Pavić i Šimo Knežević. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

Čalić Pero, sin Joze i Kate r. Stažić, star 25 godina, iz Čardaka, oženio MARU MARKOVIĆ, kći Filipa i Kate r. Spajić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 12. 11. 1930. Kumovi Anto Perković i Marko Lozić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME MARŠIĆ

MARŠIĆ MATO, sin Petra i Ivke r. Andrić iz Gareva, star 30 godina, oženio ANDJU PEPIĆ, kći Tadije i Ivke r. Juroš iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 23. 11. 1887. Kumovi Ilia Andrić i Anto Zelić. Vjenčatelj Ambroža Mijić, duhovni pomoćnik.

 

PREZIME MAŠIĆ

MAŠIĆ ANTO, sin Peje i Ane r. Bajić iz Gareva, r. 10. 06. 1904., oženio JANJU STANUŠIĆ, kći Nikole i Lucije r. Vidoš iz Gareva, stara 16 godina. Vjenčani 05. 10. 1921. Kumovi Marko Mikulić i Jakov Andrić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MAŠIĆ PEJO, sin Blaža i Angje r. Gagulić, udovac, star 62 godine, iz Gareva, oženio JELU LOZIĆ, udovu MARIĆ, kći Ive Lozića i Jele r. Franjić, staru 50 godina, iz (Čardaka) Gareva. Vjenčani 24. 10. 1928. Kumovi Jakob Andrić i Marko Mikulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MAŠIĆ IVO, sin Ante i Janje r. Stanušić, r. 08. 11. 1926. iz Garevca, oženio ANĐU ŠERIĆ, kći Ive i Ane r. Lukić, r. 11. 03. 1925. iz Garevca. Vjenčani 03. 11. 1946. Kumovi Mato Josipović i Stjepan Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MAŠIĆ MARKO, sin Ive i Anđe r. Šerić, r. 04. 04. 1949. iz Garevca, oženio PAVLOVIĆ NADU, kći Petra i Jelice Čubelić, r. 07. 06. 1951. iz Garevca. Vjenčani 29. 11. 1973. Kumovi Stanušić Marko i Stanušić Roko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MAŠIĆ NIKOLA, sin Ive i Anđe r. Šerić, r. 20. 02. 1951. iz Garevca, oženio BAJIĆ RUŽU, kći Marka i Kate r. Cvitkušić, r. 27. 05. 1955. iz Garevca. Vjenčani 22. 06. 1974. Kumovi Mašić Anto i Mašić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

MAŠIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Matić Mato, sin Ivana i Kate r. Andrić iz Živkova Polja, star 20 godina, oženio MARU MAŠIĆ, kći Pere i Ane r. Bajić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 19. 11. 1913. Kumovi Ilija Perković i Niko Nikić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Bičvić Ivo, sin Marka i Mande r. Lukić, r. 16. 02. 1948. iz Donjih Kladara, oženio MAŠIĆ ANU, kći Ive i Anđe r. Šerić, r. 06. 03. 1955. iz Garevca. Vjenčani 09. 02. 1974. Kumovi Martinović Ivo i Dubravac Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Josipović Šimun, sin Ilije i Mare r. Buljan iz Dobrinje, udovac, star 25 godina, oženio ANGJU MAŠIĆ, kći Pere i Ane r. Bajić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 25. 11. 1903. Kumovi Ivan Burić i Ivan Matanović. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

 

PREZIME MATOŠEVIĆ

MATOŠEVIĆ ZVONKO, sin Karla i Kate r. Fuglinski, r. 10. 09. 1932. iz Garevca, oženio KRIŽIĆ ANU, kći Ilije i Marice r. Zelić, r. 1918. iz Garevca. Vjenčani 22. 11. 1954. Kumovi Tolić Luka i Mašić Ivo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

MATOŠEVIĆ DRAGO, sin Karla i Kate r. Fuglinski, r. 1929. iz Garevca, oženio MARU RADONJIĆ, kći Mije i Šimice r. Petrović, r. 1930. iz Garevca. Vjenčani 17. 08. 1957. Kumovi Zvonko Matošević i Karlo Radonjić. Vjenčatelj Anto Bajić, kapelan.

MATOŠEVIĆ MARKO, sin Tome i Marije r. Pud, r. 07. 01. 1901. iz Garevca, oženio ZELIĆ KAJU, kći Marka i Ane r. Grgić, r. 09. 04. 1915. iz Garevca. Vjenčani 08. 04. 1975. Kumovi Zelić Niko i Perković Sofija. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

 

PREZIME MIKULIĆ

MIKULIĆ MARKO, sin Joze i Mare r. Bajić iz Gareva, star 28 godina, oženio Anu Kureljić, kći Mate i Ivke r. Mikulić iz Prnjavora, stara 19 godina. Vjenčani 23. 11. 1887. Kumovi Ivan Bajić i Pejo Bajić. Vjenčatelj Ambroža Mijić, duhovni pomoćnik.

MIKULIĆ MARKO, sin Stipe i Mare r. Mašić iz Gareva, star 25 godina, oženio Angju Kuprešak, kći Marka i Kate r. Mostarac iz Potpolja, stara 18 godina. Vjenčani 25. 10. 1905. Kumovi Mato Barišić i Anto Bajić, Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

MIKULIĆ BLAŽ, sin Stjepana i Mare r. Mašić iz Gareva, star 27 godina, oženio STANUŠIĆ LUCIJU, kći Marka i Mare r. Tokić, iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 17 11. 1909. Kumovi Pejo Mikulić i Anto Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MIKULIĆ IVO, sin Stjepana i Mare r. Mašić iz Gareva, star 29 godina, oženio MANDU RADONJIĆ, kći Mijata i Mare r. Šošić iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 26. 11. 1919. Kumovi Pejo Mašić i Ivo Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MIKULIĆ ANTO, sin Marka i Anđe r. Kuprešak, r. 28. 09. 1923. iz Garevca, oženio Maru Dujmović, kći Mare Dujmović, koja je zak. kći Ive Dujmovića i Mande r. Popić, r. 24.  02. 1927. iz Ledenica. Vjenčani 20. 11. 1946. Kumovi ??? Vjenčatelj Anto Paradžik, svećenik.

MIKULIĆ STANISLAV, sin Marka i Angje r. Kuprešak, star 20 godina, iz Gareva, oženio Angju Pejić, kći Joze i Angje r. Grgić, stara 18 godina, iz Dobrinje. Vjenčani 14. 11. 1928. Kumovi Anto Mašić i Jakob Mikulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MIKULIĆ JOZO, sin Marka i Anđe r. Kuprešak, star 22 godine, iz Gareva, oženio ANU KRIŽIĆ, kći Peje i Kaje r. Božić, stara 19 godina iz Gareva. Vjenčani 23. 11. 1932. Kumovi Milko Kuprešak i Niko Mikulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MIKULIĆ IVO, sin Stjepana i Mare r. Mašić, udovac, star 45 godina, iz Gareva, oženio Ivku Grgić, kći Marka i Kaje r. Jelavić, stara 32 godine, iz Oteže. Vjenčani 25. 09. 1935. Kumovi Pero Križić i Stjepan Mikulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MIKULIĆ PERO, sin Blaža i Luce r. Stanušić, star 22 godine, oženio Maru Pejić, kći Marka i Kaje r. Bičvić, stara 19 godina, iz Oteže. Vjenčani 04. 11. 1936. Kumovi Jozo Stanušić i Stjepan Mikulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MIKULIĆ IVO, sin Marka i Anđe r. Kuprešak, star 20 godina, iz Gareva, oženio KATU BAJIĆ, kći Ive i Ivke r. Juroš, stara 23 godine, iz Gareva. Vjenčani 24. 11. 1937. Kumovi Adam Marijanović i Pero Križić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

MIKULIĆ NIKO, sin Stanislava i Anđe r. Pejić, r. 31. 03. 1939. iz Garevca, oženio BAJIĆ FANIKU, kći Joze i Mare r. Lučić, r. 21. 01. 1937. iz Garevca. Vjenčani 28. 12. 1959. Kumovi Pejić Ivo i Marjanović Jakov. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MIKULIĆ BLAŽ, sin Pere i Mare r. Pejić, r. 20. 02.1943. iz Garevca, oženio BURIĆ KAJU, kći Mate i Katice r. Marić, r. 10. 09. 1944. iz Garevca. Vjenčani 21. 11. 1964. Kumovi Bajić Tomo i Mikulić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MIKULIĆ PERO, sin Stanislava i Anđe r. Pejić, r. 03. 02. 1945. iz Garevca, oženio BAJIĆ JANJU, kći Stjepana i Ane r. Mašić, r. 25. 03. 1951. iz Garevca. Vjenčani 19. 12. 1970. Kumovi Mikulić Blaž i Mikulić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

MIKULIĆ MARKO, sin Ante i Matije r. Dujak, r. 25. 10. 1953. iz Garevca, oženio Radić Katu,kći Marka i Pavke r. Matuzović, r. 12. 09. 1957. iz Bara – Gradačac. Vjenčani ?? 1974. Kumovi Jagustin Petar i Marjanović Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

MIKULIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Josipović Ivo, sin Pere i Šime r. Pavić, r. 1933. iz Gornjih Kladara, oženio ANU MIKULIĆ, kći Joze i Ane r. Križić, r. 1936. iz Garevca. Vjenčani 02. 10. 1957. Kumovi Jako Josipović i Marijan Josipović. Vjenčatelj Ambrozije Benković, župnik.

 

PREZIME PAVIĆ

PAVIĆ AMBROŽA, sin Tadije i Mare r. Martinović iz Gareva, star 19 godina, oženio ANU PERKOVIĆ, kći Nike i Mare r. Kovač iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 24. 10. 1906. Kumovi Mato Tokić i Anto Martinović. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

PAVIĆ FRANO, sin Pave i Mande r. Pipunić iz Gareva, star 24 godine, oženio Anu Babić, kći Ive i Mare r. Juroš iz Dobrinje, stara 23 godine. Vjenčani 15. 11. 1911. Kumovi Tomo Stanušić i Ambroža Pavić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

PAVIĆ IVO, sin Pave i Mande r. Sitnić (?) iz Gareva, star 23 godine, oženio Angju Babić, kći Ive i Marije r. Juroš iz Dobrinje, stara 20 godina. Vjenčani 05. 11. 1913. Kumovi Mato Stanušić i Tomo Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

PAVIĆ ILIJA, sin Ambrože i Ane r. Perković, star 23 godine, iz Gareva, oženio Maru Peranović, kći Pave i Ivke r. Šubarić, stara 23 godine, iz Kladara Donjih. Vjenčani 25. 11. 1931. Kumovi Pero Perković i Ivo Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župik.

PAVIĆ AMBROZIJE, sin Ambrozija i Anice r. Perkovič, star 24 godine, iz Gareva, oženio Maru Šuver, kći Joke i Anice r. Grandić, iz Donjih Kladara. Vjenčani 29. 11. 1939. Kumovi Ivo Pavić i Niko Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

PAVIĆ JOZO, sin Ive i Anđe r. Babić iz Garevca, r. 27. 07. 1929., oženio IKAČ LUCU, kći Petra i Mande r. Cvitkušić iz Garevca, r. 28. 03. 1928. Vjenčani 09. 02. 1949. Kumovi Tokić Ambroža i Jagustin Pero. Vjenčatelj Milidrag Biijas, župnik.

PAVIĆ PAVO, sin Ive i Anđe r. Babić, r. 24. 08. 1925. iz Garevca, oženio KATU BAJIĆ, kći Jakova i Kaje r. Perić, r. 13. 01. 1936. iz Garecva. Vjenčani 14. 10. 1957. Kumovi Jozo Pavić i Marko Cvitkušić. Vjenčatelj Ambrozije Benković, župnik.

PAVIĆ MARKO, sin Ilije i Mare r. Peranović, r. 17. 07. 1933. iz Garevca, oženio STANUŠIĆ LUCIJU, kći Ive i Anđe r. Jagustin, r. 14. 08. 1939. iz Garevca. Vjenčani 22. 10. 1960. Kumovi Pavić Jozo i Pavić Jakov. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

PAVIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Barišić Ivo, sin Ive i Jele r. Burić iz Dobrinje, star 21 godinu, oženio JELU PAVIĆ, kći Frane i Mande r. Augustinović iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 24. 11. 1897. Kumovi Marko Tokić i Andrija Gjulić. Vjenčatelj Ilija Lacić, župnik.

Čalić Mato, sin Jure i Angje r. Šimić, star 26 godina, iz Čardaka, oženio MARU PAVIĆ, kći Tadije i Mare r. Martinović, stara 24 godine, iz Garevca. Vjenčani 16. 11. 1927. Kumovi Mato Čalić i Niko Čalić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Patljak Pero, sin Peje i Anđe r. Andrić, r. 03. 08. 1931. iz Gornjih Kladara, oženio PAVIĆ KAJU, kći Ive i Anđe r. Babić, r. 12. 09. 1931. iz Garevca. Vjenčani 22. 11. 1950. Kumovi Josipović Filip i Cvitkušić Mato. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

Zetić Ilija, sin Ive i Anđe r. Vlašić, r. 24. 01. 1954. iz Ledenica, oženio PAVIĆ RUŽU, kći Marka i Mande r. Blažanović, r. 28. 01. 1954. iz Garevca. Vjenčani 01. 05. 1973. Kumovi Jurić Ivo i Vlašić Anto. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME PEPIĆ

PEPIĆ FILIP, sin Tadije i Ivke r. Juroš iz Gareva, star 21 godinu, oženio Jelu Radoš, kći Ivana i Mare r. Brdarić iz Ledenica, stara 17 godina. Vjenčani 22. 10. 1890. Kumovi Stipo Juroš i Pero Andrić. Vjenčatelj Tadija Miličić, župnik.

PEPIĆ MARTIN, sin Filipa i Jele r. Radoš iz Gareva r. 10. 11. 1891., oženio Katu Jelavić, kći Marka i Mare r. Lukač iz Zasavice, stara (nema podatka). Vjenčani 17. 10. 1915. Kumovi Mato Radoš i Mato Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME PERAK

PERAK MATO, sin Antuna i Marte r. Jović iz Gareva, udovac, star 40 godina, oženio Katu Udovičić, kći Filipa i Marije r. Stažijić iz Dubice, udovica, stara 30 godina. Vjenčani 10. 05. 1893. Kumovi Mato Perak i Ivan Jurišić. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

PERAK MARKO, sin Ilije i Matije r. Augustinović iz Gareva, star 25 godina, oženio ANGJU POPIĆ, kći Marijana i Ruže r. Martinović iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 08. 11. 1899. Kumovi Marko Gagulić i Mijat Jagustin. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

PERAK ILIJA, sin Ilije i Matije r. Jagustin iz Gareva, star 26 godina, oženio Maru Bičvić, kći Mate i Kate r. Udovičić iz Doljnjih Kladara, stara 18 godina. Vjenčani 27. 09. 1905. Kumovi Marko Gagulić i Tadija Pavić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

PERAK ANTO, sin Mate i Kate r. Udovičić iz Gareva, star 22 godine, oženio Jelu Jurakić, kći Ive i Ivke r. Peranović iz Kladara Doljnjih, stara 20 godina. Vjenčani 24. 10. 1917. Kumovi Ilija Jagustin i Ilija Burić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

PERAK MARKO, sin Ilije i Mare r. Bičvić, star 24 godine, iz Gareva, oženio MARU ROKIĆ, kći Pere i Ruže r. Jović, stara 16 godina, iz Gareva. Vjenčani 12. 11. 1930. Kumovi Ivo i Pero Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

PERAK ANTO, sin Ante i Jele r. Ivakić, r. 27. 07. 1933. iz Garevca, oženio Čupić Martu, kći Marka i Ane r. Jurić, r. 15. 09. 1932. iz Ledenica. Vjenčani 04. 11. 1953. Kumovi Radić Mato i Burić Mato. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

PERAK ILIJA, sin Marka i Mare r. Rokić, r. 24. 04. 1932. iz Garevca, oženio ANDRIĆ RUŽU, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, r. 07. 02. 1937. iz Garevca. Vjenčani 06. 11. 1955. Kumovi Rokić Roko i Gašić Niko. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

PERAK PERO, sin Marka i Mare r. Rokić, r. 18. 05. 1934. iz Garevca, oženio ELIZABETU JAGUSTIN, kći Pave i Mare r. Bajić, r. 20. 08. 1934. iz Garevca. Vjenčani 25. 11. 1957. Kumovi Niko Gašić i Marko Tokić. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik u Bijelom Brdu.

PERAK MIJAT, sin Marka i Mare r. Rokić, r. 29. 09. 1940. iz Garevca, oženio Anu Daidžić, kći Ive i Marije r. Stjepandić, r. 03. 09. 1949. iz Novog Sela – Dubica. Vjenčani 18. 02. 1967. Kumovi Cvitkušić Mato i Cvitkušić Ilija. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

PERAK MATO, sin Marka i Mare r. Rokić, r. 27. 07. 1938. iz Garevca, oženio JAGUSTIN MATIJU, kći Frane i Mande r. Kovač, r. 15. 10. 1949. iz Garevca. Vjenčani 09. 11. 1968. Kumovi Rokić Marko i Perak Ilija. Vjenčatelj Josipović Mijo, duhovni pomoćnik.

PERAK MARKO, sin Marka i Mare r. Rokić, r. 13. 04. 1956. iz Garevca, oženio Ružu Burušić, kći Jakova i Janje r. Pavić, r. 27. 02. 1952. iz Dobrinje. Vjenčani 03. 10. 1971. Kumovi Perak Pero i Gašić Niko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

PERAKOVE UDATE IZVAN GAREVCA

Brdarić Marko, sin Ilije i Kate r. Popić iz Kladara Doljnjih, udovac, star 35 godina, oženio MARU PERAK, kći Mate i Ruže r. Barišić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 28. 10. 1903. Kumovi Mato Božić i Ivan Brdarić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.