Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME SPAJIĆ, STANIĆ (1. dio)

8. rujna 2014.
Pripremio: ANTO BURIĆ, svećenik

PREZIME SPAHIĆ-SPA(J)IĆ


SPAHIĆ MARKO, sin Pere i Ane r. Perković, r. 26. 08. 1930. iz Garevca, oženio Božić Ružu, kći Marijana i Jage r. Stanić, r. 05. 07. 1938. iz Donjih Kladara. Vjenčani 23. 11. 1955. Kumovi Perković Marko i Perković Pero. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

SPAIĆ IVO, sin Pere i Ane r. Perković, r. 24. 03. 1944. iz Garevca, oženio Anđu Lukić, kći Pere i Šime r. Andrić r. 10. 11. 1943. iz Donjih Kladara. Vjenčani 27. 12. 1962. Kumovi Perković Pero i Perković Pero. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

SPAJIĆ PERO, sin Pere i Ane r. Perković, r. 17. 05. 1938. iz Garevca, oženio MARU ROKIĆ, kći Pere i Marte r. Božić, r. 17. 05. 1941. iz Garevca. Vjenčani 21. 10. 1959. Kumovi Perković Marko i Perković Filip. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

 

PREZIME STANIĆ


STANIĆ MARIJAN, sin Ilije i Mande r. Antunović iz Gareva, star 26 godina, oženio MARU BURIĆ, kći Ive i Kate r. Radonjić (?) iz Gareva, stara 22 godine. Vjenčani 22. 10. 1890. Kumovi Mato Antunović i Mato Stanušić. Vjenčatelj Tadija Miličić, župnik.

STANIĆ NIKO, sin Mate i Kaje r. Zelić iz Gareva, star 23 godine, oženio Kaju Erceg, kći Ante i Andje r. Relotić iz Kornice, stara 18 godina. Vjenčani 24. 09. 1890. Kumovi Ivo Stanić i Ivo Peranović. Vjenčatelj Ilija Damjanović, duhovni pomoćnik župnika gradačačkog.

STANIĆ IVAN, sin Mihovila i Marije r. Križanović iz Gareva, star 19 godina, oženio LUCIJU RAVNJAK, kći Marijana i Jele r. Mrkonjić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 29. 11. 1893. Kumovi Marko Zrakijić i Mato Dubravac. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

STANIĆ STJEPAN, sin Ivana i Angje r. Markotić iz Gareva, star 22 godine, oženio Luciju Perković, kći Josipa i Kate r. Vukadinović iz Čardaka, stara 21 godinu. Vjenčani 29. 11. 1893. Kumovi Petar Perić i Marko Filipović. Vjenčatelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

STANIĆ IVAN, sin Ivana i Lucije r. Kvasinović iz Gareva, udovac, star 40 godina, oženio Paulinu Brajinović, kći Ivana i Ivke r. Dugonjić iz Doljnjih Kladara, udovica, stara 35 godina. Vjenčani 24. 09. 1895. Kumovi Mato Bičvić i Ivan Stanić. Vjenčatelj Grgo Došen, župnik.

STANIĆ ANTO, sin Ivana i Lucije r. Klasanišić iz Gareva, udovac, star 32 godine, oženio Lončar Ivku, kći Marka i Mande r. Jelić iz Dobrinje, udovica, stara 24 godine. Vjenčani 14. 09. 1896. Kumovi Ilija Gagulić i Ivan Starčević. Vjenčatelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

STANIĆ ILIJA, sin Ivana i Ivke r. Stipandijić iz Gareva, oženio Janju Ćutuk, kći Mate i Mare r. Bičvić iz Živkova Polja, stara 19 godina. Vjenčani 01. 07. 1896. Kumovi Marko Zelić i Ilija Zelić. Vjenčatelj Pavo Pavlović, župnik.

STANIĆ IVO, sin Ilije i Mande r Antunović iz Gareva, star 30 godina, oženio Jelu Jurošević, kći Ive i Luce r. Burušić iz Riječana, stara 24 godine. Vjenčani 17. 02. 1897. Kumovi Šimo Ilijić i Ivan Perković. Vjenčatelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

STANIĆ – UGLJEŠIĆ IVO, sin Marka i Mare r. Marić iz Gareva, udovac, star 36 godina, oženio Mariju Lukačić, kći Marka i Lucije r. Pekić iz Balegovca, udovica, stara 25 godina. Vjenčani 14. 07. 1897. Kumovi Mato Bičvić i Ivo Stanić. Vjenčatelj Ilija Lacić, župnik.

STANIĆ TOMA, sin Ive i Angje r. Markotić iz Gareva, udovac, star 47 godina, oženio Jelku Jović, kći Joze i Ruže r. Omazić iz Čardaka, udovica, stara 38 godina. Vjenčani 15. 09. 1898. Kumovi Marko Marić i Mato Stanić. Vjenčatelj Ilija Lacić, župnik.

STANIĆ IVAN, sin Ivana i Kate r. Marić iz Greva, star 24 godine, oženio Mariju Brkić, kći Ivana i Janje r. Matošević iz Bazika, stara 23 godine. Vjenčani 20. 06. 1900. Kumovi Ilija Gagulić i Anto Jurić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ NIKO, sin Joze i Angje r. Lučić iz Gareva, star 20 godina, oženio MANDU CVITKUŠIĆ, kći Ane Cvitkušić. Vjenčani 05. 11. 1902. Kumovi Jako Pavić i Pavo Gagulić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ JOZO, sin Ilije i Mande r. Antunović iz Gareva, star 25 godina, oženio Maru Križić, kći Marka i Ivke r. Bajić iz Gornjih Kladara, stara 19 godina. Vjenčani 12. 11. 1902. Kumovi Ivo Patljak i Mato Ravnjak. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ NIKOLA, sin Marka i Angje r. Petrić iz Gareva, star 25 godina, oženio Anu Dragić, kći Ivana i Angje r. Bičvić iz Kladara Doljnjih, stara 18 godina. Vjenčani 16. 11. 1904. Kumovi Mato Rokić i Josip Stanić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ MARIJAN, sin Joze i Angje r. Lučić iz Gareva, star 24 godine, oženio Katu Luki, kći Marka i Angje r. Križić iz Kladara Doljnjih, stara 18 godina. Vjenčani 26. 10. 1904. Kumovi Marko Stipandić i Jozo Pušelić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ ILIJA, sin Ante i Ruže r. Bičvić iz Gareva, star 22 godine, oženio KATU RADONJIĆ, kći Tome i Mare r. Jagustin iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 25. 10. 1905. Kumovi Niko i Ivo Stanić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ JOZO, sin Ivana i Kate r. Marić iz Gareva, star 23 godine, oženio Matiju Pušeljić, kći Ivana i Mande r. Bičvić iz Kornice, stara 19 godina. Vjenčani 15. 11. 1905. Kumovi Anto Jurić i Mato Paradžik. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ ILIJA, sin Ive i Ivke r. Stipandić iz Gareva, udovac, star 35 godina, oženio Maru Jurić, kći Ivana i Kate r. Bajić iz Ledenica, udovica, stara 33 godine. Vjenčani 12. 09. 1906. Kumovi Pero Lukač i Marjan Stanić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ MARKO, sin Mate i Mare r. Ravnjak iz Gareva, star 20 godina, oženio JELU BURIĆ, kći Joze i Mande r. Cvitkušić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 14. 11. 1906. Kumovi Jakov Ravnjak i Ivan Stanić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

STANIĆ NIKO, sin Joze i Angje r. Lučić iz Gareva, udovac, star 26 godina, oženio Anu Džebić, kći Marka i Lucije r. Galić iz Asića, stara 19 godina. Vjenčani 21. 10. 1908. Kumovi Niko Stanić i Ivan Starčević. Vjenčatelj Marko Vučković, župnik zaručnice.

STANIĆ IVO, sin Joze i Angje r. Lučić iz Gareva, star 23 godine, oženio MARU STANUŠIĆ, kći Nike i Mare r. Križić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 11. 05. 1910. Kumovi Ivo Bičvić i Mato Bičvić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MARKO, sin Ive i Mare r. Bičvić iz Gareva, star 25 godina, oženio ANGJU CVITKUŠIĆ, kći Marka i Mande r. Križić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 15. 11. 1911. Kumovi Nikola Lozić i Niko Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ ŠIMO, sin Tome i Kate r. Ikač iz Gareva, star 30 godina, oženio Katu Martinović, kći Marijana i Jele r. Jović iz Donjih Kladara, stara 25 godina. Vjenčani 22. 11. 1911. Kumovi Ivo Stanić i Ivo Kovač. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ JOZO, sin Ivana i Kate r. Marić iz Gareva, udovac iza pok Mare Pušeljić, r. 18. 03. 1882., oženio Ružu Brandić, kći Ive i Mande r. Mamuzić iz Asića, r. 11. 09. 1873. Vjenčani 09. 02. 1915. Kumovi Marijan Stanić i Anto Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ IVO, sin Ilije i Janje r. Ćutuk-Petrović iz Gareva, star 22 godine, oženio Ružu Paradžik, kći Marijana i Kate r. Domazet iz Riječana, stara 21 godinu. Vjenčani 13. 11. 1917. Kumovi Marijan Stanić i Stjepan Domazet. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ PETAR, sin Ante i Mande r. Andrić iz Gareva, star 23 godine, oženio Maru Gavranić, kći Ante i Ruže r. Rovčić iz Novog Grada, stara 20 godina. Vjenčani 20. 08. 1917. Kumovi (nema podataka). Vjenčatelj (nema podatka),

STANIĆ JOZO, (vojnik na dopustu), sin Joze i Angje r. Lučić iz Gareva, star 23 godine, oženio ANU CVITKUŠIĆ, kći Ilije i Anke r. Martinović iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 30. 10. 1918. Kumovi Ivo Bičvić i Niko Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MATO, sin Ante i Ivke r. Lončarević iz Gareva, star 22 godine, oženio Maru Popić, kći Ive i Luce r. Stanić iz  Hasića Gornjih, stara 24 godine. Vjenčani 29. 10. 1919. Kumovi (nema podataka). Vjenčatelj (nema podatka).

STANIĆ IVO, sin Marka i Ruže r. Kuprešak iz Gareva, star 25 godina, oženio Martu Perković, kći Tadije i Marije r. Šestan iz Čardaka, stara 21 godinu. Vjenčani 23. 07. 1919. Kumovi Ivo Omazić i Mato Marijanović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MATO, sin Joze i Anđe r. Lučić iz Gareva, star 28 godina, oženio Luciju Đukić, kći Pave i Mare r. Karlić iz Domaljevca, stara 19 godina. Vjenčani 26. 11. 1919. Kumovi (nema podataka). Vjenčatelj (nema podataka).

STANIĆ NIKO, sin Ive i Mare r. Pekarić iz Gareva, star 18 godina, oženio Jelu Šarić, kći Peje i Kaje r. Dubravac iz Gornjih Hasića, stara 19 godina. Vjenčani 30. 11. 1919. Kumovi Marijan Stanić i Mato Stanić. Vjenčatelj (nema podatka).

STANIĆ IVAN, sin Ante i Ivke r. Lončarević iz Gareva, star 22 godine, oženio Maricu Zelić, kći Bone i Andje r. Kurelić iz Riječana, stara 18 godina. Vjenčani 23. 11. 1921. Kumovi Juro Šoljić i Ilija Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ FILIP, sin Ilije i Janje r. Ćutuković iz Gareva, star 19 godina, oženio KATU ZRAKIĆ, kći Marka i Ane r. Stanić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 08. 11. 1922. Kumovi Pero Domazet i Marko Zelić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ NIKOLA, sin Ante i Ivke r. Lončar iz Gareva, star 21 godinu, oženio ANU PERIĆ, kći Pere i Andje r. Jakić iz Gareva, stara 19 godina. Vjenčani 25. 10. 1922. Kumovi Jozo Stanić i Anto Lučić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MATO, sin Ive i Lucije r. Ravnjak iz Gareva, star 24 godine, oženio Luciju Domazet, kći Ilije i Kate r. Radat iz Dobrinje, stara 18 godina. Vjenčani 07. 11. 1923. Kumovi Marko Juroš i Petar Ikač. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ BOŽO, sin Ante i Ivke r. Lončar, star 22 godine, iz Gareva, oženio IVKU BAJIĆ, kći Bone i Mande r. Patljak staru 18 godina, iz Garevca. Vjenčani 25. 11. 1925. Kumovi Jozo Lukić i Ambroža Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ NIKO, sin Joze i Angje r. Lučić, udovac, star 43 godine, iz Gareva, oženio Birgitu Šubarić, udovicu Tokić, kći Marka Šubarića i Ruže r. Juroš, staru 42 godine, iz (Oteže) Gareva. Vjenčani 19. 01. 1927. Kumovi Jerko Stanušić i Jozo Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ JOZO, sin Ante i Ivke r. Lončar, star 22 godine, iz Gareva, oženio Ružu Jurić, kći Pere i Mare r. Marić, stara 22 godine, iz Ledenica. Vjenčani 06. 11. 1929. Kumovi Niko Stanušić i Bono Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ IVO, sin Ivana i Jele r. Juroš, star 28 godina, iz Gareva, oženio MARU BURIĆ, kći Ivana i Anđe r. Komušanac, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 29. 10. 1930. Kumovi Mato Stanić i Pero Ikač. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MARKO, sin Ive i Jele r. Juroš, star 32 godine, iz Gareva, oženio Maru Kralječak, kći Mate i Kate r. Subjak, stara 31 godinu, iz Bistrog Jarka – Podgorač. Vjenčani 12. 11. 1930. Kumovi Martin Popić i Ivo Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ FRANO, sin Ivana i Lucije r. Ravnjak, star 22 godine, iz Gareva, oženio ANICU PERKOVIĆ, kći Domina i Ane r. Dubravac, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 26. 11. 1930. Kumovi Marko Zrakić i Pero Ravnjak. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ FERDINAND, sin Ilije i Kate r. Radonjić, star 25 godina, iz Gareva, oženio Katu Paradžik, kći Ive i Ane r. Šubarić, stara 23 godine, iz Čardaka. Vjenčani 27. 11. 1935. Kumovi Božo Stanić i Ivo Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ IVO, sin Nike i Ane r. Džebić, star 26 godina, iz Gareva, oženio JELU KRIŽIĆ, kći Joze i Mare r. Marić, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 08. 12. 1936. Kumovi Ivo Stanić i Jakov Stanušić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ JOZO, sin Ive i Lucije r. Ravnjak, star 24 godine, iz Gareva, oženio MARU TOKIĆ, kći Ilije i Mare r. Marić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 11. 11. 1936. Kumovi Pero Ravnjak i Jozo Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MARKO, sin Marka i Andje r. Cvitkušić, star 20 godina, iz Garevca, oženio Danicu Dubravac, kći Nike i Kate r. Domazet, stara 20 godina, iz Donjih Kladara. Vjenčani 03. 05. 1936. Kumovi Mato Cvitkušić i Mato Marić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ TOMO, sin Šime i Kate r. Martinović, star 20 godina, iz Gareva, oženio Katu Omazić, kći Ilije i Ivke r. Kelentrić, stara 24 godine, iz Čardaka. Vjenčani 25. 11. 1936. Kumovi Stjepan Jagustin i Anto Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ GRGO, sin Ilije i Kaje r. Radonjić, star 27 godina, iz Gareva, oženio Anu Popić, kći Marka i Ane r. Bajić, stara 17 godina. Vjenčani 26. 10. 1938. Kumovi Nikola Radonjić i Niko Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MATO, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, star 19 godina, iz Gareva, oženio  LUCIJU IVUŠIĆ, kći Marijana i Ruže r. Jukić, stara 16 godina, iz Gareva. Vjenčani 06. 01. 1938. Kumovi Ilija Gagulić i Mato Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ IVO, sin Ive i Jele r. Juroš, star 36 godina, iz Gareva, oženio JELU MARIĆ, kći Tome i Pavke r. Franjić, stara 24 godine, iz Gareva. Vjenčani 23. 11. 1938. Kumovi Domin Perković i Anto Pušelji. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MATO, sin Mate i Anđe r. Blažanović, star 28 godina, iz Gareva, oženio Maru Čupić, kći Joze i Ane r. Stjepandić, stara 19 godina. Vjenčani 20. 11. 1939. Kumovi Marko Stanić i Marko Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MARKO, sin Nike i Ane r. Džabić, star 25 godina, iz Gareva, oženio Anđu Ćutuk, kći Ive i Mare r. Radoš, stara 19 godina, iz Živkova Polja. Vjenčani 29. 11. 1939. Kumovi Mato Stanić i Mato Radoš. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ IVO, sin Joze i Ruže r. Brandić, star 24 godine, iz Gareva, oženio RUŽU ŠERIĆ, kći Ive i Angje r. Lukić, stara 22 godine, iz Gareva. Vjenčani 10. 05. 1942. Kumovi Niko Stanić i Ivica Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ JOZO, sin Ante i Ivke r. Lončar, udovac, star 35 godina, iz Gareva, oženio MARU BAJIĆ, kći Marka i Ane r. Bajić, stara 20 godina, iz Gareva. Vjenčani 28. 09. 1942. Kumovi Niko Stanić i Ivica Gagulić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ JOZO, sin Mate i Anđe r. Blažanović, udovac, rođen 01. 08. 1900. iz Garevca, oženio Bogdan Maru, udovicu, kći Ive Bogdana i Mande r. Glavašević, rođena 22. 02. 1909. iz Pećnika. Vjenčani 25. 10. 1943. Kumovi Tomić Mijat i Ivan Hering. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MARKO, sin Marijana i Kate r. Lukić, rođen 24. 06. 1906. iz Gareva, oženio Perković Mandu, kći Pere i Angje r. Filipović, rođena 29. 06. 1906. iz Čardaka. Vjenčani 03. 05. 1943. Kumovi Mijić Marko i Stanić Niko. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MARIJAN, sin Pere i Mare r. Gavranić, rođen 14. 06. 1925. iz Garevca, oženio ANU KOVAČ, kći Nikole i Luce r. Šuver, iz Garevca, rođena 23. 05. 1926. Vjenčani 07. 11. 1945. Kumovi Ivo Andrić i Pero Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ MATO, udovac, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, r. 30. 07. 1919. iz Garevca, oženio Mandu Grgić, udova Jelušić, kći Ive Grgića i Ane r. Pudić, r. 19. 05. 1925. iz Vojskove. Vjenčani 09. 10. 1946. Kumovi Marko i Pero Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ PAVO, sin Marijana i Kate r. Lukić, r. 21. 02. 1911. iz Garevca, oženio Ružu Jović, kći Tome i Mare r. Marić, r. 20. 10. 1919. iz Balegovca. Vjenčani 12. 07. 1947. Kumovi Mihovil i Vinko Baumgartner. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

STANIĆ PERO, sin Marijana i Kate r. Lukić, r. 17. 06. 1920. iz Garevca, oženio Serafinu Čalić, kći Ive i Kaje r. Bekavac, r. 30. 03. 1927. iz Čardaka. Vjenčani u Gradačcu 27. 10. 1947. Kumovi Križić Anto i Stanić Pavo. Vjenčatelj Anto Paradžik, župnik.

STANIĆ MATO, sin Mate i Anđe r. Blažanović, udovac iza pok. Mare Čupić, r. 18. 03. 1911. iz Garevca, oženio Jurić Maru, kći Pere Jurića i Anđe r. Jović, udovicu iza pok. Ante Adžamića, r. 17. 07. 1924. iz Ledenica. Vjenčani 30. 08. 1948. Kumovi Perković Anto i Jakov Knežević. Vjenčatelj Jozo Perić, župnik.

STANIĆ PERO, sin Nike i Ane r. Perić, r. 30. 01. 1928. iz Garevca, oženio Jurić Anu, kći Mate i Luce r. Križić, r. 09. 05. 1926. iz Kornice. Vjenčani 11. 10. 1948. Kumovi Marijan Perić i Grgo Stanić. Vjenčatelj Jozo Perić, župnik.

STANIĆ JAKOV – JOSIP, sin Joze i Ane r. Cvitkušić, r. 31. 05. 1925. iz Garevca, oženio Omazić Evu, kći Marka i Ivke r. Iljkić, iz Čardaka. Vjenčani 10. 06. 1950. Kumovi Bajić Mato i Šerić Marko. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

STANIĆ IVAN, sin Franje i Anice r. Perković, iz Garevca, oženio KATU ANDRIĆ, kći Marka i Serafine r. Kuprešak, iz Garevca. Vjenčani 09. 01. 1952. Kumovi Stanušić Domin i Perić Pero. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

STANIĆ MARIJAN, sin Ivana i Mare r. Stanušić, r. 06. 06. 1911. iz Garevca, oženio Grgić, r. Bekavac Luciju, udovicu, kći Nikole i Kaje r. Jurišić, r. 01. 12. 1918. iz Čardaka. Vjenčani 15. 04. 1953. Kumovi Zrakić Anto i Stanušić Nikola. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

STANIĆ NIKO, sin Ivana i Marice r. Zelić iz Garevca, oženio JAGUSTIN ZORKU, kći Ivana i Mande r. Šerić, iz Garevca. Vjenčani 13. 10. 1954. Kumovi Stanić Ferdinand i Stanić Mato. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župniki.