Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

GAREVLJANI U MATICAMA VJENČANIH ŽUPE MODRIČA: PREZIME VUKADIN, ZELIĆ, ZRAKIĆ

17. listopada 2014.
Priredio: ANTO BURIĆ, svećenik

PREZIME TOMIĆ

TOMIĆ LUKA, sin Ivana i Mare r. Stažić iz Kladara Doljnjih, r. 10. 03. 1873. oženio MANDU MARTINOVIĆ, kći Ivana i Ivke r. Nikić, r. 17. 05. 1875. iz Gareva. Vjenčani 19. 10. 1892. Kumovi Ivan Dragić i Jakov Tomić. Vjenčatelj Grgo Došen, župnik.

 

PREZIME VRANJKIĆ

VRANJKIĆ – ŠERIĆ BONO, sin Ivana i Ruže r. Tokić iz Gareva, star 22 godine, oženio ANU STANUŠIĆ, kći Jerka i Mare r. Pipunić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 22. 11. 1911. Kumovi Marko Perković i Jozo Patljak. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

 

PREZIME VUKADIN

VUKADIN MATO, sin Joze i Mande r. Andrić iz Gareva, star 25 godina, oženio Maru Burušić, kći Jakoba i Ruže r. Domazet iz Dobrinje, stara 18 godina. Vjenčani 17. 11. 1909. Kumovi Ivo Andrić i Ivo Jagustin. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

VUKADIN MATO, sin Mate i Marije r. Burušić, star 25 godina, iz Gareva, oženio Mandu Džinić, kći Mije i Luce r. Ćavarović, stara 21 godinu, iz Gornje Slatine. Vjenčani 27. 11. 1940. Kumovi Martin Šubarić i Pero Križić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

VUKADIN PERO, sin Šime i Ruže r. Jelenić, rođen 06. 02. 1921. iz Oteže, oženio JANJU PERIĆ, kći Marka i Mare r. Zrakić, rođena 13. 02. 1922. iz Garevca. Vjenčani 25. 10. 1944. Kumovi Marko Nogić i Stjepan Milardović. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

VUKADIN ROKO, sin Joze i Mare r. Lubina, r. 29. 01. 1950. iz Garevca, oženio KRIŽIĆ ŠIMU, kći Marka i Anice r. Stanić, r. 24. 12. 1949. iz Garevca. Vjenčani 31. 07. 1971. Kumovi Vukadin Jozo i Vukadin Fabijan. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

 

VUKADINOVE UDANE IZVAN GAREVCA

Paradžik Andrija - Mato, sin Ivana i Kate r. Patljak, star 54 godine, iz Oteže, oženio MANDU VUKADIN,  kći Joze i Mande r. Andrić, staru 31 godinu, iz Gareva. Vjenčani 27. 02. 1924. Kumovi Stjepan Kovačević i Jozo Perković. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Lubina Anto, sin Marka i Ruže r. Kurdić, r. 24. 07. 1942. iz Vrbovca – Potočani, oženio VUKADIN MARU, kći Mate i Mande r. Đinić, r. 25. 04. 1944. iz Garevca. Vjenčani 05. 01. 1963. Kumovi Lubina Pavo i Cvitkušić Anto. Vjenčatelj Tokić Mato, kapelan.

 

PREZIME ZELIĆ

ZELIĆ JAKOB, sin Stipe i Marte r. Stanić iz Gareva, star 30 godina, oženio Katu Juroš, kći Peje i Ivke r. Šubarić iz Riečana, stara 18 godina. Vjenčani 24. 11. 1886. Kumovi Ivo Tokić i Pejo Maršić. Vjenčatelj Marko Orkić, duhovni pomoćnik.

ZELIĆ ILIJA, sin Stipe i Mare r. Stanić iz Gareva, star 25 godina, oženio KATU MARŠIĆ, kći Blaža i Andje r. Gagulić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 24. 10. 1888. Kumovi Mato Ivušić i Marijan Ivušić. Vjenčatelj fra Grgo Jurić, duhovni pomoćnik.

ZELIĆ IVO, sin Stipe i Marte r. Stanić iz Gareva, star 23 godine, oženio Ružu Jukić, kći Marijana i Mande r. Lukačević iz Čardaka, stara 18 godina. Vjenčani 24. 09. 1890. Kumovi Pero Maršić i Mijat Stanić. Vjenčatelj Ilija Damjanović, duhovni pomoćnik.

ZELIĆ MARKO, sin Stjepana i Ruže r. Adžamić iz Gareva, r. 14. 03. 1865. oženio ANNU GRGIĆ, kći Petra i Ruže r. Marijić, r. 14. 06. 1876. iz Gareva. Vjenčani 28. 09. 1892. Kumovi Ilija Stanić i Ilija Zelić. Vjenčatelj Grgo Došen, župnik.

ZELIĆ JAKOV, sin Stjepana i Marte r. Zelić iz Gareva, udovac, star 35 godina, oženio Mariju Bajić, kći Josipa i Anne r. Križić iz Živkova Polja, stara 25 godina. Vjenčani 20. 11. 1895. Kumovi Marko Zelić i Mato Zelić. Vjenčatelj Grgo Došen, župnik.

ZELIĆ MATO, sin Stipe i Ruže r. Adžamić iz Gareva, star 22 godine, oženio Angju Andrijanić, kći Joze i Mande r. Ivkić iz Kladara Gornjih, stara 22 godine. Vjenčani 09. 11. 1898. Kumovi Ivo Zelić i Ivo Križić. Vjenčatelj Dobroslav Veseličić, duhovni pomoćnik.

ZELIĆ BONO, sin Stjepana i Ruže r. Adžamić iz Gareva, star 24 godine, oženio ANGJU KURELIĆ, kći Marka i Ruže r. Marić iz Gareva, stara 17 godina. Vjenčani 14. 05. 1902. Kumovi Anto Zelić i Ilija Zelić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

ZELIĆ ILIJA, sin Stipe i Mare r. Stanić iz Gareva, udovac, star 40 godina, oženio Mandu Bošnjak, kći Ilije i Mare r. Bajić, udovica iz Dobrinje, stara 40 godina. Vjenčani 23. 11. 1904. Kumovi Marijan Ivušić i Marko Zelić. Vječatelj Mato Bekavac, župnik.

ZELIĆ ANTO, sin Stipe i Ruže r. Adžamić iz Gareva, star 26 godina, oženio ANU LUKAČ, kći Stjepana i Kate r. Marić iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 18. 11. 1908. Kumovi Bono Bajić i Ilija Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ ANTO, sin Stipe i Ruže r. Svrzić iz Gareva, star 28 godina, oženio Luciju Čupić, kći Ive i Angje r. Stažić iz Kornice, stara 20 godina. Vjenčani 16. 11. 1910. Kumovi Anto Bajić i Niko Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ NIKO, sin Ive i Ruže r. Šiškić iz Gareva, star 20 godina, oženio MARU ŠINKO, kći Martina i Marije r. Pulman iz Našica, stara 17 godina. Vjenčani 19. 11. 1919. Kumovi Marijan Ivušić i Anto Bajić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

ZELIĆ MARIJAN, sin Ive i Ruže r. Lukač, star 24 godine, iz Gareva, oženio Anu Mikulić-Patljak, kći Šime i Mare r. Mališević, staru 21 godinu, iz Dobrinje. Vjenčani 24. 11. 1926. Kumovi Pero Čalić i Stipo Radonjić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ JOZO, sin Bone i Angje r. Kureljić, star 24 godine, iz Gareva, oženio Janju Božić, kći Ilije i Anice r. Angjelić, stara 21 godinu, iz Kužnjače. Vjenčani 27. 11. 1929. Kumovi Ivo Stanić i Marko Križić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ MATO, sin Stjepana i Ruže r. Adžamić, udovac, star 54 godine, iz Gareva, oženio Ivku Burušić, udovicu Buljan, stara 53 godine, iz Kužnjače. Vjenčani 28. 10. 1929. Kumovi Anto Bajić i Martin Bajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ PERO, sin Marka i Ane r. Grgić, star 27 godina, iz Gareva, oženio KATICU ŠINKO, kći Josipa i Marije r. ??? , stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 24. 11. 1937. Kumovi Marko Ivušić i Marko Pavić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ ANDRIJA, sin Nike i Marije r. Šinko, star 20 godina, iz Gareva, oženio ANĐU STANUŠIĆ, kći Joze i Mande r. Andrić, stara 21 godinu iz Gareva. Vjenčani 27. 11. 1940. Kumovi Stjepan Šinko i Ivan Šinko. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ PERO, sin Ante i Ane r. Lukač, star 26 godina, iz Gareva, oženio MARU BAJIĆ, kći Mate i Ane r. Kajunić, stara 19 godina, iz Gareva. Vjenčani 23. 10. 1940. Kumovi Pero Šušak i Ilija Stanić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ MARIJAN, sin Marka i Ane r. Grgić, star 23 godine, iz Gareva, oženio MARU LUKAČ, kći Joze i Ruže r. Bajić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 26. 12. 1940. Kumovi Jozo Bajić i Ivo Križić. Vjenčatelj Franjo Jurič, župnik.

ZELIĆ ANTO, sin Ante i Anice r. Lukač, rođen 04. 10. 1924. iz Garevca, oženio DANICU RADONJIĆ, kći Mate i Ane r. Šoljić, rođena 06. 10. 1927. iz Garevca. Vjenčani 18. 10. 1944. Kumovi Stjepan Baumgartner i Pero Zelić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ IVO, sin Ilije i Serafine r. Mihalj, r. 25. 07. 1925. iz Garevca. oženio PERKOVIĆ KATU, kći Domina i Šimice r. Marić, r. 12. 12. 1926. iz Garevca. Vjenčani 20. 02. 1950. Kumovi Tadić Marko i Zec Damjan. Vjenčatelj Josip Vidaković, župnik.

ZELIĆ MARKO, sin Nike i Mare r. Šinko iz Garevca, oženio STANUŠIĆ JANJU, kći Roke i Mare r. Patljak iz Garevca. Vjenčani 28. 11. 1951. Kumovi Šinko Mato i Dominković Tomo. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ZELIĆ JOZO, sin Marijana i Anice r. Patljak, r. 12. 07. 1930. iz Garevca, oženio ANDRIĆ IVKU, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, r. 20. 07. 1934. iz Garevca. Vjenčani 18. 11. 1953. Kumovi Patljak Marko i Burić Marko. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ZELIĆ MARKO, sin Ive i Mare r. Božić, iz Garevca, oženio PARADŽIK MARIJU, kći Marka iz Garevca. Vjenčani 13. 04. 1953. Kumovi Skočibušić Petronila i Sreier Suzana. Vjenčatelj Rudolf Roemer, župnik.

ZELIĆ ILIJA, sin Ante i Anice r. Lukač, r. 22. 10. 1921. iz Garevca, oženio MARU ŠERIĆ, kći Joze i Anice r. Kamenjašević, r. 17. 07. 1923. iz Garevca. Vjenčani 20. 10. 1956. Kumovi Josip Fuglinski i Jozo Brdarić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZELIĆ ANTO, sin Andrije i Anđe r. Stanušić, r. 16. 02. 1943. iz Garevca, oženio Majstorović Matiju, kći Mate i Mande r. Pavić, r. 03. 04. 1948. iz Kornice. Vjenčani 29. 11. 1966. Kumovi Zelić Marko i Zelić Josa. Vjenčatelj Ambroz Mikić, kapelan.

ZELIĆ STJEPAN, sin Stjepana i Stane r. Anrtunović, r. 29. 08. 1942. iz Garevca, oženio LUCIJU ANDRIĆ, kći Mije i Mande r. Marić, r. 21. 07. 1939. iz Garevca. Vjenačani 29. 10. 1966. Kumovi Cvitkušić Metodije i Zelić Ilija. Vjenčatelj Mikić Ambroz, kapelan.

ZELIĆ ILIJA, sin Ilije i Mare r. Šerić, r. 12. 07. 1947. iz Garevca, oženio Mikić Anku, kći Ilije i Kaje r. Katić, r. 29. 05. 1951. iz Hasića. Vjenčani 19. 08. 1969. Kumovi Šerić Pero i Šerić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ZELIĆ IVO, sin Pere i Mare r. Bajić, r. 02. 08. 1941. iz Garevca, oženio Mamuzić Janju, kći Stjepana i Šimice r. Pušeljić, r. 29. 09. 1947. iz Kornice. Vjenčani 15. 02. 1969. Kumovi Bajić Anto i Bajić Mato. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

ZELIĆ PERO, sin Andrije i Anđe r. Stanušić, r. 18. 06. 19941. iz Garevca, oženio Šoljić Milicu, kći Marka i Janje r. Blažanović, r. 23. 11. 1948. iz Kladara. Vjenčani 10. 02. 1972. Kumovi Stanušić Pero i Stanušić Janja. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

ZELIĆ ANTIKA, sin Ilije i Mare r. Šerić, r. 30.03. 1952. iz Garevca, oženio Petrović Jelu, kći Šime i Mare r. Radoš, r. 13. 01. 1958. iz Živkova Polja. Vjenčani 02. 09. 1974. Kumovi Stanušić - Milešić Marijan i Križić Mato. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

ZELIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Gavrić Jozo, sin Ilije i Ane r. Mostarac iz Živkova Polja, star 20 godina, oženio MANDU ZELIĆ, kći Ante i Kate r. Bajić iz Gareva, stara 18 godina. Vjenčani 16. 11. 1904. Kumovi Marijan Juroš i Jozo Bajić. Vjenčatelj Mato Bekavac, župnik.

Mijić Grgo, sin Marka i Ane r. Jović iz Čardaka, star 25 godina, oženio MARU ZELIĆ, kći Ante i Kate r. Bajić iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 18. 11. 1908. Kumovi Ivo Bekavac i Ilija Gavrić. Vjenčatelj Markotić Anto, župnik.

Čalić – Čuljković Ivo, sin Jakova i Mande r. Bekavac iz Čardaka, star 27 godina, oženio MANDU ZELIĆ, kći Ive i Ruže r. Šiškić iz Gareva, stara 21 godinu. Vjenčani 06. 08. 1919. Kumovi Ivo Lozić i Jakob Spajić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Radat Jakov, sin Pejice i Lucije r. Ravnjak iz Modriče, star 21 godinu, oženio MARTU ZELIĆ, kći Ive i Ruže r. Šiškić iz Gareva, stara 24 godine. Vjenčani 27. 10. 1920. Kumovi Mato Lukač i Pavo Jurić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Šušak Pero, sin Petra i Mare r. Jurilj, star 20 godina, iz Kornice, oženio LUCIJU ZELIĆ, kći Ante i Anice r. Lukač, stara 20 godina iz Gareva. Vjenčani 23. 11. 1932. Kumovi Marko Stipandić i Jozo Stipandić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Anđelić Pero, sin Marka i Marije r. Vurbić, star 22 godine, iz Kužnjače, oženio RUŽU ZELIĆ, kći Marka i Ane r. Grgić, stara 21 godinu, iz Gareva. Vjenčani 28. 11. 1934. Kumovi Ilija Jašić i Jozo Dujak. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Vlašić Nikola, sin Ivana i Mare r. Jović, star 26 godina, iz Bara, oženio ZELIĆ RUŽU, kći Bone i Andje r. Kureljić, stara 17 godina, iz Gareva. Vjenčani 30. 12. 1936. Kumovi Niko Šerić i Marko Bagić. Vjenčatelj Petar Živković, kateheta.

Kaurinović Marko, sin Stjepana i Mare r. Dubravac, star 28 godina, iz Dobrinje, oženio KAJU ZELIĆ, kći Bone i Anđe r. Kureljić, stara 17 godina, iz Gareva. Vjenčani 08. 11. 1939. Kumovi Petar Brdar i Franjo Nogić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Dominković Tunjo, sin Kuzme i Ane r. Pejić, r. 11. 07. 1929. iz Tolise, oženio ZELIĆ RUŽU, kći Nike i Marije r. Šinko, r. 03. 10. 1922. iz Garevca. Vjenčani 28. 11. 1946. Kumovi Tunjo Dominković i Niko Zelić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

Iljkić Ilija, sin Jakoba i Anice r. Lovrić, udovac, r. 15. 06. 1896. iz Čardaka, oženio KATU ZELIĆ, udovicu Radonjić, kći Marka Zelića i Ane r. Grgić, r. 09. 04. 1915. iz Garevca. Vjenčani 27. 10. 1947. Kumovi Perković Augustin i Lozić Ivo. Vjenčatelj Anto Paradžik, župnik.

Jukić Marko, sin Mate i Mare r. Milardović, r. 18. 10. 1940. iz Živkova Polja, oženio ZELIĆ DRAGICU, kći Marijana i Mare r. Lukač, r. 15. 10. 1943. iz Garevca. Vjenčani 22. 12. 1964. Kumovi Marjanović Ivo i Dubravac Mato. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Bonić Vinko, sin Ivana i ??? iz Poklečana – Posušje, r. 30. 08. 1947. oženio ZELIĆ LUCU, kći Ilije i Marije r. Šerić, r. 09. 08. 1948. iz Garevca. Vjenčani 02. 09. 1968. Kumovi Stanušić Marijan i Zelić Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Klišić Đuro, sin Ivana i Karoline r. Lisak, r. 23. 04. 1950. iz Trnjana – Đakovo, oženio ZELIĆ FANIKU, kći Marijana i Mare r. Lukač, r. 11. 09. 1950. iz Garevca. Vjenčani 18. 07. 1972. Kumovi Zelić Marko i Mijić Marko. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.

Babić Miljenko, sin Mije i Mare r. Ribičić, r. 24. 09. 1953. iz Omiša, oženio ZELIĆ JANJU, kći Marijana i Mare r. Lukač, r. 07. 04. 1953. iz Garevca. Vjenčani 03. 03. 1975. Kumovi Bilušić Ivo i Jukić Marko. Vjenčatelj Josip Janjić, kapelan.

PREZIME ZRAKIĆ

ZRAKIĆ MARKO, sin Marka i Anice r. Stanić iz Gareva, star 28 godina, oženio KATU STANUŠIĆ, kći Marka i Šime r. Šuver iz Gareva, stara 20 godina. Vjenčani 30. 07. 1919. Kumovi Marko Perić i Pero Perić. Vjenčatelj Franjo Jurić, župnik.

ZRAKIĆKE UDATE IZVAN GAREVCA

Šubarić Ivo, sin Ante i Anice r. Ikanović-Paradžik iz Oteže, star 20 godina, oženio ANĐU ZRAKIĆ, kći Marka i Anice r. Stanić iz Gareva, stara 24 godine. Vjenčani 26. 02. 1919. Kumovi Božo Paradžik i Ivo Šubarić. Vjenčatelj Nikola Mlakić, kapelan.

Popović Radivoje, sin Radoja i Živadinke r. Milenović, r. 02. 08. 1935. iz Svetozareva, oženio ZRAKIĆ ANĐU, kći Marka i Kaje r. Stanušić, r. 17. 07. 1939. iz Garevca. Vjenčani 02. 02. 1961. Kumovi Perić Marijan i Tokić Ivo. Vjenčatelj Mijo Thon, župnik.