Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Garevljani u Maticama krstenih zupe Modrica - Prezime Andrasi, Andric

25. svibnja 2016.
Priredio: Anto Buric, umirovljeni svecenik

PREZIME ANDRAŠI (Osoba - 2)

Andraši Ljerka - Jozefina, kći Ivice i Emilije r. Mareš, rođena 06. 03. 1949. iz Garevca. Krštena 13. 03. 1949. Kuma Gagulić Janja r. Nedić. Krstitelj Milidrag Bujas, upravitelj župe.

Andraši Anđelka, kći Ivana i Emilije r. Mareč, rođena 03. 02. 1950. iz Garevca. Krštena 10. 03. 1950. Kuma Šerić Mara. Krstitelj Josip Kasić, svećenik.

 

PREZIME ANDRIĆ-MAMUZIĆ (Osoba - 2)

Andrić - Mamuzić Mato, sin Jakoba i Ane r. Popić, rođen 14. 04. 1914. iz Garevca. Kršten 14. 04. 1914. Kum Mato Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić - Mamuzić Ruža, kći Jakoba i Ane r. Popić, rođena 06. 02. 1924. iz Garevca. Krštena 07. 02. 1924. Kuma Lucija Mikulić r. Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik, dekan i đupnik.

 

PREZIME ANDRIĆ (Osoba - 221) (Blizanaca - 6 pari) (Nezakonitih - 2)

Andrić Angja, kći Ivana i Kate r. Augustinović, rođena 12. 04. 1893. iz Garevca. Krštena 12. 09. 1893. Kuma Marija Bajić r. Čalić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Andrić Ilija, sin Ivana i Kate r. Augustinović,  rođen 12. 04. 1893. iz Garevca. Kršten 12. 09. 1893. Kum Marko Bajić. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

 Andrić Mato, sin Blaža i Ruže r. Glavašević, rođen 21. 09. 1893. iz Garevca. Kršten 21. 09. 1893. Kum Marko Cvitkušić. Krstitelj Jakov Božić,  duhovni pomoćnik.

Andrić Anna, kći Ilije i Ruže r. Gagulić, rođena 29. 08. 1893. iz Garevca. Krštena 30. 09. 1893. Kuma Manda Jurilj r. Glavašević. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Andrić Kata, kći Marka i Mande r. Burić, rođena 21. 11. 1893. iz Garevca. Krštena 21. 11. 1893. Kuma Marija Radonja r. Šendulović. Krstitelj Jakov Božić, duhovni pomoćnik.

Andrić Kata, kći Ilije i Anne r. Burić, rođena 01. 12. 1893. iz Garevca. Krštena 02. 12. 1893. Kuma Kata Andrić r. Augustinović. Krstitelj u potrebi Kata Andrić r. Augustinović. Jakov Božić, duhovni pomoćnik dopunio svete obrede.

Andrić Marija, kći Ilije i Anne r. Burić, rođena 01. 12. 1893. iz Garevca. Krštena 02. 12. 1893. Kuma Ivka Stanušić r. Bajić. Krstitelj u potrebi Ivan Andrić. Jakov Božić, duhovni pomoćnik dopunio svete obrede.

Andrić Marko, sin Ilije i Anne r. Burić, rođen 24. 04. 1895. iz Garevca. Kršten 25. 04. 1895. Kum Ivo Marković. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Andrić Ilija, sin Ilije i Ruže r. Mašić, rođen 06. 08. 1895. iz Garevca. Kršten 06. 08. 1895. Kum Stjepan Jurilj. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Andrić Ivka, kći Marka i Mande r. Burrić, rođena 31. 08. 1895. iz Garevca. Krštena 01. 09. 1895. Kuma Ivka Bajić r. Perković. Krstitelj Grgo Došen, župnik.

Andrić Ivo, sin Marka i Mande r. Burić, rođen 09. 04. 1897. iz Garevca. Kršten 10. 04. 1897. Kum Mijo Radonja. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Andrić Pero, sin Ilije i Ruže r. Mašić, rođen 29. 07. 1897. iz Garevca. Kršten 29. 07. 1897. Kum Stjepan Jurilj. Krstitelj Josip Vukić, duhovni pomoćnik.

Andrić Kaja, kći Pere i Mande r. Tokić, rođena 13. 08. 1898. iz Garevca. Krštena 13. 08. 1898. Kuma Ruža Perković r. Šuver. Krstitelj Dobroslav Veseličić.

Andrić Ivka, kći Pere i Mande r. Tokić, rođena 13. 08. 1898. iz Garevca. Krštena 13. 08. 1898. Kuma Anica Mašić r. Baja. Krstitelj Dobroslav Veseličić.

Andrić Lucija, kći Marka i Mande r. Burić, rođena 24. 10. 1899. iz Garevca. Krštena 25. 10. 1899. Kuma Marija Radonić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Andrić (muško mrtvorođenče), sin Mate i Angje r. Bajić, rođeno 15. 02. 1900.

Andrić Mato, sin Marka i Marije r. Šubarić, rođen 31. 10. 1900. iz Garevca. Kršten 31. 10. 1900. Kum Mato Bičvić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Andrić Sara, kći Marka i Mande r. Burić, rođena 28. 04. 1901. iz Garevca. Krštena 28. 04. 1901. Kuma Mara Radonjić r. Šorić. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Andrić Jozo, sin Mate i Angje r. Bajić, rođen 08. 05. 1901. iz Garevca. Kršten 09. 05. 1901. Kum Marko Marković. Krstitelj Ivan Kozinović, duhovni pomoćnik.

Andrić Ruža, kći Petra i Mande r. Tokić, rođena 17. 08. 1901. iz Garevca. Krštena 17. 08. 1901. Kuma Ruža Perković r. Šuver. Krstitelj Mato Bekavac, upravitelj župe.

Andrić Marko, sin Marka i Mare r. Šubarić, rođen 10. 02. 1902. iz Garevca. Kršten 12. 02. 1902. Kum Mato Bičvić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Angja, kći Marka i Mande r. Burić, rođena 30. 05. 1902. iz Garevca. Krštena 31. 05. 1902. Kuma Mara Radonjić r. Šendulović. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Ivka, kći Mate i Angje r. Bajić, rođena 08. 05. 1903. iz Garevca. Krštena 08. 05. 1903. Kuma Mara Burić r. Mašić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Marija, kći Blaža i Ruže r. Glavašević, rođena 05. 01. 1904. iz Garevca. Krštena 05. 01. 1904. Kuma Manda Cvitkušić r. Pipunić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Janja, kći Marka i Mare r. Šubarić, rođena 21. 01. 1904. iz Garevca. Krštena 22. 01. 1904. Kuma Ana Marić r. Pranjić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Angja, kći Pere i Mande r. Tokić, rođena 06. 03. 1904. iz Garevca. Krštena 07. 03. 1904. Kuma Ruža Perković r. Šuver. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Ivan, sin Petra i Mare r. Tokić, rođen 12. 05. 1904. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1904. Kum Marko Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Mijat, sin Marka i Mande r. Burić, rođen 19. 07. 1904. iz Garevca. Kršten 19. 07. 1904. Kum Mijat Radonjić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Marija, kći Ivana i Ane r. Križić, rođena 05. 10. 1905. iz Garevca. Krštena 06. 10. 1905. Kuma Ruža Gagulić r. Perić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Ana, kći Marka i Mande r. Burić, rođena 15. 03. 1906. iz Garevca. Krštena 15. 03. 1906. Kuma Manda Radonjić r. Šendulović. Krstitelj Mato Bekavac.

Andrić Šimica, kći Pere i Mare r. Tokić, rođena 25. 03. 1906. iz Garevca. Krštena 25. 03. 1906. Kuma Mara Marić, r. Ilkić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Alojzije, sin Pere i Mande r. Tokić, rođen 28. 05. 1906. iz Garevca. Kršten 28. 05. 1906. Kum Marko Perković. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Mato, sin Marka i Mande r. Burić, rođen 04. 06. 1907. iz Garevca. Kršten 04. 06. 1907. Kum Ivan Jagustin. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Marko, sin Ilije Ive i Ane r. Križić. rođen 10. 07. 1907. iz Garevca. Kršten 11. 07. 1907. Kum Ivo Gagulić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Kata, kći Mate i Angje r. Bajić, rođena 11. 10. 1907. iz Garevca. Krštena 12. 10. 1907. Kuma Mara Burić r. Mašić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Mato, sin Marka i Mare r. Šubarić, rođen 16. 03. 1908. iz Garevca. Kršten 16. 03. 1908. Kum Ivan Marić. Krstitelj Mato Bekavac, župnik.

Andrić Mara, kći Pere i Mare r. Tokić, rođena 05. 09. 1908. iz Garevca. Krštena 06. 09. 1908. Kuma Marija Marić r. Parković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Ivo, sin Mate i Ane r. Cvitkušić, rođen 26. 09. 1908. iz Garevca. Kršten 26. 09. 1908. Kum Ilija Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Josip, sin Pere i Mande r. Tokić, rođen 05. 01. 1909. iz Garevca. Kršten 06. 01. 1909. Kum Marko Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Anto, sin Mate i Angje r. Bajić, rođen 28. 03. 1909. iz Garevca. Kršten 29. 03. 1909. Kum Pejo Burić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Ana, kći Ive i Ane r. Križić, rođena 27. 04. 1909. iz Garevca. Krštena 27. 04. 1909. Kuma Marija Gagulić r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Manda, kći Marka i Mande r. Bura, rođena 18. 05. 1909. iz Garevca. Krštena 18. 05. 1909. Kuma Mara Radonjić r. Šendulović. Kratitelj M. Stjepan Gašparović, duhovni pomoćnik.

Andrić Marija, kći Jakova i Anice r. Popić, rođena 05. 04. 1910. iz Garevca. Krštena 05. 04. 1910. Kuma Anica Tokić r. Juroš. Krstitelj Stjepan Gašparević, duhovni pomoćnik.

Andrić Jozo, sin Mate i Ane r. Cvitkušić, rođen 04. 07. 1910. iz Garevca. Kršten 05. 07. 1910. Kum Marko Bičvić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj Župe.

Andrić Mara, kći Mate i Angje r. Bajić, rođena 14. 08. 1910. iz Garevca. Krštena 14. 08. 1910. Kuma Mara Bajić, djevojka. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Pero, sin Pere i Mare r. Tokić, rođen 02. 02. 1911. iz Garevca. Kršten 02. 02. 1911. Kum Juro Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Pavo, sin Ive i Ane r. Križić, rođen 10. 07. 1911. iz Garevca. Kršten 11. 07. 1911. Kum Ivo Gagulić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Kata kći Pere i Mande r. Bajić, rođena 13. 09. 1911. iz Garevca. Krštena 13. 09. 1911. Kuma Ruža Perković r. Šuver. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Kata, kći Mate i Ane r. Cvitkušić, rođena 24. 02. 1912. iz Garevca. Krštena 24. 02. 1912. Kuma Ana Radonja r. Domazet. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Ana, kći Mate i Angje r. Bajić, rođena 13. 05. 1912. iz Garevca. Krštena 13. 05. 1912. Kuma Angja Marković r. Vurbić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Angja, kći Pere i Marije r. Tokić, rođena 27. 08. 1913. iz Garevca. Krštena 28. 08. 1913. Kuma Mara Lukić r. Patljak. Krstitelj Jakob Barišić, mladomisnik.

Andrić Marko, sin Mate i Ane r. Cvitkušić, rođen 05. 02. 1914. iz Garevca. Kršten 06. 02. 1914. Kum Marko Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Angja, kći Mate i Angje r. Križić, rođena 02. 04. 1914. iz Garevca. Krštena 02. 04. 1914. Kuma Angja Marković r. Vurbić. Krstitelj Josip Alfonz Barišić, duhovnik Služavki Malog Isusa.

Andrić Marijan, sin Pere i Mare r. Tokić, rođen 29. 07. 1917. iz Garevca. Kršten 29. 07. 1917. Kum Marko Perković. Krstitelj Franjo Jurić, upravitelj župe.

Andrić Marko, sin Jakova i Ane r. Popić, rođen 03. 03. 1919. iz Garevca. Kršten 04. 03. 1919. Kum Mato Tokić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Ruža, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođena 04. 08. 1919. iz Garevca. Krštena 04. 08. 1919. Kuma Manda Jagustin r. Lukač. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Marko, sin Pere i Marije r. Tokić, rođen 13. 11. 1919. iz Garevca. Kršten 14. 11. 1919. Kum Marko Marić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Marko, sin Ive i Anđe r. Marić, rođen 06. 03. 1920. iz Garevca. Kršten 06. 03. 1920. Kuma Anđa Radonja r. Burić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Jozo, sin Mare, kojaje kći Ive i Kaje r. Jagustin, rođen 02. 04. 1920. iz Garevca. Kršten 03. 04. 1920. Kum Ilija Burić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Stjepan, sin Stjepana i Ane r. Šoljić, rođen 01. 06. 1920. iz Garevca. Kršten 02. 06. 1920. Kum Pero Lozić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Anto, sin Mate i Anice r. Cvitkušić, rođen 08. 08. 1920. iz Garevca. Kršten 09. 08. 1920. Kum Marko Radonjić. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Mara, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođena 04. 11, 1920. iz Garevca. Krštena 05. 11. 1920. Kuma Manda Jagustin r. Lukač. Krstitelj Nikola Mlakić, kapelan.

Andrić Ivo, sin Jakova i Ane r. Popić, rođen 08. 04. 1921. iz Garevca. Kršten 08. 04. 1921. Kum Ivo Mikulić. Krstitelj Anto, Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Andrić Kata, kći Marka i Kate r. Lukić, rođena 04. 08. 1921. iz Garevca. Krštena 05. 08. 1921. Kuma Mara Bajić r. Perić. Krstitelj Anto Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Andrić Anto, sin Ilije i Lucije r. Blažanović, rođen 24. 11. 1921. iz Grevca. Kršten 24. 11. 1921. Kum Anto Sarić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mato, sin Joze i Ruže r. Sarić, rođen 27. 12. 1921. iz Garevca. Kršten 28. 12. 1921. Kum Ivo Stanušić. Krstitelj Anto Josip Budimirović, duhovni pomoćnik.

Andrić Serafina, kći Pere i Mare r. Tokić, rođena 11. 03. 1922. iz Garevca. Krštena 11. 03. 1922. Kuma Mara Marić r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonk i župnik.

Andrić Manda, kći Ive i Angje r.Marić, rođena 10. 04. 1922. iz Garevca. Krštena 11. 04. 1922. Kuma Angja Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, zač. kanonik i župnik.

Andrić Manda, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođena 13. 06. 1922. iz Garevca. Krštena 13. 06. 1922. Kuma Manda Jagustin r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mara, kći Mate i Ane r. Cvitkušić, rođena 26. 07. 1922. iz Garevca. Krštena 27. 07. 1922. Kuma Ana Radonjić r. Šoljić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Petar, sin Marka i Kate r. Zovkić, rođen 28. 06. 1923. iz Garevca. Kršten 30. 06. 1923. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Blaž, sin Ilije i Marije r. Cvitkušić, rođen 28. 03. 1924. iz Garevca. Kršten 28. 03. 1924. Kum Mijat Jagustin. Krstitelj Franjo Mikić, kapelan.

Andrić Nikola, sin Ive i Angje r. Marić, rođen 13. 03. 1924. iz Garevca. Kršten 14. 03. 1924. Kum Nikola Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Andrić Marko, sin Mate i Ane r. Cvitkušić, rođen 13. 08. 1924. iz Garevca. Kršten 13. 08. 1924. Kum Marko Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ivo, sin Marka i Mare r. Radonjić, rođen 24. 10. 1925. iz Garevca. Kršten 24. 10. 1925. Kum Filip Stanić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Andrić Jakob, sin Marka i Kate r. Zovkić, rođen 19. 11. 1925. iz Garevca. Kršten 20. 11. 1925. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Andrić Ilija, sin Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođen 17. 01. 1926. iz Garevca. Kršten 17. 01. 1926. Kum Mijat Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Luka, sin Ive i Angje r. Marić, rođen 22. 01. 1926. iz Garevca. Kršten 22. 01. 1926. Kum Manda Andrić r. Marić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Andrić Nikola, sin Ive i Lucije r. Lukić, rođen 08. 04. 1926. iz Garevca. Kršten 09. 04. 1926. Kum Jakob Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Andrić Ana, kći Jakoba i Ane r. Popić, rođena 19. 04. 1926. iz Garevca. Krštena 20. 04. 1926. Kuma Lucija Perković r. Perković. Krstitelj Franjo Jurić, dekan i župnik.

Andrić Ivo, sin Mijata i Mande r. Marić, rođen 15. 10. 1926. iz Garevca. Kršten 16. 10. 1926. Kum Niko Stanušić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Katarina, kći Marka i Mare r. Radonjić, rođena 05. 05. 1927. iz Garevca. Krštena 05. 05. 1927. Kuma Kata Stanić r. Zrakić. Krstitelj presvj. gosp. Tomo Igrc, protonotar apost. i kanonik vrhb. u miru.

Andrić Angja, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođena 08. 05. 1927. iz Garevca. Krštena 09. 05. 1927. Kuma Manda Jagustin r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mato, sin Marka i Kate r. Zovkić, rođen 18. 02. 1928. iz Garevca. Kršten 18. 02. 1928. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ana, kći Mije i Mande r. Marić, rođena 01. 05. 1928. iz Garevca. Krštena 01. 05. 1928. Kuma Šima Radonjić r. Ćutuk. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Marija, kći Ive i Angje r. Marić, rođena 13. 06. 1928. iz Garevca. Krštena 14. 06. 1928. Kuma Angja Radonjić r. Zelić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ilija, sin Jakoba i Ane r. Popić, rođen 31. 07. 1928. iz Garevca. Kršten 31. 07. 1928. Kum Jakov Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Alojzija, sin Pere i Ivke r. Mikulić, rođen 13. 08. 1928. iz Garevca. Kršten 13. 08. 1928. Kum Ivo Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ruža, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođena 01. 09. 1929. iz Garevca. Krštena 01. 09. 1929. Kuma Manda Jagustin r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mato, sin Ante i Angje r. Popić, rođen 09. 06. 1929. iz Garevca. Kršten 09. 06. 1929. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mara, kći Marka i Kate r. Zovkić, rođena 10. 01. 1930. iz Garevca. Krštena 11. 01. 1930. Kuma Mara Bajić r. Perić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Pero, sin Alojzija i Ivke r. Patljak, rođen 24. 01. 1930. iz Garevca. Kršten 24. 01. 1930. Kum Ivo Perković. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Anto, sin Mije i Mande r. Marić, rođen 26. 02. 1930. iz Garevca. Kršten 27. 02. 1930. Kum Mijo Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mato, sin Ive i Angje r. Marić, rođen 22. 03. 1930. iz Garevca. Kršten 23. 03. 1930. Kum Stjepan Radonjić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Jakob, sin Ante i Angje r Popić, rođen 13. 04. 1930. iz Garevca. Kršten 13. 04. 1930. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Manda, kći Mate i Ruže r. Cvitkušić, rođena 19. 04. 1930. iz Garevca. Krštena 20. 04. 1930. Kuma Manda Šušak r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Kaja, kći Marka i Ane r. Ćutuk, rođena 10. 03. 1931. iz Garevca. Krštena 10. 03. 1931. Kuma Kata Stanić r. Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Zorka - Ivka, kći Mate i Ruže r. Cvitkušić, rođena 27. 03. 1931. iz Garevca. Krštena 28. 03. 1931. Kuma Manda Šušak r. Andrić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Stjepan, sin Ive i Anđe r. Marić, rođen 17. 04. 1931. iz Garevca. Kršten 18. 04. 1931. Kum Stipo Radonjić. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Andrić Marko, sin Ive i Lucije r. Lukić, rođen 10. 05. 1931. iz Garevca. Kršten 11. 05. 1931. Kum Jakob Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Šima, kći Mare, a ona je kći Jakoba Andrića i Ane r. Popić, rođena 10. 06. 1931. iz Garevca. Krštena 10. 06. 1931. Kuma Šima Radonjić r. Perković. Krstitelj Ladislav Buljan, kapelan.

Andrić Alojzije, sin Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođen 20. 12. 1931. iz Garevca. Kršten 20. 12. 1931. Kum Mijo Jagustin. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Pero, sin Pere i Mare r. Lukić, rođen 03. 01. 1932. iz Garevca. Kršten 04. 01. 1932. Kum Jozo Tokić. Krstitelj Tvrtko Gujić, franjevac.

Andrić Marko, sin Marka i Kate r. Zovkić, rođen 15. 03. 1932. iz Garevca. Kršten 15. 03. 1932. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Pavo, sin Mije i Mande r. Marić, rođen 21. 08. 1932. iz Garevca. Kršten 22. 08. 1932. Kum Marko Tomić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Lucija, kći Ive i Angje r. Marić, rođena 13. 10. 1932. iz Garevca. Krštena 14. 10. 1932. Kuma Kata Andrić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Andrić Ivo, sin Marka i Kaje r. Zovkić, rođen 27. 02. iz Garevca. Kršten 01. 03. 1933. Kum Jakov Bajić. Krstitelj Mirko Perčinlić, kapelan.

Andrić Marko, sin Mate i Ruže r. Cvitkušić, rođen 12. 05. 1933. iz Garevca. Kršten 13. 05. 1933. Kum Anto Šušak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ana, kći Marka i Serafine r. Kuprešak, rođena 29. 05. 1933. iz Garevca. Krštena 29. 05. 1933. Kuma Mara Gagulić r. Mamuzić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ivica, sin Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođen 20. 05. 1934. iz Garevca. Kršten 21. 05. 1934. Kum Manda Jagustin r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Kaja, kći Marka i Ane r. Ćutuk, rođena 23. 07. 1933. iz Garevca. Krštena 24. 07. 1933. Kuma Kaja Stanić r. Zrakić. Krstitelj Marko Tvrtković, profesor, župnik u m.

Andrić Jozo, sin Pere i Mare r. Lukić, rođen 23. 05. 1934. iz Garevca. Kršten 23. 05. 1934. Kum Jozo Tokić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Anto, sin Mije i Mande r. Marić, rođen 12. 07. 1934. iz Garevca. Kršten 13. 07. 1934. Kum Marko Tomić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Andrić Janja, kći Marka i Kate r. Zovkić, rođena 19. 11. 1934. iz Garevca. Krštena 20. 11. 1934. Kuma Mara Bajić r. Perić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Marija, kći Marka i Serafine r. Kuprešak, rođena 13. 08. 1935. iz Garevca. Krštena 14. 08. 1935. Kuma Mara Gagulić r. Mamuzić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Andrić Angja, kći Ive i Luce r. Lukić, rođena 16. 05. 1935. iz Garevca. Krštena 17. 05. 1935. Kuma Apolonija Tokić r. Babić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Angja, kći Joze i Mare r. Pavić, rođena 15. 06. 1935. iz Garevca. Krštena 16. 06. 1935. Kuma Mara Kuprešak r. Majstorović. Krstitelj Franjo Jurić, župniik.

Andrić Mato, sin Ante i Angje r. Popić, rođen 03. 08. 1935. iz Garevca. Kršten 04. 08. 1935. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mara, kći Mijata i Mande r. Marić, rođena 09. 01. 1936. iz Garevca. Krštena 11. 01. 1936. Kuma Mara Tomić r. Popić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Mara, kći Marka i Ane r. Ćutuk, rođena 07. 04. 1936. iz Garevca. Krštena 08. 04. 1936. Kuma Kaja Stanić r. Zrakić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Kata, kći Pere i Mare r. Lukić, rođena 29. 08. 1936. iz Garevca. Krštena 30. 08. 1936. Kuma Ivka Tokić r. Perić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Marko, sin Marka i Kate r. Zovkić, rođen 24. 09. 1936. iz Garevca. Kršten 25. 09. 1936. Kum Jakob Bajić. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Kata, kći Ante i Andje r. Popić, rođena 08. 01. 1937. iz Garevca. Krštena 08. 01. 1937. Kuma Kata Bajić r. Perić. Krstitelj Petar Živković, kateheta.

Andrić Ruža -Zorka, kći Ilije i Mare r. Cvitkušić, rođena 07. 02. 1937. iz Garevca. Krštena 08. 02. 1937. Kuma Manda Jagustin r. Lukač. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.

Andrić Ivo, sin Joze i Mare r. Pavić, rođen 30. 03. 1937. iz Garevca. Kršten 01. 04. 1937. Kum Marko Kuprešak. Krstitelj Franjo Jurić, župnik.