Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

STATISTIKA BOSANSKE POSAVINE ZA 2016. GODINU (I)

18. travnja 2017.
Priredio: Anto BURIC, svecenik

STATISTIKA BOSANSKE POSAVINE ZA 2016. GODINU  

            Prilično dugo sam se dvoumio da li ove godine nastaviti s objavljivanjem statističkih podataka o stanju Hrvata katolika na području Bosanske Posavine, koje sam pripremao i objavljvao evo već devet godina. Ovo je deseta, tužna, godišnjica od prvog objavljivanja 2007. godine. Teško je gledati kako netko tko ti je drag umire i slušati njegov posmrtni hropac i jecanje. A moja draga Posavina i moj dragi Garevac umiru a ja već godinama slušam taj samrtni krik jednog područja koje je po mnogočemu bilo uzor u cijeloj regiji. Sotonska zamisao predratne i ratne Hrvatske Vlade inspirirana suludom politikom čelnika takozvane Hercegbosne, došljama (Šušak) i bivšim UDB-ašima (Boban) uz smiješak i stisak ruke, sa sunčanim naočalama na nosu poklonili su Bosansku Posavinu onima koji su spalili Vukovar i Istočnu Slavoniju. Dopustili su Miloševiću da dođe sa svojom državom do pod nos Zagrebu i ostvari barem dio svoje namjere o Velikoj Srbiji, ali na tuđi račun, na račun Bosne i Bosanske Posavine, odakle sada može gađati Slavonski Brod, Sisak i Zagreb jednom malo boljom vojničkom praćkom.

            Hrvatska  je ozakonjenjem Republike Srpske dobila još preko tri stotine kilometara granice sa Srbijom na Savi uz onu koju je do tada imala na Dunavu. Jà generala Tuđmana, já strategije. Nije suvišno ovdje spomenuti i ono silno ispijanje čačanskih rakija i "kafa" koje su ispijali  Tuđman, Šarinić i Boban sa Miloševićem, Krajišnikom, Kadadžićem u Beču, Grazu, Karađorđevu i ne znam gdje još. Ono što Turci nisu uspjeli tijekom četiristoljetnog vladanja Bosnom, uništiti Kršćanstvo i Hrvatstvo u Bosni, uspjeli su za par godina mozgovi tadašnje hrvatske Vlade. Pokazat će to statistika koja slijedi u ovom prikazu. U minulom ratu Srbi su dobili još jednu državu, Bošnjaci svoju državu, a Hrvati putovnice da se rasprše po svijetu što se i dogodilo i još uvijek događa.

            Da se radilo o izdaji ili bolje reći prodaji Bosanske Posavine uz ostalo već znano svjedoči i sljedeće: Umirovljeni general Karl Gorinšek, koji je u vrijeme pada Bosanske Posavine zapovijedao obranom Slavonije, dao je prije nekoliko godina izjavu o padu Bosanske Posavine. Gorinšek je tada rekao da iz vlastita iskustva zna da hrvatsko vodstvo nije pokazalo nikakav interes za obranu Posavine. Prisjećao se da su mu stalno stizale zapovijedi da se ništa ne poduzima u vezi s obranom tog područja te da se zastupala teza kako Posavljaci sami moraju shvatiti da se moraju iseliti u Hrvatsku, odnosno u Baranju, Kordun i Banovinu. To je ona poznata Tuđmanova teorija o "humanom preseljenju". U svrhu toga probijani su takozvani putevi spasa koji su trebali Hrvate "humano preseliti" u Hercegovinu. Osobno sam na jednom punktu kroz Hercegovinu doživio kada sam vodio konvoj humanitarne pomoći za Usoru, da mi je jedan vojnik (vojak) HVO-a, kada je pogledao moje dokumem i zaključio odakle sam rekao: "Boga vam vašega što čekate. Mi imamo za vas rezervirano ovdje jedno selo." Jedan obični Ero koji se dokopao kalašnikova znade da mi trebamo seliti. Koliko je to bilo humano preseljenje pokazalo se poslije kratkog vremena.

            Hrvatski general Franjo Feldi koji je rođen u Srijemskoj Mitrovici i koji je završio sve vojne škole bivše JNA i službovao diljem Jugoslavije a 1991. godine pridružio se Zboru narodne garde u rujnu 1991. godine je, naime, još u travnju 1992. nekolicini članova slavonskobrodskog kriznog štaba, u vili Igrac iznad Slavonskog Broda usmeno zaprijetio da će ih ‘Tuđman sve pohapsiti’ jer su poslali ljude u Posavinu i općenito pomagali Posavljacima.

            Evo što o tome kaže i bivši predsjednik Savjeta HVO-a Bosanske Posavine i gradonačelnik Dervente Vinko Begić: "Dobro se sjećam posjeta Koljevića - predstavnika SDS-a Zagrebu, kojeg je primio hrvatski državni vrh. Početkom srpske agresije na BiH tajno sam pozvan na sastanak kod Marka Lukića, tada savjetnika predsjednika Tuđmana za vojna pitanja. Na tom sastanku upoznao me s detaljima dogovora Koljević na jednoj strani- hrvatski državni vrh na drugoj. Tada mi je rečeno da će Bosanska Posavina u tim dogovorima pripasti Srbima. Zatečen ovakvim saznanjem postavio sam jedino moguće pitanje: “Kako to objasniti Hrvatskom puku s tih prostora kad su već pale silne žrtve i počinjena stravična razaranja.”

            Dvadesetdrugog listopada 1993., na sastanaku s Bobetkom i Šuškom, Tuđman kaže:

"...gledajući nacionalne probleme, ne samo na našem području, nego i u svijetu, bilo mi je jasno gospodo da je to etničko čišćenje i etnička homogenizacija bila užas, ali od biblijskih vremena, ako čitate Bibliju, od biblijskih vremena do danas bilo je takvih stvari... To zlo koje se događa ima nešto dobro u sebi jer stvara uvjete za dugotrajniju normalizaciju."
            Cijelo vrijeme rata u Bosni i Hercegovini pojedini dijelovi HVO-a šuruju sa Srbima. Ogromne količine nafte koje je dobivala vojska Republike Srpske dolazile su iz Hrvatske. Opskrbljeni gorivom iz Hrvatske srpski tenkovi granatiraju i ruše Bosansku Posavinu.

Ivo Lozančiću, zapovjednik 111XP HVO brigade Žepče u svom izvještaju pod oznakom "Tajno - strogo pov" dana 29. 06. 1993. upućenom Stožeru HVO Mostar između ostalog piše: "...Tijekom jučerašnji borbi imamo 12 poginulih i 32 ranjena bojovnika tako da je ukupan broj poginulih 42 i 129 r1njenih od kojih je 58 prebačeno u bolnice u Doboj i Banja Luku. Medicinsku ekipu srpska strana je poslala u našu vojnu bolnicu...Za dom spremni, zapovjednik Ivo Lozančić." U svom izvještaju od 30. 06. 1993. isti zapovjednik Ivo Lozančić pod naznakom "Strogo povjerljivo" javlja HZ HB u Mostaru "...Srpska vojska uvodi nove snage (Derventska brigada na čelu sa podpukovnikom Peulicca Vass poznanik) preko nasse teritorije radi i izvodjenja borbenih djelovanja i oslobadjanja Maglaja i Zavidovicca." Slična suradnja odvijala se i u Kiseljaku, Varešu, Sarajevu i drugdje osim u Posavini. Bosanska Posavina je morala ostati u ratu sa Srbima da bi je mogli okupirati.

            Padom Bosanske Posavine tisuće uglednih i radinih domaćina koji su do tada u Posavini svojim radom stekli sve za pristojan život, pretvoreno je u prosjake i osuđeno da sa vrećicom u ruci i suzom u oku čekaju u redovima pred Caritasovim skladištima da bi uprosili kilogram riže i litru mlijeka da prežive do sutra kada će ponovno stati u red i čekati milostinju. Ima jošnešto. One koji su napustili Istočnu Slavoniju Hrvatska je okrstila riječju "progranici", a one Hrvate koje su morali napustiti svoju dragu Posavinu okrstili su "izbjeglicama", dakle kukavicama koji se nisu htjeli boriti nego su pobjegli. Ovim činom je definitivno prekinuta i višestoljetna veza današnje Hrvatske s onom povijesnom, s Bosnom, gdje je okrunjen prvi hrvatski kralj Tomislav. Idemo dalje. Bosanskohercegovački Hrvati su od strane nove Hrvatske Vlade svrstani u kategoriju dijaspore. Riječ dijaspora je naziv za osobe ili za dio jednog naroda koji je bio prisiljen napustiti svoju korijensku zemlju, bivajući tako raspršeni na sve strane svijeta. Po ovome ispada da su današnji Hrvati koji žive u Bosni i Hercegovini tamo negdje iz Međimurja, Žumberka ili Podravine dolutali na ova bosanska područja. A upravo je suprotno. Veliki dio današnje Hrvatske je dijaspora Hrvata koji su iz raznoraznih razloga iz Bosne selili na današnje područje Hrvatske, posebno na područja od Siska pa na Istok - Slavoniju i Baranju. Svrstavajući Hrvate Bosne i Hercegovine u dijasporu, hrvatska država se odrekla Hrvata iz Bosne i izjednačila ih sa Šiptarima, Kinezima, Kurdima, koji moraju pri prijelazu granice pokazati dokumente da bi mogli ući u Hrvatsku. Tragično. Sramotno. Jednim pritiskom prsta na na daytonski papir predsjednik Tuđman je ozakonio genocid nad Hrvatima Bosanske Posavine i samim tim ozakonio rušenje preko četrdeset župnih crkava na tom području, a da i ne govorimo o uništenju filijalnih crkava i desetaka tisuća obiteljskih gospodarstava onih koji su protjerani. Ovdje nisu uračunate crkve i sva ostala zla koja su se dogodila na području Banjalučke biskupije. Prema popisu stanovništva iz 1991. godine Bosanska Posavina je imala 312.401 stanovnika. Prema izvještaju župnika te iste - 1991. godine u Bosanskoj Posavini koja pripada Vrhbosanskoj nadbiskupiji bilo je ukupno 164.981 Hrvat katolik. To znači da je katolika Hrvata na tom području bilo između 52 i 53%. Godine 2007. prema izvještajima župnika na tom istom području živjelo je 43.532 katolika Hrvata. Broj Hrvata katolika smanjen je dakle za 121.449. U razdoblju od 2007. do 2016. stanje je ovako. I onako mali broj Hrvata katolika za tih deset godina smanjio se za još 11.013. U osam župa Bosanske Posavine broj katolika se povećao. U Turiću za 235, u Orašju za 113, u Zoviku za 52, na Ceru za 37, u Foči kod Doboja za 26, u Bukovici za 3 i u Sočanici za 2. U jednoj župi, u Krepšiću je stanje isto kao i prije deset godina - 104 osobe. U ostale 42 župe broj katolika se smanjio. Smanjenje u minulih deset godina preko 100 osoba bilježe župe: Tolisa 3.781 osoba, Dubrave 915, Oštra Luka Bok 715, Svilaj 548, Odžak 496, Špionica 470, Poljaci 350, Prud 313, Vidovica 258, Potočani 245, Gornja Tramošnica 238, Ulice 236, Grebnice 220, Boće 199, Gornja Dubica 195, Tišina 178, Domaljevac 170, Donja Tramošnica 134, Bos. Brod 128, Bos. Šamac 127 i Gradačac 110. Ukupno je 21 župa koja bilježi minus preko 100 osoba. Ostalih 20 župa bilježe minus koji je manji od 100 osoba. U broju osoba najveći pad doživio je kroz ovih deset godina Šamački dekanat - 5.905 osoba. Slijede ga Doborski dekanat sa 2.294 osobe, Brčanski sa 2.386 osoba te Derventski sa 428 osoba.

            Statistika broja obitelji.

            U Brčanskom dekanatu četiri župe imaju u desetgodišnjem razdoblju povećan broj obitelji - Brčko za 49 obitelji, Zovik za 34, Krepšić za 18 i Gorice za 16 obitelji. Njih četiri ukupno 117 obitelji više. Ostale župe imaju smanjen broj obitelji. Dubrave i Ulice po 116 obitelji manje, Boće 57, Špionica 53, Poljaci 39, Bijeljina 23 i Orašje 10. U svim ovim župama je dakle 413 obitelji manje. Konačna bilanska za Brčanski dekanat je da je u njemu od 2007. do 2016. godine broj obitelji smanjen za 298 obitelji.

            U Derventskom dekanatu sedam župa bilježi porast: Cer za 22 obitelji, Sijekovac 3 obitelji, Kolibe 2 obitelji, Sočanica 2 obitelji i Bukovica 1 obitelj. Sve ostale župe u ovom dekanatu bilježe manji broj obitelji. Derventa ima 61 obitelj manje, Bosanski Brod 32 obitelji, Novo Selo 21 obitelj, Žeravac 10 obitelji, Plehan 8 obitelji, Foča 11 obitelji, Brusnica 4 obitelji, Bijelo Brdo 2 obitelji i Kulina 2 obitelji manje. U cijelo dekanatu broj obitelji je manji za 151.

            U Doborskom dekanatu samo župa Turić ima 42 obitelji više nego prije deset Godina. Ostale župe broje manji broj obitelji i to: Novo Selo-Balegovac 123, Odžak 104, Gradačac 123, Posavska Mahala 70, Dubrave 51, Svilaj 48, Pećnik 39, Potočani 39, Modriča 15, G. Tramošnica 11, Čardak 9, Srednja Slatina 9, D. Tramošnica 8 i Garevac 4. U cijelom dekanatu broj obitelji je smanjen za 653.        

            U Šamačkom dekanatu ni jedna župa ne bilježi porast broja obitelji. Manji broj obitelji imaju: Tolisa 218, Grebnice 116 obitelji manje, Domaljevac 77 obitelji manje, Oštra Luka 74, Kopanice 58, Prud 53, Bosanski Šamac 48 obitelji manje, Vidovice 45, Tišina 39 i Orašje 10. Dakle u Šamačkom dekanatu za deset posljednjih godina broj obitelji smanjio se za 738.

            Po broju smanjnja obitelji na prvom mjestu je Šamački dekanat sa 738 obitelji manje, slijede Doborski dekanat sa 727 obitelji manje, Brčanski dekanat 283 obitelji manje i Derventski dekanat sa 94 obitelji manje.

            Kada je riječ o broju obitelji, koncem 2007. godine Bosanska Posavina je brojala 14.532 domaćinstva. U deset posljednjih godina Bosanska Posavina je siromašnija je za 1.842 obitelji tako da danas broji 12.690 obitelji. Što tu reći? Ništa. Zanijemiti.

STATISTIKA POJEDINIH ŽUPA BOSANSKE POSAVINE

BIJELO BRDO

Broj osoba 1991. godine =  2.191

Broj osoba 2007. godine = 17

Broj osoba 2008. godine =  35

Broj osoba 2009. godine = 29

Broj osoba 2010. godine = 33

Broj osoba 2011. godine = 30

Broj osoba 2012. godine = 52

Broj osoba 2013. godine = 41

Broj osoba 2014. godine = 55

Broj osoba 2015. godine = 46

Broj osoba 2016. godine = 16

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 30

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 15

Broj obitelji 2011. godine = 14

Broj obitelji 2012. godine = 21

Broj obitelji 2013. godine = 41

Broj obitelji 2014. godine = 25

Broj obitelji 2015. godine = 21

Broj obitelji 2016. godine = 9

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 12

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 10

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,7

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 8

U BROJU OSOBA - minus 1

 

BIJELJINA

Broj osoba 1991. godine =  810

Broj osoba 2007. godine = 135

Broj osoba 2008. godine = 105

Broj osoba 2009. godine = 110

Broj osoba 2010. godine = 98

Broj osoba 2011. godine = 90

Broj osoba 2012. godine = 80

Broj osoba 2013. godine = 98

Broj osoba 2014. godine = 50

Broj osoba 2015. godine = 65

Broj osoba 2016. godine = 65

Razlika u broju osoba 2015./2016. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 68

Broj obitelji 2009. godine = 74

Broj obitelji 2010. godine = 40

Broj obitelji 2011. godine (nema podatka)

Broj obitelji 2012. godine = nema podatka

Broj obitelji 2013. godine = 50

Broj obitelji 2014. godine = 35

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 5

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 7

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,4

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 23

U BROJU OSOBA - minus 70

 

BOĆE

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 686

Broj osoba 2008. godine = 626

Broj osoba 2009. godine = 750

Broj osoba 2010. godine = 742

Broj osoba 2011. godine = 733

Broj osoba 2012. godine = 747

Broj osoba 2013. godine = 731

Broj osoba 2014. godine = 748

Broj osoba 2015. godine = 682

Broj osoba 2016. godine = 487

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 195

Broj obitelji 2008. godine = 263

Broj obitelji 2009. godine = 378

Broj obitelji 2010. godine = 391

Broj obitelji 2011. godine = 387

Broj obitelji 2012. godine = 396

Broj obitelji 2013. godine = 392

Broj obitelji 2014. godine = 325

Broj obitelji 2015. godine = 381

Broj obitelji 2016. godine = 206

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 175

Krštenih 2016. godine = 3

Umrlih 2016. godine = 19

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,3

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 57

U BROJU OSOBA - minus 199

 

BOSANSKI BROD

Broj osoba 1991. godine = 4.780

Broj osoba 2007. godine = 183

Broj osoba 2008. godine = 98

Broj osoba 2009. godine = 96

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 85

Broj osoba 2012. godine = 110

Broj osoba 2013. godine = 76

Broj osoba 2014. godine = 85

Broj osoba 2015. godine = 55

Broj osoba 2016. godine = 55

Razlika u broju osoba 2015./2016. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 77

Broj obitelji 2009. godine = 75

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 75

Broj obitelji 2012. godine = 77

Broj obitelji 2013. godine = 54

Broj obitelji 2014. godine = 58

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 5

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 6

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 32

U BROJU OSOBA - minus 128

 

BOSANSKI ŠAMAC

Broj osoba 1991. godine =  1.290

Broj osoba 2007. godine = 181

Broj osoba 2008. godine = 133

Broj osoba 2009. godine = 121

Broj osoba 2010. godine = 101

Broj osoba 2011. godine = 86

Broj osoba 2012. godine = 77

Broj osoba 2013. godine = 66

Broj osoba 2014. godine = 68

Broj osoba 2015. godine = 64

Broj osoba 2016. godine = 54

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 10

Broj obitelji 2008. godine = 83

Broj obitelji 2009. godine = 88

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 63

Broj obitelji 2012. godine = 53

Broj obitelji 2013. godine = 56

Broj obitelji 2014. godine = 54

Broj obitelji 2015. godine = 49

Broj obitelji 2016. godine = 35

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 14

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 8

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,5

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 48

U BROJU OSOBA - minus 127

 

BRČKO

Broj osoba 1991. godine = 2.480

Broj osoba 2007. godine = 562

Broj osoba 2008. godine = 546

Broj osoba 2009. godine = 525

Broj osoba 2010. godine = 560

Broj osoba 2011. godine = 580

Broj osoba 2012. godine = 568

Broj osoba 2013. godine = 540

Broj osoba 2014. godine = 888 (!)

Broj osoba 2015. godine = 852

Broj osoba 2016. godine = 470

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 382

Broj obitelji 2008. godine = 231

Broj obitelji 2009. godine = 221

Broj obitelji 2010. godine = 252

Broj obitelji 2011. godine = 262

Broj obitelji 2012. godine = 251

Broj obitelji 2013. godine = 242

Broj obitelji 2014. godine = 381

Broj obitelji 2015. godine = 357

Broj obitelji 2016. godine = 280

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 77

Krštenih 2016. godine = 4

Umrlih 2016. godine = 23

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 49

U BROJU OSOBA - minus 92

 

BRUSNICA

Broj osoba 1991. godine = 1.350

Broj osoba 2007. godine = 36

Broj osoba 2008. godine = 32

Broj osoba 2009. godine = 26

Broj osoba 2010. godine = 30

Broj osoba 2011. godine = 40

Broj osoba 2012. godine = 38

Broj osoba 2013. godine = 35

Broj osoba 2014. godine = 34

Broj osoba 2015. godine = 24

Broj osoba 2016. godine = 24

Razlika u broju osoba 2015./2016. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 17

Broj obitelji 2009. godine = 15

Broj obitelji 2010. godine = 16

Broj obitelji 2011. godine = 20

Broj obitelji 2012. godine = 20

Broj obitelji 2013. godine = 17

Broj obitelji 2014. godine = 17

Broj obitelji 2015. godine = 14

Broj obitelji 2016. godine = 13

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 1

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 4

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,8

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 4

U BROJU OSOBA - minus 12

 

BUKOVICA

Broj osoba 1991. godine = 1.250

Broj osoba 2007. godine = 1

Broj osoba 2008. godine = 1

Broj osoba 2009. godine = 1

Broj osoba 2010. godine = 1

Broj osoba 2011. godine = 3

Broj osoba 2012. godine = 3

Broj osoba 2013. godine = 4

Broj osoba 2014. godine = 4

Broj osoba 2015. godine = 4

Broj osoba 2016. godine = 4

Razlika u broju osoba 2015./2016. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 1

Broj obitelji 2009. godine = 1

Broj obitelji 2010. godine = 1

Broj obitelji 2011. godine = 2

Broj obitelji 2012. godine = 2

Broj obitelji 2013. godine = 2

Broj obitelji 2014. godine = 2

Broj obitelji 2015. godine = 2

Broj obitelji 2016. godine = 2

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - isto

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 0

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 1

U BROJU OSOBA - plus 3

 

CER

Broj osoba 1991. godine = 2.950

Broj osoba 2007. godine = 27

Broj osoba 2008. godine = 35

Broj osoba 2009. godine = 43

Broj osoba 2010. godine = 35

Broj osoba 2011. godine = 31

Broj osoba 2012. godine = 31

Broj osoba 2013. godine = 35

Broj osoba 2014. godine = 35

Broj osoba 2015. godine = 64

Broj osoba 2016. godine = 64

Razlika u broju osoba 2015./2016. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 22

Broj obitelji 2009. godine = 28

Broj obitelji 2010. godine = 20

Broj obitelji 2011. godine = 19

Broj obitelji 2012. godine = 19

Broj obitelji 2013. godine = 20

Broj obitelji 2014. godine = 21

Broj obitelji 2015. godine = 44

Broj obitelji 2016. godine = 44

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - isto

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 5

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,4

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 22

U BROJU OSOBA - plus 37

 

ČARDAK

Broj osoba 1991. godine = 3.264

Broj osoba 2007. godine = 120

Broj osoba 2008. godine = 116

Broj osoba 2009. godine = 106

Broj osoba 2010. godine = 117

Borj osoba 2011. godine = 106

Broj osoba 2012. godine = 120

Broj osoba 2013. godine = 119

Broj osoba 2014. godine = 134

Broj osoba 2015. godine = 121

Broj osoba 2016. godine = 115

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 6

Broj obitelji 2008. godine = 73

Broj obitelji 2009. godine = 67

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 66

Broj obitelji 2012. godine = 64

Broj obitelji 2013. godine = 65

Broj obitelji 2014. godine = 68

Broj obitelji 2015. godine = 66

Broj obitelji 2016. godine = 64

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 2

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 147

Prosjek č broja lanova po obitelji 2016. = 1,7

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 9

U BROJU OSOBA - minus 5

 

DERVENTA

Broj osoba 1991. godine = 8.380

Broj osoba 2007. godine = 322

Broj osoba 2008. godine = 312

Broj osoba 2009. godine = 326

Broj osoba 2010. godine = 336

Broj osoba 2011. godine = 284

Broj osoba 2012. godine = 284

Broj osoba 2013. godine = 238

Broj osoba 2014. godine = 222

Broj osoba 2015. godine = 224

Broj osoba 2016. godine = 215

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 9

Broj obitelji 2008. godine = 178

Broj obitelji 2009. godine = 182

Broj obitelji 2010. godine = 174

Broj obitelji 2011. godine = 167

Broj obitelji 2012. godine = 167

Broj obitelji 2013. godine = 157

Broj obitelji 2014. godine = 148

Broj obitelji 2015. godine = 138

Broj obitelji 2016. godine 117

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 11

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 28

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,8

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 61

U BROJU OSOBA - minus 77

 

DOMALJEVAC

Broj osoba 1991. godine = 5.920

Broj osoba 2007. godine = 3.786

Broj osoba 2008. godine = 3.802

Broj osoba 2009. godine = 3.904

Broj osoba 2010. godine = 3.923.

Broj osoba 2011. godine = 3.917

Broj osoba 2012. godine = 3.976

Broj osoba 2013. godine = 3.650

Broj osoba 2014. godine = 3.639

Broj osoba 2015. godine = 3.627

Broj osoba 2016. godine = 3.616

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 11

Broj obitelji 2008. godine = 1.040

Broj obitelji 2009. godine = 1.010

Broj obitelji 2010. godine = 1.008

Broj obitelji 2011. godine = 1.015

Broj obitelji 2012. godine = 1.014

Broj obitelji 2013. godine = 965

Broj obitelji 2014. godine = 965

Broj obitelji 2015. godine = 965

Broj obitelji 2016. godine = 963

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 2

Krštenih 2016. godine = 30

Umrlih 2016. godine = 43

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 3,7

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 77

U BROJU OSOBA - minus 170

 

D. TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. godine = 2.732

Broj osoba 2007. godine = 330

Broj osoba 2008. godine = 348

Broj osoba 2009. godine = 219

Broj osoba 2010. godine = 220

Broj osoba 2011. godine = 216

Broj osoba 2012. godine = 210

Broj osoba 2013. godine = 190

Broj osoba 2014. godine = 180

Broj osoba 2015. godine = 170

Broj osoba 2016. godine = 196

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 16

Broj obitelji 2008. godine = 122

Broj obitelji 2009. godine = 126

Broj obitelji 2010. godine = 127

Broj obitelji 2011. godine = 125

Broj obitelji 2012. godine = 117

Broj obitelji 2013. godine = 104

Broj obitelji 2014. godine = 108

Broj obitelji 2015. godine = 135

Broj obitelji 2016. godine = 114

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 21

Krštenih 2016. godine = 3

Umrlih 2016. godine = 11

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,7

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 8

U BROJU OSOBA - minus 134

 

DUBRAVE

Broj osoba 1991. godine = 7.962

Broj osoba 2007. godine = 3.300

Broj osoba 2008. godine = 3.200

Broj osoba 2009. godine = 3.180

Broj osoba 2010. godine = 3.140

Borj osoba 2011. godine = 3.100

Broj osoba 2012. godine = 3.063

Broj osoba 2013. godine = 3.027

Broj osoba 2014. godine = 3.012

Broj osoba 2015. godine = 2.895

Broj osoba 2016. godine = 2.385

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 510

Broj obitelji 2008. godine = 1.194

Broj obitelji 2009. godine = 1.092

Broj obitelji 2010. godine = 1.190

Broj obitelji 2011. godine = 1.190

Broj obitelji 2012. godine = 1.190

Broj obitelji 2013. godine = 1.163

Broj obitelji 2014. godine = 1.108

Broj obitelji 2015. godine = 1.041

Broj obitelji 2016. godine = 1.078

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 37

Krštenih 2016. godine = 22

Umrlih 2016. godine = 58

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 116

U BROJU OSOBA - minus 915

 

FOČA, k/Doboja

Broj osoba 1991. godine = 3.990

Broj osoba 2007. godine = 131

Broj osoba 2008. godine = 148

Broj osoba 2009. godine = 151

Broj osoba 2010. godine = 171

Broj osoba 2011. godine = 169

Broj osoba 2012. godine = 156

Broj osoba 2013. godine = 172

Broj osoba 2014. godine = 148

Broj osoba 2015. godine = 162

Broj osoba 2016. godine = 157

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 92

Broj obitelji 2009. godine = 100

Broj obitelji 2010. godine = 98

Broj obitelji 2011. godine = 97

Broj obitelji 2012. godine = 83

Broj obitelji 2013. godine = 92

Broj obitelji 2014. godine = 78

Broj obitelji 2015. godine = 85

Broj obitelji 2016. godine = 81

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 4

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 15

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,9

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 11

U BROJU OSOBA - plus 26

 

GAREVAC

Broj osoba 1991. godine = 2.943

Broj osoba 2007. godine = 157

Broj osoba 2008. godine = 173

Broj osoba 2009. godine = 113

Broj osoba 2010. godine = 114

Broj osoba 2011. godine = 114

Broj osoba 2012. godine = 127

Broj osoba 2013. godine = 129

Broj osoba 2014. godine = 174

Broj osoba 2015. godine = 157

Broj osoba 2016. godine = 123

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 34

Broj obitelji 2008. godine = 80

Broj obitelji 2009. godine = 78

Broj obitelji 2010. godine = 80

Broj obitelji 2011. godine = 76

Broj obitelji 2012. godine = 75

Broj obitelji 2013. godine = 82

Broj obitelji 2014. godine = 87

Broj obitelji 2015. godine = 87

Broj obitelji 2016. godine = 76

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 9

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 12

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 4

U BROJU OSOBA - minus 34

 

GORNJA DUBICA

Broj osoba 1991. godine = 7.530

Broj osoba 2007. godine = 1.405

Broj osoba 2008. godine = 1.510

Broj osoba 2009. godine = 1.512

Broj osoba 2010. godine = 1.482.

Broj osoba 2011. godine = 1.467

Broj osoba 2012. godine = 1.501

Broj osoba 2013. godine = 1.460

Broj osoba 2014. godine = 1.482

Broj osoba 2015. godine = 1.460

Broj osoba 2016. godine = 1.210

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 250

Broj obitelji 2008. godine = 563

Broj obitelji 2009. godine = 564

Broj obitelji 2010. godine = 557

Broj obitelji 2011. godine = 550

Broj obitelji 2012. godine = 552

Broj obitelji 2013. godine = 550

Broj obitelji 2014. godine = 505

Broj obitelji 2015. godine = 550

Broj obitelji 2016. godine = 512

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 38

Krštenih 2016. godine = 15

Umrlih 2016. godine = 30

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,3

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 51

U BROJU OSOBA - minus 195

 

G. MOČ. SIJEKOVAC

Broj osoba 1991. godine = 1.792

Broj osoba 2007. godine = 22

Broj osoba 2008. godine = 14

Broj osoba 2009. godine = 11

Broj osoba 2010. godine = 14

Broj osoba 2011. godine = 14

Broj osoba 2012. godine = 13

Broj osoba 2013. godine = 13

Broj osoba 2014. godine = 18

Broj osoba 2015. godine = 14

Broj osoba 2016. godine = 13

Razlika u broju osoba 2015./20165. - minus 1

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 6

Broj obitelji 2011. godine = 7

Broj obitelji 2012. godine = 7

Broj obitelji 2013. godine = 13

Broj obitelji 2014. godine = 11

Broj obitelji 2015. godine = 9

Broj obitelji 2016. godine = 9

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - isto

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 11

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,4

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 3

U BROJU OSOBA - minus 9

 

GORICE

Broj osoba 1991. godine = 1.952

Broj osoba 2007. godine = 233

Broj osoba 2008. godine = 205

Broj osoba 2009. godine = 249

Broj osoba 2010. godine = 209

Broj osoba 2011. godine = 204

Broj osoba 2012. godine = 235

Broj osoba 2013. godine = 204

Broj osoba 2014. godine = 222

Broj osoba 2015. godine = 191

Broj osoba 2016. godine = 198

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 7

Broj obitelji 2008. godine = 107

Broj obitelji 2009. godine = 124

Broj obitelji 2010. godine = 174

Broj obitelji 2011. godine = 159

Broj obitelji 2012. godine = 122

Broj obitelji 2013. godine = 153

Broj obitelji 2014. godine = 154

Broj obitelji 2015. godine = 118

Broj obitelji 2016. godine = 123

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 5

Krštenih 2016. godine = 14

Umrlih 2016. godine = 13

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,5

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 16

U BROJU OSOBA - minus 35

 

G. TRAMOŠNICA

Broj osoba 1991. godine = 2.250

Broj osoba 2007. godine = 450

Broj osoba 2008. godine = 430

Broj osoba 2009. godine = 274

Broj osoba 2010. godine = 249

Broj osoba 2011. godine = 237

Broj osoba 2012. godine = 228

Broj osoba 2013. godine = 242

Broj osoba 2014. godine = 231

Broj osoba 2015. godine = 225

Broj osoba 2016. godine = 212

Razlika u broju osoba 2015./2016.- minus 13

Broj obitelji 2008. godine = 137

Broj obitelji 2009. godine = 145

Broj obitelji 2010. godine = 137

Broj obitelji 2011. godine = 128

Broj obitelji 2012. godine = 127

Broj obitelji 2013. godine = 134

Broj obitelji 2014. godine = 133

Broj obitelji 2015. godine = 135

Broj obitelji 2016. godine = 126

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 9

Krštenih 2016. godine = 2

Umrlih 2016. godine = 6

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 11

U BROJU OSOBA - minus 238

 

GRADAČAC

Broj osoba 1991. godine = 1.990

Broj osoba 2007. godine = 330

Broj osoba 2008. godine = 307

Broj osoba 2009. godine = 316

Broj osoba 2010. godine = 302

Broj osoba 2011. godine = 298

Broj osoba 2012. godine = 380 (?)

Broj osoba 2013. godine = 242

Broj osoba 2014. godine = 293

Broj osoba 2015. godine = 225

Broj osoba 2016. godine = 220

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 135

Broj obitelji 2009. godine = 145

Broj obitelji 2010. godine = 137

Broj obitelji 2011. godine = 139

Broj obitelji 2012. godine = 165 (?)

Broj obitelji 2013. godine = 129

Broj obitelji 2014. godine = 120

Broj obitelji 2015. godine = 93

Broj obitelji 2016.godine = 112

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 19

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 7

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,9

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 123

U BROJU OSOBA - minus 110

 

GREBNICE

Broj osoba 1991. godine = 1.295 (2001. godine)

Broj osoba 2007. godine = 1.382

Broj osoba 2008. godine = 1.431

Broj osoba 2009. godine = 1.164

Broj osoba 2010. godine = 1.357

Broj osoba 2011. godine = 1.113

Broj osoba 2012. godine = 1.169

Broj osoba 2013. godine = 1.150

Broj osoba 2014. godine = 1.093

Broj osoba 2015. godine = 820

Broj osoba 2016. godine = 1.162

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 342

Broj obitelji 2008. godine = 437

Broj obitelji 2009. godine = 374

Broj obitelji 2010. godine = 420

Broj obitelji 2011. godine = 394

Broj obitelji 2012. godine = 361

Broj obitelji 2013. godine = 340

Broj obitelji 2014. godine = 306

Broj obitelji 2015. godine = 281

Broj obitelji 2016. godine = 321

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 40

Krštenih 2016. godine = 9

Umrlih 2016. godine = 24

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 3,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 26

U BROJU OSOBA - minus 220

 

KOLIBE

Broj osoba 1991. godine = 1.950

Broj osoba 2007. godine = 34

Broj osoba 2008. godine = 9

Broj osoba 2009. godine = 9

Broj osoba 2010. godine = 6

Boj osoba 2011.goodine = 9

Broj osoba 2012. godine = 7

Broj osoba 2013. godine = 13

Broj osoba 2014. godine = 6

Broj osoba 2015. godine = 15

Broj osoba 2016. godine = 10

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 4

Broj obitelji 2011. godine = 6

Broj obitelji 2012. godine = 4

Broj obitelji 2013. godine = 8

Broj obitelji 2014. godine = 6

Broj obitelji 2015. godine = 8

Broj obitelji 2016. godine = 8

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - isto

Krštenih 2016. godine = 2

Umrlih 2016. godine = 6

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 2

U BROJU OSOBA - minus 24

 

KOPANICE

Broj osoba 1991. godine = 1.390

Broj osoba 2007. godine = 354

Broj osoba 2008. godine = 344

Broj osoba 2009. godine = 348

Broj osoba 2010. godine = 380

Broj osoba 2011. godine = 353

Broj osoba 2012. godine = 344

Broj osoba 2013. godine = 352

Broj osoba 2014. godine = 292

Broj osoba 2015. godine = 293

Broj osoba 2016. godine = 261

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 32

Broj obitelji 2008. godine = 174

Broj obitelji 2009. godine = 168

Broj obitelji 2010. godine = 157

Broj obitelji 2011. godine = 168

Broj obitelji 2012. godine = 167

Broj obitelji 2013. godine = 167

Broj obitelji 2014. godine = 117

Broj obitelji 2015. godine = 117

Broj obitelji 2016. godine = 116

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 1

Krštenih 2016. godine = 2

Umrlih 2016. godine = 16

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 58

U BROJU OSOBA - minus 93

 

KORAĆE

Broj osoba 1991. godine = 3.258

Broj osoba 2007. godine = 106

Broj osoba 2008. godine = 98

Broj osoba 2009. godine = 98

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 84

Broj osoba 2012. godine = 94

Broj osoba 2013. godine = 80

Broj osoba 2014. godine = 66

Broj osoba 2015. godine = 62

Broj osoba 2016. godine = 57

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 5

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 63

Broj obitelji 2010. godine = 51

Broj obitelji 2011. godine = 46

Broj obitelji 2012. godine = 50

Broj obitelji 2013. godine = 46

Broj obitelji 2014. godine = 37

Broj obitelji 2015. godine = 40

Broj obitelji 2016. godine = 45

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 5

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 7

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 4

U BROJU OSOBA - minus 49

 

KREPŠIĆ

Broj osoba 1991. godine = 913

Broj osoba 2007. godine = 104

Broj osoba 2008. godine = 104

Broj osoba 2009. godine = 98

Broj osoba 2010. godine = 180

Broj osoba 2011. godine = 116

Broj osoba 2012. godine = 116

Broj osoba 2013. godine = 102

Broj osoba 2014. godine = 104

Broj osoba 2015. godine = 100

Broj osoba 2016. godine = 104

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 4

Broj obitelji 2008. godine = 49

Broj obitelji 2009. godine = 44

Broj obitelji 2010. godine = 72

Broj obitelji 2011. godine = 70

Broj obitelji 2012. godine = 73

Broj obitelji 2013. godine = 77

Broj obitelji 2014. godine = 52

Broj obitelji 2015. godine = 74

Broj obitelji 2016. godine = 67

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 7

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 4

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,5

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 18

U BROJU OSOBA - isto

 

KULINA

Broj osoba 1991. godine = 950

Broj osoba 2007. godine = 13

Broj osoba 2008. godine = 14

Broj osoba 2009. godine = 13

Broj osoba 2010. godine = 12

Broj osoba 2011. godine = 11

Broj osoba 2012. godine = 11

Broj osoba 2013. godine = 11

Broj osoba 2014. godine = 9

Broj osoba 2015. godine = 8

Broj osoba 2016. godine = 8

Razlika u broju osoba 2015./2016. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 6

Broj obitelji 2009. godine = 6

Broj obitelji 2010. godine = 5

Broj obitelji 2011. godine = 5

Broj obitelji 2012. godine = 5

Broj obitelji 2013. godine = 6

Broj obitelji 2014. godine = 4

Broj obitelji 2015. godine = 3

Broj obitelji 2016. godine = 4

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 1

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 3

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 2

U BROJU OSOBA - minus 5

 

MODRIČA

Broj osoba 1991. godine = 3.532

Broj osoba 2007. godine = 100

Broj osoba 2008. godine = 68

Broj osoba 2009. godine = 114

Broj osoba 2010. godine = 104

Broj osoba 2011. godine = 42

Broj osoba 2012. godine = 62

Broj osoba 2013. godine = 45

Broj osoba 2014. godine = 43

Broj osoba 2015. godine = 51

Broj osoba 2016. godine = 48

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 3

Broj obitelji 2008. godine = 44

Broj obitelji 2009. godine = 49

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine  = 31

Broj obitelji 2012. godine = 36

Broj obitelji 2013. godine = 38

Broj obitelji 2014. godine = 32

Broj obitelji 2015. godine = 34

Broj obitelji 2016. godine = 29

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 5

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 3

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 15

U BROJU OSOBA - minus 52

 

N. SELO - BALEGOVAC

Broj osoba 1991. godine = 1.546

Broj osoba 2007. godine = 1.700

Broj osoba 2008. godine = 1.650

Broj osoba 2009. godine = 1.570

Broj osoba 2010. godine = 1.811

Broj osoba 2011. godine = 1.692

Broj osoba 2012. godine = 1.617

Broj osoba 2013. godine = 1.700

Broj osoba 2014. godine = 1.535

Broj osoba 2015. godine = 1.520

Broj osoba 2016. godine = 1.523

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 3

Broj obitelji 2008. godine = 601

Broj obitelji 2009. godine = 550

Broj obitelji 2010. godine = 587

Broj obitelji 2011. godine = 470

Broj obitelji 2012. godine = 410

Broj obitelji 2013. godine = 413

Broj obitelji 2014. godine = 402

Broj obitelji 2015. godine = 402

Broj obitelji 2016. godine = 404

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 2

Krštenih 2016. godine = 9

Umrlih 2016. godine = 12

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 3,7

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 197

U BROJU OSOBA - minus 23

 

NOVO SELO k/BB

Broj osoba 1991. godine = 3.050

Broj osoba 2007. godine = 86

Broj osoba 2008. godine = 116

Broj osoba 2009. godine = 115

Broj osoba 2010. godine = 113

Broj osoba 2011. godine = 174

Broj osoba 2012. godine = 143

Broj osoba 2013. godine = 132

Broj osoba 2014. godine = 94

Broj osoba 2015. godine = 98

Broj osoba 2016. godine = 58

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 40 (?)

Broj obitelji 2008. godine = 63

Broj obitelji 2009. godine = 65

Broj obitelji 2010. godine = 54

Broj obitelji 2011. godine = 68

Broj obitelji 2012. godine = 62

Broj obitelji 2013. godine = 71

Broj obitelji 2014. godine = 53

Broj obitelji 2015. godine = 52

Broj obitelji 2016. godine = 42

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 10

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 21

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,3

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 21

U BROJU OSOBA - minus 27

 

ODŽAK

Broj osoba 1991. godine = 2.945

Broj osoba 2007. godine = 1.715

Broj osoba 2008. godine = 1.754

Broj osoba 2009. godine = 1.683

Broj osoba 1010. godine = 1892

Broj osoba 2011. godine = 1.954

Broj osoba 2012. godine = 1.947

Broj osoba 2013. godine = 1.661

Broj osoba 2014. godine = 1.466

Broj osoba 2015. godine = 1.586

Broj osoba 2016. godine 1.219

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 376

Broj obitelji 2008. godine = 561

Broj obitelji 2009. godine = 581

Broj obitelji 2010. godine = 556

Broj obitelji 2011. godine = 563

Broj obitelji 2012. godine = 565

Broj obitelji 2013. godine = 473

Broj obitelji 2014. godine = 451

Broj obitelji 2015. godine = 488

Broj obitelji 2016. godine = 457

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 31

Krštenih 2016. godine = 11

Umrlih 2016. godine = 14

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 104

U BROJU OSOBA - minus 496

 

ORAŠJE

Broj osoba 1991. = (novoosnovana župa)

Broj osoba 2007. godine = 1.245

Broj osoba 2008. godine = 1.139

Broj osoba 2009. godine = 1.200

Broj osoba 2010. godine = 1275

Broj osoba 2011. godine = 1.301

Broj osoba 2012. godine = 1.330

Broj osoba 2013. godine = 1.326

Broj osoba 2014. godine = 1.310

Broj osoba 2015. godine = 1.322

Broj osoba 2016. godine = 1.358

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 36

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 400

Broj obitelji 2010. godine = 440

Broj obitelji 2011. godine = 457

Broj obitelji 2012. godine = 450

Broj obitelji 2013. godine = 450

Broj obitelji 2014. godine = 437

Broj obitelji 2015. godine = 457

Broj obitelji 2016. godine = 400

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 57

Krštenih 2016. godine = 18

Umrlih 2016. godine = 15

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 3,3

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 10

U BROJU OSOBA - plus 113

 

OŠTRA LUKA – BOK

Broj osoba 1991. godine = 7.350

Broj osoba 2007. godine = 3.203

Broj osoba 2008. godine = 3.102

Broj osoba 2009. godine = 3.088

Broj osoba 2010. godine = 3.042

Broj osoba 2011. godine = 3.006

Broj osoba 2012. godine = 2.952

Broj osoba 2013. godine = 2.952

Broj osoba 2014. godine = 2.640

Broj osoba 2015. godine = 2.476

Broj osoba 2016. godine = 2.488

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 12

Broj obitelji 2008. godine = 982

Broj obitelji 2009. godine = 1.016

Broj obitelji 2010. godine = 1.018

Broj obitelji 2011. godine = 992

Broj obitelji 2012. godine = 986

Broj obitelji 2013. godine = 986

Broj obitelji 2014. godine = 931

Broj obitelji 2015. godine = 921

Broj obitelji 2016. godine = 908

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 13

Krštenih 2016. godine = 23

Umrlih 2016. godine = 53

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,7

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 74

U BROJU OSOBA - minus 715

 

PEĆNIK

Broj osoba 1991. godine = 2.350

Broj osoba 2007. godine = 150

Broj osoba 2008. godine = 137

Broj osoba 2009. godine = 130

Broj osoba 2010. godine = 121

Broj osoba 2011. godine = 117

Broj osoba 2012. godine = 118

Broj osoba 2013. godine = 106

Broj osoba 2014. godine = 116

Broj osoba 2015. godine = 104

Broj osoba 2016. godine = 95

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 9

Broj obitelji 2008. godine = 97

Broj obitelji 2009. godine = 90

Broj obitelji 2010. godine = 71

Broj obitelji 2011. godine = 70

Broj obitelji 2012. godine = 40

Broj obitelji 2013. godine = 88

Broj obitelji 2014. godine = 86

Broj obitelji 2015. godine = 63

Broj obitelji 2016. godine = 58

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 5

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 7

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 39

U BROJU OSOBA - minus 55

 

PLEHAN

Broj osoba 1991. godine = 8.120

Broj osoba 2007. godine = 156

Broj osoba 2008. godine = 95

Broj osoba 2009. godine = 110

Broj osoba 2010. godine = 95

Broj osoba 2011. godine = 96

Broj osoba 2012. godine = 91

Broj osoba 2013. godine = 95

Broj osoba 2014. godine = 109

Broj osoba 2015. godine = 104

Broj osoba 2016. godine = 81

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 23

Broj obitelji 2008. godine = 60

Broj obitelji 2009. godine = 63

Broj obitelji 2010. godine = 99

Broj obitelji 2011. godine = 58

Broj obitelji 2012. godine = 56

Broj obitelji 2013. godine = 95

Broj obitelji 2014. godine = 68

Broj obitelji 2015. godine = 64

Broj obitelji 2016. godine = 52

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 12

Krštenih 2016. godine = 1

Umrlih 2016. godine = 25

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,5

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 8

U BROJU OSOBA - minus 75

 

POLJACI

Broj osoba 1991. godine = 2.212

Broj osoba 2007. godine = 712

Broj osoba 2008. godine = 701

Broj osoba 2009. godine = 422

Broj osoba 2010. godine = 454

Broj osoba 2011. godine = 461

Broj osoba 2012. godine = 425

Broj osoba 2013. godine = 434

Broj osoba 2014. godine = 426

Broj osoba 2015. godine = 386

Broj osoba 2016. godine = 362

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 24

Broj obitelji 2008. godine = 201

Broj obitelji 2009. godine = 201

Broj obitelji 2010. godine = 210.

Broj obitelji 2011. godine = 200

Broj obitelji 2012. godine = 202

Broj obitelji 2013. godine = 183

Broj obitelji 2014. godine = 186

Broj obitelji 2015. godine = 178

Broj obitelji 2016. godine = 162

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 16

Krštenih 2016. godine = 3

Umrlih 2016. godine = 15

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 39

U BROJU OSOBA - minus 350

 

POS. MAHALA

Broj osoba 1991. godine = 1.508

Broj osoba 2007. godine = 527

Broj osoba 2008. godine = 506

Broj osoba 2009. godine = 485

Broj osoba 2010. godine = 480

Broj osoba 2011. godine = 440

Broj osoba 2012. godine = 431

Broj osoba 2013. godine = 430

Broj osoba 2014. godine = 430

Broj osoba 2015. godine = 420

Broj osoba 2016. godine = 430

Razlika u broju osoba 2015./2016. - plus 10

Broj obitelji 2008. godine = 212

Broj obitelji 2009. godine = 200

Broj obitelji 2010. godine = 200

Broj obitelji 2011. godine = 170

Broj obitelji 2012. godine = 169

Broj obitelji 2013. godine = 160

Broj obitelji 2014. godine = 151

Broj obitelji 2015. godine = 146

Broj obitelji 2016. godine = 142

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 3

Krštenih 2016. godine = 4

Umrlih 2016. godine = 16

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 3

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 70

U BROJU OSOBA - minus 97

 

POTOČANI

Broj osoba 1991. godine = 4.532

Broj osoba 2007. godine = 1.070

Broj osoba 2008. godine = 1.070

Broj osoba 2009. godine = 1.010

Broj osoba 2010. godine = 1.028

Broj osoba 2011. godine = 1.015

Broj osoba 2012. godine = 1.020

Broj osoba 2013. godine = 1.120

Broj osoba 2014. godine = 1.150

Broj osoba 2015. godine = 1.130

Broj osoba 2016. godine = 825

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 305

Broj obitelji 2008. godine = 410

Broj obitelji 2009. godine = 440

Broj obitelji 2010. godine = 435

Broj obitelji 2011. godine = 433

Broj obitelji 2012. godine = 435

Broj obitelji 2013. godine = 436

Broj obitelji 2014. godine = 440

Broj obitelji 2015. godine = 430

Broj obitelji 2016. godine = 371

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 61

Krštenih 2016. godine = 6

Umrlih 2016. godine = 36

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 2,2

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 39

U BROJU OSOBA - minus 245

 

PRUD

Broj osoba 1991. godine = 1.987

Broj osoba 2007. godine = 763

Broj osoba 2008. godine = 729

Broj osoba 2009. godine = 655

Broj osoba 2010. godine = 690

Broj osoba 2011. godine = 697

Broj osoba 2012. godine = 592 (?)

Broj osoba 2013. godine = 586

Broj osoba 2014. godine = 532

Broj osoba 2015. godine = 500

Broj osoba 2016. godine = 450

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 50

Broj obitelji 2008. godine = 254

Broj obitelji 2009. godine = 260

Broj obitelji 2010. godini = 264

Broj obitelji 2011. godine = 269

Broj obitelji 2012. godine = 251

Broj obitelji 2013. godine = 234

Broj obitelji 2014. godine = 219

Broj obitelji 2015. godine = 280

Broj obitelji 2016. godine - 201

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 79

Krštenih 2016. godine = 5

Umrlih 2016. godine = 10

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,5

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 53

U BROJU OSOBA - minus 313

 

SOČANICA

Broj osoba 1991. godine = 1.750

Broj osoba 2007. godine = 4

Broj osoba 2008. godine = 4

Broj osoba 2009. godine = 5

Broj osoba 2010. godine = 3

Broj osoba 2011. godine = 6

Broj osoba 2012. godine = 6

Broj osoba 2013. godine = 4

Broj osoba 2014. godine = 4

Broj osoba 2015. godine = 7

Broj osoba 2016. godine = 6

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 1

Broj obitelji 2008. godine = 2

Broj obitelji 2009. godine = 3

Broj obitelji 2010. godine = 2

Broj obitelji 2011. godine = 4

Broj obitelji 2012. godine = 4

Broj obitelji 2013. godine = 0 (?)

Broj obitelji 2014. godine = 3

Broj obitelji 2015. godine = 4

Broj obitelji 2016. godine = 4

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - isto

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 1

Prosjek članova po obitelji 2016. = 1,5

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - plus 2

U BROJU OSOBA - plus 2

 

SRED. SLATINA

Broj osoba 1991. godine = 993

Broj osoba 2007. godine = 50

Broj osoba 2008. godine = 52

Broj osoba 2009. godine = 51

Broj osoba 2010. godine = 45

Broj osoba 2011. godine = 50

Broj osoba 2012. godine = 50

Broj osoba 2013. godine = 48

Broj osoba 2014. godine = 41

Broj osoba 2015. godine = 41

Broj osoba 2016. godine = 38

Razlika u broju osoba 2015./2016. - minus 3

Broj obitelji 2008. godine = 32

Broj obitelji 2009. godine = 24

Broj obitelji 2010. godine = 24

Broj obitelji 2011. godine = 27

Broj obitelji 2012. godine = 28

Broj obitelji 2013. godine = 29

Broj obitelji 2014. godine = 24

Broj obitelji 2015. godine = 24

Broj obitelji 2016. godine = 23

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - minus 1

Krštenih 2016. godine = 0

Umrlih 2016. godine = 3

Prosjek broja članova po obitelji 2016. = 1,6

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 9

U BROJU OSOBA - minus 12

 

SVILAJ

Broj osoba 1991. godine = 4.215

Broj osoba 2007. godine = 1.430

Broj osoba 2008. godine = 1400

Broj osoba 2009. godine = 1.022

Broj osoba 2010. godine = 1.020

Broj osoba 2011. godine = 980

Broj osoba 2012. godine = 1.019

Broj osoba 2013. godine = 1.023

Broj osoba 2014. godine = 1.206

Broj osoba 2015. godine = 882

Broj osoba 2016. godine = 882

Razlika u broju osoba 2015./2016. - isto

Broj obitelji 2008. godine = 450

Broj obitelji 2009. godine = 386

Broj obitelji 2010. godine = 380

Broj obitelji 2011. godine = 375

Broj obitelji 2012. godine = 427

Broj obitelji 2013. godine = 427

Broj obitelji 2014. godine = 398

Broj obitelji 2015. godine = 375

Broj obitelji 2016. godine = 402

Razlika u broju obitelji 2015./2016. - plus 27

Krštenih 2016. godine = 9

Umrlih 2016. godine = 26

Prosjek članova po obitelji 2016. = 2,1

DESETGODIŠNJA RAZLIKA 2007 - 2016. 

U BROJU OBITELJI - minus 48

U BROJU OSOBA - minus 548