Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Nadbiskupijska statistika 2

26. lipnja 2018.
Priredio: Anto BURIC, umirovljeni svecenik

SARAJEVSKI DEKANAT

 

Sarajevski dekanat broji 12 župa: Čemerno, Goražde, Pale, Briješće-Sarajevo, Dobrinja-Sarajevo, Grbavica-Sarajevo, Marindvor-Sarajevo, Novi Gad-Sarajevo, Novo Sarajevo, Katedrala-Sarajevo, Stup-Sarajevo i Tarčin.

 

ČEMERNO

Župa Čemerno nalazi se oko 7 kilometara jugoistočno od Vogošće. U izvješću od 1768. godine spominje se mjesto Čemerno koje pripada župi sv. Antuna Padovanskog u Sarajevu a broji 12 katoličkih kuća u kojima živi 159 katolika. Kao samostalna župa Čemerno utemeljena je 1882. godine i sagrađena je crkva u Taračin Dolu. Zaštitnik župe je sveti Iija Prorok. Srpski ekstremisti su porušili crkvu i župsku kuću a sve župljane protjerali. Poslije rata sagrađena je nova crkva u Donjoj Jošanici. Prema popisu iz 1884. Čemerno je brojalo 621 katolika. Godine 1991. brojalo je 1.000 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.520 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 520), a 2001. imalo je 441 katolika. Godine 2017. župa Čemerno broji 126 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 4.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 874.

 

GORAŽDE

Goražde se nalaze u gornjem toku rijeke Drine u Istočnoj Bosni. Kao zadužbina Stjepana Vukčića u Donjoj Sopotnici (Goražde) 1454. godine podignuta je crkva sv. Jurja (Đurđa). Župa je utemeljena 1887. kao vojna kapelanija, a odvojena je od župe Sarajevo. Zaštitnik župe je sveti Benedikt. Pred Drugi svjetski rat župa je imala oko 2.000 vjernika. Prema popisu iz 1991. godine župa je imala 150 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 480 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 330) katolika, a 2001. svega 50. Prošle (2017.) godine župa je brojala 7 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika je ostao isti (7).

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 143.

 

PALE

Pale se nalaze 19 kilometara istočno od Sarajeva. U mjestu Sjetlina-Prača godine 1244 spominje se Pracha Biscupyna. Župa sv. Josipa - Sjetlina Pale utemeljena je 1928. godine. Crkva je sagrađena 1911. U potpunosti je sagrađena od drveta i jedina je te vrste u Vrhbosanskoj nadbiskupiji. Danas se kao zaštitnik župe slavi sv. Joip Radnik. Kćeri Božje Ljubavi na Palama su imale svou kuću nazvanu Marijin dom i vodile su školu. Iz Marijinog doma četnici su 11. 12. 1941. odveli pet časnih sestara i zaklali ih u Goraždu i bacili u Drinu. Danas su one poznate kao blažene Drinske mučenice. Prema popisu iz 1931. godine Pale su brojale 928 katolika. Godine 1991. broje 180 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 395– u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 215) katolika a 2001. svega 75. Godine 2017. na Palama živi 47 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 36.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 133.

 

BRIJEŠĆE-SARAJEVO

Briješće je u prošosti pripadalo župi Sarajevo. Kao samostalna župa Briješće je utemeljeno 06. 07. 1984. i uzelo kao zaštitnika sv. Leopolda Mandića. Odvojeno je od župe Stup. Godine 1991. broj katolika u župi je bio 614 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 950 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 336), a 2001. 323. Godine 2017. u župi Briješće je bilo 251 katolik.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 3.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 509.

 

DOBRINJA-SARAJEVO

Odvajanjem od župe Stup, 12. 08. 1997. osnovana je župa Dobrinja-Sarajevo. Zaštitnik župe je sveti Franjo Asiški. Na području župe nalazi se franjevačka teologija i samostan sv. Pavla. Župom upravljaju franjevci Bosne Srebrene. Prema podacima od 31. 12. 2001. župa je brojala 722 katolika. Godine 2017. u župi je bilo 640 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 3.

Od 2001. do 2017. broj katolika se smanjio za 82.

 

GRBAVICA-SARAJEVO

Godine 1979. osnovana je župa sv. Ignacija Lojolskog u sarajevskom naselju Grbavica. Odvojena je od sarajevskih župa Presvetog Trojstva i svetog Josipa. Župom upravljaju Isusovci. Župa je 1991. imala 680 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.290 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 610) katolika, a 2003. svega 728. Koncem 2017. župa broji 450 vjernika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 15.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 230.

 

MARINDVOR-SARAJEVO

Župa sv. Josipa na Marindvoru službeno je utemeljena 31. 03. 1940. Crkvu sv. Josipa gradio je nadbiskup Ivan Šarić kao buduću katedralu. Uz crkvu je sagrađena i kurija i kaptol, no ovi prostori su 1945. nacionalizirani. Godine 1997. posmrtni ostaci ndbiskupa Šarića su vraćeni u domovinu i položeni u središtu grobnice u kripti. Prema popisu iz 1939. župa je brojala 5.000 katolika. Godine 1991. broji 2.257 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 4.250 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.993), a 2017. svega 987.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 263.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.270.

 

NOVI GRAD-SARAJEVO

Župa Novi Grad-Sarajevo osnovana je 29. 04. 1996. Zaštitnik župe je sv. Luka evanđelist. Prema popisu od 31. 12. 2001. godine župa broji 2.627 katolika. Koncem 2017. godine u župi je 1.910 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 99.

Od 2001. do 2017. broj katolika se smanjio za 717.

 

NOVO SARAJEVO

Župa Novo Sarajevo utemeljena je 24. 08. 1902. Patron župe je Presveto Srce Isusovo. Godine 1910. u župi je bilo 1.265 katolika. Godine 1991. župa broji 4.500 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 7.530 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 3.030) katolika. Godine 2001. skoro upola manje, 4.476, a godine 2017. svega 1.795.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 109.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 2.705.

 

KATEDRALA - SARAJEVO

Godine 1238. spominje se na području današnjeg Sarajeva na Brdu kraj Vrhbosne crkva sv. Petra. Župa Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Sarajevu spominje se 1518. godine. Godine 1910. katedralna župa broji 15.059 katolika. Godine 1991. svega jednu trećinu od tog broja, 3.584  (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 4.950 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.366) vjernika katolika a godine 2001. oko 3.000 katolika da bi 2017. godine spao na svega 1.350 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 50.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 2.234.

 

STUP-SARAJEVO

Župa je utemeljena 12. 10. 1890. pod imenom Marije Pomoćnice. Župna crkva koja je dovršena 1892. u prošlomm ratu je od srpskih ekstremista pogođena s nekoliko zapaljivih projektila i potpuno je izgorjela. Poslije rata godine 1994. ruševine su raščišćene i obnovljena je crkva. Godine 1885. župa Stup broji 1.016 katolika, godine 1991. ima 9.630 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 10.930– u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.300 ) katolika a 2001. svega 2.386. Godine 2017. župa Stup broji 2.228 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 93.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 7.402.

 

TARČIN

Tarčin se nalazi na prometnici Sarajevo-Konjic, 25 kilometara jugozapadno od Sarajeva. Župa je osnovana 1980. godine. Prema popisu 1991. godine imala je 435 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 835– u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 400) katolika, a 2001. svega 180. Godine 2017. ionako mali broj smanjio se na 105. katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 16.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 330.

 

KONAČNA STATISTIKA ZA CIJELI SARAJEVSKI DEKANAT

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Sarajevski dekanat je 31. 12. 1991. imao 26.379 katolika.

Prema monografiji "VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA POČETKOM TREĆEG TISUĆLJEĆA" cijeli Sarajevski dekanat je 31. 12. 1991. imao 36.479 U odnosuna službenu statistiku broj je uvećan za 10.100 katolika.

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Sarajevski dekanat je 31. 12. 2017. imao 10.076 katolika.

U posljednjih godinu dana broj katolika se u Sarajevskom dekanatu povećao za 332.

Od 1991. do 2017. godine u cijelom Sarajevskom dekanatu broj katolika se smanjio za 16.303.

 

SUTJEŠKI DEKANAT

Sutješki dekanat broji jedanaest župa: Borovica, Breza, Haljinići, Ilijaš, Jelaške, Kakanj, Kraljeva Sutjeska, Olovo, Vareš, Vijaka i Vukanovići.

 

BOROVICA

Župa Borovica pripada općini Vareš. U svom izvještaju svetoj Stolici biskup fra Jeronim Lučić navodi da je 22. 04. 1637. u Borovici uz sudjelovanje četiriju fratara krizmao 19 osoba. Ujedno navodi da Borovica nema crkvu nego na misu idu u crkvu sv. Ivana u Sutjesci. U izvještaju od 1742. stoji da Borovica ima 20 katoličkih kuća sa 137 katolika. Župa Borovica utemeljena je 1922. a odvojena je od župe Kraljeva Sutjeska. Patron župe je Preobraženje Gospodinovo. Prema popisu 1991. godine u Borovici je bilo 1.311 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.511 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 200) katolika, a 2001. svega 107. Godine 2017. župa Borovica broji 39 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 18.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.272.

 

BREZA

Od starine poznato rudarsko mjesto, Breza je udaljena oko 20 kilometara zračnom linijom od Sarajeva. Župa je utemeljena 1935. godine, a odvojena je od župe Novo Sarajevo. Patron župe je sveta Barbara, zaštitnica rudara. Prema popisu iz 1991. župa broji 760 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 910 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 150) katolika, a 2001. imala je 520 katolika. Godine 2017. svega 235. 

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 15.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 525.

 

HALJINIĆI

Haljinići se nalaze oko 5 kilometara od Kaknja na putu Kakanj-Kraljeva Sutjeska. Prvi apostolski vikar u Bosni fra Mato Dević, biskup, godine 1737. spominje u svom izvješću mjesto Aljinići koje broji 24 katoličke kuće sa 160 katolika. Haljinići su kao župa osnovani 23. svibnja 1977. odvojivši se od župe Kraljeva Sutjeska. Patron župe je Uznesenje Bl. D. Marije. Prema popisu 1991. godine župa broji 2.450 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 2.650 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 200 ) katolika, a godine 2001. svega 97. Godine 2017. u župi je 70 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 7.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 2.380.

 

ILIJAŠ

Ilijaš se nalazi petnaestak kilometara zračne linije od Sarajeva uz magistralnu cestu Sarajevo-Zenica. U šematizmu od 1932. godine u župi Novo Sarajevo spominje se mjesto Ilijaš-Luka sa 144 katolika. Župa je osnovana 7. listopada 1984. odvajanjem od župe Breza. Zaštitnik župe je sveti Marko Evanđelist. Godine 1991. župa broji 1.365 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.710 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 345) katolika, a 2001. svega 272 katolika. Godine 2017. u župi Ilijaš je 162 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 18.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.548.

 

JELAŠKE

Naselje Jelaške više ne postoji a župa nosi naslov po srednjevjekovnoj župi. Udaljena je oko 35 kilometara od Olova i isto toliko od Zavidovića a smještena je uz rijeku Krivaju. U 17. stoljeću Jelaške (Hyelaschae, Elasche) pripadale su samostanu Olovo. Godine 1924. godine obnovljena je srednjevjekovna župa Jelaške. Prema popisu iz 1991. Jelaške broje 709 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 959 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 250) katolika, godine 2001. broje 306 katolika, a godine 2017. imaju svega 132 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 28.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 577.

 

KAKANJ

Kakanj se nalazi na magistralnoj cesti Sarajevo-Bosanski Brod i na pruzi Šamac-Sarajevo. Mjesto se prvi put spominje 1392. godine. U izvještajima apostolskih vikara ovo mjesto nosi naziv Zgošća a pripadalo je župi Sutjeska. Kao župa utemeljena je 1920. godine pod imenom Zgošća a odijeljena je od župe Sutjeska. Zaštitnik župe su Sveti Petar i Pavao. Prema popisu iz 1991. godine župa broji 6.035 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 7.935 – u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.900) katolika. Godine 2001. u župi je 2.298 a 2017. svega 808 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 92.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 5.227.

 

KRALJEVA SUTJESKA

Mjesto Kraljeva Sutjeska nalazi se nedaleko od Kaknja. Prvo spominjanje Sutjeske, bez onog Kraljevska, potječe iz prvog desetljeća četrnaestog stoljeća. Franjevački samostan u svojoj bogatoj povijesti nekoliko puta je rušen i obnavljan. Mjesto je bilo sjedište srednjevjekovnih vladara. Ovdje se ne mogu upuštati u vrlo bogatu i burnu povijest Kraljeve Sutjeske, jer to iziskivalo puno vremena i prostora, a sve je dostupno u literaturi i na internetu. Donosim podatke o broju katolika u župi Kraljeva Sutjeska u raznim razdobljima. Godine 1885. župa Kraljeva Sutjeska ima 3.475 katolika. Godine 1991. broji 10.000 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 12.650 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 2.650) katolika, godine 2001. u župi je 1.820 katolika, a godine 2017. svega 1.086.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 74.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 8.914.

 

OLOVO

Gradić Olovo nalazi se na prometnici Županja-Sarajevo, šezdesetak kilometara od Sarajeva. U pisanim dokumentima Olovo se prvi put spominje 1382. godine. Naziv mjesta je nastao u vezi s rudom olova koje je bilo dosta na ovom području. Većina stanovništva iz doba nastanka naselja bili su katolici. U izvještaju pisanom 1600-te godine Olovo (Piombo) imalo je oko 2.400 katolika. U malo kasnijem izvještaju, 1623. godine stoji da je: "samostan posvećen uznesenju B. D. Marije i u njemu je slika za koju se govori da je sedma koju je naslikao sv. Luka. Trenutno u samolstanu živi 16 franjevaca." Olovsko svetište Majke Božje spadalo je među najveća hodočasnička mjesta na Balkanu. Prvi samostan osnovan je u 14. stoljeću. Prvog i drugog kolovoza 1704. samostan i crkva su zapaljeni.

Godine 1991. u Olovu je živjelo oko 560 (560) katolika. Godine 2001. imalo je 132 katolika. Godine 2017. Olovo broji 86 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 6.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 474.

 

VAREŠ

Vareš je sjeverno od Sarajeva udaljen oko 45 kilometara. U izvještaju 1623. navodi se da Vareš pripada samlostanu Kraljeva Sutjeska. Godine 1673. Vareš ima 954 vjernika, a godine 1737. broji 976 katolika. Patron župe je sveti Mihovil arkanđeo. Prema popisu iz 1991. u Varešu je bilo 5.946 (7.520 – 1.574) katolika, a 2001. župa broji 2.750. katolika. Godine 2017. svega 1.851 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 184.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 4.095.

 

VIJAKA

Mjesto Vijaka se nalazi desetak kilometara sjeveroistočno od Vareša. Prije nego je postala samostalna župa pripadala je župi Vareš. Župom je postala 1838. godine. Zaštitnik župe je sv. Ilija prorok. Godine 1855. župa broji 1.221 katolika, godine 1991. ima 1.186 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.386 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 200) katolika, a godine 2001. svega 422 katolika. Godine 2017. u župi Vijaka je 218 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 5.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 968.

 

VUKANOVIĆI

Vukanovići su od Kaknja udaljeni desetak kilometara u smjeru sjeveroistoka.

Prije osnivanja Vukanovići su pripadali Kraljevoj Sutjesci. Godine 1737. imali su 7 katoličkih kuća sa 68 katolika. Kao župa utemeljeni su 1963. Zaštitnik župe je sv. Antun Padovanski. Godine 1991. župa broji 745 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 910 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 165) katolika, 2001. u župi je 339 katolika a 2017. svega 120.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 47.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 625.

 

KONAČNA STATISTIKA ZA CIJELI SUTJEŠKI DEKANAT

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Sutješki dekanat je 31. 12. 1991. imao je 31.067 katolika.

Prema monografiji "VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA POČETKOM TREĆEG TISUĆLJEĆA" cijeli Sutješki dekanat je 31. 12. 1991. imao 38.701 katolika U odnosu na službenu statistiku broj je uvećan za 7.634.

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Sutješki dekanat je 31. 12. 2017. imao 4.787 katolika.

U posljednjih godinu dana broj katolika se u Sutješkom dekanatu smanjio za 412.

Od 1991. do 2017. godine u cijelom Sutješkom dekanatu broj katolika se smanjio za 26.280.

 

TRAVNIČKI DEKANAT

Travnički dekanat ima 16 župa: Brajkovići, Bučići, Dolac, Guča Gora, Korićani, Nova Bila, Novi Travnik, Novi Travnik 1, Ovčarevo, Pećine, Podkraj, Rankovići, Rostovo, Travnik, Turbe i Vitez.

 

BRAJKOVIĆI

Brajkovići se nalaze u središnjoj Bosni petnaestak kilometara zračnom linijom sjeveroistočno od Travnika. U izvještaju iz 1742. godine spominje se mjesto Brajkovići koje pripadalo župi Lašva imalo je 10 katoličkih kuća sa 99 osoba. Župa Brajkovići utemeljena je 1879. godine odvajanjem od župe Guča Gora. Patron župe su Sveti Petar i Pavao. Prema popisu iz 1884. godine župa broji 1.016 katolika. Godine 1991. u župi je 5.100 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 6.350 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.250) katolika, godine 2001. svega 679 katolika. Godine 2017. u župi je 315 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 8.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 4.785.

 

BUČIĆI

Bučići se nalaze oko tri kilometra sjeveroistočno od Novog Travnika. U izvještaju iz 1737. godine koji donosi fra Mato Delivić spominje se i mjesto Bučići koje pripadalo župi Travnik i imalo je tada 8 katoličkih kuća sa 75 katolika. Župa je utemeljena 1856.  Zaštitnik župe je sveti Martin biskup. Godine 1864. župa broji 1.056 katolika. Godine 1991. u župi je 2.100 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 2.850 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 750) katolika. Godine 2001. katolika u župi je 1.519. Godine 2017. župa ima 1.155 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 5.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 945.

 

DOLAC

Župa Dolac se prostite s lijeve i desne strane na prometnici Vitez-Travnik. Prema izvještaju fra Augustina Miletića 1813. godine današnja župa Dolac pripadala je župi Travnik i imala je 149 katoličkih kuća sa 801 žiteljem. Župa je utemeljena 1827. godine. Zaštitnik je Uznesenje Bl. D. Marije. Prema popisu iz 1855. župa je brojala 4.229 katolika. Godine 1991. u župi je 3.630 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 4.030 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 400) katolika. Godine 2001. župa broji 2.575, a 2017. ima 1.971 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 140.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.659.

 

GUČA GORA

Župa se nalazi na obroncima Vlašića desetak kilometara zračnom linijom sjeveroistočno od Travnika. U izvještaju fra Mate Delivića 1737. kao dio župe Travnik spominje se Guča Gora sa 19 katoličkih kuća i 266 katolika. Guča Gora bila je u sastavu župe Travnik. Godine 1840. Guča Gora je od kapelanije podignuta na rang župe. Franjevački samostan sagrađen je sredinom 19. stoljeća. Zaštitnik župe i samostana je sv. Franjo Asiški. Godine 1855. župa broji 3.824 katolika, godine 1991. ima 3.000 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 4.632 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.632) katolika, godine 2001. svega 930. Godine 2017. u župi je 608 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 25.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 2.392.

 

KORIĆANI

Korićani se nalaze u središnjoj Bosni na obroncima Vlašića dvadesetak kilometara sjeverozapadno od Travnika. Prvi apostolski vikar u Bosni fra Mato Delivić u svom izvještaju 1737. spominje da je župi Dobretići pripadalo i mjesto Korićani sa 9 katoličkih kuća i 50 katolika. Korićani su kao župa utemeljeni 1877. godine i za zaštitnika ima sv. Iliju Proroka. Prema popisu iz 1884. župa broji 262 katolika. Godine 1991. u župi je 973 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 893 - u odnosu na službenu statistiku broj smanjen za 80) katolika a 2001. svega 36. Godine 2017. u župi Korićani je svega 5 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika je ostao isti (5) .

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 968.

 

NOVA BILA

Nova Bila se nalazi u središnjoj Bosni oko 7 kilometara od Viteza. Četvrtog svibnja 1813. mjesto Pokrajčići bilo je u sastavu župe Travnik. Godine 1855. u nabrajanju sela koje pripadaju župi Guča Gora spominje se i mjesto Bela sa 13 kuća i 115 katolika. Župa Nova Bila osnovana je 1974. godie. Zaštitnik župe je Duh Sveti. Godine 1991. u župi je 3.900 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 4.780 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 880) katolika a 2001. je 4.386 katolika. Godine 2017. Nova Bila ima 3.989 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smnjio za 108.

Od 1991. do 2017. broj katolika se povećao za 89.

 

NOVI TRAVNIK - ŽUPA UZAŠAŠĆA

Novi Travnik nalazi se u središnjoj Bosni oko pet kilometara zračnom linijom južno od Travnika. Župa je osnovana 1982. godine sa sjedištem u Pucarevu što je komunistički naziv za Nodi Travnik. Osnovana je od dijelova župe Pećine, Rankovići i Dolac. Zaštitnik župe je Uašašće Gospodinovo. Godine 1991. župa broji 3.070 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 4.070 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.000 ) katolika, godine 2001. broji 4.534, a godine 2017. svega 1.570 katolika. Ovom velikom smanjenju razlog je osnivanje druge župe u Novom Travniku.

U proteklih godinu dana broj katolika se smnjio za 60.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.500.

 

NOVI TRAVNIK - ŽUPA PRESVETOG TROJSTVA

Godine 2003. u Novom travniku osnovana je još jedna župa i kao zaštitnika uzela je Presveto Trojstvo. Novoutemeljena župa kod osnivanja imala je oko 750 katoličkih obitelji sa oko 2.500 katolika. Godine 2017. u župi je 2.930 katolika.

U proteklih godinu dana kada je župa imala 3.014 katolika, broj se smanjio za 84. 

 

OVČAREVO

Ovčarevo nekada se zvalo (Za)Orašje smješteno je u središnjoj Bosni oko 8 kilometara zračne linije sjeverozapadno od Travnika. U izvješću iz godine 1737. pripadalo je župi Travnik i imalo je 16 katoličkih kuća sa 150 katolika, a 1742. ima 22 katoličke kuće sa 191 članom. Godine 1813. ima 65 kuća sa 500 katolika. Župa je osnovana 1832. Zaštitnik župe je sv. Mihovil arkanđeo. Na teritoriju župe je i Gospino vrilo, kamo na blagdan Male Gospe dolaze mnogi hodočasnici. Prema popisu iz 1855. godine župa broji 2.574 katolika, godine 1991. broji 4.798 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 5.198 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 400) katolika. Godine 2001. ima 2.196. katolika a godine 2017. katolika je 1.507.

U proteklih godinu dana broj katolika se smnjio za 35.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 3.291.

 

PEĆINE

Župa Paćine se nalaze u središnjoj Bosni desetak kilometara zapadno od Novog Travnika. Prvi apostolski vikar u Bosni, biskup fra Mato Delivić u izvještaju iz 1737. godine spominje da župi Travnik pripada i mjesto Caverne, kasnije Pećine s 10 katoličkih kuća i 116 katolika. Godine 1768. Pećine imaju 22 katoličke kuće i 263 katolika. Župa Pećine utemeljena je 1856. a zaštitnik joj je Presveto Srce Isusovo. Prema popisu od 1864. župa broji 802 katolika, godine 1991. ima 2.104 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 3.754 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.650) katolika, a godine 2017 broji svega 106 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smnjio za 6.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.998.

 

PODKRAJ

Podkraj se nalazi petnaestak kilometara sjeverozapadno od Travnika. Prije osnivanja župe Podkraj je bio u sastavu župe Travnik. Godine 1813. Podkraj je imao 40 katoličkih kuća sa 374 katolika. Župa Dđelilovac-Podkraj utemeljena je 1879. Zaštitnik župe je sveta Ana. Prema popisu župa je 1884. godine imala 636 katolika, godine 1991. broji 1.740 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.991 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 251) katolika a 2017. svega 313.

U proteklih godinu dana broj katolika se smnjio za 25.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.427.

 

RANKOVIĆI

Rankovići se nalaze oko tri kilometra zračne linije istočno od Novog Travnika. U šematizmu od 1856. godine u župi Dolac spominje se i mjesto Rankovići sa 14 obitelji i 166 članova. Godine 1877. pripadaju župi Bučići i  imaju 141 katolika. Rankovići kao župa utemeljeni su 1937. odvajanjem od župa Bučići, Dolac i Pećine. Zaštitnik župe je sv. Josip. Godine 1937. župa broji 949 katolika, godine 1991. ima 2.355 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 2.995 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 640), a godine 2017. broji 1.580 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 18.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 775.

 

ROSTOVO

Rostovo se nalazi dvadesetak kilometara zračnom linijom jugoistočno od Novog Travnika. Apostolski vikar, biskup fra Marijan Bogdanoviću svom izvještaju godine 1768. navodi da župi Fojnica pripada imjesto Sebežić (Sebiexich) s 9 katoličkih kuća i 82 člana. Župa Rostovo utemeljena je 1862. Zaštitnik župe je sveti Ilija Prorok. Godine 1864. u župi je 192 katolika, godine 1991. živi 720 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 850 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 130) katolika a 2017. svega 42.

U proteklih godinu dan broj katolika se smnjio za 1.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 678.

 

TRAVNIK

Travnik se nalazi u lašvanskoj dolini na istoimenoj rijeci koja se ulijeva u Bosnu. Grad se prvi put spominje u 15. stoljeću. Prema predaji grad je sagradio kralj Tvrtko II. U arheološkim iskopinama otkrivene su i dvije starokršćanske crkve u blizini samog grada Travnika. U 13. stoljeću se spominjekao župa Lašva. U 17. stoljeću grad je sjedište turskog vezira. Turska džamija je prema predaji sagrađena na temeljima crkve svete Katarine. Početkom 19. stoljeća Travnik je sjedište francuskog i austrijskog konzulata. Kao samostalna župa spominje se davne 1623. a obnovljena je 1879. Godine 1650. pripada fojničkom samostanu. Zaštitnik župe je sv. Ivan Krstitelj. Godine 1882. u Travnik su došli isusovci i otvorili gimnaziju i sjemenište. Godine 1944. komunističke vlasti su otele sjemenište i otvorile državnu školu. U Travniku je rođen i kršten nobelovac Ivo Andrić. Prema popisu od 1884. Travnik ima 948 katolika, godine 1991. broji 2.723. (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 2.993 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 270) katolika a 2017. upola manje, 1.238.

U proteklih godinu dana broj katolika se smnjio za 298.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.485.

 

TURBE

Turbe se nalazi na prometnici Travnik Donji Vakuf oko pet kilometara zapadno od Travnika. U Gornjem Turbetu nalazi se grobnica vojvode Batala. Kod gradnje pruge 1892. na području Turbeta otkiveni su brojni nalazi koji svjedoče o kršćanskoj prošlosti tog područja. Župa Turbe osnovana je 1977. godine i za zaštitnika je uzela sv. Josipa. Godine 1991. Turbe broji 1.340 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.640 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 300) katolika, a 2017. svega 295.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 3.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.045.

 

VITEZ

Vitez se nalazi u Lašvanskoj dolini. Udaljen je oko 12 kilometara zračnom linijom jugozapadno od Zenice i 70 kilometara od Sarajeva. U grad prerasta poslije Drugog svjetskog rata. U izvješaju biskupa fra Augustina Miletića 1813. područje Viteza Pripadalo je župi Travnik. Prema tom izvješću područje Viteza imalo je 147 katoličkih kuća sa 970 članova. Župa Vitez osnovana je 1861. od župe Guča Gora pod imenom Donji Kraj. Bila je posvećena Rođenju Bl. D. Marije. Sjedište župe bilo je u Jardolu pa je i prvi naziv bio taj. Godine 1869. napravljena je nova crkva u Vitezu i tada je župa posvećena sv. Jurju mučeniku. Na području Han-kumpanije nadbiskup Stadler je kupio zemljište nakojem su časne sestre Malog Isusa su sagradile školu i zavod za djecu s poremećajem u razvoju. Prema popisu iz 1864. godine župa Vitez broji 1.658 katolika. Godine 1991. u župi je 10.500 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 12.123 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1623) katolika a 2017. broji 10.887.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 411.

Od 1991. do 2017. broj katolika se povećao za 387.

 

KONAČNA STATISTIKA ZA CIJELI TRAVNIČKI DEKANAT

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Travnički dekanat je 31. 12. 1991. imao 50.553 katolika.

Prema monografiji "VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA POČETKOM TREĆEG TISUĆLJEĆA" cijeli Travnički dekanat je 31. 12. 1991. imao 61.649. U odnosu na službenu statistiku broj je uvećan za 11.096.

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Travnički dekanat je 31. 12. 2017. imao 28.531 katolika.

U posljednjih godinu dana broj katolika se u Travničkom dekanatu smanjio za 774.

Od 1991. do 2017. godine u cijelom Travničkom dekanatu broj katolika se smanjio za 22.022.