Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Nadbiskupijska statistika 5

26. lipnja 2018.
Priredio: Anto BURIC, umirovljeni svecenik

ŠAMAČKI DEKANAT

 

Šamački dekanat ima 9 župa: Bosanski Šamac, Domaljevac, Grebnice, Hrvatska Tišina, Kopanice, Oštra Luka-Bok, Prud, Tolisa i Vidovice.

 

BOSANSKI ŠAMAC

Bosanski Šamac je gradić u Sjevernoj Bosni na  utoku rijeke Bosne u Savu. U prošlosti je imao razne nazive: Mihaljevica, Mihaljevac, Šamac, Gornja Azizija. Župa Šamac utemeljena je 1900. godine. Zaštitnik župe je Presveto Srce Isusovo. Teritorij joj je uzet od župa Tišina i Dubica. Prema popisu od 31. 12. 1991. župa Šamac ima 895 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.290 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 395) katolika. Godine 2017. u Šamcu je svega 51 katolik.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 3.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 844.

 

DOMALJEVAC

Domaljevac se nalazi u Sjevernoj Bosni uz rijeku Savu oko 7 kilometara istošno od Bosanskog Šamca. U izvještaju biskupa Bogdanovića 1768. u župi Bijela spominje se mjesto Domaljevac sa 14 katoličkih kuća ukojima živi 88 osoba. Današnja župa Domaljevac utemeljena je 1864. godine dijelom od župeTolisa a dijelom od župe Tišina. Zaštitnik župe je sv. Ana. Prema popisu od 31. 12. 1991. župa Domaljevac broji 4.970 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 5.920 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 950) katolika, a 2017. ima 3.589.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 27.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.381.

 

GREBNICE

Župa Grebnice se nalazi u sjevernom dijelu Bosanske Posavine oko 5 kilometara jugoistočno od Bosanskog Šamca. Pripadale su župi Bijela. Kasnije su pripadale župi Domaljevac. Kao samostalna župa Grebnice su utemeljene 1992. odvajanjem od od župe Domaljevac i Hrvatska Tišina. Zaštitnik župe je sveti Jakov Markijski. Prema popisu od 31. 12. 2001. župa broji 1.295 katolika. Godine 2017.u Grebnicama je 646 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 516.

Od 2001. do 2017. broj katolika se smanjio za 649.

 

HRVATSKA TIŠINA

Hrvatska Tišina se nalazi u Bosanskoj Posavini oko 2 kilometra od Bosanskog Šamca. U svojim počecima pripadala je župi Bila, a zatim kapelaniji Garevo. Kao samostalna župa Tišina je utemeljna 1848. odvajanjem od župe Garevo. Zaštitnik župe je Materinstvo Bl. D. Marije. Prema popisu od 31. 12. 1991. župa broji 5.182 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 5.982 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 800 ) katolika.

Godine 2017. u župi Tišina je svega 235 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 32.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 4.947.

 

KOPANICE

Kopanice se nalaze u sjeveroistočnom dijelu Bosanske Posavine uz rijeku Savu oko 5 kilometara od Orašja. Spominje se godine 1856. kao naselje u kapelaniji Vidovice. Kao samostalna župa utemeljena je 1979. odvajanjem teritorija od župe Vidovice. Zaštitnik župe je sv. Mihovil Arkanđeo. Prema popisu od 31. 12. 1991. Kopanice imaju 1.019 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.390 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 371) katolika. Godine 2017. u Kopanicama je 306 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 45.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 713.

 

ORAŠJE

Orašje broji (2017) 1.102 katolika

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 254.

 

OŠTRA LUKA - BOK

 

Oštra Luka – Bok nalazi se oko 7 kilometara jugozapadno od Orašja. Nekada se to područje nazivalo Gornji Donji Boki. Područje je pripadalo župi Bijela. Nakon toga pripada župi Tolisa. Samostalnom župom je utemeljena 1902. odvajanjem od župe Tolisa. Zaštitnik župe je Ime Marijino. Prema popisu od 31. 12. 1991. Oštra Luka – Bok ima 5.201 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 7.350 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 2.149) katolika a 2017. godine 2.446.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 42.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 2.755.

 

PRUD

Prud se nalazi u trokutu na ušću rijeke Bosne u Savu, udaljenod Bosanskog Šamca oko 3 kilometra. U izvještaju iz 1768. godine spminje se kao mjesto u župi Bila. Godine 1884. pripada župi Dubica a 1932. pripada župi Bosanski Šamac. Kao samostalna župa utemeljen je 1990. godine odvajanjem od Bosanskog Šamca. Zaštitnik župe je sv. Rok. Prema popisu od 31. 12. 1991. Prud ima 1.560 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 1.987 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 427) katolika, a 2017. ima 511.

U proteklih godinu dana broj katolika se povećao za 81.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.049.

 

TOLISA

Tolisa se nalazi u Bosanskoj Posavini nedaleko od Orašja. Tolički samostan potječe iz druge polovice 19. stoljeća. U 18 stoljeću na ovim područjima spominje se župa Bijela. Godine 1784. Tolisa se odvaja od župe Bijela kao kapelanija a župom postaje 1802. Samostan je sagrađen 1872. Prema popisu od 31. 12. 1991. župa Tolisa ima 12.450 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 13.850 - u odnosu na službenu statistiku broj uvećan za 1.400) katolika. Godine 2017. upola manje, 6.817. 

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 402.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 5.633.

 

VIDOVICE

Vidovice su u Bosanskoj Posavini udaljene oko 5 kilometara od Orašja. Godine 1742. pripadaju župi Bijela. Župa Vidovice obnovljena je 1853. prvo kao samostalna kapelanija a potom 1858. kao župa odvajanjem od župe Tolisa. Prema popisu od 31. 12. 1991. u župi Vidovice živi 2.347 (Prema monografiji Vrhb. nadb. početkom trećeg tisućljeća broji 2.797 - 440) katolika. Godine 2017. Vidovice imaju 779 katolika.

U proteklih godinu dana broj katolika se smanjio za 45.

Od 1991. do 2017. broj katolika se smanjio za 1.568.

 

KONAČNA STATISTIKA ZA CIJELI ŠAMAČKI DEKANAT

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Šamački dekanat je 31. 12. 1991. imao 34.919 katolika.

Prema monografiji "VRHBOSANSKA NADBISKUPIJA POČETKOM TREĆEG TISUĆLJEĆA" cijeli Šamački dekanat je 31. 12. 1991. imao 42.963. U odnosu na službenu statistiku broj je uvećan za 8.044.

Prema službenom izvještaju Nadbiskupskog Ordinarijata Vrhbosanskog objavljenom u "Vrhbosni" cijeli Šamački dekanat je 31. 12. 2017. Imao 16.482 katolika.

U posljednjih godinu dana broj katolika se u Šamačkom dekanatu smanjio za 45.

Od 1991. do 2017. godine u cijelom Šamačkom dekanatu broj katolika se smanjio za 18.437.

 

Prema službenoj statistici na području Vrhbosanske nadbiskupije 31. 12. 2017. živjelo je 154.263 katolika. U odnosu na 31. 12. 1991. broj katolika u Vrhbosanskoj nadbiskupiji se smanjio za 247.772.

U posljednjih godinu dana u Vrhbosanskoj nadbiskupiji broj katolika se smanjio za 5.961.

 

(Anto Burić, umirovljeni svećenik)