Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Popis Garevljana

5. rujna 2008.
Popis napravio i za Garevac.net priredio: Vlado Jagustin, svećenik

Popis Garevljana abecednim redom po prezimenima od 1750.-1787. g. prikupljeni iz Matica župa Bijela i Svilaj [1]


    1. Arvakanović Josipa iz Gareva, udaje se 26.5.1766.

    2. Baić Andrija ženi sina Andriju

    3. Baić Andrije supruga ...?...

    4. Baić Andrija  sin Andrije vjenčan 7.1.1770. sa (kum na krštenju 1780.)

    5. Ruža Petrić Nikole krste sina: (kuma na krštenju 1778.)

    6. Bičvić Nikolu 28.10.1780.g.

    7. Baić Grga Lovre vjenčan u Pećniku 24.11.1777.g. s

    8. Ružom kćeri Tome Jurića iz Pećnika

    9. Bajć Ilija, rođen 1721.g. umro 20.7.1765.

  10. Bajić Ilije supruga Uršula (Oršula) udovica  udaje se 1777.g.

  11. Bajć Ilijana, rođena 1715.g. umrla 28.3.1765.

  12. Bajić Ilijane suprug ...?...

  13. Bajć Ilija, rođen 1766. umire 21.1.1768.g.

  14. Baić Ilija i žena mu: (kum na vjenčanju 1762.,1763.)

  15. Ruža r. Bardarević, krste djecu:

  16. Baić Klaru 8.10.1763.g.

  17. Baić Iliju 13.10.1765.g.

  18. Baić Ivan i supruga mu (kum na vjenčanju 1777.)

  19. Ivana  Pavić Mate krste djecu:

  20. Baić Anu 28.10.1778.g.

  21. Baić Iliju 28.10.1780.g.

  22. Baić Ivan i supruga mu

  23. Katarina Stanić krste dijete

  24. Baić Magdalenu 2.2.1781.g.

  25. Baić Ivan i supruga mu

  26. Matijana (Matija) Bielovarković krste djecu: (kuma na krštenju 1763., umrla 21.1.1768.)

  27. Baić Matu 13.3.1763.g.

  28. Bajć Josipa, rođen 13.1.1768. umro 20.1.1768.g.

  29. Baić Juro i supruga mu

  30. Ruža Zrakić krste djecu:

  31. Baić Jakova 16.1.1779.g.

  32. Baić Luciju 16.1.1779.g.

  33. Baić Magdalenu 28.9.1780.g.

  34. Bajć Jelena, rođena 1760.g., umrla 4.1.1767.g.

  35. Baić Laurencije otac Magdalene

  36. Baić Laurencija supruga ...?...

  37. Baić Lovro ženi sina Grgu 1777.g.

  38. Baić Lovre supruga ...?...

  39. Baić Magdalena kći Laurencija udaje se 1771.g.

  40. Baić Marko i supruga mu:(kum je na vjenčanju 1767., 1768., 1777., 1782.i kum je na krštenju 1766.)

  41. Katarina Marvešić krste kćer

  42. Baić Ružu 23.3.1764.g.

  43. Baić Mato kum na krštenju 1763.g. i 1766.g.

  44. Baić Mate supruga ...?...

  45. Baić Mato vjenčan 3.2. 1782.g. sa

  46. Magdalenom Stanić iz Gareva

  47. Baić Katarina kuma na vjenčanju 1774.g.

  48. Baić Vita (Vitalija) udata za Šimuna Lebić

  49. Baić Vitis kuma na vjenčanju 1782.g.

  50. Baić Petar i supruga mu

  51. Katarina Malbašić krste sina

  52. Baić Antu 25.9.1780.g.

  53. Baić Petar i supruga mu

  54. Lucija Lebić krste sina

  55. Baić Andriju, rođen 21., a kršten 28.8.1781.g.

  56. Baić Stjepan kum na vjenčanju 1767.g., 1768.g. i 1770.,1777.g.

  57. Baić Lucija žena Stjepana Baić kuma na vjenčanju 1771. i 1775.

  58. Barbarić Petar i supruga mu

  59. Katarina Brušnjaković krste sina

  60. Barbarić Josipa 28.10.1778g.

  61. Bardarević Andrija rođen 1698. umro 30.4.1765.

  62. Bardar Andrija, strar 35. godina, rođen 1735., utopio se u rijeci Bosni 12.10.1770.g.

  63. Bardarević Katarina rođena 1707. umrla 30.4.1763.g.

  64. Bardarević Andrija i supruga mu (kum na krštenju 1764.)

  65. Bardarević Andrije supruga ..?.. udaju kćeri:

  66. Bardarević Jelenu 1762. i

  67. Bardarević Luciju 1776.g.

  68. Bardarević Andrija i

  69. Anđa Jelečković krste kćer

  70. Bardarević Ružu, rođenu i krštenu 6.9.1781.g.

  71. Bardarević Ruža udata za Iliju Baić krsti djecu 1763. i 1765.g.

  72. Bardar Ruža udata za Andriju Paur 1767.g.

  73. Bardarević Andrija i supruga mu (kum je na krštenju 1764.)

  74. Lucija Jelinić krste djecu: (kuma je na krštenju 1763. i 1765.)

  75. Bardarević Jelenu 6.6.1763.g.

  76. Bardarević Matiju 6.6.1763.g.

  77. Bardarević Ivan 9.4.1766.g.

  78. Bardarević Petar 15.7.1767.g.

  79. Bardarević Ivan ženi se 1782.g. s

 80. Angelom Stanić

  81. Bardarević Lucija udata za Ivana Lončarević krste djecu bliznad 1763. i 1766. (kuma je na krštenju 1763. i kuma na vjenčanju 1772.)

  82. Bardarević Luca udata za Ivana Pavlovića krsti sina 1765.

  83. Bardarić Ivana kuma je na krštenju 1782.

  84. Bardarević (Bardar) Mato i (vjenčani 1777.,kum na vjenčanju 1782.)

  85. Anđa Jeleč krste kćer: (kuma na vjenčanju 1780. i kuma na vjenčanju 1782.)

  86. Bardarević Katarinu 25.5.1779.g.

  87. Bardarević Nikola i

  88. Jelena Čavlinović krste kćer:

  89. Bardarević Ivanu 9.4.1766.g.

  90. Bardarević Matija udata za Matu Čavlinović 1767.g.

  91. Bardarević Matija kuma na vjenčanju 1775.g.

  92. Barkić Matej iz Gareva kum je na krštenju 1763.g.

  93. Batušić Petar iz Gareva vjenčan 7.11.1785.g. u Potočanima sa

  94. Jelom kćeri Marka Baruka iz Potočana

  95. Bešlić Petar rođen 1734., a umro 1767.g.

  96. Bešlić Petar vjenčan s (kum na krštenju u Kornici 1767.)

  97. Matijom Raičević 12.2.1765.g.

  98. Bičva Andrija i  supruga mu: (kum je na krštenju 1764., 1765.,i kum na vjenčanju 1774. i 1777.)

  99. Katarina Čavlina krste sina

100. Bičva Miju  20.10.1766.g.

101. Bičvić Andrija i supruga mu (kum na krštenju 1780. i na vjenčanju u Pećniku 1781.)

102. Katarina Pavić krste sina:

103. Bičvić Luku 10.10.1779.g.

104. Bičvić Blaž i supruga mu

105. Anđa Pesinović krste sinove:

106. Bičvić Andriju 28.10.1778.g.

107. Bičvić Josip 28.8.1780.g.

108. Bičvić Ivan rođen 1754., a umro 1767.g.

109. Bičvić Josip udaje kćer Anu za Matu Virlić i to je

110. Bičvić Ana koja krsti sina Miju 1780.g.

111. Bičvić Katarina kuma na krštenju 1766.g.

112. Bičva Mato sin Josipa ženi se sa

113. Tomicom Petrić 28.1.1771.g.

114. Bičvić Mato i supruga mu (kum na vjenčanju u Pećniku 1781.)

115. Katarina Paurević krste djecu:

116. Bičvić Ivanu 28.1.1781.g.

117. Bičvić Miju, rođen 12., a kršten 17.9.1782.g.

118. Bičva Mijo kum na krštenju 1764., 1765. i 1779. i kum na vjenčanju 1765.

119. Bielobark(ović) Ivan 1762. udaje kćer (i kum je na krštenju 1763.)

120. Bielobark Ružu u Vrbovac

121. Bielobarković žena Ivana rođena 1705.,umrla 18.6.1765.

122. Bielobarković Mato i supruga mu (kum na vjenčanju 1770., 1771. 1775.)

123. Ruža Križić krste djecu:

124. Bielobarković Petra 4.7.1763.g.

125. Bielobarković Miju 10.10.1764.g.

126. Bielobarković Miju 30.10.1766.g., a

127. Bielobark Karatina kći Mate, udaje se 1774.g. u Jeovac

128. Bielobarković Šima kuma je na krštenju 1764.g.

129. Birković Mato i

130. Ruža Kirstić krste sina

131. Birković Matu 12.3.1781.g.

132. Biškić Blaž ženi sina Šimuna 1781.g.

133. Biškić Blaža supruga ..?..

134. Biškić Šimun Blaža ženi se 11.2.1781.g. s

135. Ivanom Skarić

136. Božanović [2] Jure ženi sina Josipa 1773.g.

137. Božanović Josip Jure ženi se 30.5.1773.g. sa

138. Petronillom Protarkić

139. Božanović Lucija udaje se u Foču 1767.g.

140. Božinović Petar ženi sina Matu 1762.g.

141. Božinović Petra supruga ...?...

142. Božinović Mato Petra ženi se 23.9.1762. s

143. Klarom Knežević

144. Božinović Jure Petra ženi se 30.1.1774.g. s

145. Klarom Brašnić

146. Mato Bugliević (Buljević) supruga mu: (kum je na vjenčanju u Potočanima 1785.)

147. Bugliević ( Bulj) Katarina iz Gareva kuma je na krštenju 1763. i na vjenčanju 1785.

148. Bulutović Bartol i supruga mu

149. Ana Petrić krste sina (kuma na krštenju 1766.)

150. Bulutović Matu 30.10.1766.g.

151. Bulutović Ivan i supruga mu (vjenčani su 17.1.1765.) (kum na krštenju 1762.)

152. Katarina Rajčević krste kćer:

153. Bulutović Magdalenu 9.4.1766.g.

154. Bulutović Katarina kuma na krštenju 1767.g.

155. Bulutović Marko i supruga mu

156. Anđa Mijatović krste sina

157. Bulutović Luku 11.2.1763.g.

158. Burra Ivan iz Gareva ženi sina Stjepana 1775.g.

159. Burra Ivana supruga ...?...

160. Burra Stjepan vjenčan u Dubici 6.2.1775.g. s

161. Katom kćeri Franje Lebić iz Dubice

162. Burrić Andrija ženi sina Andriju 1779.g. (kum na vjenčanju 1771.)

163. Burrić Andrija i

164. Katarina Lebić krste kćeri:

165. Burić Anđu 19.9.1779.g.

166. Burić Agatu, rođena 17. a krštena 20.4.1782.

167. Burić Ivan ženi sina Ivana

168. Burić Ivana supruga ...?...

169. Burić Ivan Ivana, vjenčan 28.2.1780.g. s

170. Katarinom Kljiaić, koji krste sina

171. Burić Josip rođen 13., a kršten 20.4.1782.

172. Burić Katarina rođena 1759., a umrla 7.5.1767.

173. Buzukon Petar iz Gareva kum je na vjenčanju 1765.

174. Buzikon Petra supruga ...?...

175. Cvitković Laurencije i supruga mu (kum na krštenju 1766.,1767., rođen 1723., a umro 21.1.1768.

176. Petronilla Rebrinović krste kćer

177. Cvitković Ivanu 30.10.1766.g.

178. Cvitković Matija, star 36. godina umire 30.4.1763.g.

179. Cvitković Matije supruga ...?...

180. Cvitković Terezija kuma na krštenju 1763.g.

181. Cvišić (Križić) Ivana žena Mije Protarkuća krstili dvije kćeri 1763. i 1765.

182. Čavlinović Agata Martina udaje se 1770.g. u Kornicu

183. Čavlinović Ana Jakova udaje se 1767.g. za Dujma Lebić

184. Čavlinović Andrija Jure ženi se 14.9.1765.g. sa

185. Anom Suzić Ante

186. Čavlinović Barbara kuma na krštenju 1763.g.

187. Čavlinović Bartol kum na vjenčanju 1765.g.

188. Čavlinović Ivan Jakova ženi se 6.1.1768.g. s

189. Ružom Čavlinović

190. Čavlinović Ivan i supruga mu (vjenčan 17.1.1763., kum je na krštenju 1766., 1779., i 1781. i na vjenčanju 1767., 1774.)

191. Margarita (kod drugog krštenja Marija) Jozepović krste dijecu:

192. Čavlinović Ivanu 2.7.1765.g.

193. Čavlinović Matu 10.5.1780.g.

194. Čavlinović Stjepana 10.5.1780.g.

195. Čavlinović Ivana rođena 1737.g., umrla 1763.g.

196. Čavlinović Jakov ženi sina Ivana 1768.g.

197. Čavlinović Jure ženi sina Andriju 1765.g., kum na vjenčanju 1763.

198. Čavlinović Jelena udana za Nikolu Bardarević krsti kćer 1766.

199. Čavlinović Lucija Jelenina majka spominje se kod udaje 1766.

200. Čavlinović Katarina bila je kuma na krštenju i na vjenčanju 1766.

201. Čavlina Katarina udana za Andriju Bičva krsti sina 1766.

202. Čavlinović Luka i supruga mu

203. Katarina Lepanović krste sina: (kuma na krštenju 1781.g.)

204. Čavlinović Juraja 6.6.1763.g.

205. Čavlinović Marija rođena 1760. godine, umire 13.3.1767.

206. Čavlinović Mato Petra ženi se 25.9.1767.g. sa

207. Matijom Bardarević

208. Čavlinović Mato i supruga mu (kum na krštenju 1764. i opet 1764. i 1766., kum na vjenčanju tri puta 1762. i 1767.)

209. Klara Knežević krste sina: (umire 30.4.1767.g. stara 26. godina)

210. Čavlinović Antu 12.5.1765.g.

211. Čavlina Marta udana za Iliju Petrić krsti dvije djece 1763. i 1765.g.

212. Čavlinović Martin udaje kćer Agatu 1770.g. u Kornicu

213. Čavlinović (Čavlina) Mijo i supruga mu ( kum na vjenčanju 1763.)

214. Katarina Bugl krste sinove:

215. Čavlinović Ivana 12.5.1765.g.

216. Čavlinović Miju 28.7.1767.g.

217. Čavlinović Natalije kum na vjenčanju 1762.g.

218. Čavlinović Pavao kum na vjenčanju 1762.g.

219. Čavlinović Petar ženi sina Matu 1767.g. (kum na krštenju 1763.)

220. Čavlinović Petar i supruga mu (star 40 godina, umire u svibnju 1767.)

221. Lucija Brušnjaković krste sina: (umire 7.5.1767.g. stara 40 godina)

222. Čavlinović Franju 14.3.1763.g.

223. Čavlinović Petar i supruga mu

224. Ruža Brušnjaković krste kćer:

225. Čavlinović Ružu 14.3.1763.g.

226. Čičković Toma iz Garevca (doseljenik iz Velike) ženi se 12.2.1765. s

227. Anom Šević iz Velike

228. Čipalović Franjo iz Gareva kum na kršenju 1766.g.

229. Ćiović [3] Grgur iz Gareva kum na krštenju 1763.g.

230. Čović Juraj iz Gareva kum na krštenju 1764.g.

231. Čović Jure i supruga  mu (kum na krštenju 1764.)

232. Magdalena Tomić krste kćer

233. Čović Ivanu 20.10.1762.g.

234. Čiović Grgur iz Gareva kum na krštenju 1763.

235. Čović Magdalena rođena 1709.g. umrla 20.1.1769.

236. Čović ...?... udana za Juru Lebić krsti kćer 1781.g.

237. Dorić Andrija ženi sina  Ivana 1768.g.

238. Dorić Ivan Andrije ženi se 25.9.1768. g. s

239. Katarinom Stanić

240. Dorić Ivan kum na vjenčanju 1770. godine i žena mu

241. Dorić Ivana kuma na vjenčanju 1770.g.

242. Dorić Marko kum na vjenčanju 1768.g.

243. Došlić Ana

244. Došlić Bartol i supruga mu (kum na krštenju 1765.)

245. Ana Petrić krste kćer (Ana rođena 1738.g. umrla 30.4.1763.)

246. Došlić (nije upisano ime) 10.2.1763.g

247. Došlić Matija rođena 1713.g. umrla 30.4.1763.

248. Došlić Matije suprug ...?...

249. Došlić Matijana rođena 1757.g., umrla 9.4.1767.

250. Došlić Katarina kuma na krštenju 1765. i 1778.g.,kuma na vjenčanju u Potočanima 1777.

251. Došlić Katarine suprug ...?....

252. Došlić Tadija žena mu je

253. Došlić Anđa kuma na krštenju 1779.

254. Ilić Marko iz Gareva kum na vjenčanju u Potočanima 1781.

255. Iličić Antun iz Gareva supruga mu

256. Iličić Ivanica kuma na vjenčanju u Svilaju 1773.

257. Iličić Juro i žena mu

258. Iličić Janja (kuma na vjenčanju 1776.)

259. Iličić Marko (kum na vjenčanju 1776. i na krštenju 1778.)

260. Iličić Marka supruga ...?...

261. Iličić Petar i

262. Katarina Babić krste kćer

263. Iličić Ružu 28.10.1778.g.

264. Juriljić Josipa rođena 1731.g. umrla 20.10.1771.g.

265. Jurić Jozo iz Gareva kum na vjenčanju u Svilaju 1775.g.

266. Kablinović [4] (Čavlinović) Juro i žena mu

267. Klara ...?... krste kćer

268. Kablinović Katarinu + 28.3.1778.g.

269. Kablinović(Čavlinović) i njegova supruga

270. Vita Lagaterević iz Skopie krste sina

271. Kablinović Marijana 18.9.1779.

272. Kablina (Čavlina) Mato i njegova supruga

273. Jakovica Karić iz Modrana krste sina

274. Kablina Ivana 2.2.1781.

275. Katić Ivan iz Gareva rođen 1688.g., umro 2.6.1768.g.

276. Katić Ivana supruga ...?...

277. Kljiaić Anto udaje kćer 1768.g.

278. Kljiaić Matiju

279. Kljaić Juro i njegova supruga (doseljenici s Modrana ili iz Vrbovca)

280. Ana Ošegović krste sina

281. Kljajić Andriju 16.1.1767.

282. Knezović Luka kum na vjenčanju 1779.g.

283. Knezović Mato kum je na vjenčanju 1774.g.

284. Knežević Anđa udana za Pavu Varglića krsti sina 1766.g.

285. Knežević Katarina rođena 1695.g. umrla 19.10.1765. godine

286. Knežević Luka Nikole ženi se s (kum je na vjenčanju 1780.)

287. Marijom Lebić 24.11.1771.g.

288. Knežević Nikole

289. Knežević Klara Nikole udaje se 1762. za Matu Božinović

290. Knežević Katarina rođena 1715. umrla 7.7.1765. supruga je

291. Knežević Tome iz Gareva upisano u Matici umrlih

292. Knežević Magdalena udana za Matu Rebrinović krsti kćer 1766.

293. Knežević Magdalena udana za Miju Rebrinović krsti troje djece: 1763., 1764. dva sina.

294. Knežević Mato i njegova supruga

295. Tomica Vareglić iz Slatine krste dva sina, (kuma je na vjenčanju i na krštenju 1780.)

296. Knežević Petra 18.8.1763.

297. Knežević Matu 26.1.1765.

298. Knežević Tadija iz Gareva njegova kćer Klara udana za Matu Čavlinović krsti sina 1765.

299. Knežević Klara Tadije

300. Knežević Stanislava udana za Iliju Rebrinović krste dvoje djece: 1766. i 1767.

301. Kopiarević Mato i njegova supruga (kum na vjenčanju 1765.)

302. Stanislava Jakoljinović krste kćer

303. Kopiarević Dominuku 12.3.1765.

304. Kristopić Petar rođen 1735.g. umro 15.6.1765.

305. Lagatar Juro iz Gareva kum na vjenčanju 1773.g.

306. Largić Ambroža kum na krštenju 1767.g.

307. Lagotić Natalis i supruga mu

308. Đurđa(Georgija) Pria... krste kćer

309. Lagotić Ivanu, rođenu 14., a krštena 17.9.1782.

310. Lebić Ana kuma je na krštenju 1781.g.

311. Lebić Anto rođen 1705.g. umro 28.9.1765.g.

312. Lebić Ante supruga ...?... njihov se sin ženi 1768.

313. Lebić Anto rođen 1743.g. umro 30.4.1763.g.

314. Lebić Anto i njegova supruga

315. Lucija krste kćer

316. Lebić Luciju 12.2.1764.g.

317. Lebić Bartolomej rođen 1762.g., umro 27.3.1767.g.

318. Lebić Bartol sin Dominika Lebić rođen 1769., umro 12.4.1771.g.

319. Lebić Domin kum je na vjenčanju 1771., 1774.

320. Lebić Domina supruga ...?...

321. Lebić Dujam sin Marka ženi se s (kum je na vjenčanju 1768.)

322. Anom Čavlinović Jakova 25.9.1767.g.

323. Lebić Filip rođen 1760.g., umro 23.3.1767.g.

324. Lebić Ivan rođen 1765.g., umro 26.9.1767.g.

325. Lebić Ivana rođena 1759.g. umrla 26.3.1767.g.

326. Lebić Ivan i njegova supruga (kum je na krštenju 1765.)

327. Matijana Kljaić iz Modrana krste dva sina:

328. Lebić Matu 18.2.1764.g.

329. Lebić Antu 3.2.1766.g.

330. Lebić Jakov rođen 1739.g., kum je na vjenčanju 1765. i na krštenju 1766.; umro u 28. godini, 8.4.1767.

331. Lebić Jelena rođena 1740.g., umrla 30.6.1763.g.

332. Lebić Juraj rođen 1735.g., umro 19.6.1763.g.

333. Lebić Juraj rođen 1761.g., umro 27.3.1767.g.

334. Lebić Juro i njegova supruga (vjenčani 21.10.1768.g.) [5]

335. Ruža Lukač iz Gareva krste kćer

336. Lebić Magdalenu 28.3.1779.g.

337. Lebić Juro i njegova supruga   (kum na vjenčanju 1769.,1781.)

338. ..?... (Katarina) [6] Čović krste kćer (kuma na vjenčanju 1769.)

339. Lebić Ivanu  rođenu 21., a krštena 25.9.1781.g.

340. Lebić Katarina udana za Andriju Burrić iz Gareva krsti dvije kćeri: 1779.i 1782.

341. Lebić Katarina rođena 1707.g., a umrla 1.4.1767.g. (ne piše čija je supruga)

342. Lebić Lucija rođena 1761.g., umrla 27.3.1767.g.

343. Lebić Lucija udana za Petra Baića krsti sina 1781.g.

344. Lebić Marija kuma je na krštenju 1782.g.

345. Lebić Marko iz Gareva rođen 1697.g., umire 22.3.1767.g.

346. Lebić Marka supruga ...?... žene sina Dujma 1767.g.

347. Lebić Martin i supruga udaju kćeri (kum na vjenčanju 1766.)

348. Angela Lebić (kuma na vjenčanju 1771.)

349. Lebić Ana Martina udaje se 24.1.1775. za Matu Vlašić iz Gareva

350. Lebić Lucija Martina udana za Josipa Petrić krsti sina 1778.g.

351. Lebić Mariju Martina 1771.g. za Luku Kneževića i

352. Lebić Matija Martina udaje se 24.1.1775. g. za Josipa Pavić iz Gareva

353. Lebić Matija Ante udana 1776. za Miju Lukačević i krsti sina 1781.g.

354. Lebić Matijana kuma na vjenčanju 1787.g.

355. Lebić Marijan i njegova supruga (kum je na krštenju 1766.)

356. Marija Petrić iz Gareva krste kćer

357. Lebić Magdalenu 18.10.1765.g.

358. Lebić Matijana rođena 1739.g., umrla 26.3.1767.g.

359. Lebić Mato rođen 1761.g., umro 30.4.1763.g.

360. Lebić Natalis kum je na vjenčanju 1771.g.

361. Lebić Natalisa supruga ...?...

362. Lebić Ruža kći Šimuna udaje se u Veliku 1777.g.

363. Lebić Šimun i njegova supruga (kum na vjenčanjima 1762., 1763., 1767.,i dva puta 1768., te na krštenju 1767.)

364. Vita Baić iz Gareva krste dva sina: (kuma na krštenju 1766.) Vita Lebić r. Baić udovica pokojnog Šimuna Lebić udaje se 12.4.1777. za Josipa Ivakić u Vrbovac.

365. Lebić Juru 28.3.1764.g.

366. Lebić Franju 16.1.1767.g.

367. Lončar Ivan iz Gareva kum na vjenčanjima:1771., 1772., 1775., 1777.

368. Lončarević Andrija rođen 1761.g., a umro 29.4.1767. star 6 godina

369. Lončarević Ana udana za Miju Varglić krsti sina 1765.g.

370. Lončarević Franjo i njegova supruga (kum na krštenju 1763.)

371. Uršula Birović iz Tremošnice krste kćeri: (kuma na krštenju1765.)

372. Lončarević Jelenu 12.2.1764.g.

373. Lončarević Ružu 14.11.1766.g.

374. Lončarević Ivan i njegova supruga (kum na krštenju 1763.)

375. Lucija Bardarević krste troje djece: (Lucija Bardarević rođena 1737.a umrla 3.4.1767., stara 30 godina)

376. Lončarević Ružu 18.10.1763.g.

377. Lončarević Katarinu 18.10.1763.g.

378. Lončarević Andriju 14.11.1766.g.

379. Lončarević Lucija kuma na krštenju 4.6.1767.g. i 1778.g.

380. Lončarević Mato 1766.g., a umro 4.1.1767. godine, star 4 mjeseca

381. Lončarević Petronilla rođena 1706. g. umrla u drugom mjesecu 1766., stara 60 godina.

382. Lončarević Petronille suprug ...?...

383. Lučina Ana rođena 1738. g., a umrla 30.4.1763., stara 25 godina.

384. Lukač Grgo i supruga mu

385. Katarina Jović iz Potočana krste kćer

386. Lukač Ružu 12.3.1781.g.

387. Lukač Juro i supruga mu (kum na vjenčanju 1777.)

388. Ruža Lukač supruga Jure (kuma na krštenju 1781.)

389. Lukač Marko Mate vjenčan u Svilaju 24.10.1779. s

390. Anđom kćeri Nikole Iličića iz Svilaja

391. Lukač Mato ženi sina Marka 1779.g.

392. Lukač Mate supruga ....?...

393. Lukač Ruža iz Gareva udana za Juru Lebić krsti kćer 1779.g.

394. Lukačevac Ruža iz Gareva krsti sina 1766.g., a udana u Kornicu za Stjepana sina Natalija Raičevac.

395. Lukačević Dominika Juraja udana za Ivana Pušeljić 24.11.1771.krsti sina 1778. i kuma na vjenčanju 1776.

396. Lukačević Juro i supruga mu (kum na krštenju 1765.)

397. Anđa Badić iz Komušine krste sina: (kuma na krštenju 1763. i 1765.)

398. Lukačević Ivana 12.5.1765.g. i

399. Lukačević Andriju 11.10.1767.g.

400. Lukačević Lavrencije i supruga mu

401. Matija Jelavić krste sina

402. Lukačević Šimuna 30.10.1762. godine

403. Lukačević Marko Mate i supruga mu (vjenčani u Svilaju 24.10.1779.)

404. Anđa kći Nikole Iličić iz Svilaja krste kćer: (kuma na krštenju 1780.)

405. Lukačević Katarinu, rođenu 25., a krštena 29.9.1781.g.

406. Likačević Mijo sin Jure ženi se s (kum na krštenju 1782.)

407. Matijanom (Matijom) Lebić 25.11.1776.g. krste sina:

408. Lukačević Iliju, rođenog 10., a kršten 12.9.1781.g.

409. Lukačević Petar i supruga mu (kum na vjenčanju 1776.,1779.)

410. Marija kći Stanić Ilije krste kćer (vjenčani 19.11.1769.), kuma na vjenčanju 1774.

411. Lukačević Magdalenu, rođenu 16., a krštena 21.4.1782.g.

412. Lukačić Marija udana za Andriju ...?... krsti kćer 1781.g.

413. Lukarević Jelena (kuma na krštenju 1766.)

414. Lukarević Jelene suprug ...?...

415. Marianović Blaž ženi sina Nikolu 1765.g.

416. Marianović Blaža supruga ...?...

417. Marianović Mato rođen 1705., a umro 28.3.1765.,star 60 g.

418. Marianović Mate supruga ...?...

419. Marianović Nikola Blaža iz Gareva ženi se s

420. Jelenom Protarkić Martina 10.9.1765.g.

421. Marianović Petar rođen 1752.,a umro u 2 mjesecu 1766., star 14.g.

422. Marić Blaž i njegova supruga (kum na krštenju 1781.)

423. Anđa Jović krste sina

424. Marić Matu, rođenog 3., a kršten 27.2.1782.g.

425. Marić Ivan kum je na vjenčanju u Potočanima 1785.g.

426. Marić Ivana supruga ...?...

427. Marić Marijan iz Gareva ženi se s

428. Anom Raičević iz Kornice 3.2.1782.g.

429. Nuić Ivan iz Gareva vjenčan 10.10.1781. i njegova supruga

430. Magdalena Jović iz Balegovaca krste kćer

431. Nuić Magdalenu, rođenu 19., a krštena 25.5.1782.g.

432. Paurević Andrija umire mu žena 1767.g.

433. nedostaje tekst imena žene, krste kćer

434. Paurević Magdalenu 30.10.1766.g.

435. Paur (Paurević) Andrija ženi se sa

436. Ružom Bardar 25.9.1767.g. (kuma je na vjenčanju 1781.)

437. Paurević Petronilla rođena 1727.g., umire 8.1.1767.g., stara 40.g.

438. Paurević Petronille suprug ...?...

439. Paurević Anto sin Petra, vjenčan 25.2.1781.g. u Pećniku s

440. Marijom kćeri Tome Tepića iz Pećnika

441. Paurević Ilija i supruga mu (kum na krštenju 1765.)

442. Magdalena Šolić krste kćer

443. Paurević Magdalenu, krštenu 4.6.1767.g.

444. Paurević Ilija rođen 1734.g., a umro 5.3.1767.g., star 33.g., kum je na krštenju 1766. i supruga mu

445. Magdalena Jasić iz Srnave krste kćer (kuma na krštenju 1763.)

446. Paurević Magdalenu, krštena 4.7.1763.g.

447. Paur (Paurević) Ivan sin Andrije ženi se s

448. Anom kćeri Ante Osmerčić iz Tremošnice 20.10.1774.g.

449. Paurević Juro kum je na vjenčanju 1769.g.

450. Paurević Katarina udana za Matu Bičvić krsti 2 sina 1781. i 1782.g.

451. Paurević Lucija kći Petra udaje se za Juru Stanić u Veliku 1774.g.

452. Paurević Luca kuma je na vjenčanju 1774.g.

453. Paur (Paurević) Martin rođen 1699.g., a umro 7.6.1763.g., star 64.g.

454. Paurević Petar (kum na vjenč. 2 puta 1765., i 2 puta 1775.g.,i 1777.g.)

455. Paurević Petra supruga ...?....

456. Paurević Petar sin pokojnog Andrije vjenčan 29.10.1777. s Oršulom Baić i krste kćer

457. Paurević Mariju 9.9.1779.g.

458. Paurević Tomica kći Petra udaje se za Iliju Pisković Ilije iz Gareva 1771.

459. Pavić Anto kum na vjenčanju 1777.g.

460. Pavić Ivan i supruga mu (kum na vjenčanju 1771., 1775., 1777., i na krštenju 1778.)

461. Margarita Jović krste kćer

462. Pavić Mariju, 12.2.1764.g.

463. Pavić Josip Marka ženi se s

464. Matijom Lebić 24.1.1775.g.

465. Pavić Marko i njegova supruga

466. ime nepoznato – žene sina Josipa 1775.g. i udaju kćer

467. Pavić Angelu 1777.g. za Ivana Luić u Dubicu.

468. Pavić Mate kćerka

469. Pavić Ivana udana za Ivana Baić krsti dvoje djece: 1778. i 1780.g.

470. Pavić Katarina udana za Andriju Bičvić krsti sina 1779.g.

471. Pavić Petronilla udaje se 1782.g. za Iliju Jelečković u Dobrinju.

472. Pavlović Ivan i supruga mu (kum na krštenju 1780.)

473. Luca Bardarević krste sina

474. Pavlović Ivana 13.3.1765.g.

475. Pavlović Ruža iz Posušja, odnedavno u Garevu udaje se 1784. za Matu Delića u Foču.

476. Petrić Ana udana za Bartola Bulutović krste sina 1766.g.

477. Petrić Ana udana za Bartola Došlić krsti dijete 1763.g.

478. Petrić Ana Nikole udana za Matu Miatović u Veliku 1768.g. (kuma je na krštenju 1767.)

479. Petrić Grga Mije vjenčan u Pećniku 27.11.1775.g. sa

480. Mandom kćeri Mate Jurišića iz Pećnika (kuma na vjenčanju u Pećniku 1776.)

481. Petrić Ilija i supruga mu (kum na vjenčanju 1775.g.)kum na krštenju 1768. i na vjenčanju 1768.

482. Marta Čavlina(Čavlinović) krste djecu; (kuma na krštenju 1766.) Marta stara 28. godina, rođena 1739., umire 9.4.1767.)

483. Petrić Andriju 18.8.1763.g. i

484. Petrić Luciju 13.10.1765.g.

485. Petrić Ilija i supruga mu

486. Anđa Janjić iz Pećnika krste kćer (kuma na vjenčanju 1775.)

487. Petrić Ivanu 10.10.1779.g.

488. Petrić Ilija i supruga mu

489. Anđa Stanić krste kćer

490. Petrić Mariju, rođenu 26.4., a krštenu 12.5.1782.g.

491. Petrić Ivan i supruga mu

492. Marta Rebrina krste sina

493. Petrić Luku 7.5.1766.g.

494. Petrić Josip Nikole i supruga mu (vjenčani u 10. mjesecu 1768.)(kum na krštenju 1780.,kum na vjenčanju 1781.,1782.)

495. Lucija Lebić krste sina

496. Petrić Andriju 28.10.1778.g.

497. Petrić Jure i supruga mu

498. Anđa Ivana Lovrić iz Foče krste djecu: (kuma na krštenju1778.)

499. Petrić Katarinu 13.10.1765.g.

500. Petrić Anu 20.3.1767.g.

501. Petrić Iliju 28.8.1780.g.

502. Petrić Katarina udaje se 1767.g. za Blaža Miličić

503. Petrić Lucija rođena 1755.g., umrla 8.1.1767.g.

504. Petrić Marija rođena 1737.g., umire 23.3.1767.g.

505. Petrić Marija udana za Marijana Lebić krsti kćer 1765.g.

506. Petrić Mijo rođen 1707.g., star 60. g. umire 9.1.1767.g.

507. Petrić Mije supruga ...?...

508. Petrić Nikola udaje kćer Ružu 1770.g. za Andriju Baić

509. Petrić Nikola i supruga mu (kum je na krštenju 1778.,1781.)

510. Petrić Ana Nikole kuma na krštenju 1782.g.

511. Petrić Petar i supruga mu

512. Ana Brašnjić (Prašnjić) iz Srnave krste dva sina: (kuma na vjenčanju 1771.)

513. Petrić Ivana 26.6.1764.g.

514. Petrić Nikolu 11.10.1765.g.

515. Petrić Ruža Nikole udana za Andriju Baić krsti dijete 1780.g.

516. Petrić Terezija kuma na krštenju 1765.,1766.g.

517. Petrić Tomo  udaje kćer Tomicu 1771.g.

518. Petrić Tome supruga ...?...

519. Petrić Tomica Tome udana 1771.g. za Matu Bičva.

520. Pipunić Anto Tome iz Gareva vjenčan 11.2.1787.g.u Potočanima sa

521. Ružom kćeri Marka Šoljića iz Srnave

522. Pipunić Tomo ženi sina Antu 1787.g.

523. Pipunić Tome supruga ..?..

524. Pisković Ilija iz Gareva ženi sina Iliju 1771.g.

525. Pisković Ilija Ilije ženi se 24.11.1771.g. s Tomicom Paurević.

526. Pisković Ilija i supruga mu

527. Pisković Matija stara 25 godina,  umire 14.4.1770.g.

528. Protarkić Anđa rođena 1753.g., umrla 30.4.1763.g., stara 10 godina

529. Protarkić Ivan,star 25.godina, rođen 1738.g., umro 30.4.1763.g.

530. Protrika Ivana kuma je na krštenju 1764.g.

531. Protrika Juro, star 76. godina, rođen 1687.g., umire 30.4.1763.g.

532. Protrika Jure supruga ..?...

533. Protarkić Magdalena Mije udaje se 27.10.1770.za Andriju Činić u Tremošnicu

534. Protrika (Protarkić) Mijo i supruga mu (Mijo star 45 godina, rođen 1720., umire 29.3.1765.)

535. Ivana Cvišić (Križić) krste dvije kćeri:

536. Protrika Jelenu 18.10.1763.g.

537. Protrika Katarinu 18.10.1765.g.

538. Protarkić Martin rođen 1707.g., umire 0.4.1763.g.

539. Protarkić Martina supruga ...?...

540. Protarkić Petronilla Martina udaje se za Josipa Božanović 1773.g.

541. Protarkić Petar Martina, vjenčan u Potočanima 24.11.1777.g. s

542. Katom kćeri Andre Brušnjaković iz Potočana

543. Protarkić Jelena kći Martina udaje se 1765.g. za Nikolu Marianović.

544. Protarkić Uršula kćer Matrina udaje se 1768.g. za Luku Blaževića.

545. Protrika Stjepan star 40 godina umire 30.4.1763.g.

546. Protrika Stjepana supruga ...?...

547. Pušeljić Ivan Mate i supruga mu (kum je na vjenčanju 1776.)

548. Dominika Lukačević (vjenčani 24.11.1771.g.) krste sina:

549. Pušeljić Andriju 28.10.1778.g.

550. Pušeljić Ivana kuma je na krštenju 1781.g.

551. Pušeljia Juro kum je na vjenčanju 1768.g.

552. Pušeljia Jure supruga ...?...

553. Pušeljić Mato i supruga mu

554. Ana Čavlinović(Čavlina) krste kćeri:

555. Pušeljić Ružu 13.3.1763.g. [7]

556. Pušeljić Ružu 20.10.1766.g.

557. Radić Juro star 20. godina umire 24.9.1771.

558. Rasić Juraj iz Gareva i supruga mu

559. Dominika Rasić krste sina

560. Rasić Nikolu 1.7.1764.g.

561. Rebrina Anđa kći Ilije udaje se 1781. za Ivana Varglić (kuma na krštenju tri puta 1779.)

562. Rebrinović Anđa udana za Ivana Varglića krsti sina 1781.g.

563. Rebrinović Ilija iz Gareva i supruga mu

564. Stanislava Knežević krste dvoje djece:

565. Rebrinović Šimuna 3.2.1766.g. i

566. Rebrinović Ivanu 4.6.1767.g.

567. Rebrinović Ilija, star 40 godina, umire 8.5.1767.g.

568. Rebrinović Stanislava žena Ilije, stara 40 godina, umire 10.5.1767.g.

569. Rebrinović Josip, star 5 godina, umire 10.5.1767. godine.

570. Rebrinović Jelena kći Mije,stara 3 godine, umire 20.6.1769.g.

571. Rebrina Marta udana za Ivana Petrić krsti sina 1766.g.

572. Rebrinović Mato i supruga mu

573. Magdalena Knežević krste kćer

574. Rebrinović Jelenu 30.10.1766.g.

575. Rebrinović (Rebrina) Mijo i supruga mu (kum na vjenčanju 1771., 1772., 1780.)

576. Magdalena Knežević krste troje djece: (Magdalena žena Mije, stara 27 godina, umire 9.1.1767.)

577. Rebrina Magdalenu 19.10.1763.g.

578. Rebrina Miju 21.8.1764.g.

579. Rebrina Stjepana 21.8.1764.g.

580. Rebrinović Petronilla, udana za Laurencija Cvitković krsti kćer 1766.g.

581. Rebrinović Petronilla Šimuna, udana 1769. za Nikolu Šiljić iz Vrbovca

582. Rebrinović Šimun udaje kćer 1769.g. Petronillu u Vrbovac.

583. Rebrinović Šimuna supruga ...?...

584. Samardžić Anto iz Gareva i supruga mu

585. Petronilla Čaktaš iz Pećnika krste kćer:

586. Samardžić Anđu 19.9.1779.g.

587. Stanić Anđa kćer Ilije kuma dva puta na krštenju 1779., udana 1772. za Juru Vlašić krsti sina 1780.

588. Stanić Anđa udana za Iliju Petrić krsti kćer 1782.g.

589. Stanić Angela udana za Ivana Bardarić 1782.g.

590. Stanić ...?... kuma na krštenju 1781.g.

591. Stanić Ilija udaje kćer Katarinu 1768.g.

592. Stanić Ilije supruga ...?...

593. Stanić Ilija Nikole vjenčan  24.2.1778.g sa

594. Anom kćeri Joze Barukčića iz Balegovca

595. Stanić Ilija i supruga mu (kum na krštenju 1778.,1781.)

596. Ivana Barukčić iz Balegovca krste sina: (kuma na krštenju 1779.)

597. Stanić Ivana 10.5.1780.g.

598. Stanić Jelena udana za Pavu Varglić krsti sina 1778.g.

599. Stanić Katarina kći Ilije,žena Ivana Baić krsti kćer 1781.g.

600. Stanić Katarina kćer Ilije udaje se za Ivana Dorić 1768.g.

601. Stanić Magdalena udana za Pavu Varglić krsti sina 1781.g.

602. Stanić Magdalena udana za Matu Baić 1782.g.

603. Stanić Marija Ilije udana 1769.godine za Petra Lukačević krsti kćer 1782.

604. Stanić Marko i supruga mu: (kum na krštenju 1781.,1782., kum na vjenčanju u Potočanima 1781.)

605. Stanić Ivka (kuma na vjenčanju u Potočanima 1781.)

606. Stanić Mijo i supruga mu: (vjenčan u Potočanima 25.2.1781.) kum na krštenju 1778., 1780., 1781., i kum je na vjenčanju 1778.)

607. Lucija Šimić iz Potočana krste sina:

608. Stanić Antu, rođenog 1., a kršten 12.5.1782.g.

609. Stanić Nikola ženi sina Iliju 1778.g.

610. Stanić Nikole supruga ...?...

611. Stanić Nikola i supruga mu

612. Tomica Jović iz Velike krste kćer

613. Stanić Anđu 8.10.1779.g.

614. Stanić Petar kum je na vjenčanju 1778.g.

615. Stanić Petra supruga ...?...

616. Šabanović ..?... suprug Marije

617. Šabanović Marija iz Gareva kuma je na vjenčanju u Balegovcu 1778.

618. Šiktarić Tomo i supruga mu

619. Ana Stević krste kćer

620. Šiktarić Magdalenu 3.2.1766.

621. Valentić Andrija i supruga mu (kum na vjenčanju 1775.) (kum na krštenju dva puta 1762., i 1765.)

622. Valentić Magdalena (kuma na krštenju 1779.)

623. Valentić Stjepan kum na krštenju 1782.g.

624. Varglić (Varljić) [8] Ambroža i supruga mu (kum na krštenju 1764.,1767., 1781.)

625. Varglić Magdalena ( kuma na vjenčanju 1777.,1781.)

626. Varglić Ivan Mije i supruga mu (vjenčani 11.2.1781.)

627. Anđa Rebrinović krste sina:

628. Varglić Andriju, rođenog 19., a kršten 20.10.1781.g.

629. Varglić Josip star 70 godina, rođen 1697., a umire 30.3.1767. g.

630. Varglić Josipa supruga ...?...

631. Varglić Jakov i supruga mu (vjenčani 18.1.1762.) (kum na vjenčanju 1777., 1781.)

632. Jelena Borović iz Tremošnice krste kćeri: (kuma na vjenčanju1782.)

633. Varglić Magdalenu 10.2.1763.g.

634. Varglić Katarinu 28.10.1778.g.

635. Vrglić Jelena stara 23. godine, umire 4.7.1763.

636. Varglić Mijo i supruga mu (kum na vjenčanju 1762.,1768.,1771.)

637. Ana Lovrić iz Foče krste sina:

638. Varglić Josipa 13.3.1763.g.

639. Varglić Mijo i supruga mu (kum na vjenčanju 1762.,1775.,1781.)

640. Ana Lončarević krste sina: (kuma na vjenčanju 1782.)

641. Varglić Franju 18.10.1765.g.

642. Varglić Mijo vjenčan 18.5.1780. godine sa (kum na vjenčanju 1775., 1777.)

643. Lucijom Borović iz Tremošnice

644. Varglić Pavao i supruga mu (kum na krštenju 1780.)

645. Jelena Stanić krste sina:

646. Varglić Petra 28.10.1778.g.

647. Varglić Pavao i supruga mu

648. Angela Guberac krste sina:

649. Varglić Ivana 26.1.1765.g.

650. Varglić Pavao i supruga mu

651. Magdalena Stanić krste sina: (kuma na kršenju 1762.,1782.)

652. Varglić Iliju, rođenog 9., a kršten 12.9.1781.g.

653. Varglić Pavao i supruga mu (kum na vjenčanju 1780.)

654. Anđa Knežević krste sina (stara 35 godina, umire u veljači 1771.)

655. Varglić Ivana 30.10.1766.g.

656. Varglić Stjepan sin Ambrože vjenčan 29.10.1777. sa (kum na krštenju 1780., 1782.)

657. Anom Gagulić Ante iz Tremošnice

658. Virlić Mato i supruga mu

659. Ana kći Josipa Bičvić krste sina:

660. Virlić Miju 25.9.1780.g.

661. Virlić Pavao kum na krštenju 1780.g.

662. Virlić Pave supruga ...?...

663. Virlić Stjepan kum na krštenju 1780.g.

664. Virlić Stjepana supruga ...?...

665. Vlašić Ilija i supruga mu

666. Oršula Bielić Mate krste kćer:

667. Vlašić Katarinu 30.10.1780.g.

668. Vlašić Juro i supruga mu (vjenčani 20.1.1772.) (kum na vjenčanju 1771.)

669. kći Ilije Stanić krste sina:

670. Vlašić Josipa 28.8.1780.

671. Vlašić Mato i supruga mu (vjenčani 24.1.1775.)

672. Ana Lebić Martina krste dva sina:

673. Vlašić Šimuna 28.10.1778.[9]

674. Vlašić Šimuna 2.2.1781.g.

675. Vulašić [10] (Vlašić) Natalije 1763. udaje kćer Tomicu

676. Vulašić Natalija supruga ...?...

677. Vlašić Petar vjenčan 24.1.1775. sa (kum na vjenčanju 1780.)

678. Terezijom Cvitanović iz Vrbovca

679. Vlašić Petar ženi se 17.1.1765. sa

680. Marijom Tuzić

681. Žena Petra Vlašić stara 30 godina, umire 27.9.1767.

682. Vašić (Vlašić) Tomica kći Natalija udaje se 1763. u Vrbovac za Matu Mileševeić

[1] Kod ovog popisivanja donosim prezime i ime Garevljana, te prezime supruge. Kod krštene djece imamo kod nekih i datum rođenja, a redovito je datum krštenja. U produžetcima pokraj osobe donosim godinu ako je prisustvovao kao kum na vjenčanju ili krštenju, jer kod nekih to je jedini podatak o toj osobi iz Garevca. Kod umrlih osoba datum je njihove smrti, te izračunata godina njihova rođenja.

[2] Prezimena Božanović i Božinović smatram da su ista prezimena

[3] Čiović i Čović smatram da su ista prezimena

[4] Prezimena Kablinović i Kablina smatram da su identični s prezimenom Čavlinović i Čavlina, a ipak sam ih prema upisu u matice upisao kako su ih pojedini svećenici upisivali.

[5] Prezime koje nedostaje kod vjenčanja Jure i Ruže je Lukač je Lebić