Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Usorska kustodija

8. ožujka 2009.
...................

U drugoj polovici 16. stoljeća Crkva u Bosni doživjela je veliki napredak. Jasno na to pokazuje i Popis Bosanske vikarije sa njezinih 7 kustodija (duvanjska, grebenska, bosanska, usorska, mačvanska, bugarska i kovinska) i 36 samostana. Popis je sastavio, nešto prije 1378., fra Bartol Pizanski.

Samostani usorske kustodije su: Đakovo,Vrbica, Bukovica (moguće) te Skakava i Modriča.

Bosanska_vikarija