Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Popis ubijenih i na zatvor osuđenih časnih sestara

7. kolovoza 2009.
Priredio: Vlado Jagustin, svećenik

1. Banja s. M. Bernadeta, stara 29 godina. Rođena je 1912. godine u selu Grdevac kraj Bjelovara. Pripadala je rimokatoličkom redu sestara Družbe Kćeri Božje Ljubavi. Četnici su je u prosincu 1941. godine odveli iz samostana na Palama kraj Sarajeva u Goražde, gdje su je na zvjerski način mučili, zaklali i bacili u rijeku Drinu.

 

2. Bojanc s. M. Krizina, stara 56 godina. Rođena 1885. godine u Šmarjeti u Sloveniji. Pripadala je rimokatoličkom redu sestara Družbe Kćeri Božje Ljubavi. Četnici su je u prosincu 1941. godine odveli iz samostana na Palama kraj Sarajeva u Goražde, gdje su je na zvjerski način mučili, zaklali i bacili u rijeku Drinu.

 

3. Dijaković s. M. Verena, stara 80 godina. Rođena 1896. godine u Vrlici. Provincijalka sarajevske provincije Školskih sestara franjevki u Sarajevu. Osuđena je na višegodišnji zatvor u Kazneno- popravnom domu Zenica. Po izlasku iz zatvora, od posljedica torture, 18 godina je bila nepokretna i umrla 1976. godine.

 

4. Džaja s. M. Janja, stara 54 godine. Rođena je 1907. godine u Malovanu na Kupreškoj visoravni. Pripadala je Družbi sestara Klanjateljica Krvi Kristove. Radila je kao profesorica u gimnaziji u Banja Luci. Uhićena je 1946. godine od partizanske vlasti i osuđena na 14 godina robije. Nakon robije godinama je bila nepokretna i umrla od posljedica višegodišnjeg tamnovanja.

 

5. Fabijan s. M. Antonija, stara 34 godine. Rođena je 1907. godine u selu Malo Lipje kraj Ajdovščine u Sloveniji. Pripadala je rimokatoličkom redu sestara Družbe Kćeri Božje Ljubavi. Četnici su je u prosincu 1941. godine odveli iz samostana na Palama kraj Sarajeva u Goražde, gdje su je na zvjerski način mučili, zaklali i bacili u rijeku Drinu.

 

6. Grgiček s. M. Lea, pripadala je Družbi sestara Milosrdnica Sv. Vinka u Sarajevu. Provela je 10 godina na robiji u Zenici, Stocu i Slavonskoj Požegi. Doživjela je tešku torturu u zatvorima pod pritiskom «da nešto prizna». Da bi je natjerali da prizna to što je trebalo OZNI, vodili su je na močvaru gdje ima zmija, ostavljali danima pod stražom i ni jedna je zmija nije ugrizla. Po izlasku iz zatvora zbog preteške torture psihički obiljela i sve do smrti neprestano je imala pred očima tog udbaša kao strašilo i buncala: «Evo ga!».

 

7. Ivanišević s. M. Jula, stara 48 godina.  Rođena je 1893. godine. Peipadala je rimokatoličkom redu sestara Družbe Kćeri Božje Ljubavi. Četnici su je u prosincu 1941. godine odveli iz samostana na Palama kraj Sarajeva u Goražde, gdje su je na zvjerski način mučili, zaklali i bacili u rijeku Drinu.

 

8. Leidenix s. M. Berhmana, stara 76 godina. Rođena je 1865. godine u Beču. Pripadala je rimokatoličkom redu sestara Družbe Kćeri Božje Ljubavi. Bila je dugogodišnja učiteljica i bolničarka. Ovu staricu su četnici u prosincu 1941. godine odveli iz samostana na Palama kraj Sarajeva u Prače, gdje su je kraj pračanskog mosta mučili, ubili i bacili u žbunje.

 

9. Matijević s. M. Barbara, stara 26 godina. Rođena 1919. godine. Ubijena od partizana 8.8.1945. godine na planini Zvijezda zajedno s velečasnim Emilom Čondrićem, još jednom časnom sestrom i sedmoricom katolika Hrvata.

 

10.  ----N.----  N.----, nepoznato ime i prezime. Mlađa časna sestra ubijena 8.8.1945. godine od partizana zajedno s časnom sestrom Barbarom Matijević, velečasnim Emilom Čondrićem i još sedmoricom katolika Hrvata na planini Zvijezda.

 

11. Milas s. M. Regina, stara 33 godine. Rođena 1912. godine u Tihaljini u Hercegovini. Pripadala je Družbi Školskih sestara Franjevki Hercegovačke provincije. Partizani su je mučili i ubili u veljači 1945. godine u Čapljini.

 

12. Nevistić s. Josipa, stara 40 godina. Rođena je 1907. godine u Bosanskoj Gradiški. Pripadala je Družbi sestara Klanjateljica krvi Kristove. Predavala je vjeronauk i vodila crkveno pjevanje na župi u Ruševu pokraj Čaglina. Mjesni komunisti su je 1947. godine mučiliubili i odsjekli glavu u podrumu kuće gdje je stanovala.

 

13. Thienel s. M. Benicija, stara 76 godina. Rođena je 1869. godine u Njemačkoj. Pripadala je Družbi sestara Kćeri Božje Ljubavi. Radila je cijeli svoj vijek u Bosni sa siromašnima i bolesnicima na Ilidži. Kao Njemicu, partizani su je u svibnju 1945. godine, iako već staricu, odveli iz samostana sa Ilidže u zatvor u Zenicu. Poslije toga odvode je u kocentracioni logor u Topolu kraj Banja Luke. Tu u logoru teško bolesna umire na Božić 1945. godine.

 

14. N. N. Časna sestra, ubijena 29.11.1943. godine. Partizani su je ubili upadom u Travnik dolazeći iz Jajca sa zasjedanja AVNOJ-a, zajedno sa 70 ranjenika i civila iz travničke bolnice.

 

15. N. N. Časna sestra, ubijena 29.11.1943. godine. Partizani su je ubili upadom u Travnik dolazeći iz Jajca sa zasjedanja AVNOJ-a, zajedno sa 70 ranjenika i civila iz travničke bolnice.