Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Popis likvidiranih bogoslova, sjemeništaraca i braće laika

11. kolovoza 2009.
Priredio: Vlado Jagustin, svećenik

1. Andačić fra Bono, brat laik hercegovačke franjevačke provincije, star 42 godine. Rođen je 1903. godine u Hamzićima. Bio je krojač u Mostaru i u Veljacima od 1929. do 1944. godine. Partizani su ga 11.2.1945. godine odveli od oltara kada je ministrirao fra Nevinku Mandiću i Marku Dragičeviću, te ih ubili. Do danas im se za grob ne zna.

 

2. Barišić fra Bartolomej, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 22 godine. Rođen je 1923. godine u Bugojnu. Englezi su ga na prevaru izručili partizanima koji su ga likvidirali na poznatim «marševima smrti» u svibnju 1945. godine.

 

3. Bilješković Antun, bogoslov Banjalučke biskupije. Četničko – partizanske postrojbe su ga mučile i razapele u selu Božićima na Kozari pri napadu na Prijedor 17.5.1942. godine.

 

4. Boos  Severin, star 78 godina. Rođen 2.3.1869. Bio je brat laik trapist sa svečanim zavjetom  od 21.11.1901. godine u Opatiji Marija Zvjezda kod Banja Luke. Po zanimanju stolar. Umro od gladi 1947. godine  u sabirnom logoru u Kovinu, Bačka..

 

5. Briševac Danijel, sjemeništarac franjevačke provincije Bosne Srebrene. Rođen 1928. godine u Staroj Rijeci. Sedmi razred franjevačke gimnazije u Visokom, star 17. godina. Englezi ga izručili partizanima u svibnju 1945. godine i likvidirali na poznatim «marševima smrti».

 

6. Ćosić Ivan, bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije, star 22 godine. Rođen 1923. godine u Glavniku kod Imotskog. Partizani su ga uhitili i ubili u Istri kraj Rijeke.

 

7. Čaja fra Mladen – Ivan, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 22 godine. Rođen je 1923. godine u Koprivnici na Kupreškoj visoravni. Englezi su ga na prevaru izručili partizanima koji su ga likvidirali u svibnju 1945. godine u poznatim «marševima smrti».

 

7. Čotić Srećko, bogoslov Mostarske biskupije, star 21 godinu. Rođen 1924. godine u Proboju, župa Humac. Englezi su ga na prevaru izručili Titovim partizanima koji su ga likvidirali na strašnim «marševima smrti» negdje u Sloveniji 1945. godine.

 

7. Čubelić fra Domagoj, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 21 godinu. Rođen je 1924. godine u Livnu. Partizani su ga ubili u svibnju 1945. godine pri povlačenju u poznatoj šumi Macelj.

 

8. Dejanović fr. Dionizije, star 34 godine. Rođen 8.9.1911. godine Profesor prior 22.11.1931. godine, klerik sa svečanim zavjetom, trapist u Opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke. Poginuo 1945. godine u Bosanskoj Gradiki.

 

9. Duvančić Nikola, bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije, star 22. godine. Rođen 1923. godine u Zavidovićima. Nakon izručenja hrvatske vojske i civila od strane Engleza Titovim partizanima u Bleigurgu u svibnju 1945. godine, partizani su ga ubili negdje na «marševima smrti» u svibnju 1945. godine.

 

10. Fronober Alojz, star 63 godine. Rođen 9.5.1884. godine. Brat laik sa svečanim zavjetom, trapist u Opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke. Po zanimanju poljoprivredni ekonom. Umro od gladi 1947. godine  u sabirnom logoru u Kovinu, Bačka.

 

11. Hipper Modesto, star 77 godina. Rođen je 16.8.1870. godine.Brat laik sa svečanim zavjetom od 21.11.1901. godine, radio u staji, vrlo sveta života, trapist u Opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke. Umro od gladi 1947. godine u sabirnom logoru u Kovinu, Bačka.

 

12. Ivanković fra Miljenko, bogoslov hercegovačke franjevačke provincije, star 19 godina. Rođen je 1926. godine u Tubolji, župa Tomislavgrad. Partizani su ga 1945. godine zajedno s drugom braćom franjevcima odveli iz fratarske hidrocentrale na Širokom Brijegu gdje se bio sklonio zbog bombardiranja i ubili negdje na putu prema Splitu.

 

13. Jukić Ante, bogoslov Mostarske biskupije, star 25. godina. Rođen je 1920. godine u Posušju. Englezi su ga na prevaru izručili Titovim partizanima koji su ga likvidirali na strašnim «marševima smrti» negdje u Sloveniji 1945. godine.

 

14. Jurić fra Rudo, bogoslov hercegovačke franjevačke provincije, star 20 godina. Rođen je 1925. godine u Radesinama, župa Jablanica. Partizani su ga s drugom braćom franjevcima ubili u Mostarskom Gradcu  6. veljače 1945. godine. Eshumiran je 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

15. Karamarić Dragutin, bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije. Partizani su ga uhvatili, mučili i ubili na Boračkom jezeru 1942. godine.

 

16. Katava Stjepan, sjemeništarac franjevačke provincije Bosne Srebrene. Rođen 1924. godine u selu Polje kod Fojnice. Nema podataka o o njegovoj smrti. Nestao u toku ratnih događanja.

 

17. Katavić fra Alfonz, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 21 godinu. Rođen je 1924. godine u selu Bare kraj Busovače kod Travnika. Partizani su ga ubili u šumi Macelj u svibnju 1945. godine.

 

18. Kordić fra Fabijan, brat laik hercegovačke franjevačke provincije, star 55 godina. Rođen 1890. godine u Grljevićima. Bio je krojač i vrtlar na Širokom Brijegu od 1919. do 1945. godine. Partizani su ga odveli iz fratarske hidrocentrale u kojoj se bio sklonio zbog bombardiranja i ubili 1945. godine negdje na putu prema Splitu.

 

19. Kosir fra Viktor, bogoslov hercegovačke franjevačke provincije, star 21 godinu. Rođen je 1924. godine u Uzarićima, župa Široki Brijeg. Franjevački klerik i učenik 7. razreda gimnazije. Upucan smokrijesom 7.2.1945. godine od partizana, ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom Brijegu, tu spaljen i zatrpan. Eshumiran 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

20. Kovač Miro, sjemeništarac Banjalučke biskupije, star 19 godina. Rođen 1924. godine u Palačkovici kod Prnjavora.  Englezi ga prijevarom izručili Titovim partiznanima koji su ga likvidirali i bacili u jamu Jazovka u svibnju 1945. godine.

 

21. Kozina Ivan Ilije. Sjemeništarac 7. razreda gimnazije, član franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 18 godina. Rođen 1927. godine u Modranu, župa Plehan kod Dervente. Partizani su ga ubili 1945. godine.

 

22. Kraus Remigije, star 68 godina. Rođen 15.8.1879. godine. Brat laik sa svečanim zavjetom od 8.12.1901. godine, na službi ekonoma, trapist u Opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke. Umro od gladi 1947. godine u sabirnom logoru u Kovinu, Bačka.

 

23. Kurtušić Anto, bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije. Rođen je u Foči između Dervente i Doboja. Partizani su ga ubili kao zarobljenika 1945. godine.

 

24. Kurtušić Ivan, sjemeništarac franjevačke provincije Bosne Srebrene. Rođen u Foči između Dervente i Doboja. Drugih podataka nema, samo da je nestao.

 

25. Kurtušić fra Jozo, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 19 godina. Rođen 1926. godine u Foči između Doboja i Dervente. Partizani su ga ubili kao zarobljenika 1945. godine.

 

26. Lipovac Ludvig, star 33 godine. Rođen 1.2.1913. godine. Brat laik sa svečanim zavjetom od 13.11.1932. godine, trapist u Opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke. Poginuo 1945. godine kod Bosanske Gradiške.

 

27. Ljubas fra Eugen – Nikola, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 21 godinu. Rođen je 1924. godine u selu Bare kraj Busovače kod Travnika. Partizani su ga ubili u šumi Macelj 1945. godine.

 

28. Majić fra Ante, bogoslov hercegovačkih franjevaca. Rođen 1922. godine. Ubijen negdje na Križnom putu u svibnju 1945. godine.

 

29. Majić fra Stjepan, bogoslov hercegovačke franjevačke provincije, star 20 godina. Rođen je 1925. godine u Vitini. Franjevački klerik i učenik 8. razreda gimnazije. Upucan samokrijesom 7.2.1945. godine od partizana, ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom Brijegu, tu spaljen i zatrpan. Eshumiran 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

30. Marić fr. Josip, star 21 godinu. Rođen je 4.6.1921. godine. Brat laik sa svečanim zavjetom od 12.11.1939. godine, trapisti u Opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke. Poginuo prilikom partizanskog napada na kartuziju Mariju Zvijezdu 1943. godine.

 

31. Martinović Josip, bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije, star 25 godina. Rođen je 1920. godine u Višegradu. Partizani su ga uhitili i zatvorili u Sarajevu gdje je mučen i ubijen u sarajevskom zatvoru 1945. godine.

 

32. Matić Franjo, sjemeništarac  8. razreda gimnazije, maturant, star 19. godina, član franjevačke provincije Bosne Srebrene. Rođen 1926. godine u Šimićima na Kozari. Englezi su ga izručili Titovim partizanima 1945. godine u Bleiburgu. Likvidiran je u poznatim «marševima smrti» u svibnju 1945. godine.

 

33. Milanović Stipo, bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije. Rođen je u Golubinju kod Žepča. Partizani su ga ubili 1945. godine.

 

34. Mišić fra Vitomir, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 24 godine. Rođen je 1921. godine u Vidošima kraj Livna. Partizani su ga izudvojili iz kolone i  ubili u šumi Macelj 1945. godine.

 

35. Perković Jozo, brat laik trapist brz profesije. Radio u gostoprimstvu u kartuziji Opatije Marija Zvijezda kod Banja Luke. Prilikom napada partizanskog na kartuziju poginuo 1943. godine u Opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke.

 

36. Pestić Marko, brat laik trapist bez profesije, star 25 godina. Rođen je 8.10.1918. godine. Položio nuncijat i postao oblat bez profesije u novicijatu. Stradao kao bolničar 1943. godine na Istočnom bojištu.

 

37. Petrović fra Julijan, bogoslov hercegovačke franjevačke provincije, star 22 godine. Rođen je 1923. godine u Tomislavgradu. Englezi su ga kao studenta bogoslovije u svibnju 1945. godine na prevaru izručili Titovim partizanima koji su ga ubili i pokopali u jednoj od brojnih masovnih grobnica kraj Maribora u Sloveniji. Eshumiran iz masovne grobnice u Maceljskoj šumi na lokalitetu lepa Bukva 1992. godine. Kosti nestručno obrađene, bile sve do 2005. godine na Šalati na patologiji   pa vraćene i sahranjene 22. listopada u zajedničku grobnicu u temelje crkve Muke Isusove.

 

38. Petrušić fra Tomislav – Krešimir, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene. Rođen u Kotor Varošu kod Banja Luke. Partizani su ga strahovito mučili, iživljavali se nad njim i isjekli ga na komade.

 

39. Poplašen Ilija, sjemeništarac Banjalučke biskupije, star 18 godina. Rođen 1923. godine u Priječanima, župa Petričevac. Četnici su ga ubili zajedno sa kolegama sjemeništarcima  Skender Ivanom  i Tomičić Jurom u Krnjeuši u noći 9. na 10. 8. 1941. godine.

 

40. Prlić fra Melhior, brat laik hercegovačke franjevačke provincije, star 33 godine. Rođen je 1912. godine u Sovićima, župa Gorica. Partizani su ga u veljači 1945. godine odveli sa Širokog Brijega iz fratarske hidrocentrale u kojoj se bio sklonio s ostalim fratrima i narodom zbog bombardiranja i ubili negdje na putu prema Splitu.

 

41. Radoš fra Ludovik, bogoslov hercegovačkih franjevaca, star 20 godina. Rođen je 1925. godine u Tomislavgradu. Upucan samokrijesom 7.2.1945. godine od partizana, ubačen u ratno sklonište u vrtu samostana na Širokom Brijegu, tu spaljen i zatrpan. Eshumiran 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

42. Rupp Gaudencije, brat laik trapist sa svečanim zavjetom od 8.12.1916. godine, star 49 godina. Rođen 28.10.1894. godine. Vestijar, radio u praonici Opatije Marija Zvijezda kod Banja Luke. Pooginuo 1943. godine pri napadu partizana na Opatiju Marija Zvijezda kod Banja Luke.

 

43. Skender Ivan, sjemeništarac Banjalučke biskupije, star 12 godina. Rođen je 1929. godine u Krnjeuši Kod Bosanskog Petrovca. Četnici su ga ubili sa njegovim kolegama sjemeništarcima Poplašen Ilijom i Tomičić Jurom u Krnjeuši u noći  9. na 10. 8. 1941. godine. Bio je najmlađa žrtva među stradalim crkvenim osobama u Crkvi među Hrvatima uopće.

 

44. Sušac fra Kornelije, bogoslov hercegovačkih franjevaca, star 20 godina. Rođen 1925. godine u Cernu, župa Humac. Kao franjevačkog klerika i učenika 8. razreda gimnazije partizani su ga živog spalili 8.2.1945. godine na Širokom Brijegu. Eshumiran 1971. godine i sahranjen u širokobriješkoj bazilici.

 

45. Šlajer Mihael, brat laik trapist sa svečanim zavjetom od 21.11.1893. godine, star 81 godinu. Rođen 8.6.1866. godine. Bio je vinogradar i držao portu za siromahe u opatiji Marija Zvijezda kod Banja Luke. Umro od gladi 1947. godine u sabirnom logoru u Kovini (Bačka).

 

46. Tomičić Juro, sjemeništarac Banjalučke biskupije, star 17 godina. Rođen je 1924. godine u Prkosima, župa Krnjeuša. Četnici su ga ubili zajedno sa njegovim kolegama Poplašen Ilijom i Skender Ivanom u Krnjeuši u noći 9. na 10.8.1941. godine.

 

47. Turalija Dragutin, bogoslov Vrhbosanske nadbiskupije, star 22 godine. Rođen je 1923. godine u Begovom Selu na Kupreškoj visoravni, župa Otinovci. Povukao se s vojskom i civilima prema Bleiburgu. Nakon izručenja hrvatske vojske i civila od strane Engleza Titovim partizanima u Bleiburgu u svibnju 1945. godine, partizani su ga ubili u šumi Macelj 1945. godine.

 

48. Turudić Ivo, gimnazijalac u sjemeništu u Visokom.  Osuđen 1980 godine na 8 godina zatvora, a odležao 5 godina i 10 mjeseci u Zenici.

 

49. Vidović fra Paško, časni brat franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 29 godine. Rođen je 1916. godine u Livnu. Partizani su ga ubili u šumi Macelj 1945. godine.

 

50. Vuković fra Vladimir Mile, bogoslov franjevačke provincije Bosne Srebrene, star 22 godine. Rođen je 1923. godine u Donjoj Mahali, župa Tolisa. Partizani su ga ubili prilikom povlačenja u svibnju 1945. godine.

 

51. Zovkić Mato Peje, sjemeništarac franjevačke provincije Bosne Srebrene, 6 razred gimnazije, star 17 godina. Rođen je 1928. godine u Modranu, župa Plehan kod Dervente. Partizani su ga ubili kao zarobljenika u Sloveniji.