Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  15. kolovoza 2022.

 

Svećenici pokopani na sestarskom groblju u Čardaku

13. kolovoza 2009.
.......................

Alfonzo (fra Anto) Barišić

Barisicev grobRodio se 13. siječnja 1869. u Vrhovinama (Plehan). Primljen je u novicijat Bosne Srebrene 16. 8. 1889. Svečane zavjete položio je 16. 3. 1895. Zaređen je za svećenika 14. 6. 1896, a prešao je u dijecezanske svećenike 1899. Bio je kapelan u Bjeljini i na Stupu kraj Sarajeva,28 župnik na Čemernu (svibanj 1899. - svibanj 1905.), zatim je kapelena u katedralnoj župi u Sarajevu (1905.), a potom je duhovnik sestara Služavki Malog Isusa na Polju sv. Filomene u Čardaku. Umro je 1914. u 45. godini života.

 

Juraj Ćosić

Cocicev grobRodio se 17. listopada 1860. u Kulini. Zaređen je za svećenika 16.9.1883. Bio je župniku Bosanskom Samcu od 1900. do 1916, ali se razbolio i postao trajno nesposoban za upravljanje župom. Umro je u 59. godini života 19. listopada 1918. u Čardaku kod časnih sestara na Dolorozi, gdje je i pokopan."

 

Rikard Weiss

Weissov grobRođen je 7. kolovoza 1916. godine u Doboju; sin Augusta Weissa, strojovođe i Olge rođene Golik. Nakon završene škole u katoličkim ustanovama za školovanje svećenika zaređen je za svećenika Vrhbosanske Nadbiskupije 1942. godine. Kapelan je u Modriči.  Nakon par susreta u rimokatoličkom župskom uredu u Modriči s partizanskim vlastima odveden je i strijeljan. Glavni prigovor njima bila je njegova optužba: «Zašto ste ubili moga kolegu kapelana Ivana Miletića u Bjeljini.» To ga je koštalo glave. Ubijen je u Gradačcu od partizana 24.03.1944. godine. Mrtvo tijelo pronađeno je u nekoj rupači blizu Gradačca, prenešeno i pokopano u groblje časnih sestara u Čardaku 26.04.1944. godine. Prenešen na groblje istom, kad su partizani otišli, jer ga prije nisu dali prenijeti.

 

Franjo Jurić

Juricev grobRođen je u Donjoj Mahali 27. studenog 1870. god. Za svećenika je zaređen 29. srpnja 1894. god. Prvo je bio član franjevačke provincije Bosne Srebrene. God. 1899. imenovan je župnikom u Žabljaku. Od 18.02.1900. do 15.06.1908. župnik je u Gradačcu. Dana 5. srpnja 1908. preuzeo je župu Modriča gdje ostaje do svoje smrti. Umro je na uskrsni utorak, 30. ožujka 1948. god., a pokopan je na groblju sestara „Služavki Maloga Isusa“ u Čardaku.

 

Josip Lovretić

Rođen je u Otoku, 29. lipnja 1865. Pučku školu pohađao u Otoku i Privlaci, a gimnaziju u Zagrebu i Vinkovcima. Završni ispit položio 1883. godine, zatim studirao teologiju u Đakovu. Godine 1888. zaređen je za svećenika, službuje u Vrpolju i Đakovu, a od 1902. do 1920. u Gradištu. Odlaskom u mirovinu doživotno se povlači u samostan Dolorosa u Čardaku. Još kao učenik vinkovačke Gimnazije sakuplja pjesme narodnog pjesništva, a 1896. izdaje knjigu s oko sedam tisuća narodnih dvostiha pod naslovom »Pjesmice za igre u kolu«. Kao pripovjedač (napisao oko 40 pripovijesti) opisivao je život i Lovrekovic_grobobičaje na selu, ostavljajući nam vrijedne etnografske i etnološke podatke o šokačkom, slavonskom i graničarskom selu 18. i 19. stoljeća. Svoje radove pretežno objavljivao u Vijencu, Prosvjeti, Hrvatskom braniku i drugim časopisima.

Najpoznatije su mu studije etnološko-etnografskog karaktera »Narodna nošnja u Privlaci i Otoku kod Vinkovaca« (1886.), te »Otok. Narodni život i običaji« (1897./02.), i druge.

Umro je 27. lipnja 1948. godine u Gradačcu.