Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Statistički podaci po župama izvan Bosanske Posavine (2. dio)

9. srpnja 2010.
Priredio: Anto Burić, svećenik

TUZLANSKI DEKANAT

 

ŽUPA BREŠKE

Broj osoba 1991. = 4.980

Broj osoba 2008. = 1.730

Broj osoba 2009. = 1.650

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 80

Broj obitelji 2008. godine = 685

Broj obitelji 2009. godine = 680

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 5

Krštenih u 2009. godini = 11

Umrlih u 2009. godini = 42

Razlika = umrlih 31 više nego krštenih

 

ŽUPA DRAGUNJA

Broj osoba 1991. = 2.995

Broj osoba 2008. = 1500

Broj osoba 2009. = 1.485

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 15

Broj obitelji 2008. godine = 560

Broj obitelji 2009. godine = 437

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 123

Krštenih u 2009. godini = 18

Umrlih u 2009. godini = 25

Razlika = umrlih 7 više nego krštenih

 

ŽUPA DRIJENČA

Broj osoba 1991. = 1.984

Broj osoba 2008. = 455

Broj osoba 2009. = 407

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 48

Broj obitelji 2008. godine = 194

Broj obitelji 2009. godine = 171

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 23

Krštenih u 2009. godini = 5

Umrlih u 2009. godini = 10

Razlika = umrlih 5 više nego krštenih

 

ŽUPA HUSINO

Broj osoba 2001. (župa osnovana 1997.) = 1.330 

Broj osoba 2008. = 1.246

Broj osoba 2009. = 1.105

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 141

Broj obitelji 2008. godine = 510

Broj obitelji 2009. godine = 474

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 36

Krštenih u 2009. godini = 15

Umrlih u 2009. godini = 21

Razlika = umrlih 6 više nego krštenih

 

ŽUPA LUKAVAC

Broj osoba 1991. = 3.238

Broj osoba 2008. = 1.870

Broj osoba 2009. = 1.890

Razlika u broju osoba 2008/2009. = plus 20

Broj obitelji 2008. godine = 660

Broj obitelji 2009. godine = 696

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 36

Krštenih u 2009. godini = 9

Umrlih u 2009. godini = 29

Razlika = umrlih

 

ŽUPA MORANČANI

Broj osoba 1991. = 4.250

Broj osoba 2008. = 1.610

Broj osoba 2009. = 1.549

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 61

Broj obitelji 2008. godine = 615

Broj obitelji 2009. godine = 605

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 10

Krštenih u 2009. godini = 22

Umrlih u 2009. godini = 25

Razlika = umrlih 3 više nego krštenih

 

ŽUPA PAR SELO

Broj osoba 1991. = 2.110

Broj osoba 2008. = 1.240

Broj osoba 2009. = 1.089

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 151

Broj obitelji 2008. godine = 475

Broj obitelji 2009. godine = 410

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 65

Krštenih u 2009. godini = 7

Umrlih u 2009. godini = 16

Razlika = umrlih 9 više nego krštenih

 

ŽUPA ŠIKARA

Broj osoba 1991. = 4.210

Broj osoba 2008. = 2.070

Broj osoba 2009. = 1.920

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 150

Broj obitelji 2008. godine = 905

Broj obitelji 2009. godine = 798

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 107

Krštenih u 2009. godini = 18

Umrlih u 2009. godini = 44

Razlika = umrlih 26 više nego krštenih

 

ŽUPA TUZLA

Broj osoba 1991. = 9.917

Broj osoba 2008. = 4.940

Broj osoba 2009. = 4.400

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 540

Broj obitelji 2008. godine = 1.740

Broj obitelji 2009. godine = 1.806

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 66

Krštenih u 2009. godini = 32

Umrlih u 2009. godini = 84

Razlika = umrlih 52 više nego krštenih

 

ŽUPA ZVORNIK

Broj osoba 1973 = 350; - 2001. = 10

Broj osoba 2008. = 140

Broj osoba 2009. = 115

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 25

Broj obitelji 2008. godine = 55

Broj obitelji 2009. godine = 47

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 8

Krštenih u 2009. godini = 0

Umrlih u 2009. godini = 2

Razlika = umrlih 2 više nego krštenih

 

ŽUPA ŽIVINICE

Broj osoba 1991. = 3.972

Broj osoba 2008. = 2.063

Broj osoba 2009. = 2.030

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 33

Broj obitelji 2008. godine = 803

Broj obitelji 2009. godine = 793

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 10

Krštenih u 2009. godini = 15

Umrlih u 2009. godini = 36

Razlika = umrlih 21 više nego krštenih

 

USORSKI DEKANAT

 

ŽUPA BEŽLJA

Broj osoba 1991. = 3.010

Broj osoba 2008. = 140

Broj osoba 2009. = 140

Razlika u broju osoba 2008/2009. = jednako

Broj obitelji 2008. godine = 81

Broj obitelji 2009. godine = 82

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 1

Krštenih u 2009. godini = 2

Umrlih u 2009. godini = 10

Razlika = umrlih 8 više nego krštenih

 

ŽUPA DOBOJ

Broj osoba 1991. = 4.172

Broj osoba 2008. = 641

Broj osoba 2009. = 614

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 27

Broj obitelji 2008. godine = 395

Broj obitelji 2009. godine = 382

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = minus 13

Krštenih u 2009. godini = 1

Umrlih u 2009. godini = 31

Razlika = umrlih 30 više nego krštenih

 

ŽUPA GORNJA KOMUŠINA

Broj osoba 1991. = 1.810

Broj osoba 2008. = 8

Broj osoba 2009. = 7

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 1

Broj obitelji 2008. godine = 5

Broj obitelji 2009. godine = 5

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = jednako

Krštenih u 2009. godini = 0

Umrlih u 2009. godini = 1

Razlika = umrlih 1 više nego krštenih

 

ŽUPA JELAH

Broj osoba 1991. = 1.995

Broj osoba 2008. = 947

Broj osoba 2009. = 943

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 4

Broj obitelji 2008. godine = 307

Broj obitelji 2009. godine = 310

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 3

Krštenih u 2009. godini = 12

Umrlih u 2009. godini = 16

Razlika = umrlih 4 više nego krštenih

 

ŽUPA KOMUŠINA

Broj osoba 1991. = 3.315

Broj osoba 2008. = 151

Broj osoba 2009. = 169

Razlika u broju osoba 2008/2009. = plus 18

Broj obitelji 2008. godine = 86

Broj obitelji 2009. godine = 96

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 10

Krštenih u 2009. godini = 2

Umrlih u 2009. godini = 13

Razlika = umrlih 11 više nego krštenih

 

ŽUPA SIVŠA

Broj osoba 1991. = 7.850

Broj osoba 2008. = 3.444

Broj osoba 2009. = 3.560

Razlika u broju osoba 2008/2009. = plus 116

Broj obitelji 2008. godine = 1.017

Broj obitelji 2009. godine = 1.035

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 18

Krštenih u 2009. godini = 42

Umrlih u 2009. godini = 48

Razlika = umrlih 6 više nego krštenih

 

ŽUPA TESLIĆ

Broj osoba 1991. = 2.950

Broj osoba 2008. = 732

Broj osoba 2009. = 802

Razlika u broju osoba 2008/2009. = plus 70

Broj obitelji 2008. godine = 341

Broj obitelji 2009. godine = 342

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 1

Krštenih u 2009. godini = 1

Umrlih u 2009. godini = 19

Razlika = umrlih 18 više nego krštenih

 

ŽUPA ULARICE

Broj osoba 1991. = 1.816

Broj osoba 2008. = 801

Broj osoba 2009. = 640

Razlika u broju osoba 2008/2009. = minus 161

Broj obitelji 2008. godine = 209

Broj obitelji 2009. godine = 230

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 21

Krštenih u 2009. godini = 11

Umrlih u 2009. godini = 11

Razlika = jednako

 

ŽUPA ŽABLJAK

Broj osoba 1991. = 1.793

Broj osoba 2008. = 1.078 

Broj osoba 2009. = 1.081

Razlika u broju osoba 2008/2009. = plus 3

Broj obitelji 2008. godine = 337

Broj obitelji 2009. godine = 342

Razlika u broju obitelji 2008/2009. = plus 5

Krštenih u 2009. godini = 10

Umrlih u 2009. godini = 16

Razlika = umrlih 4 više nego krštenih

 

 

ZBIRNI STATISTIČKI PODACI PO DEKANATIMA

 

KREŠEVSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 39.889

Broj osoba 2009. = 26.863

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 13.026

Krštenih 2009. = 273

Umrlih 2009. = 297

Razika = umrlih 24 više nego krštenih

 

RAMSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 21.925

Broj osoba 2009. = 10.202.

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 11.723

Krštenih 2009. = 130

Umrlih 2009. = 151

Razlika = umrlih 21 više nego krštenih

 

SARAJEVSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 34.684

Broj osoba 2009. = 11.907

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 22.777

Krštenih 2009. = 101

Broj umrlih 2009. = 328

Razlika = umrlih 227 više nego krštenih

 

SUTJEŠKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 33.922

Broj osoba 2009. = 6.652

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 27.297

Krštenih 2009. = 46

Umrlih 2009. = 189

Razlika = umrlih 143 više nego krštenih

 

BUGOJANSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 52.272

Broj osoba 2009. = 16.836

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 35.436

Krštenih 2009. =206

Umrlih 2009. = 265

Razlika = umrlih 59 više nego krštenih

 

 

TRAVNIČKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 57.658

Broj osoba 2009. = 34.253

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 23.405

Krštenih 2009. = 360

Umrlih 2009. = 428

Razlika = umrlih 68 više nego krštenih

 

ŽEPAČKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 54.624

Broj osoba 2009. = 24.559

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 30.065

Krštenih 2009. = 266

Umrlih 2009. = 354

Razlika = umrlih 79 više nego krštenih

 

DERVENTSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 51.481

Broj osoba 2009. = 1.132

Razlika u brojhu osoba 1991/2009. = 33.840

Krštenih 2009. = 23

Umrlih 2009. = 124

Razlika = umrlih 121 više nego krštenih

 

TUZLANSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 39.334

Broj osoba 2009. = 17.641

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 21.693

Krštenih 2009. = 152

Umrlih 2009. = 334

Razlika = umrlih 182 više nego krštenih

 

USORKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 28.706

Broj osoba 2009. = 7.956

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 20.750

Krštenih 2009. = 81

Umrlih 2009. = 165

Razlika = umrlih 84 više nego krštenih

 

BRČANSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 31.914

Broj osoba 2009. = 8.663

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 23.251

Krštenih 2009. = 104

Umrlih 2009. = 209

Razlika = umrlih 105 više nego krštenih

 

DOBORSKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 44.308

Broj osoba 2009. = 8.737

Razlika 1991/2009. = minus 35.301

Krštenih 2009. = 81

Umrlih 2009. = 216

Razlika = umrlih 135 više nego krštenih

 

ŠAMAČKI DEKANAT

Broj osoba 1991. = 41.861

Broj osoba 2009. = 22.612

Razlika u broju osoba 1991/2009. = minus 19.249

Krštenih 2009. = 211

Umrlih 2009. = 319

Razlika = umrlih 108 više nego krštenih

 

ZBIRNA STATISTIKA ZA CIJELU VRHBOSANSKU NADBISKUPIJU

 

Broj osoba 1991. = 532.581

Broj osoba 2009. = 198.012

Razlika u broju osoba 1991./2009. = minus 334.569.

Na području cijele Vrhbosanske nadbiskupije:

Krštenih = 1.998

Umrlih = 3.199

Razlika = umrlih na području cijele nadbiskupije je 1.201 više nego krštenih.

 

Cijela Vrhbosanska nadbiskupija ima 153 župe. Od toga:

23 župe imaju od 1 do 100 župljana,

19 župa od 100 do 200 župljana,

9 župa od 200 do 300 župljana,

8 župa od 300 do 400 župljana,

9 župa od 400 do 500 župljana,

6 župa od 500 do 600 župljana,

5 župa od 600 do 700 župljana,

2 župe od 700 do 800 župljana,

2 župe od 800 do 900 župljana,

3 župe od 900 do 1.000 župljana,

17 župa od 1.000 do 1.500 župljana,

18 župa od 1.500 do 2.000 župljana,

12 župa od 2.000 do 3.000 župljana,

14 župa od 3.000 do 5.000 župljana,

3 župe od 5.000 do 10.000 župljana,

2 župe preko 10.000 župljana (Tolisa 10.647 i Vitez 12.056 župljana).