Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Prezime MARIĆ

20. listopada 2011.
________________

Prezime MARIĆ prema povijesnim dokumentima potječu iz Humske zemlje, današnje Hercegovine. Ovo prezime spominje se 1376.godine u selu Bratacu kod Nevesinja i odatle su počeli se naseljavati u druga područja. Danas Marića ima u Hercegovini u oko 80 sela sve tri vjere i nacije. Ali prema nekim istraživanjima  najstarije sjedište prezimena Marića je mjesto Kosor, 12 kilometara od Mostara. To selo je u jednom periodu srednjeg vijeka pripadalo nevesinjskoj nahiji.

Marić je jedno od najraširenijih prezimena kod južnih Slavena. Ima ih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i svuda su raseljeni po svijetu. Po skromnim podatcima ima ih oko 180 000, a ima ih hrvata, Srba i Muslimana. U Hercegovini živi, u 80 naselja, oko 700 domaćinstava, sa oko 2500 stanovnika sa prezimenom Marić. U Pocrtama stalno živi oko 100 Marića. U Grudama živi oko 80 numera Marića koji žive u: Vrućicama, Rupinama, Pocrtama, Lončacima i Grudama. Marići su u Grude vjerojatno doselili prije 5 stoljeća iz Vinjana kod Posušja. Dokaz da su bili u srodstvu s posuškim Marićima govori činjenica da stoku gone na iste pašnjake na području Vučipolja i Studenih Vrila. Neki su ostali u planini i naselili područje oko Prozora.

    Arapska riječ "mearic"u turskom jeziku se izgovara kao naše Marić, a u oba jezika ima isto značenje tj. dim. U srednjem vijeku domaćinstva su se zvala dimovi, jer se stanovništvo popisivalo po broju dimova iz kuća pa su Turci Mariće nazivali Veliki dimovi ili Veliki Marići.

 Marići Hrvati koji žive na području Gruda, Širokog Brijega, Posušja i Prozora imaju književni izgovor prezimena Marić. Naglasci kod hercegovačkih Marića vezani su za regiju i naciju. Marići Muslimani imaju izgovor kao da ima dva slova "i" Mariić. Marići Srbi imaju izgovor kao da nestane slovo "i",a kao da imaju dva slova "a"Maarć.
U Lici živi dosta Marića koji su porijeklom iz Posušja pa se svake godine sastaju i održavaju veze, a njihovi susreti prerastaju u MARIĆIJADE.

 I u Americi ima Marića koji su se parobrodom doselili preko New Yorka na otok Ellis Isleand još 1892.godine kojih ima 382 osobe od kojih se 351 piše oblikom prezimena Marić, a 31 osoba oblikom Marich. Marića čak ima i u Rusiji. Poznata ruska spisateljica povjesnih romana „Sijeverno je sjajnije“ je Marija Marić. Da li su Marići utjecali na Teoriju relativnosti? Najpoznatiji Marića zet je Albert Einstein koji je oženio Milevu Marić, a ona mu je pomagala u istraživačkom radu. Pošto se slabo slagao s puncem koji mu je govorio: „Moj zete sve je to relativno!. Veliki fizičar je onda svoj izum nazvao Teorija relativnosti.Tako ima Silvio Marić, nogometaš hrvatske reprezentacije koji je osvojio 3 mjesto na sportskom prvenstvu u Francuskoj, a igrao je i za Dinamo. U Hrvatskoj Marića ima u Zagrebu 1859 osobe, u Slavonskom Brodu 68., u Splitu 308., u Rijeci 289., u Zadru 282., u Osijeku 261., u Sesvetama kraj Zagreba 250., u vinkovcima 167., u Dubrovniku 144., u Sisku 135., Brnaze kraj Sinja 128., u požegi 124., u Vukovaru 123., u Kninu 115., u Puli 101., Vukšić kraj Benkovca 100., u Županji 94., Marići kraj Kanfanara 92., u Novoj Gradišci 73., u Čajkovcima kraj Vrpolja 70 i u Petrinji 70 osoba.

Marića jaruga kod Orašja u Šumadiji je lokalitet gdje je u veljači 1804.godine održana skupština i odlučeno da se digne Prvi srpski ustanak.

U Garevcu Marići su jedna od najstarijih obitelji, a bilo ih je i u odžačkom kraju.

Prezime Marić iz Garevca u Maticama župe Bijela i samostalne kapelanije Tramošnica:

1. Marić Blaž i njegova supruga Anđa Jović krste sina Matu 27.02. 1782.godine, koji je rođen 03.02.1782.godine.

2.  Marić Ivan iz Gareva i njegova supruga bili su kumovi na vjenčanju u Poročanima 1785.godine

3.  Marić Marijan iz Gareva ženi se s Anom Raičević iz Kornice 03.02.1782.godine.

4. Marić Petar iz Gareva bio je kum na vjenčanju 17.01.1785. godine u Garevu na vjenčanju Marka sina Lovre Bajića.

5. Garevo, 25.03.1786. Ja fra Toma iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno 22.03. 1786. od zakonitih i katoličkih roditelja Grge Marića iz Gareva i Ruže Grgić iz Komarice, kome dadoh ime Anđa. Kuma je bila Marija Stanić iz Gareva.

6. Garevo, 28.05.1786. Ja gore potpisani fratar, kapelan, krsti dijete rođeno 17.05. 1786. od zakonitih katoličkih roditelja Bariše Marića iz Gareva i Ruže Ivančićević iz Gareva, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Ana Gagulić iz Tremošnice.

7. Ivan Marić sin Blaža Marića iz Gareva ženi se 04.02. 1787.godine s Mandom kćerkom Nikole Stanića iz Gareva, a kumovi su bili Marko Bajić i Ruža žena Grge Bajića, također svi iz Gareva.

8.  Dana, 4.2.1787. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, vjenča: Ivana sina Blaža Marića iz Gareva  sa Mandom kćerkom Nikole Stanića iz Gareva. Kumovi su bili: Marko Bajić iz Gareva, Josip Raičević iz Kornice i Ruža žena Grge Bajića iz Gareva.

9. Dana 15.9.1789. Ja fra Marko Mijatović iz Tuzle, kapelan, vjenča: Marka sina Stjepana Balukčića iz Mišinaca (a Misinovci) sa Katom kćerkom Ilije Marića iz Gareva. Kumovi su bili: Dujam Pivčević, Mato Bilonić i Marija Bilonić, svi iz sela Foče.

10. Dana, 14.11.1790. Ja fra Tadija Gašić, kapelan, vjenča: Iliju sina Marka Stanića iz Gareva sa Anđom kćerkom Blaža Marića, također iz Gareva. Kumovi su: Petar Rebrina, Juro Tomušić i Ruža Pišković, svi iz ove župe.

11. Garevo, 1.5.1791. Ja isti krsti dijete rođeno 22.04.1791. od zakonitih i katoličkih roditelja Marijana Marića i Ane Šerić, kome nadjenuh ime Blaž. Kum je bio Šimo Pejić.

12. Garevo, 29.7.1793. Ja fra Petar Marojević iz Tuzle, kapelan, krsti dijete rođeno  dana 17.07.1793. od zakonitih roditelja Ilije Marića i Ivke Pišković, kome dadoh ime Ilija. Kum je bio Ilija Trogrlić iz Gareva.

13. Garevo, 25.11.1793. Ja isti krsti dijete rođeno 22.11.1793. od zakonitih roditelja Ivana Marića i Marije Tucaković, kome dadoh ime Katarina. Kuma je bila Ruža Šoljić.

14. Garevo, 31.03.1796. Ja isti krsti dijete rođeno 17.03.1796. od zakonitih roditelja Ivana Marića i Ruže Balukčić, kome dadoh ime Marija. Kuma je bila Marija Tucaković, svi iz župe.

15. Garevo, 18.12.1802. Ja fra Andrija Maračić, kapelan, krsti dijete rođeno jučer 17.12.1802. od zakonitih i katoličkih roditelja Ivana Marića i Marije Tucaković iz Oteže, kome dadoh ime Ana. Kuma je bila Ivka kći Mate Brdarića iz istoga mjesta.

16. Dana, 04.02.1787. Ja fra Toma Salatić iz Tuzle, kapelan, vjenča: Ivana sina Blaža Marića iz Gareva  sa Mandom kćerkom Nikole Stanića iz Gareva. Kumovi su bili: Marko Bajić iz Gareva, Josip Raičević iz Kornice i Ruža žena Grge Bajića iz Gareva.

Prema knjizi Burića štala donosim Vam popis prezimena Marić koji su nestali 1945.godine:

1. Alojzija Marić, rođen 22. ožujka 1903. godine, iz Garevca, sin Marka Marića i Mare rođene Ilkić. Sklopio brak 17.11.1920. godine u Modriči sa Katom Ikač iz Garevca.

2.  Anđeo (Anđelko) Marić, rođen 2. listopada 1926. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Matije rođene Jurilj. Neoženjen.

3.  Anto Marić, rođen 18. kolovoza 1914. godine, iz Garevca, sin Nikole Marića i Ruže rođene Cvitkušić. Sklopio brak 7.10.1936. godine u Modriči sa Katom Ravnjak.

4. Ivo Marić, rođen 12. svibnja 1921. godine, iz Garevca, sin Jerka Marića i Anice rođene Jeleč.

5. Juraj Marić, zvani Pirmič, rođen 13. ožujka 1906. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Ane rođene Jurić. Sklopio ženidbu u Modriči 15.11.1933. godine sa Anđom Stanić iz  Garevca.

6. Marko Marić, rođen 29. kolovoza 1905. godine, iz Garevca, sin Tadije Marića i Ane rođene Lukić.

7. Marko Marić, Kaića, rođen 12. listopada 1913. godine, iz Garevca, sin Mate Marića i Mare rođene Cvitkušić. Supruga mu je Kata rođena Stanić.

8.  Marko Marić, Nalet,  rođen 12. listopada 1923. godine, iz Garevca, sin Mate Marića i Mare rođene Cvitkušić.

9. Marko Marić, Ćumurov otac, rođen 1909. godine, iz Garevca, sin Šime Marića i Lucije rođene Stanušić. Žena mu je Mara.

10. Marko Marić, rođen 22. kolovoza 1922. godine, iz Garevca, sin Alojzija Marića i Kate rođene Ikač. Neoženjen.

11. Mato Marić, rođen 1900 godine u Garevcu. Supruga mu je Mara.

12. Petar Marić, zvani Pepa Jozanović, rođen 15 svibnja 1922. godine, iz Garevca kućni broj 39, sin Joze Marića i Jele rođene Ravnjak. Vjenčan sa Janjom Studenović-Pušeljić.

13.      Tadija Marić, rođen 30. srpnja 1910. godine, iz Garevca, sin Tadije Marića i Ane rođene Lukić. Supruga mu je Mara rođena Pipunić.

14. Tomo Marić, zvani Lojdža, rođen 2. lipnja 1920. godine, iz Garevca, sin Ive Marića i Ane rođene Kitić.

Marića je bilo u Riječanima, Dobrinji, Slatini, Balegovcu....

Marića je bilo i u Riječanima. Marko Marić iz Riječana oženjen s Antonijom Suvaljić iz Alibegovaca iz Usore krsti kćer Anu 1803.godine u Riječanima. Također znamo da Marića je bilo i u Dobrinji, te preko rijeke Bosne u odžačkom kraju u Balegovcu.

Slatina, 15.9.1817. Ja fra Juro iz Vareša mjesni župnik, vjenča: Ivana sina Marka Marića i njegove zakonite žene Marte Pejić iz Asića, sa Jelom kćerkom Mate Antonovića iz Slatine i njegove zakonite žene pokojne Janje Kutlačić iz Omanjske. Kumovi su bili: Franjo Pejić, Josip Marić i Kata Zubković.

 

Povratnici u Garevac: Bio se vratio Mato Marić, zvani Risto i njegova supruga, Ivan Marić i njegova supruga Manda r. Jagustin.