Skoči na menu Skoči na sadržaj
Lijepa slika u zaglavlju

Današnji datum:  13. kolovoza 2022.

 

Telefonski imenik Vrhbosanske nadbiskupije

15. travnja 2015.
________________

TELEFONSKI IMENIK VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

ŽUPNI UREDI – USTANOVE – REDOVNICI I REDOVNICE

(Dopunjen i korigiran 15. 04. 2015.)
 
NADBISKUPSKI ORDINARIJAT VRHBOSANSKI

Kancelarija: 00387 (0)33 208 878
E-mail: kaptolka@bih.net.ba
Ekonomat: 00387 (0)33 225 503 
VINKO, kard. PULJIĆ, nadbiskup
00387 (0)33 225 501
PERO SUDAR, biskup
00387 (0)33 221 044
Generalni vikar: 00387 (0)33 225 520
E-mail: tunjic.luka@bih.net.ba
Pastoralni vikar: 00387 (0)33 442 221
E-mail: rajic@bih.net.ba
Arhivar i rektor katedrale: 00387 (0)33 225 591
E-mail: mestar47@bih.net.ba
Ekonomat: 00387 (0)33 225 503
E-mail: franjjotomic@gmail.com
Kancelar: 00387 (0)33 225 589

Mob. 00387 (0)63 245 151
E-mail: medo.kakanj@gmail.com

 
ŽUPE VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE
 
BANBRDO
00387 (0)30 873 266

Mob. 00387 (0)61 788 865
E-mail: stipanr@yahoo.com


BEŽLJA
00387 (0)53 440 213

Mob. 00387 (0)63 386 382
E-mail: zeljkovlajic@net.hr

BIJELO BRDO
Mob: 00387 (0)33 906 241
E-mail: kosicgoran@yahoo.com

BIJELJINA
00387 (0)55 205 714

Mob. 00787 (0)929 531

BISTRICA (kod Žepča)
00387 (0)32 880 643
www.zupabistrica.com

BISTRICA USKOPLJE
00387 (0)30 495 782

Mob. 00387 (0)63 385 333

E-mail: matekrizanac@hotmail.com
č. sestre
00387 (0)30 495 783

BOĆE
00387 (0)49 747 108
Mob: 00387 (0)62 240 127

E-mail: ivo.paradzik@hotmail.com

BOROVICA
00387 (0)32 846 555

E-mail: mblaha@net.hr
www.borovica.net

BOSANSKI BROD
00387 (0)53 620 790
Mob.hr: 00385 (0)99 340 882

Mob.BiH: 00387 (0)99 787 4463
E-mail: pavao.brajinovic@zupa-sv-ilije-brod.org

BOSANSKI ŠAMAC
Mob. 00387 (0)63 820 383

BRAJKOVIĆI
00387 (0)30 563 385

Mob. 00387 (0)63 273 114
E-mail: lavpendic@yahoo.com

BRČKO
00387 (0)49 212 377
E-mail: zupabc@teol.net

BRESTOVSKO
00387 (0)30 876 084

Mob. 00387 (0)63 294 864

ž. vikar: 00387 (0)30 876 225
E-mail: zupni-ured@zupa-brestovsko.com

www.zupa-brestovsko.com
č. sestre 00387 (0)30 876 226

Sestre klsrise 00387 (0)30 876 067

E-mail: samosta.sv.klare@yahoo.com

BREŠKE
00387 (0)35 812 122

E-mail: franjo.martinovic@gmail.com
www.breskezupa.com

BREZA
00387 (0)32 784 796

E-mail: anto.cosic@telemach.ba

BRUSNICA
Mob. 00387 (0)63 341 756
E-mail: mhrskano@gmail.com

BUČIĆI
00387 (0)30 791 855
E-mail: zupabucici@gmail.com
č. sestre:00387 (0)30 793 647

BUGOJNO
00387 (0)30 252 099

župnik, mob. 00387 (0)63 339922

E.mail: zoran.tadic71@gmail.com
E-mail: zupa.bugojno@gmail.com

ž.vikar: 00387 (0)63 134 316
www.zupa-bugojno.org
č. sestre 00387 (0)30 250 361

BUKOVICA
(župni ured Derventa)

BUSOVAČA

00387 (0)30 733 035

www.zupa.busovaca.com
č. sestre 00387 (0)30 732 774

CER
00387 (0)53 327 135

Mob. 00387 (0)61 656 738

ČARDAK
00387 (0)53 874 063
Mob. 00387 (0)63 381 261
č. sestre 00387 (0)53 874 153

E-mail: sestre.cardak@gmail.com

ČEMERNO
00387 (0)33 406 011
Mob. 00387 (0)61 350 634
E-mail: cemerno@bih.net.ba

DERVENTA
Mob. 00387 (0)61 306 080
E-mail: filip_marsic@net.hr
č. sestre 00387 (0)53 333 978

E-mail: sestre.derventa@net.hr

DEŽEVICE
00387 (0)30 804 715

Mob. 00387 (0)63442 884
E-mai: marinmaric@yahoo.com

DOBOJ
00387 (0)53 202 600
Mob. 00387 (0)63 894 543

E.mail: zsi.doboj@teol.net
www.zupadoboj.usora.org
č.sestre: 00387 (0)53 241 215

DOBRETIĆI
00387 (0)30 641 200

DOLAC
00387 (0)30 518 267

Mob. 00387 (0)63 334 042

E.mail: zokalivancic@gmail.com

DOLJANI
00387 (0)36 786 085
Mob. 00387 (0)63 361 961
E-mail: andrija.joziv@gmail.com

DOMALJEVAC
00387 (0)31 791 031
Mob. 00387 (0)63 340 041

E.mail: zupasveteane.domaljevac@hotmail.com
č. sestre
00387 (0)31 791 032

DONJA TRAMOŠNICA
Mob. 00387 (0)61 278 452
E-mail: jozo157@gmail.com

DRAGUNJA
00387 (0)35 801 776
E-mail: majicperica@gmail.com

DRIJENČA
00387 (0)35 666 047
Mob. 00387 (0)63 379632

DUBRAVE
00387 (0)49 746 004

00387 (0)49 744 004
Mob. 00 387 (0)61 796 381

E-mail: framarko.antic@gmail.com
Vikar I. Bošnjak - 00387 (0)49 746 270

Mob. 00387 (0)63 389 191

Vikar T. Sadrić - 00387 (0)49 746 170

Mob. 00387 (0)63 340 407

Vikar S. Pavić -  00387 (0)49 746 240

Vikar P. Matanović - 00387 (0)49 745 822

Mob. 00387 (0)63 103 603

Vikar M. Jozić - 00387 (0)49 745 544


FOČA k/Dervente
Mob. 00387 (0)61 797 179
franjevci.foca@gmail.com

FOJNICA
00387 (0)30 832 081

Gvardijan - mob. 00387 (0)63 685 588

Vikar D.Šimić - mob. 00387 (0)63 794 177

Vikar J. Ljubas - 00387 (0)30 802 184

Mob. 00387 (0)62 991 690

Vikar I. Pervan - mob. 00387 (0)63 369 311

Vikar F. Miletić- 00387 (0)30 802 602

Mob. 00387 (0)63 088 543

Vikar T. Trogrlić - 00387 (0)30 802 601

Vikar T. Gujić - 00387 (0)30 832 081

E-mail: samosta,fojnica@gmail.com
www.fojnica.samostan.com

č. sestre - 00387 (0)30 802 068


GAREVAC
00387 (0)53 874 052
Mob. 00387 (0)63 341 056

GLAVICE
00387 (0)30 250 645

GLOBARICE
00387 (0)32 885 062

Mob. 00387 (0)61 892 732

GORAŽDE

00387 (0)38 228 735

00387 (0)33 225 503

E-mail - franjotomic1961@gmail.com

GORICE

00387 (0)49 306 110
Mob. 00387 (0)63 818 123
E-mail: zivkovicdjuro@teol.net

GORNJA DUBICA
00387 (0)31 765 117

Mob. 00387 (0)63 371 801

E-mail: gmarcijam@gmail.com

Vikar - B.Lipovac - mob. 00387 (0)61 316 054
E-mail: franjvci.dubica@gmail.com

www.zupagornjadubica.ba

GORNJA KOMUŠINA
00387 (0)53 482 399

G. MOČILA SIJEKOVAC
E-mail: ivan.tolj@styeia.hr

GORNJA TRAMOŠNICA
Mob. 00387 (0)63 340 168

E-mail: perobaotic@live.com
časne sestre: 00385 (0)54 482 408

GORNJI VAKUF - USKOLJE
00387 (0)30 494 035
Mob. 00387 (0)63 334 087
E-mail: v.markovic2002@yahoo.de

www.zupauskoplje.org
č. sestre
00387 (0)30 494 318

GRAČAC
00387 (0)36 784 011
Mob: 00387 (0)63 361 740
E-mail: mato_topic@hotmail.com

GRADAČAC
00387 (0)35 852 019
Mob. 00387 (0)62 185 421

GREBNICE
00387 (0)31 795 200
Mob. 00387 (0)63 460 168
E-mail: franjo.orsolic@tel.net.ba

GROMILJAK
00387 (0)30 872 175
Mob. 00 387 (0)63 337 292
č. sestre
00387 (0)30 872 247
E-mail: kuca.navjestenja@tel.net.ba

duhovni.susreti@gmail.com

pmi.sarajevo@gmail.com

GUČA GORA
Ured - 00387 (0)30 560 800
Župnik - 00387 (0)30 560 801
Mob: 00387 (0)63 366 250
Vikar - J. Filipović 00387 (0)30 560 804
E-mail: guca.gora@yahoo.com
www.gucagora.com

HALJINIĆI
00387 (0)32 835 758
Mob. 00387 (0)63 879 215
E-mail: civica@net.hr

HUSINO
00387 (0)35 802 210

Mob. 00387 (0)63 373956

E-mail - marinko,mrkonjic74@gmail.com

ILIJAŠ
00387 (0)33 401 286
E-mail: anto_dominkovic@yahoo.com

JELAH
00387 (0)32 941 873

Mob. 00387 (0)63 866 614

E-mail: ilija_marinović@yahoo.com

JELAŠKE
00387 (0)32 821 403

E-mail - ilija.matanovic@bih.net.ba

KAKANJ
00387 (0)32 556 500
E-mail: zlatko.ivkic@tel.net.ba
č. sestre - 00387 (0)32 553 258

KANDIJA
00387 (0)30 250 527

KISELJAK
00387 (0)30 879 118
Mob: 00387 (0)63 294 854
E-mail: c.vinko@gmail.com
č. sestre - 00387 (0)30 877 620

E-mail: s.franjevke.kiseljak@gmail.com

KOLIBE
00387 (0)483 253


KOMUŠINA
00 387 (0)53 482 399
Mob. 00387 (0)63 334 619
www.komusina-kondzilo.net
E-mail: cosicanto@hotmail.com
zupnik@komusina-kondzilo.net

KOPANICE
00387 (0)31 731 100

Mob. 00387 (0)63 457 900
E-mail: netko771@gmail.com

KORAĆE
00387 (0)53 489 040
Mob. 00387 (0)63 340 267
E-mail: franjevci.korace@gmail.com
Vikar - V. Zirdum - Mob. 00387 (0)61 297 731

KORIĆANI
Ured - 00387 (0)30 531 121

KR. SUTJESKA
Ured - 00387 (0)32 771 701

E-mail: samostan@kraljeva-sutjeska.com
Župmik - 00387 (0)32 771 702

Mob. 00387 (0)61 400 760

E-mail: zoky@yahoo.com

Vikar - Ž. Brkić - mob. 00387 (0)63 890 902

Vikar - S. Duvnjak - 00387 (0)771 710

E-mail: duvstj@bih.net.ba

KREPŠIĆ
00387 (0)49 753 001
Mob. 00387 (0)63 795 468
E-mail: mate.mikičić@tel.net.ba

KREŠEVO
00387 (0)30 806 075
Vikar M. Jurić - mob. 00387 (0)475 262

E--mail: framarioj@gmail.com

www.samostan-kresevo.com
č. sestre - 00387 (0)30 806 691

KULINA
Mob. - 00387 (0)63 430 946
E-mail: kosicgoran@yahoo.com


KUPRES
00387 (0)34 274 240

Mob. 00387 (0)63 294 661
E-mail: marko.tomic3@tel.net.ba

bugojanskidekan@gmail.com
 
LOVNICA
00387 (0)32 858 140

Mob. 00387 (0)62 925 007

LUG BRANKOVIĆI
00387 (0)32 897 699
Mob. 00387 (0)63 383 041
E-mail: franjo.ivandic@tel.net.ba

Vikar I. Karadža - mob. 00387 (0)63 415 365

www.zupalug-brankovici.comLUKAVAC
00387 (0)35 553 350
E-mail: zupa.lukavac@gmail.com

MAGLAJ
00387 (0)32 603 763

Mob. 00387 (0)63 690 210
E-mail: lavjelic@gmail.com
č. sestre: 00387 (0)32 606 684

MODRIČA
00387 (0)53 810 071

Mob. 00387 (0)63 575 136

00387 (0)66 512 662

MORANČANI
00387 (0)35 808 565

Mob. 00387 (0)63 282 767

E-mail: marijan.cemerno@hotmail.com

NOVA BILA
00387 (0)30 708 911

NOVI ŠEHER
00387 (0)32 890 010
Mob: 00387 (0)63 369 223

E-mail: josip.tomas@tel.net.ba
č. sestre 00387 (0)32 890 010

00387 (0)32 980 275

NOVI TRAVNIK 1
Mob. 00387 (0)63 335 175
č. sestre 00387 (0)30 792 018

NOVI TRAVNIK 2
00387 (0)30 792 722

E-mail: uto@net.ba

NOVO SELO
Mob. 00387 (0)66 933 584
Mob: 00385 (0)98 805 091

E-mail: antopustinjak@gmail.com

NOVO SELO - BALEGOVAC
00387 (0)31 778 000
Mob. 00387 (0)63 992 050

E-mail: matija.simic@tel.net.ba
www.balegovac.com/zupa

OBRI

00387 (0)36 740 255
Mob. 00387 (0)63 352 079

ODŽAK
00387 (0)31 761 072
Mob. 00387 (0)63 893 498
www.zupamik-odzak.net
č. sestre 00387 (0)31 762 038

OLOVO
00387 (0)32 825 775
E-mail: gospa.olovska@bih.net.ba

ORAŠJE

00385 (0)31 714 545
Mob. 00387 (0)63 341 212
zupaorasje@gmail.com

OSOVA
00387 (0)32 886 119
E-mail: antunperkovic@yahoo.com


OŠTRA LUKA BOK
00387 (0)31 772 117

E-mail: zupaimemarijino@gmail.com

OTINOVCI KUPRES
00387 (0)34 274 240

Mob: 00387 (0)63 294 661
E-mail: marko.tomic3@tel.net.ba

OVČAREVO
00387 (0)30 518 989
Mob: 00387 (0)63 338 885

PALE
00387 (0)57 225 899
Mob: 00387 (0)63 502 576
E-mail: zupapale@teol.net

PAR SELO
00387 (0)35 208 433

Mob. 00387 (0)63 552 540

PEĆINE
00387 (0)30 528 357
E-mail: donald.markovic@gmail.com

PEĆNIK
00387 (0)53 707 030

PLEHAN
00387 (0)53 515 847
Mob. 00387 (0)62 213 897
Mob: 00385 (0)99 356 7321

Vikar - M. Filipović - mob. 00387 (0)61 172 512

Vikar  - I. Jerković - mob 00385 (0)98 340 651
E-mail: framirko@mail.com
E-mail: samostanplehan@gmail.com

E-mail: zlatni-cekin@sb.htnet.hr

PODHUM ŽITAČE
00387 (0)36 742 155

Mob. 00387 (0)63 336 539

E-mail: darkodmo@gmail.com

PODKRAJ
00387 (0)30 531 121

PODMILAČJE
00387 (0)30 645 044

Mob. 00387 (0)30 658 104
E-mail: info@zupa-podmilacje.com
www.zupa-podmilacje.com

POLJACI
00387 (0)49 745 047

Mob. 00387 (0)63 285 144

POSAVSKA MAHALA
00387 (0)31 769 013

Mob. 00387 (0)63 284 636
E-mail: crkvazabljak@hotmail.com

POTOČANI
00387 (0)31 767 013
Mob. 00387 (0)63 374 313.

Vikar - I. Matanović - mob. 00387 (0)63 340 868

Vikar - Z. Matanović - mob. 00387 (0)63 341 751
E-mail: franjevci.potocani@gmail.com

PROZOR
00387 (0)36 771 023
Mob. 00387 (0)63 443 990

E-mail: stipe.knezevic@tel.net.ba

Vikar - I. Butum - mob. 00387 (0)63 263 022
E-mail:  butumi@hotmail.com
č. sestre: 00387 (0)36 771 024

PRUD
00387 (0)31 764 519

RADUNICE
00387 (0)32 885 067

Mob. 00387 (0)63 342 342

E-mail: ilija.orkic@hotmail.com

RAMA ŠĆIT
Ured - 00387 (0)36 780 678

E-mail: samostan@rama.co.ba
www.rama.co.ba

Župnik - 00387 (0)36 780 740
Mob: 00387 (0)63 352 867

E-mail: tomyxy@hotmail.com

Vikar - M. Petričević 00387 (0)36 780 734

Mob. 00387 (0)63 899 099

E-mail: miljenko_petricevic@yahoo.com

Vikar - Ž. Petričević - 00387 (0)36 780 735

Vikar - S. Lovrić - 00387 (0)36 782 187

E-mail: frastjepanlovric@gmail.com
Č. sestre - 00387 (0)36 780 738

RANKOVIĆI
00387 (0)30 791 789
Mob: 00387 (0)63 381 648
www.rankovici.blogspot.com

RASTIČEVO
00387 (0)34 274 240

E-mail: marko.tomic3@tel.net.ba

ROSTOVO
Mob. 00387 (0)61 068 261

E-mail: ilija.tadija@gmail.com

RUMBOCI
00387 (0)36 780 285
Mob: 00387 (0)63 384 431

SARAJEVO - BRIJEŠĆE
00387 (0)33 672 095

Mob. 00387 (0)63 672 095

E-mail: zupabrijesce.sa@gmail.com

SARAJEVO - DOBRINJA
00387 (0)33 453 266
Mob. 00387 (0)65 582 033
E-mail: pero.karajica@gmail.com

SARAJEVO - GRBAVICA
00387 (0)33 722 377
Mob. 00387 (0)63 294 511

E.mail: kresimir.djakovic@isusovci.hr

Rezidencija DI 00387 (0)33 722 375
Past. suradnik D. Kočiš

E-mail: damir.kocis@isusovci.hr

Past. suradnik Luka Lučić

00387 (0)33 722 379

Mob. 00387 (0)63 002 696

E.mail: luka.lucic©isusovci.hr

Duh. pomoćnik - Mato Anić

00387 (0)33 722 376

Mob. 00387 (0)63 690 340


SARAJEVO - MARIJIN DVOR
00387 (0)33 217 051
Mob. 00387 (0)61 180 136

SARAJEVO - NOVI GRAD
00387 (0)33 464 034
Mob. 00387 (0)63 338 644

SARAJEVO - KATEDRALA
00387 (0)33 215 635

Mob. 00387 (0)63 561 758

sakristija - 00387 (0)33 210 281
E-mail: katedrala.sarajevo@gmail.com

SARAJEVO - NOVO
00387 (0)33 651 670

E-mail: zupaprestroj@gmail.com

E-mail: ljosip@zahoo.com

Vikar - J. Tadić - mob. 00387 (0)63 901 222

E-mail: tadic.josip1977@gmail.com
č. sestre
00387 (0)33 616 840

E-mail: ankica.g@hotmail.com

SARAJEVO STUP
00387 (0)33 542 556

SIVŠA
00387 (0)32 893 144

Mob. 00387 (0)63 358 786
E-mail: franjevci.sivsa@gmail.com
zupasivsa@gmail.com
www.zupasivsa.com
E-mail: niko.petonjic@gmail.com
Vikar Ž. Nikolić - mob. 00387 (0)63 841 783
E-mail: zeljko.nikolic@gmail.com

Vikar M. Jurković . mob00387 (0)62 857757

E-mail: mariojurkovic@yahoo.com
č.sestre -  00387 (0)32 893 144

SKOPALJSKA GRAČANICA
00387 (0)30 281 114
Mob. 00387 (0)63 284 370
www.zupa.skopaljska-gračanica.com

SOČANICA
00387 (0)53 327 135

SOLAKOVA KULA
Mob. 00387 (0)63 352 079

SREDNJA SLATINA
00387 (0)54 650 010
www.zupa-slatina.net

SUHO POLJE
00387 (0)34 275 000
E-mail: zupni.ured.suhopolje@tel.net.ba
www.zupasuhopoljekupres.com

SVILAJ
00387 (0)31 776 013
E-mail: franjevci.svilaj@gmail.com

ŠIKARA
00387 (0)35 209 147
Mob: 00387 (0)61 480 300
E-mail: zupasikara@bih.net.ba
E-mail: framarko@bih.net.ba
č. sestre - 00387 (0)35 209 184

E-mail: kcerimilosrda@bih.net.ba

ŠPIONICA
00387 (0)35 650 047
Mob: 00387 (0)61 177 276

E-mail: miroikic@yahoo.com
Vikar I.Opačak - mob. 00387 (0)61 193 927

E-mail: ivan.opacak@gmail.com

TARČIN
Mob: 00387 (0)63 899 233

TESLIĆ
00387 (0)53 430 250
E-mail: ivantomic@gmail.com

TIŠINA
00387 (0)54 654 287
Mob: 00387 (0)63 342453
E-mail: stjepozivkovic@gmail.com

www.glas-tisine.com

TOLISA
Ured - 00387 (0)31 754 044

E-mail: samostan.tolisa@tel.net.ba
Župnik - 00387 (0)31 754 644

Mob. 00387 (0)63 897 275
Vikar M. Živković - mob. 00387 (0)63 880 369

E-mail: marinkozivkovic@hotmail.com

Vikar P. Martinović - mob. 00387 (0)63 288 846

Vikar M. Vincetić - 00387 (0)31 755 134

Mob. 00387 (0)63 332 905

Vikar M Oršoliž st. - mob. 00387 (0)63 420 833

Vikar L. Martinović - 00387 (0)31 755 136

Mob. 00387 (0)63 385 503

Vikar M. Oršolić - mob. 00387 (0)63 296 495

E-mail: mija1947@gmail.com

Vikar T. Čačić - 00387 (0)31 754 867

Mob. 00387 (0)63 341 708

Vikar N. Bošnjak - 00387 (0)32 738 747

Mob. 00387 (0)61 784 412

Vojni kapelan M. Oršolić ml. 00387 (0)31 755 138

 Č. sestre - 00387 (0)31 754 665

TRAVNIK
00387 (0)30 511 295
Mob: 00385 (0)61 475 779
Č. sestre 00387 (0)30 513 044

E-mail: kblj.travnikbih@gmail.com

TURBE
00387 (0)30 530 177

TURIĆ

00387 (0)54 482 434
Mob. 00387 (0)63 690 486

E-mail: zupa.turic@gmail.com

TUZLA
Ured - 00387 (0)35 266 314

E-mail: samostan@fst.ba
Župnik - 00387 (0)35 272 318

Mob. 00387 (0)61 258 089

Vikar J. Bošnjaković - 00387 (0)35272 321

ULARICE
000387 (0)32 893 113


ULICE

Ured - 00387 (0)49 756 044

Župnik - mob. 00387 (0)63 335 252

E-mail: anto.tomas@gmail.com

UZDOL
00387 (0)36 783 005
Mob: 00387 (0)63 352 868
www.uzdol.com

VAREŠ
00387 (0)32 843 125
E-mail: zupamihovil@gmail.com

www.zupavares.com
ž. vikar:
Č. sestre - 00387 (0)32 848 020

VIDOVICE
00387 (0)31 731 000
E-mail: svetivid@yahoo.com
č. sestre - 00387 (0)31 731 200

E-mail: sestra.violeta@tel.net.ba

VIJAKA
Ured - 00387 (0)32 829 005
Župnik mob: 00387 (0)63 728 849

ili 00387 (0)62 652 367

E-mail: framarinkos@gmail.com
www.zupa-vijaka.com

VISOKO
00387 (0)32 738 277

Mob. 00387 (0)61 784 259
E-mail: josipikic@gmail.com
č. sestre
00387 (0)32 735 825

VITEZ
00387 (0)30 711 417

www.zupa-vitez.net
Župnik - mob. 00387 (0)63 369 966

E-mail: kepa.ofm@gmail.com

Vikar I. Kasal - mob: 00387 (0)63 513 962

Vikar I. Vidak - mob. 00387 (0)63 360 140

Vikar J. Periša - mob. 00387 (0)63 085
Č.sestre KBLJ - 00387 (0)30 711 417

Č.sestre SMI - 00387 (0)30 718 550

E-mail: sv.rafael.smi@tel.net.ba
č. sestre SMI
00387 (0)30 718 620
E-mail: ssmi.dsj@tel.net.ba

E-mail: domsvjosipa.smi@tel.net.ba

VUKANOVIĆI
00387 (0)32 778 891
E-mail: svezusve@yahoo.com

ZAVIDOVIĆI
00387 (0)32 866 142
E-mail: mirobeslic@hotmail.com

ZENICA 1 (sv. Ilija)
00387 (0)32 246 457
Župnik mob: 00387 (0)61 733 761

E-mail: frazdravkoandic@gmail.com


ZENICA 2 (sv. Josip)
00387 (0)32 462 106

E-mail: zupnik@svjosip-zenica.com

www.svjosip-zenica.com
Župnik mob: 00387 (0)63 992 149
E-mail. donvladimirp@gmail.com
Č. sestre - 00387 (0)32 462 105

ZENICA - CRKVICA
00387 (0)32 226 559
E-mail: anto_dominkovic@yahoo.com

 
ZENICA - ČAJDRAŠ
00387 (0)32 432 835
Mob. 00387 (0)65 620 797

E-mail: eli.karlovic@gmail.com

ZENICA - KLOPČE
00387 (0)32 422 009
Mob. 00387 (0)61 108 414

ZOVIK
00387 (0)49 749 041
Mob: 00387 (0)63 512 295
E-mail: marko.stjepanovic@hotmail.com

ZVORNIK
Mob. 00387 (0)63 810 767

E-mail: nidzojosic@gmail.com

ŽABLJAK
00387 (0)32 891 234
E-mail: bono_tomic@hotmail.com

ŽEPČE
00387 (0)32 881 725

E-mail: stojcevicp1977@gmail.com
Č. sestre  MS - 00387 (0)32 880 126
Č. sestre SV - 00387 (0)32 880 871

E-mail: vinkovke-zepce@yahoo.com

ŽERAVAC
00387 (0)53 350 035
E-mail: franjevci.zeravac@gmail.ba

ŽIVINICE
00387 (0)35 744 139
Mob: 00387 (0)63 313 437

Vikar - mob. 00387 (0)63 682 310

E-mail: dam.soldo@gmail.com

USTANOVE VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE

CRKVENI SUD
00387 (0)33 225 590
Mob: 00387 (0)63 294 661

E-mail: crkvenisudvn@bih.net.ba

BOGOSLOVNO SJEMENIŠTE
Centrala: 00387 (0)33 584 060; 584 061
Rektorat: 00387 (0)33 584 063
E-mail: rektor@vbs.ba
Rektor: 00387 (0)33 584 064
Vicerektor: 00387 (0)33 584 065
E-mail: mikicmarko@net.hr

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
00387 (0)33 533 516
Dekan: 00387 (0)33 441 252
E-mail: pavo.jurisic@kbf.unsa.ba

SVEĆENIČKI DOM
00387 (0)33 574 330
www.svecenickidom.ba

NADBISKUPIJSKO MISIJSKO MEĐUNARODNO SJEMENIŠTE „REDEMPTORIS MATER“
00387 (0)33 433 596
Mob: 00387 (0)63 293 141
E-mail: micapasso@gmail.com

SJEMENIŠTE REDEMPTORIS MATER

00387 (0)33 433 596

Mob. 00387 (0)63 293 141

E-mail: micapasso@gmail.com

E-mail: redmater.bih@gmail.com


NADBISKUPIJSKO SJEMENIŠTE „PETAR BARBARIĆ“ TRAVNIK
00387 (0)30 518 823
www.sjemeniste-travnik.info
Rektor: 00387 (0)30 511 845
E-mail: rektor_tr@bih.net.ba

CARITAS VRHBOSANSKE NAGBISKUPIJE
00387 (0)33 544 688
E-mail: office@caritas-sarajevo.ba
www.caritas-sarajevo.ba

KATEHETSKI URED VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE
00387 (0)33 238 837

Mob. 00387 (0)63 990
E.mail: kuvn@kuvn.org

E-mail: mlakic@fordham.edu
www.kuvn.org

NADBISKUPIJSKI CENTAR ZA PASTORAL MLADEIH „IVAN PAVAO II“
00387 (0)33 766 225
E-mail: centarzamlade@bih.net.ba

E-mail: mladibkbih@gmail.com
www.mladicentar.org

VOJNI ORDINARIJAT
00387 (0)33 535 137

MEDISJKI CENTAR VRHBOSANSKE NADBISKUPIJE
00387 (0)33 225 519
E-mail: uprava@katolicki-tjednik.com
www.katolicki-tjednik.com

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „SVETI JOSIP“ SARAJEVO
00387 (0)33 225 775
E-mail: alfaksc@bih.net.ba
Internat: 00387 (0)33 225 775
Srednja medicinska škola: 00387 (0)33 218 295

KATOLIČI ŠKOLSKI CENTAR „SVETI PAVAO“ ZENICA
00387 (0)32 449 100
E-mail: kscze@yahoo.com

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „PETAR BARBARIĆ“ TRAVNIK
00387 (0)30 518 823

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „SVETI FRANJO“ TUZLA
00387 (0)35 300 800
E-mail: kskolski@ksctuzla.inet.ba
www.ksctuzla.edu.ba

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR „DON BOSKO“ ŽEPČE
00387 (0)32 888 700

APOSTOLSKA NNCIJATURA U BIH
00387 (0)33 551 055; 551 056

E-mail: nunbosnia@bih.net.ba

BISKUPSKA KONFERENCIJA BOSNE I HERCEGOVINE
00387 (0)33 666 867
E-mail: bkbih@bih.net.ba
www.bkbih.ba

JUSTITIA ET PAX
00387 (0)33 219 536
E-mail: jupax@bih.net.ba

NACIONALNA UPRAVA PMD BIH
00387 (0)33 667 889
E-mail: missio.bih@bih.net.ba
www.missio.ba

KATOLIČKA TISKOVNA AGENCIJA
00387 (0)33 666 865
E-mail: ktabih@bih.net.ba
www.ktabih.net

KATOLIČKI TJEDNIK
00387 (0)33 206 454
E-mail: urednistvo1@katolicki-tjednik.com
www.katolicki-tjednik.com

REDOVNICI I REDOVNICE U VRHBOSANSKOJ NADBISKUPIJI

Red male braće (OFM)
00387 (0)33 722 450
E-mail: tajprov@bih.net.ba
www.bosnasrebrena.ba

Franjevačka teologija
00387 (0)33 453 266
E-mail: tajnteol@bih.net.ba

Franjevačka klasična gimnazija
00387 (0)32 738 277
E-mail: klasa@bih.net.ba
www.fraklas-gimnazija.edu.ba

Salezijanci
00387 (0)32 881 455


Školske sestre franjevke
00387 (0)33 225 137
E-mail: franjevke.bih@gmail.com

Služavke Malog Isusa
00387 (0)33 225 011; 275 700
E-Mail: prov.up@bih.net.ba
sestre.smi@bih.net.ba
www.ssmi.hr/sarajevo

Milosrdnice svetog Vinka Paulskog
00387 (0)33 626 529
E-mail: vinkovke@bih.net.ba

Klanjateljice Krvi Kristove
00387 (0)33 225 044
E-mail: asc.sarajevo@gmail.com

Školske sestre Franjevke herc. Prov.
00387 (0)33 229 886

E-mail: sfranjsprov13@gmail.com


Kćeri Božje Ljubavi
00387 (0)33 259 960
E-mail: zavod.sv.josip@gmail.com

Sestre Franjevke misionarke
00387 (0)31 762 038

Klarise
00387 (0)30 876 067
E-mail: samostan.sv.klare@tel.net.ba

Karmelićanke
00387 (0)33 545 074

E-mail: karmelsarajevo@zahoo.com

Uršulinke
00387 (0)32 462 105

E-mail: ursulinke_ze@net.hr

Kćeri Marijine
00387 (0)32 880 126

Kćeri Milosđa
00387 (0)30 494 318